Đề kiểm tra học kì 1 toán 1 chân trời sáng tạo trường th trần phú b 2020-2021 có đáp án

Đề kiểm tra học kì 1 toán 1 chân trời sáng tạo trường th trần phú b 2020-2021 có đáp án

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề kiểm tra học kì 1 toán 1 chân trời sáng tạo trường th trần phú b 2020-2021 có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN CHƯƠNG MỸ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ B

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

Năm học 2020 - 2021

Môn: Toán – Lớp 1

(Thời gian: 40 phút)

Họ và tên :………………................................................................................. Lớp 1………..……….

Điểm

Lời phê của thầy cô giáo

I. TRẮC NGHIỆM: (7điểm)

Phần I: Trắc nghiệm : Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: M1 : (0,5điểm) Kết quả của phép tính 10 - 3 là:

A. 10 B. 7 C. 6

Câu 2: M1 : (0,5điểm) 9 bé hơn số nào sau đây:

A. 8 B. 9 C. 10

Câu 3: M2 : ( 1 điểm) Điền số nào vào chỗ chấm trong phép tính để có 6 + .... = 10

A. 2 B. 4 C. 3

Câu 4: M1 : ( 1 điểm) Kết quả của phép tính 9 - 4 - 3 là:

A. 3 B. 1 C. 2

Câu 5: M3 : ( 1 điểm)

Có: 9 quả chanh

Ăn: 4 quả chanh

Còn lại: ...quả chanh?

A. 5 B. 3 C. 4

Câu 6 M2 : ( 1 điểm) Kết quả phép tính : 10 – 3 + 1 =

A. 6 B. 7 C. 8 D. 5

Câu 7 M2 : ( 1 điểm) 5 + 4….. 4 + 5 Điền dấu vào chỗ chấm:

A. > B. < C. =

Bài 8: M2 : ( 1 điểm)

Hình bên có:

A . 3 hình vuông.

B . 4 hình vuông.

C . 5 hình vuông.

Phần II: Tự luận M2 : ( 3 điểm)

Câu 1: M2 : ( 1 điểm) Viết các số 2, 5, 9, 8 , 4

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn:

.............;............;............;...........; ...........

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: .

.............;............;............;...........; ...........

Câu 2 : <, >, = M3 : ( 1điểm)

5 + 3 .... 9                 4 + 6 .... 6 + 2                      

7 + 2..... 5 +4               2 + 4 .... 4 + 2                      

Câu 3: số ? M2 : ( 1điểm)

5 + = 9 10 - = 2

ĐÁP ÁN, CÁCH CHẤM ĐIỂM

BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ I MÔN TOÁN - LỚP 1

Năm học 2020 - 2021

I. Trắc nghiệm khách quan: 7 điểm

Câu 1: 0,5điểm Đáp án B

Câu 2: 0,5 điểm Đáp án C

Câu 3: 1 điểm Đáp án B

Câu 4: 1 điểm Đáp án C

Câu 5: 1 điểm Đáp án A

Câu 6: 1 điểm Đáp án C

Câu 7 (1 điểm): Đáp án C

Câu 8 (1 điểm): Đáp án C

II. Tự luận: (3điểm)

Câu1 (1 điểm): Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm. Tính sai không được điểm

Câu 2 (1 điểm): Điền đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm. Điền sai không được điểm.

5 + 3 < 9                 4 + 6 > 6 + 2                      

7 + 2.=. 5 +4               2 + 4 = 4 + 2                      

Câu 3(1 điểm): Điền đúng số vào mỗi phép tính được 0,5 điểm. Điền sai không được điểm.

5 + 4 = 9 10 - 8 = 2

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN HỌC KÌ I - 2020- 2021

Lớp 1

Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:

Viết, so sánh các số trong phạm vi 10 ,

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1

1

2

1

Câu số

7

2

Cộng, trừ trong phạm vi 10

Số câu

3

1

2

1

5

2

Số điểm

1

1

2

1

3

2

Câu số

1,2,4

1

3,6

3

Giải bài toán có lời văn .

Số câu

1

Số điểm

1

1

Câu số

5

2. Hình học:

Nhận dạng các hình đã học.

Số câu

1

Số điểm

1

1

Câu số

8

Tổng

Số câu

8

3

Số điểm

7

3