Ma trận đề kiểm tra môn sinh lớp 6 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra môn sinh lớp 6 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn sinh lớp 6 giữa học kỳ 1 năm học 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2020-2021

Môn: SINH HỌC - LỚP 6

Mức độ

Chủ

Đề

Biết ( 40%)

Hiểu

(30%)

Vận dụng (30%)

Vận dụng thấp (20%)

Vận dụng cao

(10%)

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Chương I: Tế bào thực vật

2 điểm

- Nhận biết thực vật có hoa , thực vật không có hoa

- Sự lớn lên và phân chia của tế bào

- Cấu tạo của tế bào thực vật

3 câu

1 điểm

1 câu

1 điểm

Chương II: Rể

4 điểm

- Nhận biết nhóm cây có rễ cọc, rễ chùm

- Sự hút nước và muối khoáng của rễ

- Cấu tạo và chức năng các miền của rễ

- Phân biệt được các loại rễ biến dạng

- Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến sự hút nước và muối khoàng

- Thiết kế thí nghiệm chứng minh cây cần các loại muối khoáng

3 câu

1 điểm

1 câu

1 điểm

3 câu

1 điểm

1 câu

2 điểm

Chương III: Thân

4 điểm

- Sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa

- Những đặc điểm của cây xương rồng phù hợp với môi trường sống.

- Nhân dân ta cần làm gì để nhân nhanh cây ăn quả

Giải thích hiện tượng thực tế ( bấm ngọn , tỉa cành)

6 câu

2 điểm

1 câu

1 điểm

Tổng

19 câu

10 điểm

6 câu

2 điểm

2 câu

2 điểm

3 câu

1 điểm

1 câu

2 điểm

6 câu

2 điểm

1 câu

1 điểm