Đối lưu – Bức xạ nhiệt

Đối lưu – Bức xạ nhiệt

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đối lưu – Bức xạ nhiệt

Lý thuyết về Đối lưu – Bức xạ nhiệt

Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả ở trong chân không.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Bức xạ nhiệt là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.

Câu 2: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

……. là hình thức truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

Câu 3: Chọn phát biểu không đúng khi nói về bức xạ nhiệt.

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bức xạ nhiệt có thể xảy ra trong chân không.

Câu 4: Đối lưu là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí.

Câu 5: Tất cả các cách truyền nhiệt của các chất là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Các cách truyền nhiệt của các chất là dẫn nhiệt, đối lưu, bức xạ nhiệt.

Câu 6: Đối lưu là sự truyền nhiệt chủ yếu của chất nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

Câu 7: Bức xạ nhiệt là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bức xạ nhiệt là hình thức truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng.

Câu 8: Đối lưu là hình thức truyền nhiệt

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt của chất lỏng và chất khí.

Câu 9: Câu nào sau đây nói về bức xạ nhiệt là đúng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Mọi vật đều có thể phát ra tia nhiệt.

Câu 10: Vật nào sau đây có sự hấp thụ nhiệt tốt?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Vật có bề mặt xù xì, sẫm màu có khả năng hấp thụ nhiệt tốt.

Câu 11: Trong các hình thức truyền nhiệt sau, hình thức truyền nhiệt nào có thể xảy ra trong chân không?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Bức xạ nhiệt có thể xảy ra ở trong chân không.