Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 20 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Lý thuyết về Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo

a. Khái niệm

- Tín ngưỡng là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình như: thần linh, thượng đế, chúa trời.

- Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy.

Các tôn giáo cụ thể còn được gọi là Đạo (đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin lành…).

- Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo có nghĩa là: công dân có quyền theo hoặc không theo một tín ngưỡng hay tôn giáo nào; người đã theo một tín ngưỡng hay một tôn giáo nào đó có quyền thôi không theo nữa, hoặc bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác mà không ai được cưỡng bức hoặc cản trở.

b. Trách nhiệm của mỗi người 

Mỗi chúng ta phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người khác:

+ Tôn trọng các nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo như đền, chùa, miếu thờ, nhà thờ…

+ Không được bài xích, gây mất đoàn kết, chia rẽ giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo và những người không có tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

- Nghiêm cấm việc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước.

- Mê tín dị đoan là tin vào những điều mơ hồ, nhảm nhí, không phù hợp với lẽ tự nhiên (như tin vào bói toán, chữa bệnh bằng phù phép…), dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về sức khỏe, thời gian, tài sản và có thể cả tính mạng con người. Vì vậy, cần phải đấu tranh chống mê tín dị đoan.

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Phương án nào sau đây không phải biểu hiện mê tín dị đoan?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Kiến trúc nào sau đây không phải là nơi thờ tự của các tôn giáo?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái ấy là biểu hiện của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Nhận định nào sau đây đúng khi bàn về tôn giáo?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5: Tín ngưỡng là niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình như:

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6: Niềm tin của con người vào một cái gì đó thần bí, hư ảo, vô hình như: Thần linh, thượng đế, chúa trời là biểu hiện của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Tôn giáo là một hình thức tín ngưỡng có hệ thống tổ chức, với những quan niệm, giáo lí thể hiện rõ sự tín ngưỡng, sùng bái thần linh và

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Phương án nào sau đây không phải là nội dung hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Điều 24?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của mê tín dị đoan?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10: Mê tín dị đoan là tin vào những điều không phù hợp với tự nhiên dẫn tới hậu quả xấu cho cá nhân, gia đình và cộng đồng về 

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Lê hội nào dưới đây thuộc về tín ngưỡng?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 12: Chị G mỗi khi nhà có chuyện lại đi xem bói để biết gia đình có hạn hay điềm đen để mời thầy cúng giải hạn. Hành vi của chị G là biểu hiện của

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 13: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của tôn giáo?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 14: Câu ca dao: "Công Cha như núi Thái Sơn/Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra. /Một lòng thờ Mẹ kính Cha/Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con" là biểu hiện tư tưởng của tôn giáo nào?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532