Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật

Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật

Lý thuyết về Nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật

NHÂN TỐ BÊN NGOÀI

1. Thức ăn

Là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất lên quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, do đó cần cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể

2. Nhiệt độ

Mỗi loài động vật đều có khoảng nhiệt độ thích hợp để sinh trưởng và phát triển, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật, nhất là động vật biến nhiệt

3. Ánh sáng

Ánh sánh ảnh hưởng đến sinh trưởng vì:

Ánh sáng cung cấp nhiệt cho cơ thể

Tia tử ngoại có tác dụng biến tiền Vitamin D thành Vitamin D có vai trò trong chuyển hóa Canxi thành xương

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI

1. Cải tạo giống

a. Chọn lọc nhân tạo: khi nuôi động vật người ta chọn những con khỏe mạnh, lớn nhanh để làm giống

b. Lai giống giữa lợn, bò … địa phương với các giống nhập ngoại tạo ra những giống mới lớn nhanh, to khỏe

2. Cải thiện môi trường sống của động vật

Áp dụng các chế độ ăn thích hợp cho vật nuôi ứng với các giai đoạn khác nhau. Ví dụ: Chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát

3. Cải thiện chất lượng dân số

Nâng cao đời sống, cải thiện chế độ dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, tư vấn di truyền, phát hiện sớm các đột biến trong phát triển phôi thai, giảm ô nhiễm môi trường, chống sử dụng các chất ma túy, thuốc lá, rượu bia…

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Có bao nhiêu nhân tố dưới đây là nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật là:
1. Thức ăn
2. Ánh sáng,
3. Hoocmon
4. Nhiệt độ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

(SGK sinh học 11 cơ bản trang 152) (3) sai vì: Hoocmon là nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

Các nhân tố bên ngoài (ngoại cảnh – môi trường) ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật là: thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng…

Câu 2: Ở người, hoocmôn điều hoà sinh trưởng quan trọng nhất là:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

 (SGK 11 nâng cao trang 144) Các hoocmon quan trọng nhất trong điều hòa sinh trưởng ở người là hoocmon sinh trưởng (GH) và tirozin. Hocmon sinh trưởng của tuyến yên: kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước tế bào thông qua việc tăng cường tổng hợp Protein, kích thích phát triển xương.

Tiroxin: do tuyến giáp tiết ra, kích thích chuyển hóa ở tế bào, kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể. Ở lưỡng cư có tác dụng gây biến thái từ nòng nọc thành ếch

Câu 3: Nhân tố môi trường ảnh hưởng lớn nhất đến sinh trưởng và phát triển của động vật là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

(SGK sinh học cơ bản trang 155) Thức ăn là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cả động vật và người.

Câu 4: Ở người do nhược năng tuyến yên, thiếu hoocmôn GH sẽ mắc bệnh gì?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

(SGK 11 nâng cao trang 145) Vì hoocmon GH (hoocmon sinh trưởng) có tác dụng tăng quá trình tổng hợp protein, phát triển mô và cơ quan. GH có tác dụng làm dài xương ở trẻ em, do vậy nếu thiếu GH thì sẽ mắc bệnh lùn xiếc. (Hậu quả hoocmon sinh trưởng – trang 153 sách cơ bản11).