Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Lý thuyết về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

- Năm 1967, 5 nước: Thái Lan, In-đo-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

- Số lượng thành viên của ASEAN ngày càng tăng.

- Mục tiêu chung là giữ vững hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, xây dựng một cộng đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.

- Các nước hợp tác với nhau trên nguyên tác tự nguyện, tôn trọng chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên.

2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội

- 3 nước Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a thành lập tam giác tăng trưởng kinh tế XI-GIÔ-RI.

- Sự hợp tác kinh tế - xã hội còn biểu hiển:

   + Nước phát triển hơn đã giúp cho các nước thành viên.

   + Tăng cường trao đổi hàng hóa giữa các nước.

   + Xây dựng các tuyến đường giao thông.

   + Phối hợp khai thác và bảo vệ lưu vực sông Mê Công.

3. Việt Nam trong ASEAN

- Năm 1995, Việt Nam là thành viên của ASEAN.

- Khi trở thành thành viên của ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ.

- Tham gia vào ASEAN, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế - xã hội nhưng cũng có nhiều thách thức cần vượt qua.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Tam giác tăng trưởng Xi-giô-ri là nơi phát triển kinh tế của 3 quốc gia nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2:  Mục tiêu chung của ASEAN là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Cho đến nay quốc gia nào dưới đây chưa gia nhập vào tổ chức ASEAN?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Hãy cho biết 5 quốc gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Quốc gia nào dưới đây không phải nước đầu tiên tham gia thành lập ASEAN?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7:  Quốc gia nào dưới đây gia nhập ASEAN vào năm 1995?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8:  Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ra đời vào năm nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Hiện nay, ASEAN gồm bao nhiêu thành viên?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532