Giáo án toán lớp 1 sách cánh diều tuần 17

Giáo án toán lớp 1 sách cánh diều tuần 17

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Giáo án toán lớp 1 sách cánh diều tuần 17

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 17

MÔN: TOÁN

BÀI : LUYỆN TẬP CHUNG ( Tiết 2)

Ngày: - - 2020

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

 • Ôn tập tổng hợp về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
 • Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
 • Phát triển các NL toán học.

II/ CHUẨN BỊ:

 • SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Bài 4: >, <,=

 • GV chốt lại cách làm bài. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.

Bài 5: Tính

3 + 1 + 6 8 – 4 – 3

9 – 1 – 3 3 + 4 + 2

Bài 6: Số

Thực hiện phép tính, rồi so sánh kết quả phép tính với số đã cho.

Chia sẻ với bạn cách so sánh của mình, suy nghĩ tìm cách so sánh nhanh chóng, chính xác.

3 + 5 ? 6 8 - 6 ? 0 5+ 5 ? 10

7 - 0 ? 7 4 + 4 ? 9 2 - 2 ? 2

HS thực hành tính trong trường hợp có liên tiếp 2 dấu phép tính cộng hoặc trừ.

Đổi vở, chữa bài, kiểm tra kết quả các phép tính. Chia sẻ với bạn cách thực hiện tính

HS quan sát tranh, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề nêu lên qua bức tranh. Chia sẻ trong nhóm.

Ví dụ: Bên trái có 6 quả su su. Bên phải có 3 quả su su. Có tất cả bao nhiêu quả su su?

Thành lập các phép tính: 6 + 3 = 9 hoặc 3 + 6 = 9; 9-6 = 3 hoặc 9-3 = 6.

D. Hoạt động vận dụng

GV khuyến khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.

Ví dụ: Bên trái có 6 quả su su. Bên phải có 3 quả su su. Có tất cả bao nhiêu quả su su?

Thành lập các phép tính: 6 + 3 = 9 hoặc 3 + 6 = 9; 9-6 = 3 hoặc 9-3 = 6.

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Tâm

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 17

MÔN: TOÁN

BÀI : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( Tiết 1)

Ngày: - - 2020

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

 • Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nhận biết thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.
 • Củng cố kĩ năng về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
 • Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
 • Phát triển các NL toán học.

II/ CHUẨN BỊ:

 • SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

A. Hoạt động khởi động

Chơi trò chơi “Đố bạn” ôn tập về các số trong phạm vi 10 phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10. HS nêu yêu cầu, mời một bạn trả lời. Chẳng hạn: đếm từ 0 đến 7, đếm tiếp từ 6 đến 10,...; 3 + 5 = ?,...

B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1:Tính nhẩm

2 + 5 6 + 2 10 – 3 8 – 5

3 + 6 3 + 7 9 – 4 7 – 2

Bài 2. HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích họp với từng tranh vẽ. Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.

Bài 3. HS quan sát hình vẽ, chỉ ra các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Chia sẻ với bạn.

Chơi trò chơi “Đố bạn” ôn tập về các số trong phạm vi 10 phép cộng, phép trừ các số trong phạm vi 10. HS nêu yêu cầu, mời một bạn trả lời. Chẳng hạn: đếm từ 0 đến 7, đếm tiếp từ 6 đến 10,...; 3 + 5 = ?,...

HS thực hiện các phép tính.

Đổi vở, kiểm tra kết quả các phép tính đã thực hiện.

HS quan sát tranh vẽ, nhận biết phép tính thích họp với từng tranh vẽ. Thảo luận với bạn về chọn phép tính thích hợp, lí giải bằng ngôn ngữ cá nhân. Chia sẻ trước lớp.

HS quan sát hình vẽ, chỉ ra các đồ vật có dạng khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Chia sẻ với bạn.

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Tâm

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 17

MÔN: TOÁN

BÀI : EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( Tiết 2)

Ngày: - - 2020

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

 • Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10, nhận biết thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.
 • Củng cố kĩ năng về tính cộng, trừ trong phạm vi 10.
 • Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
 • Phát triển các NL toán học.

II/ CHUẨN BỊ:

 • SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Bài 4

GV chốt lại cách làm bài. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em.

Bài 5

GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, HS có thể nêu tình huống và thiết lập phép tính theo thứ tự khác. Khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

HS quan sát mẫu, liên hệ với nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích họp, ví dụ: 6 + 2 = 8; 2 + 6 = 8; 8 - 6 = 2; 8 - 2 = 6;... Từ đó, HS tìm kết quả cho các trường hợp còn lại trong bài.

HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lóp.

Câu a): Có 2 bạn đang chơi bập bênh, có 3 bạn đang chơi xích đu, có 4 bạn đang chơi cầu trượt. Có tất cả bao nhiêu bạn đang chơi?

C. Hoạt động vận dụng

GV khuyên khích HS liên hệ tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng hoặc trừ trong phạm vi 10.

D/ Củng cố, dặn dò

Bài học hôm nay, em biết thêm được điều gì?

Để có thể làm tốt các bài trên em nhắn bạn điều gì?

Thành lập phép tính: 2 + 3 + 4 = 9.

Câu b): Tổ chim có 8 con chim, có 2 con chim bay đi, sau đó có tiếp 3 con chim bay đi. Hỏi còn lại mấy con chim?

Thành lập phép tính: 8 - 2 - 3 = 3.

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Tâm