Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 ngữ văn 10 trường đà bắc có đáp án (đề 1)

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 ngữ văn 10 trường đà bắc có đáp án (đề 1)

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 ngữ văn 10 trường đà bắc có đáp án (đề 1)

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

SỞ GD & ĐT HÒA BÌNH

TRƯỜNG THPT ĐÀ BẮC

ĐỀ THI GIỮA KÌ II LỚP 10

NĂM HỌC 2020 - 2021

Môn thi: Ngữ văn

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

  1. PHẦN ĐỌC HIỂU (4 điểm)

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

   Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước,

   Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen.

   Ngoài rèm thước chẳng mách tin

   Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng?

   Đèn có biết dường bằng chẳng biết

   Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi.

   Buồn rầu nói chẳng nên lời,

   Hoa đèn kia với bóng người khá thương.

(Trích Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ, tr 87, Ngữ Văn 10,Tập II, NXBGD năm 2006)

Câu 1( 1,0 điểm) Xác định phương thức biểu đạt của văn bản ?

Câu 2( 1,0 điểm). Nêu nội dung chính của văn bản?

Câu 3( 1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong 2 câu “Ngoài rèm thước chẳng mách tin/Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng?”

Câu 4( 1,0 điểm). Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 dòng) với câu chủ đề: Niềm hi vọng trong cuộc sống của mỗi người.

  1. LÀM VĂN (6,0 điểm)

Em hãy phân tích nhân vật Ngô Tử Văn để thấy được tinh thần khẳng khái, cương trực, dũng cảm của người trí thức nước việt trong trác phẩm Chuyện Chức phán sự đền Tản Viên. (Ngữ Văn 10,Tập II, NXBGD năm 2006)

ĐÁP ÁN

Phần I

Câu

Nội dung cần đạt

Điểm
ĐỌCHIỂU


1

- Phương thức biểu đạt chính: biểu cảm

0.5

2

- Hành động của người chinh phụ được miêu tả thông qua những việc cứ lặp đi, lặp lại. Nàng rủ rèm rồi lại cuốn rèm, hết cuốn rèm rồi lại rủ rèm. Một mình nàng cứ đi đi, lại lại trong hiên vắng như để chờ đợi một tin tốt lành nào đó báo hiệu người chồng sắp về, nhưng cứ đợi mãi mà chẳng có một tin nào cả…

- Cách miêu tả hành động ấy cũng đã góp phần diễn tả những mối ngổn ngang trong lòng người chinh phụ. Người cô phụ chờ chồng trong bế tắc, trong tuyệt vọng.

0.75

 

3

- Câu hỏi tu từ, phép đối

- Tăng giá trị biểu cảm, gợi hình, góp phân thể hiện rõ hơn nội dung của đoạn.

1,0

 

 

4

* Yêu cầu về kĩ năng:

- Biết cách viết đoạn văn; đoạn văn phải trích dẫn nguyên văn câu chủ đề; diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi diễn đạt, lỗi chính tả.

- Đảm bảo dung lượng như yêu cầu đề

 

 

0,75

 

 

 

 LÀM

VĂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.

0.5

2. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Tinh thần khẳng khái cương trực, dũng cảm của NTV ở cõi trần

0.5

3. Triển khai vấn đề cần nghị luận thành các luận điểm, thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.

* Giới thiệu tác phẩm, nhân vật Ngô Tử Văn và kết cục của nhân vật.

* Cõi trần

- Hành động châm lửa đốt đền trừ hại cho dân.

- ý nghĩa: muốn đem lại cuộc sống an lành cho nhân dân. Thể hiện sự khẳng khái cương trực

- thản nhiên khi bị hồn ma tên tướng giặc dọa dẫ, khiên quyết không làm trả lại đền. -> thể hiện sự dũng cảm

* Cõi âm.

- Kêu oan, đối chất với hồn ma tướng giặc.-> thể hiện sự cứng cỏi, niềm tin vào công lí.

- Sự giúp đỡ của thổ cộng

* Đánh giá: giá trị hiện thực: phơi bày hiện thực xã hội, lên án tệ mua quan bán chức, tinh thần làm việc của Diêm Vương.

 

4.0

 

 

 

 

 

 

 

4. Sáng tạo

- Có cách diễn đạt sáng tạo.

- Có suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ.

 

0.5

5. Chính tả, dùng từ, đặt câu

0.5

Tổng điểm

10

Thí sinh có thể trình bày bài làm theo những cách khác, nhưng phải nhưng phải hợp lí, thuyết phục; GV linh hoạt trong đánh giá.