Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 19 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

Lý thuyết về Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

1. Một châu lục đông dân nhất trên thế giới

- Châu Á là châu lục có số dân đông nhất trong các châu lục trên thế giới. Năm 10/2020 dân số châu Á là 4 652,4 triệu người chiếm hơn 1/2 dân số thế giới.

- Nhiều nước ở châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan,… đang thực hiện chính sách dân số làm hạn chế gia tăng dân số.

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc

- Dân cư châu Á thuộc nhiều chủng tộc:

   + Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it: Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

   + Chủng tộc Môn-gô-lô-it: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.

   + Chủng tộc Ô-xtra-lô-it: Chiếm tỉ lệ nhỏ phân bố ở Nam Á, Đông Nam Á.

- Các chủng tộc giao lưu đã dẫn tới sự hòa huyết.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

- Tại Ấn Độ ra đời 2 tôn giáo lớn Ấn Độ giáo và Phật giáo.

- Tại Tây Nam Á: Ki-tô giáo (Pa-lex-tin), Hồi giáo (A-rập Xê-ut).

Bài tập tự luyện có đáp án

Câu 1: Phật giáo và Ấn Độ giáo ra đời ở quốc gia nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 2: Hai tôn giáo lớn ra đời ở Tây Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 3: Khu vực có mật độ dân số thấp nhất châu Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 4: Hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 5:  Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 6:  Các chủng tộc chủ yếu ở châu Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 7: Ấn Độ là nơi ra đời của hai tôn giáo lớn nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 8: Các chủng tộc nào dưới đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư châu Á?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 9: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 10:  Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít chủ yếu phân bố ở khu vực nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết

Câu 11: Chủng tộc Môn-gô-lô-it phân bố chủ yếu ở các khu vực nào dưới đây?

 • A
 • B
 • C
 • D
Bấm vào đây để xem đáp án chi tiết
© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
 • Liên hệ
 • Privacy Policy
 • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532