Giáo án toán lớp 1 sách cánh diều tuần 15

Giáo án toán lớp 1 sách cánh diều tuần 15

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Giáo án toán lớp 1 sách cánh diều tuần 15

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 15

MÔN: TOÁN

BÀI : LUYỆN TẬP ( Tiết 2)

Ngày: - - 2020

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

  • Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi 10.
  • Rèn kĩ năng làm tính cộng, trừ quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, và vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
  • Phát triển các NL toán học.

II/ CHUẨN BỊ:

  • SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 3. Nêu các phép tính thích hợp

HS quan sát mẫu, liên hệ nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích hợp,

Bài 4: Số

GV lưu ý HS về quan hệ cộng – trừ. Sử dụng quan hệ cộng - trừ để tính nhẩm thông qua các ví dụ đơn giản.

a)

Có 5 bạn đang bơi. Có 3 bạn trên bờ. Có tất cả bao nhiêu bạn?

Có tất cả 8 bạn, trong đó có 3 bạn trên bờ. Còn lại bao nhiêu bạn đang bơi?

Có tất cả 8 bạn, trong đó có 5 bạn đang bơi. Còn lại bao nhiêu bạn trên bờ?

HS quan sát mẫu, liên hệ nhận biết về quan hệ cộng - trừ, suy nghĩ và lựa chọn phép tính thích hợp.Từ đó HS tìm kết quả cho các trường hợp còn lại trong bài.

6 + 3 = 9; 3 + 6 = 9; 9 - 3 = 6; 9 — 6 = 3;

HS quan sát tranh, suy nghĩ và tập kể cho bạn nghe tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng.

Chia sẻ trước lớp.

Chọn phép cộng 5 + 3 = 8 hoặc 3 + 5 = 8.

Chọn phép trừ 8 - 3 = 5.

Chọn phép trừ 8 - 5 = 3.

b) Nhìn tranh điền số vào ô trống

C/ Hoạt động vận dụng

HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10.

D/ Củng cố, dặn dò

Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.

8 + 1 = ? 9 - 1 = ?

1 + 8 = ? 9 - 8 = ?

HS nghĩ ra một số tình huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10.

Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 để hôm sau chia sẻ với các bạn.

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Tâm

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 15

MÔN: TOÁN

BÀI : LUYỆN TẬP ( Tiết 3)

Ngày: - - 2020

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

  • Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
  • Phát triển các NL toán học.

II/ CHUẨN BỊ:

  • SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

A. Hoạt động khởi động

HS chia sẻ các tình huống có phép cộng hoặc trừ (trong phạm vi 10) trong thực tế gắn với gia đình em. Hoặc chơi trò chơi “Truyền điện”, “Đố bạn” ôn tập cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10.

B. Hoạt động thực hành, luyện tập

Bài 1: Số

a) 5 + 1 = ? 4 + ? = 6 3 + ? = 6

6 - 1 = ? 6 - ? = 4 6 - ? = 3

b) 3 + ? = 5 2+ ? = 6 1 + ? = 4

5 - ? = 3 6 - ? = 2 4 - ? = 1

GV chốt lại cách làm bài; gọi một vài cặp HS chia sẻ cách làm cho cả lóp nghe.

Chơi đố bạn hỏi đáp veeg phép cộng, phép trừ

HS làm bài 1:

Tìm các số phù họp cho mỗi ô ? .

Củng cố nhận biết về quan hệ cộng - trừ.

a) 5 + 1 = 6 4 + 2 = 6 3 + 3 = 6

6 - 1 = 5 6 - 2 = 4 6 - 3 = 3

b) 3 + 2 = 5 2 + 4 = 6 1 + 3 = 4

5 - 2 = 3 6 - 4 = 2 4 - 3 = 1

Đổi vở, đặt câu hỏi cho nhau và nói cho nhau về tình huống đã cho và phép tính tương ứng.

Bài 2: Số

GV cũng có thể nêu ra một vài phép tính tương tự để HS củng cố kĩ năng, hoặc HS tự nêu phép tính rồi đố nhau tìm kết quả phép tính.

8 - ? = 5 10 - ? = 8

8 - ? = 7 9 - ? = 4

6 + ? = 10 3 + ? = 10

2 + ? = 6 10 - ? = 5

HS làm bài 2: Dựa vào hình ảnh trực quan để tìm số phù hợp cho mỗi ô dấu ? (HS có thể dựa vào phép đếm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10để tìm số thích hợp trong ô trống)

HS đặt câu hỏi, nói cho nhau về tình huống trong bức tranh và phép tính tương ứng.

8 - 3 = 5 10 - 2 = 8

8 - 1 = 7 9 - 5 = 4

6 + 4 = 10 3 + 7 = 10

2 + 4 = 6 10 - 5 = 5

Chia sẻ trước lớp.

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Tâm

KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tuần 15

MÔN: TOÁN

BÀI : LUYỆN TẬP ( Tiết 4)

Ngày: - - 2020

I/ MỤC TIÊU: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

  • Củng cố kĩ năng làm tính cộng, trừ trong phạm vi 10 và vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.
  • Phát triển các NL toán học.

II/ CHUẨN BỊ:

  • SGK, SGV. Bộ đồ dùng Toán 1.

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Bài 3: Tìm số

6 + ? = 10 3 + ? = 10

Bài 4: Số

GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của các em, khuyến khích HS trong lớp đặt thêm câu hỏi cho nhóm trình bày.

Bài 5. Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

Ví dụ: Có 9 con gà. Có 3 con gà đang đứng ngoài lùm cây. Có bao nhiêu con gà đang nấp trong bụi cây?

C. Hoạt động vận dụng

HS nghĩ ra một sổ tinh huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 và làm quen với việc tìm một thành phần chưa biết của phép tính.

D. Củng cố, dặn dò

Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 để

HS bài: Quan sát hình vẽ, đếm hoặc dùng Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10 để tìm số cúc áo còn thiếu rồi nêu số phù hợp cho mỗi ô ? . GV có thể tổ chức thành trò chơi vẽ thêm, gắn thêm số cúc áo thích hợp cho mỗi người tuyết.

6 + 4 = 10 3 + 7 = 10

Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ tìm số thích hợp trong ô ? rồi chia sẻ với bạn cách làm của mình. Lí giải cách quan sát để tìm số thích hợp.

Ví dụ: Có tất cả 6 chú voi. Có 2 chú voi đang căng băng rôn. Có bao nhiêu chú voi đứng ở sau băng rôn?

2 + 4 = 6

Cá nhân HS quan sát tranh, suy nghĩ về tình huống xảy ra trong tranh rồi đọc phép tính tương ứng. Chia sẻ trước lớp.

Ví dụ: Có 9 con gà. Có 3 con gà đang đứng ngoài lùm cây. Có bao nhiêu con gà đang nấp trong bụi cây?

HS nghĩ ra một sổ tinh huống trong thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 và làm quen với việc tìm một thành phần chưa biết của phép tính.

Về nhà, em hãy tìm tình huống thực tế liên quan đến phép cộng, trừ trong phạm vi 10 để

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Tâm