Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

Lý thuyết về Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

1. Cuộc đấu tranh giành độc lập ở châu Phi

a) Bối cảnh

- Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước đều bị chủ nghĩa thực dân nô dịch.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập dâng cao mạnh mẽ.

b) Quá trình đấu tranh

- Giai đoạn 1945 - 1954: mở đầu ở Bắc Phi với thắng lợi ở Ai Cập, Libi,...

- Giai đoạn 1954 - 1960: Phong trào lan rộng ở Bắc Phi và Tây Phi với thắng lợi của Tuynidi, Marốc, Xuđăng,…

- Giai đoạn 1960 - 1975:

 • Năm 1960: “Năm châu Phi” với 17 nước châu Phi giành độc lập. 
 • Năm 1975: thắng lợi của Môdămbích và Ănggôla => Chủ nghĩa thực dân cũ và hệ thống thuộc địa của nó ở châu Phi cơ bản sụp đổ.

- Giai đoạn 1985 - nửa sau những năm 90 của thế kỉ XX: hoàn thành cuộc đấu tranh đánh đổ nền thống trị của chủ nghĩa thực dân và giành độc lập dân tộc:

 • Các thuộc địa còn lại giành độc lập: Dimbabuê, Namibia.
 • Nam Phi: Hiến pháp 1993 xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai. Năm 1994, Nenxơn Manđêla trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Cộng hòa Nam Phi.

c) Kết quả, ý nghĩa

- Kết quả: Dẫn đến sự ra đời của nhiều quốc gia độc lập. Chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa sụp đổ hoàn toàn.

- Ý nghĩa: 

 • Làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới.
 • Góp phần làm sụp đổ hệ thống cai trị của chủ nghĩa thực dân.
 • Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.

II. Quá trình giành và bảo vệ độc lập ở khu vực Mĩ Latinh

a) Bối cảnh

- Đầu thế kỉ XIX, nhiều nước đã giành được độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng sau đó lại lệ thuộc vào Mĩ.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tìm cách biến Mĩ Latinh thành “sân sau” và xây dựng các chế độ độc tài thân Mĩ => Đấu tranh chống lại các chế độ độc tài thân Mĩ.

b) Quá trình đấu tranh

- Giai đoạn 1945 - 1959: Năm 1959, Cách mạng Cuba giành thắng lợi.

=> Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân các nước Mĩ Latinh.

- Từ thập niên 60 - 70 đến 2000: 13 quốc gia vùng Caribê giành độc lập, thu hồi chủ quyền kênh đào Panama.

c) Kết quả, ý nghĩa

- Kết quả: Chính quyền độc tài ở nhiều nước Mĩ Latinh bị lật đổ, các chính phủ dân chủ được thiết lập.

- Ý nghĩa:

 • Làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới.
 • Cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Sự kiện được xem là mốc mở đầu của phong trào đấu tranh giành độc lập ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ tìm cách biến khu vực nào thành "sân sau" của mình?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Nước Cộng hòa Cuba được thành lập năm 1959 là kết quả của cuộc đấu tranh chống

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Bản Hiến pháp được ban hành vào tháng 11/1993 ở Nam Phi đã chính thức xóa bỏ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Từ đầu thế kỉ XIX, nhiều nước Mĩ Latinh đã giành được độc lập từ tay thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhưng sau đó lại lệ thuộc vào

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Mục đích đấu tranh chủ yếu của các nước Mĩ Latinh những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8:  Phong trào cách mạng châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai bắt đầu bùng nổ ở khu vực nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ dùng ưu thế gì để biến Mĩ la tinh thành “sân sau” của mình?  

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Người lãnh đạo cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ ở Cuba sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Năm 1975, nhân dân những nước nào ở châu Phi đã giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: "Lục địa mới trỗi dậy" là cụm từ dùng để diễn tả phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực nào sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13: Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh đã khiến khu vực này được mệnh danh là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14: Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, tháng 8 - 1961, Mĩ đề xướng thành lập tổ chức nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 15: Tổng thống da đen đầu tiên của nước Cộng hòa Nam Phi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 16: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, cuộc đấu tranh của nhân dân nước nào ở châu Phi đã lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 17: Mốc đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cùng hệ thống thuộc địa của nó cơ bản bị tan rã là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 18: Đối tượng đấu tranh chủ yếu của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 19: Tháng 8 - 1961, Mĩ đề xướng thiết lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ ở Mĩ Latinh nhằm

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 20: Cuộc binh biến của sĩ quan và binh lính yêu nước Ai Cập (1952) đã lật đổ ách thống trị của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 21: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Cuba sử dụng hình thức đấu tranh nào để lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 22:  Nước nào đã giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mĩ năm 1959?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 23: Kẻ thù chủ yếu trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 24:
Đặc điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của nhân dân Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 25: Trước thế kỉ XIX, các nước ở Mĩ Latinh chịu sự thống trị của thực dân

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 26: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân châu Phi đã đứng lên đấu tranh chống

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 27: Chế độ độc tài Batixta do Mĩ thiết lập ở Cuba (3 - 1952) thực chất là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 28: Sự kiện mở đầu cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài Batixta ở Cuba là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 29: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực Mĩ Latinh trở thành "sân sau" của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 30: Trong phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ hai, khu vực nào được mệnh danh là "Lục địa bùng cháy"?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532