Đề cương ôn tập toán 6 giữa học kỳ 2 năm học 2021-2022

Đề cương ôn tập toán 6 giữa học kỳ 2 năm học 2021-2022

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề cương ôn tập toán 6 giữa học kỳ 2 năm học 2021-2022

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA KÌ II

TỔ TOÁN – LÝ MÔN: TOÁN 6

PHẦN 1. SỐ NGUYÊN

Dạng 1. Tính nhanh (tính hợp lí):

Bài 1. Tính hợp lí các biểu thức sau:

Bài 2. Bỏ dấu ngoặc, rồi tính:

Dạng 2. Tìm số nguyên chưa biết trong một đẳng thức:

Bài 3. Tìm số nguyên x, biết:

Bài 4. Tìm số nguyên x biết:

Bài 5. Tìm số tự nhiên x biết:

Bài 6*. Tìm số nguyên x biết:

Bài 7. Tìm số tự nhiên x, y biết:

Bài 8. 1) Tìm GTNN của

2)Tìm GTLN của

PHẦN 2. PHÂN SỐ

Dạng 1. Thực hiện phép tính

Bài 1. Tính tổng sau một cách hợp lí:

Bài 2. Tính giá trị của các biểu thức sau:

Bài 3. Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lí nếu có thể:

Bài 4. Tính các tổng sau:

Dạng 2. Tìm số chưa biết

Bài 1.Tìm số nguyên x, y, z biết:

Bài 2. Tìm x biết:

Bài 3. Tìm x biết:

4)

Bài 4. Tìm x biết.

2)

Bài 5.Tìm các số nguyên x để các biểu thức sau có giá trị là một số nguyên?

Bài 6. Tìm số nguyên x, y biết:

Dạng 3. So sánh

Bài 7. So sánh các phân số sau:

và 2) và 3) và

4*) và 5*) và

Bài 8*. Cho . So sánh A với

Dạng 4. Chứng minh phân số tối giản

Bài 9. Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n các phân số sau là phân số tối giản:

PHẦN 3. HÌNH HỌC

Bài 1. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOzbằng 350, góc xOy bằng 700.

 1. Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
 2. Tính số đo góc yOz.
 3. Hỏi tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
 4. Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Tính số đo góc tOy và tOz?

Bài 2. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA vẽ hai tia OB và OC sao cho góc AOB bằng 500, góc AOC bằng 1000.

 1. Trong ba tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
 2. So sánh góc AOB và góc BOC.
 3. Chứng tỏ tia OB có là tia phân giác của góc AOB.
 4. Gọi OD là tia đối của tia OB. Tính số đo góc COD?

Bài 3. Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Ot và Oy sao cho

 1. Trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
 2. Chứng tỏ Ot là tia phân giác của góc xOy.
 3. Gọi Oz là tia đối của tia Ox, Om là tia phân giac của góc zOt. Tính số đo góc mOt.