Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 gdcd 11 (đề 2)

Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 gdcd 11 (đề 2)

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề kiểm tra giữa học kỳ 2 gdcd 11 (đề 2)

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II, NĂM HỌC 2020 – 2021

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11

Thời gian làm bài: 45 phút

Họ tên: ……………………………………..SBD……………..Lớp………

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Nhà nước khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào lập nghiệp của thanh niên là nội dung của phương hướng chính sách giải quyết việc làm nào dưới đây?

A. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do ngành nghề.

C. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn.

D. Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ.

Câu 2. Nội dung nào sau đây là chức năng của Nhà nước pháp quyền XHCN?

A. Bảo đảm lợi ích của tầng lớp trí thức. B. Bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

C. Bảo vệ lợi ích của người cầm quyền. D. Bảo đảm lợi ích của đảng viên.

Câu 3. Một yếu tố không thể thiếu để xây dựng nền dân chủ XHCN là:

A. Dân chủ, kỉ luật, kỉ cương. B. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.

C. Pháp luật, kỉ luật. D. Pháp luật và kỉ cương.

Câu 4. Một trong những việc thực hiện tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt Nam của công dân là

A. tham gia đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương.

B. tham gia thảo luận góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng.

C. tham gia các hoạt động sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng.

D. tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

Câu 5. Đâu không phải là phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường?

A. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.

B. Tăng cường công tác quản lí của nhà nước.

C. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền xây dựng ý thức trách nhiệm cho mọi người dân.

D. Áp dụng công nghệ hiện đại để khai thác.

Câu 6. Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là?

A. Nhân dân làm chủ. B. Quyền lực thuộc về nhân dân.

C. Nhà nước quản lí mọi mặt của xã hội. D. Quyền lực tập trung vào nhà nước.

Câu 7. Bản chất của nền dân chủ biểu hiện ở mấy nội dung:

A. 4. B. 6 . C. 3. D. 5 .

Câu 8. Cán bộ chuyên trách dân số xã A phát tờ rơi cho người dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình. Việc làm này thực hiện phương hướng nào dưới đây của chính sách dân số ?

A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho người dân về dân số.

B. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.

C. Tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

D. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí nhà nước đối với dân số.

Câu 9. Ngày nàoTrường THPT Đoàn Thượng cũng có lớp lao động dọn vệ sinh sân trường. Nhà trường đã thực hiện tốt phương hướng nào của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường.

A. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học.

B. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên.

C. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

D. Tăng cường công tác quản lí của nhà nước.

Câu 10. Nhà nước pháp quyền XHCN mang bản chất của

A. giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. B. giai cấp công nhân.

C. tầng lớp trí thức trong xã hội. D. giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Câu 11. Giờ ra chơi lúc đi uống nước, An nhìn thấy Nam và Tùng đang rửa tay dưới vòi nước uống của nhà trường. Nam và Tùng đã không thực hiện đúng phương hướng nào của chính sách TNMT:

A. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

B. Tăng cường công tác quản lí của nhà nước.

C. Không sử dụng hợp lí tài nguyên nước.

D. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho mọi người dân.

Câu 12. Hưởng ứng Giờ trái đất, các hộ gia đình đã tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết là thực hiện chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường ở phương hướng nào sau đây?

A. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học.

B. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

C. Nâng cao trách nhiệm công dân.

D. Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Câu 13. Nội dung nào sau đây không thể hiện bản chất của nền dân chủ XHCN?

A. Nền dân chủ của nhân dân lao động.

B. Mang bản chất của giai cấp nông dân.

C. Lấy chủ nghĩ Mác- Lê nin làm nền tảng tinh thần của xã hội.

D. Mang bản chất của giai cấp công nhân.

Câu 14. Kế thừa và phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc, thể hiện:

A. Tính nhân dân của nhà nước. B. Bản sắc văn hóa dân tộc.

C. Tính dân tộc của nhà nước. D. Tính dân tộc và tính nhân dân.

Câu 15. Trước những con số đầy trăn trở và đau lòng đã cho chúng ta thấy được thực tế về tình trạng phá thai đáng báo động tại Việt Nam đặc biệt ở tuổi vị thành niên. Việt Nam là nước có tỉ lệ nạo phá thai cao nhất Đông Nam Á. Trước thực trạng đó, Báo Phụ nữ Tổ chức buổi tọa đàm "Giúp phụ nữ tiếp cận phương pháp tránh thai hiện đại". Việc làm này là đang thực hiện tốt phương hướng gì của chính sách dân số?

A. Nhà nước quan tâm, đầu tư đúng mức. B. Tăng cường công tác lãnh đạo và quản lí.

C. Nâng cao sự hiểu biết của người dân. D. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

Câu 16. Hoạt động nào sau đây không thuộc chức năng tổ chức xây dựng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam

A. Hướng dẫn kỹ thuật trồng giống cà chua năng suất cao.

B. Tổ chức giải đua xe đạp vì môi trường xanh - sạch - đẹp.

C. Phát động tháng an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

D. Làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Câu 17. Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên hình thức sở hữu nào sau đây về tư liệu sản xuất?

A. Tiểu chủ. B. Cá thể. C. Tư hữu. D. Công hữu.

Câu 18. Anh B tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được thể hiện ở hoạt động nào sau đây?

A. Góp ý vào các dự thảo luật. B. Quyên góp ủng hộ lũ lụt.

C. Tham gia các hoạt động xã hội. D. Tích cực tham gia bảo vệ môi trường.

Câu 19. Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói về nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam?

A. Nhà nước ta thể hiện ý chí, lợi ích và nguyện vọng của nhân dân.

B. Nhà nước ta là nhà nước do nhân dân tham gia quản lí.

C. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân lập nên

D. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân quản lí và ban hành pháp luật

Câu 20. Đâu là phương hướng của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường:

A. Làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm cho mọi người dân.

B. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền cho mọi người dân.

C. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm cho mọi người dân.

D. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, giáo dục cho mọi người dân.

Câu 21. Thôn X xây dựng quy định: Không được chăn thả trâu, bò ở sân vận động nhà văn hóa để đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp. Tuy nhiên trâu bò vẫn được chăn thả hàng ngày ở đó. Đây là biểu hiện của:

A. Dân chủ trực tiếp. B. Dân chủ tập trung.

C. Dân chủ hình thức. D. Dân chủ đại diện.

Câu 22. Dân chủ gián tiếp.là hình thức dân chủ thông qua những qui chế, thiết chế để nhân dân ……………….. quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước là

A. lựa chọn những người đại diện thay mặt mình. B. bầu ra những người đại diện thay mặt mình.

C. bầu ra những người đại diện cho mình. D. bầu ra những người đại diện.

Câu 23. Trường THPT A mời cán bộ trung tâm tư vấn hướng nghiệp về định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12. Vậy trường THPT A đã thực hiện chính sách nào sau đây?

A. Chính sách xã hội. B. Giải quyết việc làm.

C. Hướng nghiệp cho học sinh. D. Chính sách việc làm .

Câu 24. Tại cuộc họp của lớp 11M bàn về việc tổ chức liên hoan dịp cuối năm vào thứ 7. Nhiều ý kiến tán thành, nhiều ý kiến yêu cầu bạn lớp trưởng lên để buổi khác. Cuối buổi họp cả lớp đã có sự thống nhất tìm ra buổi liên hoan hợp lí. Đây là biểu hiện của hình thức dân chủ nào?

A. Dân chủ đại diện. B. Dân chủ gián tiếp.

C. Dân chủ trực tiếp. D. Dân chủ tập trung.

Câu 25. Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện BG thường xuyên thực hiện giao ban với cán chuyên trách các xã, thị trấn để cập nhật thông tin, nắm bắt tình hình biến dộng về dân số - kế hoạch hóa gia đình ở cơ sở. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây trong chính sách dân số?

A. Nâng cao sự hiểu biết của người dân.

B. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về dân số .

C. Tăng cường công tác lãnh đạo , quản lí đối với công tác dân số.

D. Nâng cao vai trò của cán bộ dân số.

Câu 26. Tổ chức và xây dựng, bảo đảm thực hiện các chính sách xã hội, thể hiện:

A. Chức năng của nhà nước XHCN Việt Nam.

B. Chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

C. Bản chất của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

D. Trách nhiệm của nhà nước và công dân.

Câu 27. Hành vi nào dưới đây không phải là hình thức dân chủ trực tiếp?

A. Đại biểu Quốc hội thay mặt nhân dân tham gia xây dựng các đạo luật.

B. Ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

C. Nhân dân tham gia thảo luận, góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.

D. Xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc sử dụng loa phường.

Câu 28. Anh K kinh doanh thực phẩm đã thải những hóa chất độc hại ra môi trường. Việc làm của anh Hải:

A. Vi phạm nguyên tắc về bảo vệ tài nguyên, môi trường B. Xâm phạm đến môi trường

C. Ảnh hưởng sức khỏe của người dân D. Ảnh hưởng đến sản xuất của người dân

II. TỰ LUẬN

Câu 29(2đ). Chúng ta có thể dễ dàng thấy được nạn chặt phá rừng, săn bắt động vật quý hiếm. Nước thải, khí thải từ thành thị đến nông thôn, từ những khu công nghiệp, nước thải bị nhiễm dầu mỡ, hóa chất tẩy rửa..đều đổ thẳng ra sông, hồ. Rác thải xuất hiện ở mọi lúc, mọi nơi, ở những nơi công cộng, khu chợ, bệnh viện, trường học.... cũng là nơi trú ngụ của rác.

a. Thông tin trên đề cập đến vấn đề gì? Hãy đưa ra ý kiến của mình khi đọc thông tin trên?

b. Trước thực trạng đó mỗi chúng ta cần hành động như thế nào để bảo vệ môi trường?

Câu 30 (1đ). Hiện nay tình trạng thiếu việc làm vẫn là vấn đề bức xúc ở cả thành thị và nông thôn. Bản thân em cần làm gì để có cơ hội việc làm trong tương lai?

-----------------------HẾT-------------------------