Giáo án toán lớp 1 sách cánh diều tuần 2

Giáo án toán lớp 1 sách cánh diều tuần 2

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Giáo án toán lớp 1 sách cánh diều tuần 2

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 2

MÔN: TOÁN

BÀI : CÁC SỐ 4, 5, 6

Ngày: - - 2020

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 6. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 4, 5, 6.

Đọc, viết được các số 4, 5, 6. Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 4, 5, 6.

Phát triển các NL toán học.

II. CHUẨN BỊ

SGK. Một số chấm tròn, hình vuông; các thẻ số từ 1 đến 6,.. (trong bộ đồ dùng Toán 1).

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

A. Hoạt động khởi động

HS quan sát tranh chia sẻ trong nhóm

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Hình thành các số 4, 5, 6

HS quan sát khung kiến thức:

GV yêu cầuHS lấy đúng số

Viết các số 4, 5, 6

GV hướng dẫn cách viết số 4

HS thực hành viết số 4 vào bảng con.

u ý: GV nên đưa ra một số trường hợp viết sai, viết ngược để nhắc HS tránh những lỗi sai đó

C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1. HS thực hiện các thao tác:

Lưu ý: GV tạo cơ hội cho HS nói vê cách các em nhận biết số lượng, cách đếm,

cách đọc kết quả sau khi đếm.

Bài 2. HS thực hiện các thao tác:

Lưu ý: Khi chữa bài GV nên đặt câu hỏi đề HS nói cách nghĩ, cách làm bài.

Bài 3. HS thực hiện theo cặp:

Đếm các số theo thứ tự từ 1 đến 6, rồi đọc số còn thiếu trong các bông hoa.

Lưu ý: GV có thể cho HS xếp các thẻ số từ 1 đến 6 theo thứ tự rồi đếm tiếp từ1 đến 6, đếm lùi từ 6 đến 1.

D. Hoạt động vận dụng

Bài 4: Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo mỗi tình huống yêu cầu.

GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về số lượng của những đồ vật khác có trong tranh.

E. Củng cố, dặn dò

Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe những gì mình quan sát được.

HS chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).

HS đếm số bông hoa và số chấm tròn.

HS nói, chẳng hạn: “Có 4 bông hoa. Có 4 chấm tròn, số 4”.

HS tự lấy ra các đồ vật (chấm tròn hoặc que tính, ...) rồi đếm (4, 5, 6 đồ vật).

HS giơ ngón tay hoặc lấy ra các chấm tròn đúng số lượng

HS nghe GV hướng dẫn cách viết số 4

Thực hành viết số 4 vào bảng con.

Đếm số lượng mỗi loại quả, đọc số tương ứng.

Trao đổi, nói với bạn về số lượng mỗi loại quả vừa đếm được.

Quan sát hình vẽ, đếm số hình vuông có trong mẫu.

Đọc số ghi dưới mỗi hình, lấy ra hình vuông cho đủ số lượng.

Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe cách làm và kết quả.

Đếm tiếp từ 1 đến 6, đếm lùi tù’ 6 về 1.

Đếm tiếp, đếm lùi từ một số nào đó. Chẳng hạn đếm tiếp từ 3 đến 6.

Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo mỗi tình huống yêu cầu.

Chia sẻ kết quả trước lớp.

Về nhà, em hãy tìm thêm các ví dụ sử dụng các sổ đã học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 2

MÔN: TOÁN

BÀI : CÁC SỐ 7, 8, 9

Ngày: - - 2020

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

  • Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 9. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về các số 7, 8, 9.
  • Đọc, viết được các số 7, 8, 9. Lập được các nhóm đồ vật có số lượng 7, 8, 9.
  • Phát triển các NL toán học.

II. CHUẨN BỊ

SGK. Một số chấm tròn, hình vuông; các thẻ số từ 7 đến 9,.. (trong bộ đồ dùng Toán 1).

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Hoạt động khởi động

HS quan sát tranh Chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).

Hoạt động hình thành kiến thức

Hình thành các số 7, 8, 9

HS quan sát khung kiến thức:

GV yêu cầu HS lấy que

Viết các số 7, 8, 9

HS nghe GV hướng dẫn cách viết số 7 rồi thực hành viết số 7 vào bảng con.

C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1. HS thực hiện các thao tác:

Lưu ý: GV đặt câu hỏi để tìm hiếu cách HS đếm. Chú ý rèn cho HS cách đếm, chỉ vào từng đối tượng cần đếm tránh đếm lặp, khi nói kết quả đếm có thể làm động tác khoanh vào tất cả đối tượng cần đếm, nói: Có tất cả 8 con gấu.

Bài 2. HS thực hiện các thao tác:

Quan sát mẫu, đếm số có trong mẫu.

Đọc số ghi dưới mỗi hình.

Lưu ý: GV có thể tổ chức theo nhóm, theo cặp hoặc tổ chức thành trò chơi. GV cũng có thể thay đổi vật liệu và số lượng để hoạt động phong phú hơn. Chẳng hạn:

Bài 3. HS thực hiện các thao tác:

Lưu ý: GV có thể cho HS xếp các thẻ số từ 1 đến 9 theo thứ tự rồi đếm tiếp từ 1 đến 9, đếm lùi từ 9 đến 1.

D/ Hoạt động vận dụng

Bài 4: Số

GV lưu ý hướng dẫn HS cách đếm và dùng mẫu câu khi nói.

GV khuyến khích HS quan sát tranh, đặt câu hỏi và trả lời theo cặp về số lượng của những đồ vật khác có trong tranh.

E/ Củng cố, dặn dò

Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì. Chia sẻ trong nhóm học tập (hoặc cặp đôi).

HS đếm số chiếc trống và sổ chấm tròn.

HS tự lấy ra các đồ vật (chấm tròn hoặc que tính, ...) rồi đếm (7, 8, 9 đồ vật).

HS giơ ngón tay hoặc lấy ra các đồ vật đúng số lượng GV yêu cầu.

HS lấy đúng số que

HS nghe hướng dẫn cách viết số

Thực hành viết số vào bảng con.

Đếm số lượng mỗi loại đồ vật rồi đọc số tương ứng.

Trao đổi, nói với bạn về số lượng mỗi loại đồ vật vừa đếm được.

Quan sát mẫu, đếm số hình tam giác có trong mẫu.

Đọc số ghi dưới mỗi hình.

Lấy ra các hình tam giác cho đủ số lượng, đếm để kiểm tra lại.

Chia sẻ sản phẩm với bạn, nói cho bạn nghe cách làm và kết quả.

Đếm các số theo thứ tự từ 1 đến 9, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.

Đếm tiếp từ 1 đến 9, đếm lùi từ 9 đến 1.

Đếm tiếp, đếm lùi từ một số nào đó. Chẳng hạn đếm tiếp từ 7 đến 9.

Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ và nói cho bạn nghe số lượng đồ vật theo mỗi tình huống yêu cầu. Chia sẻ kết quả trước lớp.

Lấy ví dụ sử dụng các số đã học nói về sổ lượng đồ vật, sự vật xung quanh em.

Về nhà, em hãy tìm thêm các ví dụ sử dụng các số đã học trong cuộc sống để hôm sau chia sẻ với các bạn.

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Tâm

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 2

MÔN: TOÁN

BÀI : SỐ 1O

Ngày: - - 2020

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Biết cách đếm các nhóm đồ vật có số lượng đến 10. Thông qua đó, HS nhận biết được số lượng, hình thành biểu tượng về số 10.

  • Đọc, viết được số 10. Lập được các nhóm có đến 10 đồ vật.
  • Nhận biết vị trí số 10 trong dãy các số từ 0 đến 10.
  • Phát triển các NL toán học.

II/ CHUẨN BỊ:

  • Tranh tình huống. Bộ đồ dùng Toán 1.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

A/ Hoạt động khởi động

HS quan sát tranh đếm số

B/ Hoạt động hình thành kiến thức

1/ Hình thành số 10

HS quan sát khung kiến thức:

HS đếm số

2/ Viết số 10

GV giới thiệu số 10,

GV hướng dẫn cách viết số 10.

HS viết số 10 vào bảng con.

HS quan sát tranh khởi động, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì.

HS đếm số quả mỗi loại có trong cửa hàng và chia sẻ với bạn

HS quan sát

HS đếm số quả táo và số chấm tròn.

HS lấy thẻ số trong bộ đồ dùng học toán gài số 10 lên thanh gài.

HS tự lấy ra 10 đồ vật (chấm tròn hoặc que tính, ...) rồi đếm.

HS nghe GV giới thiệu số 10,

HS thực hành viết số 10 vào bảng con.

C. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1. HS thực hiện các thao tác:

Đếm số, đọc số tương ứng.

Trao đổi với bạn

Lưu ý: GV chủ ý rèn cho HS cách đếm, chỉ vào từng đối tượng cần đếm để tránh đếm lặp, khi nói kết quả đếm có thể làm động tác khoanh vào tất cả đối tượng cần đếm.

Bài 2. HS thực hiện các thao tác:

Quan sát hình đếm hình. Đọc số

Lưu ý: GV có thể tổ chức theo nhóm, theo cặp hoặc tổ chức thành trò chơi. GVcũng có thể thay đổi vật liệu và số lượng để hoạt động phong phú hơn.

Bài 3: Số

HS đếm tiếp các số theo thứ tự từ 0 đến 10, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.

HS đếm lùi các số theo thứ tự từ 10 về 0, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.

Đếm tiếp từ 0 đến 10 và đếm lùi từ 10 về 0.

D. Hoạt động vận dụng

Bài 4. HS thực hiện đếm và chỉ ra đủ 10 bông hoa mỗi loại.

Lưu ý: GV có thể tổ chức thành trò chơi:

E. Củng cố, dặn dò

Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

Từ ngữ toán học nào em cần chú ý?

Đếm số lượng mỗi loại quả, đọc số

Trao đổi, nói với bạn về số lượng mỗi loại quả đếm được.

Quan sát, đếm số hình Đọc số ghi dưới mỗi hình.

Lấy hình cho đủ số lượng, đếm để kiểm tra lại.

Chia sẻ với bạn, nói cho bạn nghe cách làm và kết quả.

HS đếm tiếp các số theo thứ tự từ 0 đến 10, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.

HS đếm lùi các số theo thứ tự từ 10 về 0, rồi đọc số còn thiếu trong các ô.

Đếm tiếp từ 0 đến 10 và đếm lùi từ 10 về 0

HS thực hiện đếm và chỉ ra đủ 10 bông hoa mỗi loại.

Về nhà, em hãy tìm thêm các ví dụ sử dụng các số đã học trong cuộc sống đểhôm sau chia sẻ với các bạn.

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Tâm