Đề thi giữa kì 2 toán 6 kết nối tri thức 2021-2022 có đáp án và ma trận

Đề thi giữa kì 2 toán 6 kết nối tri thức 2021-2022 có đáp án và ma trận

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề thi giữa kì 2 toán 6 kết nối tri thức 2021-2022 có đáp án và ma trận

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

PHÒNG GDĐT LẬP THẠCH

TRƯỜNG THCS SƠN ĐÔNG

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2021-2022

Môn: TOÁN – Lớp 6

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Đề kiểm tra gồm 02 trang.

Phần I: Trắc nghiệm (3,0 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.

Câu1: Trong các cách viết sau, cách nào cho ta phân số:

Câu 2: Số nghịch đảo của là:

A. B. C D.

Câu 3: Biết tỷ số gạo khi xay thóc là 70%. Tính số kg gạo có trong 1 tấn thóc:

A. 700kg B. 70kg C. 100kg D. 1 tấn

Câu 4 : Số đối của là:

A. B. C. D.

Câu 5: Viết hỗn số dưới dạng phân số ta được :

A. B. C. D.

Câu 6. Phân số nào sau đây bằng phân số:

Câu 7. Cho thì giá trị của x và y là:

Câu 8. Khi sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần (dùng dấu <)ta được

Câu 9: Chia đều 1 thanh gỗ dài 8,32m thành 4 đoạn thẳng bằng nhau. Tính độ dài mỗi đoạn gỗ ( Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

A.2m B.2,18m C.2,1m D.2,08m

Câu 10 : Cho đoạn thẳng AB  = 6 cm. Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm  thì đoạn thẳng KB bằng:

A. 10 cm                               B. 6 cm                 C. 4 cm                          D. 2 cm

Câu 11 :  Cho hình vẽ sau. Đáp án nào sai:

A. A∈d     B. C∉d     C. A∉d    D. B∈ d

Câu 182: Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B cho trước ?

A. 1        B. 2      C. 3     D. Vô số đường thẳng

Phần 2: Tự luận (7,0 điểm)

Bài 1.(1,5 điểm) Thực hiện phép tính:

a) b)

c) 2,86 . 4 + 3,14 . 4 – 6,01 . 5 + 32. 0,75

Bài 2.(1 điểm) Tìm x biết:

a)

Bài 3.(1,5 điểm): Bạn An đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Tính số trang của cuốn sách.

Bài 4.(2 điểm): Cho điểm M trên tia OM sao cho OM = 5cm. Gọi N là điểm trên tia đối của tia OM và cách O một khoảng bằng 7cm.

a) Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng MN.

b) Gọi K là trung điểm của đoạn thảng MN. Tính độ dài đoạn thẳng MK.

Bài 5.(1 điểm) : Tìm các số nguyên n để phân số sau có giá trị nguyên:

BÀI LÀM

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. Phần trắc nghiệm. (3 điểm)

* Mỗi câu cho 0,25 điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

A

A

C

D

C

A

B

C

D

C

A

II. Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1: (1,5điểm)

a)

b)

=

0,25 đ

=

0,25 đ

=

=

0,25 đ

0,25 đ

c) 2,86 . 4 + 3,14 . 4 – 6,01 . 5 + 32. 0,75

= (2,86 + 3,14) . 4 – 6,01 . 5 + 9 . 0,75

0,25 đ

= 6 . 4 – 30,05 + 6,75

= 24 – 30,05 + 6,75

= - 6,05 + 6,75

= 0,7

0,25 đ

Bài 2 ( 1điểm)

a)

0,25đ

0,25đ

và kết luận

0,25đ

và kết luận

0,25đ

bài 3.(1,5 điểm):

Phân số chỉ số trang sách còn lại sau ngày 1 là (số trang)

0,25đ

Phân số chỉ số trang sách An đọc trong ngày 2 là (số trang)

0,25đ

Phân số ứng với 90 trang sách là (số trang)

0,5đ

Số trang sách của cuốn sách là trang.

Vậy…………………

0,25đ

0,25đ

Bài 4.(2 điểm):

a) Vẽ hình và tính độ dài đoạn thẳng MN

* Vẽ đúng, chính xác hình cho

m

0,25 đ

* Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Ta có tia OM và tia ON đối nhau (Vì N thuộc tia đối của tia OM

Suy ra: Điểm O nằm giữa hai điểm M và N

0,25đ

Suy ra: OM + ON = MN

Thay OM = 5cm; ON = 7cm, ta có

0,25đ

MN = 5 + 7 = 12cm. Vậy MN = 12cm

0,25đ

b) Gọi K là trung điểm của đoạn thảng MN. Tính độ dài đoạn thẳng MK.

Ta có K là trung điểm của đoạn thẳng MN

0,5đ

Suy ra: MK = NK = = = 6cm

0,5đ

Bài 5.(1 điểm): Tìm các số nguyên n để phân số sau có giá trị nguyên:

có giá trị nguyên khi (n – 5) (n – 3)

0,25đ

hay

0,25đ

Vì (n – 3) (n – 3). Suy ra – 2 (n – 3) n - 3Ư(-2)

0,25đ

Ư(-2) =

Tìm được n

0,25đ

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

Chủ đề

Nội dung

Trắc nghiệm

Tự luận

NB

TH

Tổng số câu

TH

VD

VDC

Tổng số bài

Phân số

Phân số - Tc cơ bản của phân số

Câu 1,6,7

3

So sánh phân số

Câu 5

Câu 8

2

Các phép tính về phân số

Câu 2,4

2

Bài 1a,b

Bài 2a

Bài 1c

Bài 2b

Bài 3

Bài 5

Số thập phân

Làm tròn và ước lượng

Câu 14

1

Một số bài toán về tỉ số và tỉ số phần trăm

Câu 3

1

Đoạn thẳng

Điểm và đường thẳng

Câu 17,18

1

Điểm nằm giữa hai điểm. Tia

Bài 4a

Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

Câu 16

1

Trung điểm của đoạn thẳng

Bài 4b

Tỉ lệ %

25%

5%

17,5%

42,5%

10%

Điểm

2,5đ

0,5đ

12

1,75đ

4,25đ

10đ