Kế hoạch giáo dục toán 6 sách cánh diều

Kế hoạch giáo dục toán 6 sách cánh diều

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Kế hoạch giáo dục toán 6 sách cánh diều

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 6 CÁNH DIỀU

Năm học 2021-2022 (HXH)

Cả năm: 140 tiết

Số và đại số: 108 tiết

Hình học: 32 tiết

Học kì I:

18 tuần (72 tiết)

55 tiết

+ 17 tuần đầu x 3 tiết = 51 tiết

+ 1 tuần cuối x 4 tiết = 4 tiết

17 tiết

+ 17 tuần đầu x 1 tiết = 17 tiết

+ 1 tuần cuối x 0 tiết = 0 tiết

Học kì II:

17 tuần (68 tiết)

53 tiết

+ 15 tuần đầu x 3 tiết = 45 tiết

+ 2 tuần x 4 tiết = 8 tiết

15 tiết

+ 15 tuần x 1 tiết = 15 tiết

+ 2 tuần x 0 tiết = 0 tiết

HỌC KÌ I

PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ 6

STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

§1. Tập hợp

2

1

Lớp học

2

§2. Tập hợp các số tự nhiên

3

1;2

Đồng hồ kiểu giờ ghi bằng số la mã

Lớp học

3

§3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

1

2

Lớp học

4

§4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

2

3

Máy tính bỏ túi

Lớp học

5

§5. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

3

3;4

Lớp học

6

§6. Thứ tự thực hiện các phép tính

1

4

Máy tính bỏ túi

Lớp học

7

§7. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

3

5

Lớp học

8

§8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

2

6

Lớp học

9

§9. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

2

6; 7

Lớp học

10

§10. Số nguyên tố. Hợp số

1

7

Lớp học

11

§11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

2

7; 8

Lớp học

12

Ôn tập giữa kì I

1

8

Lớp học

13

Kiểm tra giữa học kì I

2

8; 9

Lớp học

14

§12. Ước chung và ước chung lớn nhất

3

9; 10

Lớp học

15

§13. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

3

10; 11

Lớp học

16

Ôn tập chương I

1

11

Lớp học

17

Chương II Số nguyên

§1. Số nguyên âm

1

11

Tranh ảnh về nhiệt độ, độ sâu mực nước biển

Lớp học

18

§2. Tập hợp các số nguyên

3

12

Nhiệt kế thủy ngân

Lớp học

19

§3. Phép cộng các số nguyên

3

13

Mô hình trục số (nếu có)

Lớp học

20

§4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

2

14

Mô hình trục số( nếu có)

Lớp học

21

§5. Phép nhân các số nguyên

2

14; 15

Lớp học

22

§6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên

2

15

Lớp học

23

Ôn tập chương II

1

16

Lớp học

24

Hoạt động thực hành và trải nghiệm

3

16; 17

Lớp học

25

Ôn tập học kì I

3

18

Lớp học

26

Trả bài kiểm tra học kì I

1

18

Lớp học

HÌNH HỌC

HỌC KÌ I: 1 tiết/tuần = 17 tiết

STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUAN

§1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

2

1; 2

- 3 que có độ dài bằng nhau

- 6 hình tam giác đều,

- Thước thẳng, compa, eke, kéo, giấy

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

2

§2. Hình chữ nhật. Hình thoi

2

3; 4

- Compa, eke, thước thẳng, kéo

- Hình thoi bằng giấy mỏng

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

3

§3. Hình bình hành

2

5; 6

- 4 chiếc que gồm 2 que ngắn, dài có độ dài bằng nhau

- Thước thẳng, compa

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

4

Ôn tập giữa kì I

1

7

Lớp học

5

§4. Hình thang cân

2

8; 9

- Miếng bìa hình chữ nhật

- Thước thẳng có chia khoảng, eke, kéo

-Máy tính, máy chiếu

Lớp học

6

§5. Hình có trục đối xứng

2

10; 11

- 4 miếng bìa bằng nhau hình tam giác vuông

- Thước thẳng, 2 chiếc eke giống nhau.

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

7

§6. Hình có tâm đối xứng

2

12; 13

- 4 chiếc eke giống nhau

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

8

§7. Đối xứng trong thực tiễn

1

14

- Máy tính, máy chiếu

Lớp học

9

Ôn tập học kì I

3

15;16

17

Lớp học

HỌC KÌ II

STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

§1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu

4

19;20

Lớp học

2

§2. Biểu đồ cột kép

2

20

Ảnh biểu đồ cột kép, Bảng phụ

Lớp học

3

§3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản

3

21

Đồng xu, quả bóng màu xanh; đỏ; vàng; nâu; tím, hộp bốc thăm, đĩa tròn, thẻ đánh số, xúc xắc

Lớp học

4

§4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản.

3

22

Đồng xu, hộp bốc thăm, quả bóng màu xanh, vàng, đỏ, thẻ đánh số, xúc xắc.

Lớp học

5

Ôn tập chương IV

3

23

Ảnh biểu đồ cột kép, Bảng phụ

Lớp học

6

CHƯƠNG V. PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN

§1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên

3

24

50 kí tự toán học, Bảng phụ, ảnh minh hoạ hai phân số bằng nhau

Lớp học

7

§2. So sánh các phân số. Hỗn số dương

2

25

50 kí tự toán học, Bảng phụ, ảnh minh hoạ.

Lớp học

8

§3. Phép cộng, phép trừ phân số

3

25; 26

50 kí tự toán học , bảng phụ, tranh ảnh biểu diễn phân số trên trục nằm ngang

Lớp học

9

Ôn tập giữa kì II

2

26;27

Lớp học

10

Kiểm tra giữa kì II

2

27

Lớp học

11

§4. Phép nhân, phép chia phân số

3

28

Tranh ảnh minh hoạ về gấu Bắc Cực mở đầu bài học, bảng phụ

Lớp học

12

§5. Số thập phân

2

29

Tranh ảnh minh hoạ nhiệt độ tại các nơi khác nhau.

Chai nước 750ml, bảng phụ

Lớp học

13

§6. Phép cộng, phép trừ số thập phân.

2

29;30

Tranh ảnh minh hoạ giới thiệu nội dung bài học, bảng phụ, máy tính cầm tay

Lớp học

14

§7. Phép nhân, phép chia số thập phân

2

30

Tranh ảnh minh hoạ mở đầu về độ dài đường chéo của màn hình tivi, tranh ảnh minh học trong nội dung bài học, bảng phụ, máy tính cầm tay.

Lớp học

15

§8. Ước lượng và làm tròn số

2

31

Lớp học

16

§9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm

2

31;32

Lớp học

17

§10. Hai bài toán về phân số

3

32;33

Lớp học

18

Ôn tập cuối chương V

2

33

Lớp học

19

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 2. Chỉ số khối cơ thể (BMI)

2

34

Biểu đồ về bảng đánh giá thể trạng ở trẻ em theo BMI

Bảng phụ, máy tính

Lớp học

20

Ôn tập học kì II

3

34;35

Lớp học

21

Kiểm tra học kì II

2

35

Lớp học

22

Trả bài kiểm tra học kì II

1

35

Lớp học

HÌNH HỌC

HỌC KÌ II: 1 tiết/tuần = 15 tiết

STT

Bài học

Số tiết

Thời điểm

Thiết bị dạy học

Địa điểm dạy học

1

CHƯƠNG VI. HÌNH HỌC PHẲNG

§1. Điểm. Đường thẳng

1

18

Sợi dây căng phẳng, thước thẳng

Tranh minh họa giới thiệu nội dung bài học

Lớp học

2

§2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song

2

19; 20

Bản đồ giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh

Tranh ảnh giới thiệu nội dung bài học; Máy tính, máy chiếu

Lớp học

3

§3. Đoạn thẳng

2

21; 22

Thanh gỗ phẳng; Bảng phụ

Máy tính, máy chiếu

Lớp học

4

§4. Tia

2

23; 24

Tranh ảnh giới thiệu nội dung bài học; Đồng hồ treo tường

Lớp học

5

Ôn tập giữa học kì II

1

25

Lớp học

6

§5. Góc

2

26; 27

Compa, thước đo góc

Đồng hồ treo tường

Bảng phụ

Tranh ảnh giới thiệu nội dung bài học

Lớp học

7

Ôn tập chương VI

1

28

Bảng phụ

Tranh ảnh giới thiệu nội dung bài học; Máy tính, máy chiếu

Lớp học

8

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 3. Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng

2

29; 30

Tranh ảnh giới thiệu nội dung bài học

Sợi dây căng thẳng

Cọc tiêu

Ngoài trời

9

Ôn tập học kì II

2

31; 32

Lớp học

XÁC NHẬN CỦA BGH

XÁC NHẬN CỦA TTCM