Kế hoạch dạy học môn hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo

Kế hoạch dạy học môn hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Kế hoạch dạy học môn hoạt động trải nghiệm 6 chân trời sáng tạo

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

TRƯỜNG: ..................................................................

TỔ: ..............................................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN/GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP KHỐI LỚP 6

(Năm học 2021 - 2022)

 1. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: ..................; Số học sinh: ...................;

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:...................;

Trình độ đào tạo: Cao đẳng: ........ Đại học:...........; Trên đại học:.............

Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [1]: Tốt:.............; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:........

II. Kế hoạch hoạt động[2]

 1. Phân phối chương trình

STT

Chủ đề/ Chủ điểm

(1)

Số tiết

(2)

Loại hình

Yêu cầu cần đạt

(3)

Tháng 9

- Khám phá lứa tuổi và môi trường học tập mới

- Xây dựng truyền thống nhà trường

12 tiết

HĐGDTCĐ

Năng lực:

 • Nhận ra được sự thay đổi tích cực của bản thân, giới thiệu được đức tính đặc trưng của bản thân.
 • Phát hiện được sở thích, khả năng và những giá trị khác của bản thân; tự tin với sở thích, khả năng của mình.

Thực hiện được kỉ cương lớp học

 • Giới thiệu được những nét nổi bật của nhà trường và chủ động, tự giác tham gia xây dựng truyền thống nhà trường.
 • Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội và của trường

“Tấm gương sáng học trò”

 • Góp phần: tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Phẩm chất:

Nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ

SHL

SHDC

Tháng 10

- Chăm sóc cuộc sống cá nhân

- Chăm ngoan học giỏi

12 tiết

HĐGDTCĐ

Năng lực:

 • Biết chăm sóc bản thân và điều chỉnh bản thân phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.
 • Sắp xếp được góc học tập, nơi sinh hoạt cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.
 • Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội và của trường
 • Góp phần: tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Phẩm chất:

Nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực

SHL

SHDC

Tháng 11

- Xây dựng tình bạn, tình thầy trò

- Tôn sư trọng đạo

12 tiết

HĐGDTCĐ

Năng lực:

 • Thiết lập được các mối quan hệ với bạn, thầy cô và biết gìn giữ tình bạn, tình thầy trò.
 • Xác định và giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè.
 • Giới thiệu được những nét nổi bật của nhà trường và chủ động, tự giác tham gia xây dựng truyền thống nhà trường.
 • Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội và của trường.
 • Góp phần: tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Phẩm chất:

Nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực

SHL

SHDC

Tháng 12

Nuôi dưỡng quan hệ gia đình

Uống nước nhớ nguồn

12 tiết

HĐGDTCĐ

Năng lực:

 • Thể hiện được sự động viên, chăm sóc người thân trong gia đình bằng lời nói và hành động cụ thể.
 • Thể hiện được sự chủ động, tự giác thực hiện được một số công việc trong gia đình
 • Tham gia giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình
 • Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội và của trường.
 • Giới thiệu được một số truyền thống địa phương.
 • Góp phần: tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Phẩm chất:

Nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực

SHL

SHDC

Tháng 1

Kiểm soát chi tiêu

Chào xuân yêu thương

8 tiết

HĐGDTCĐ

Năng lực:

 • Xác định được những khoản chi ưu tiên khi số tiền của mình hạn chế.
 • Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội và của trường.
 • Vận động người thân, bạn bè không sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ động vật quí hiếm.
 • Góp phần: tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Phẩm chất:

Nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực

SHL

SHDC

Tháng 2

Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện

Mừng Đảng, mùng xuân

12 tiết

HĐGDTCĐ

Năng lực:

 • Thể hiện được hành vi văn hoá nơi công cộng.
 • Thiết lập được các mối quan hệ với cộng đồng, thể hiện được sự sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những người gặp hoàn cảnh khó khăn.
 • Giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương nơi em sống.
 • Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động thiện nguyện tại địa phương; biết vận động người thân và bạn bè tham gia các hoạt động thiện nguyện tại nơi cư trú.
 • Giới thiệu được một số truyền thống địa phương.
 • Góp phần: tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Phẩm chất:

Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực

SHL

SHDC

Tháng 3

Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam

Hợp tác và phát triển

12 tiết

HĐGDTCĐ

Năng lực:

 • Tìm hiểu được một số nghề truyền thống ở Việt Nam.
 • Nêu được hoạt động đặc trưng, những yêu cầu cơ bản, trang thiết bị, dụng cụ lao động của các nghề truyền thống.
 • Nhận biết được một số đặc điểm của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với công việc của nghề truyền thống.
 • Nhận biết được về an toàn sử dụng công cụ lao động trong các nghề truyền thống.
 • Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội và của trường.
 • Biết vận động người thân và bạn bè tham gia các hoạt động thiện nguyện tại nơi cư trú.
 • Góp phần: tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Phẩm chất:

Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực

SHL

SHDC

Tháng 4

Phòng tránh thiên tai và giảm thiểu biến đổi khí hậu

Phát triển bền vững

12 tiết

HĐGDTCĐ

Năng lực:

 • Nhận biết được những dấu hiệu của thiên tai và biết cách tự bảo vệ trong một số tình huống thiên tai cụ thể.
 • Chỉ ra được những tác động của biến đổi khí hậu đến sức khoẻ con người.
 • Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè có ý thức thực hiện các việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu.
 • Thể hiện được cảm xúc, hứng thú với khám phá cảnh quan thiên nhiên.
 • Thực hiện được những việc làm cụ thể để bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.
 • Góp phần: tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Phẩm chất:

Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực

SHL

SHDC

Tháng 5

Tôn trọng người lao động

Noi gương người tốt việc tốt

9 tiết

HĐGDTCĐ

Năng lực:

 • Nhận diện được giá trị của các nghề trong xã hội
 • Có thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp khác nhau
 • Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội và của trường
 • Giới thiệu được một số truyền thống địa phương.
 • Góp phần: tự chủ tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Phẩm chất:

Yêu nước, nhân ái, trách nhiệm, chăm chỉ, trung thực

SHL

SHDC

2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Giữa Học kỳ 1

1 tiết

Tuần 9

– Điều chỉnh bản thân phù hợp với môi trường học tập mới, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp.

– Thiết lập được các mối quan hệ với bạn bè,

– Biết gìn giữ tình bạn,

– Xác định được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè.

– Thiết lập được các mối quan hệ với thầy cô.

– Biết gìn giữ tình thầy trò.

– Giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ với thầy cô.

– Giới thiệu được những nét nổi bật của nhà trường

Viết và sản phẩm

Cuối Học kỳ 1

1 tiết

Tuần 17

– Thể hiện được sự động viên, chăm sóc người thân trong gia đình bằng lời nói và hành động cụ thể.

– Biết tham gia giải quyết một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ gia đình.

– Thể hiện được sự chủ động trong thực hiện một số công việc trong gia đình.

– Thể hiện được sự tự giác trong thực hiện một số công việc trong gia đình.

– Thể hiện được hành vi văn hoá nơi công cộng.

– Thiết lập được các mối quan hệ với cộng đồng,

– Thể hiện được sự sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

– Giới thiệu được một số truyền thống của địa phương

Viết và sản phẩm

Giữa Học kỳ 2

1 tiết

Tuần 26

– Sắp xếp được góc học tập, nơi sinh hoạt cá nhân gọn gàng, ngăn nắp

– Chủ động, tự giác tham gia xây dựng truyền thống nhà trường.

– biết vận động bạn bè tham gia các hoạt động thiện nguyện ở nơi cư trú.

– Vận động bạn bè không sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ những động vật quý hiếm.

– Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, của nhà trường.

– Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động thiện nguyện tại địa phương;

– biết vận động người thân tham gia các hoạt động thiện nguyện ở nơi cư trú.

– Vận động người thân không sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ những động vật quý hiếm.

Viết và sản phẩm

Cuối Học kỳ 2

1 tiết

Tuần 34

– Tìm hiểu được một số nghề truyền thống ở Việt Nam.

– Nêu được hoạt động đặc trưng của các nghề truyền thống,

– Nêu được những yêu cầu cơ bản của các nghề truyền thống,

– Nêu được trang thiết bị, dụng cụ lao động của các nghề truyền thống.

– Nhận diện được giá trị của các nghề trong xã hội

– Có thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp khác nhau.

– Nhận biết được một số đặc điểm của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với công việc của nghề truyền thống.

– Nhận biết được về an toàn sử dụng công cụ lao động trong các nghề truyền thống.

Viết và sản phẩm

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

…., ngày tháng năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 1. Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

 2. Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn