Đề thi hk2 toán 2 kntt trường th vĩnh lâm 2021-2022 có đáp án

Đề thi hk2 toán 2 kntt trường th vĩnh lâm 2021-2022 có đáp án

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề thi hk2 toán 2 kntt trường th vĩnh lâm 2021-2022 có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

  PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH LÂM

Họ và tên:……………………………

Lớp: .......

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2021 – 2022

Môn: Toán - Lớp 2

Thời gian: 35 phút

Điểm

Lời nhận xét của giáo viên

......................................................................................................

......................................................................................................

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM:  (6 điểm)

Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng:

Câu 1. (M1- 1đ)

Số liền trước của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 998

B. 997 

C. 999

D. 1000

Câu 2. (M1- 1đ

Thương của phép chia có số bị chia bằng 40 và số chia bằng 5 là:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 3. (M1- 1đ) 

Giá trị của chữ số 8 trong 287 là: 

A. 80

B. 800

C. 8

D. 87

Câu 4. (M2 - 1đ) 

 Mỗi nhóm có 4 học sinh có 9 nhóm như vậy. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh?

A. 13 học sinh

B. 36 học sinh

C. 32 học sinh

D. 28 học sinh

Câu 5. (M1- 1đ) 

Chọn hình thích hợp đặt vào dấu” ?”

?

A.

B.

C.

D.

Câu 6. (M2- 1đ) 

Hải cho 2 viên bi màu xanh và 1 viên bi màu vàng vào hộp. Không nhìn vào hộp, Lan có thể lấy ra 2 viên bi. Chọn khả năng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

a. Cả 2 viên bi lấy ra đều là viên bi vàng

A. Chắc chắn

B. Không thể

C. Có thể

b. Trong 2 viên bi lấy ra, có ít nhất 1 viên bi xanh

A. Chắc chắn

B. Không thể

C. Có thể

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7. (M2- 1đ)

a. Số

2km=..........................m

2m4cm=.....................cm

 b. Tính

: 5

40m

?

X 2

Câu 8. (M1- 1đ) Đặt tính rồi tính 

437+ 352

657+124

543 - 403

682 - 237

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

................

Câu 9. (M2- 1đ)  Bác Lan thu hoạch được 573kg thóc nếp. Bác Hùng thu hoạch được ít hơn bác Lan 48 kg thóc nếp. Hỏi bác Hùng thu hoạch được bao nhiêu

ki- lô- gam thóc nếp?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 10. (M3- 1đ) Tìm tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số bé nhất có ba chữ số khác nhau lập được từ ba chữ số 4, 5, 3.

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

ĐÁP ÁN

Đáp án đúng

Ghi chú

Câu 1

A

Câu 2

C

Câu 3

A

Câu 4

B

Câu 5

C

Câu 6

a. B c. A

Câu 7

2km= 2000 m

2m4cm=204 cm

Mỗi câu đúng 0,5

Câu 8

437+ 352 = 789 657+124= 781

543 – 403= 140 682 – 237= 445

Mỗi câu đúng 0,25

Câu 9

Bài giải

Số kg thóc nếp bác Hùng thu hoạch được là:

573- 48= 525(kg)

Đáp số: 525(kg)

Đúng lời giải (0,25đ)

Đúng phép tính(0,5đ)

Đúng đáp số(0,25đ)

Câu 10

Từ 3 chữ số 4,5,3 ta lập được các số: 345,354, 453,435, 534,543

Số bé nhất: 345

Số lớn nhất: 543

Tổng : 345+ 543= 888

Đúng phép tính(0,5đ)

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 2:

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số và phép tính

Số câu

3

1

1

1

1

số điểm

3

1

1

1

1

Câu số

1,2,3

8

4

9

10

2

Hình học và đo lường

Số câu

1

1

số diểm

1

1

Câu số

5

7

3

Một số yếu tố thống kê và xác suất

Số câu

1

Số diểm

1

Câu số

6

Tổng số câu

1,2,3,5,8

4,6,7, 9

10