Yêu thương con người

Yêu thương con người

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 20 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Yêu thương con người

Lý thuyết về Yêu thương con người

a. Khái niệm

- Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn.

- Yêu thương con người là truyền thống quý báu của dân tộc, cần được giữ gìn, phát huy.

b. Ý nghĩa

Người biết yêu thương mọi người sẽ được mọi người yêu quý và kính trọng.

- Tục ngữ: “Thương người như thể thương thân”

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Những người có tình yêu thương con người sẽ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Yêu thương con người là gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Những người luôn thờ ơ, vô cảm, làm những điều không tốt đẹp đến với mọi người là biểu hiện của người

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Câu ca dao: "Bầu ơi thương lấy bí cùng/Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn" nói đến điều gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Đối với các hành vi: Cố ý đánh người, giết người chúng ta cần phải làm gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì ?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Câu tục ngữ: "Lá lành đùm lá rách" là biểu hiện của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Người có tình yêu thương con người sẽ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532