Trắc nghiệm sinh 7 bài 29: đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp có đáp án

Trắc nghiệm sinh 7 bài 29: đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp có đáp án

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sinh 7 bài 29: đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 7 BÀI 29:

ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGÀNH CHÂN KHỚP

Câu 1: Động vật nào dưới đây có tập tính chăn nuôi động vật khác?

A. Kiến cắt lá. B. Ve sầu. C. Ong mật. D. Bọ ngựa.

Câu 2: Trong số những chân khớp dưới đây, có bao nhiêu loài có giá trị thực phẩm?

 1. Tôm hùm      2. Cua nhện      3. Tôm sú      4. Ve sầu

Số ý đúng là

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 3: Nhóm nào dưới đây gồm toàn những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn?

A. Kiến, ong mật, nhện. B. Tôm sông, nhện, ve sầu.

C. Ong mật, tôm sông, tôm ở nhờ. D. Kiến, nhện, tôm ở nhờ.

Câu 4: Tôm sông có những tập tính nào dưới đây?

A. Dự trữ thức ăn. B. Cộng sinh để tồn tại.

C. Tự vệ và tấn công. D. Sống thành xã hội.

Câu 5: Số đôi chân ngực ở tôm sông, nhện nhà, châu chấu lần lượt là

A. 4, 3 và 5. B. 5, 4 và 3. C. 5, 3 và 4. D. 3, 4 và 5.

Câu 6: Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với các ngành động vật khác là

A. Phát triển qua lột xác.

B. Các phần phụ phân đốt và khớp động với nhau.

C. Cơ thể phân đốt.

D. Lớp vỏ ngoài bằng kitin.

Câu 7: Trong ngành Chân khớp, lớp nào có giá trị lớn về mặt thực phẩm cho con người?

A. Lớp Đuôi kiếm. B. Lớp Hình nhện.

C. Lớp Sâu bọ. D. Lớp Giáp xác.

Câu 8: Động vật nào dưới đây ở giai đoạn trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong giai đoạn sâu non lại gây hại cây trồng?

A. Bướm. B. Ong mật. C. Nhện đỏ. D. Bọ cạp.

Câu 9: Loài sâu bọ nào dưới đây có lối sống xã hội?

A. Kiến B. Ong

C. Mối D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 10: Tập tính nào dưới đây không có ở kiến?

A. Đực cái nhận biết nhau bằng tín hiệu. B. Chăm sóc thế hệ sau.

C. Chăn nuôi động vật khác. D. Dự trữ thức ăn.

ĐÁP ÁN

1

A

3

A

5

B

7

D

9

D

2

C

4

C

6

B

8

A

10

A

© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
  • Liên hệ
  • Privacy Policy
  • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532