Ma trận đề kiểm tra môn sinh học 8 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra môn sinh học 8 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn sinh học 8 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

Môn: SINH HỌC - LỚP 8

(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

       

     Tên 

Chủ đề 

Nhận biết 

40%

Thông hiểu

30%

Vận dụng

  Cộng     

Cấp độ thấp (20%)

Cấp độ cao (10%)

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Trao đổi chất và năng lượng

(3 tiết)

Sự khác nhau về nhu cầu dinh dưỡng của mỗi cơ thể.

3 câu

1 điểm

Câu (ý)

Số điểm 

3 câu

1 điểm

Bài tiết

(3 tiết)

Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu và sự thải nước tiểu

Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

2 câu

2,33 điểm

Câu (ý)

Số điểm  

1 câu

2 điểm

1 câu

0,33 điểm

Da

(2 tiết)

Vệ sinh da

Vận dụng chức năng điều hòa thân nhiệt của da giải thích cơ sở khoa học của biện pháp hạ sốt bằng khăn ấm.

3 câu

1,67 điểm

Câu (ý)

Số điểm  

2 câu

0,67 điểm

1 câu

1 điểm

Thần kinh và giác quan

(9 tiết)

Nhận biết chức năng từng thành phần của não bộ

Xác định rõ các thành phần của cơ quan phân tích thị giác

- Chức năng của tủy sống, dây thần kinh tủy.

- Sự khác nhau về chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng.

Trình bày các biện pháp bảo vệ mắt tránh tật cận thị.

11 câu

5 điểm

Câu (ý)

Số điểm  

3 câu

1 điểm

1 ý

1 điểm

6 câu

2 điểm

1 ý

1 điểm

Tổng số

5 câu

4 điểm

9 câu

3 điểm

4 câu

2 điểm

1 câu

1 điểm

19 câu

10 đ