Giáo án môn tin lớp 7 sách kntt học kỳ 2

Giáo án môn tin lớp 7 sách kntt học kỳ 2

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Giáo án môn tin lớp 7 sách kntt học kỳ 2

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Trường:...................

Tổ:............................

Họ và tên giáo viên:

……………………

Bài 10: HOÀN THIỆN BẢNG TÍNH

Môn: Tin học lớp: 7

Thời gian thực hiện: (2 tiết)

 1. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 • Thực hiện được các thao tác hoàn thiện và in một bảng tính.
 • Thực hành hoàn thiện dự án.
 • Sử dụng được bảng tính điện tử để giải quyết một vài công việc cụ thể đơn giản.

2. Năng lực:

2.1. Năng lực chung

 • Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh có khả năng tự đọc sách giáo khoa và kết hợp với gợi ý của giáo viên để hoàn thiện bảng tính.
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác: Học sinh thảo luận nhóm để đưa ra các thao tác hợp lí để hoàn thiện bảng tính
 • Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh có thể tự tạo bảng tính để giải quyết một số yêu cầu tính toán trong cuộc sống.

2.2. Năng lực Tin học

 • Thực hiện được các chức năng làm việc với trang tính, kẻ khung và in dữ liệu bảng tính.

3. Phẩm chất:

 • Học sinh có ý thức trách nhiệm đối với việc sử dụng thiết bị học.
 • Rèn luyện tính cẩn thận, chăm chỉ, làm việc khoa học, chính xác.
 1. Thiết bị dạy học và học liệu
 • Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập
 • Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7
 1. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1. Khởi động (5p)

a) Mục tiêu: Học sinh nêu được các công việc cần làm để hoàn thiện bảng dữ liệu của dự án Trường học xanh.

b) Nội dung: Đoạn hội thoại trong SGK – Trang 51.

c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS về các công việc cần làm để hoàn thiện bảng dữ liệu của dự án Trường học xanh.

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và nêu câu hỏi.
 • Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh suy nghĩ và trả lời câu hỏi
 • Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Hoạt động 2. Các thao tác hoàn thiện bảng tính (25’)

HĐ 2.1. Tại sao khi in dữ liệu ra giấy lại không nhìn thấy các đường kẻ? (5’)

a) Mục tiêu: Học sinh biết và thực hành được một số lệnh làm việc với trang tính như đổi tên, xoá, sao chép, di chuyển trang tính là lệnh kẻ khung bảng tính.

b) Nội dung:

c) Sản phẩm:

Mặc định trên màn hình chúng ta quan sát thấy các ô của bảng tính đều có khung viền, nhưng sẽ không có khi in ra giấy. Vì vậy trước khi in cần kẻ đường viền ô và khung bao quanh vùng dữ liệu nếu cần.

c) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích, yêu cầu của hoạt động.
 • Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện thao tác trực tiếp trên máy tính, quan sát, sau đó trả lời câu hỏi của hoạt động.
 • Báo cáo: Trả lời cá nhân
 • Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

HĐ 2.2. Các thao tác với trang tính (10’)

a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện được các thao tác với trang tính: Tạo mới, xoá, chèn trang tính mới, đổi tên, thay đổi thứ tự trang tính, sao chép trang tính.

b) Nội dung: Học sinh đọc nội dung SGK để ôn lại các thao tác với trang tính của bảng tính:

 • Bổ sung một trang tính mới vào cuối danh sách.
 • Chèn một trang tính mới vào vị trí bất kì.
 • Xoá một trang tính.
 • Di chuyển một trang tính đến vị trí mới.
 • Sao chép nội dung một trang tính sang trang khác.

c) Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động.
 • Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh đọc nội dung SGK, nhập dữ liệu như hình 10.1 (SGK – trang 51) sau đó thực hành lại các thao tác đó trên máy tính. (GV có thể hướng dẫn lại các thao tác trên máy GV).
 • Báo cáo: HS trình bày kết quả phần thực hành của mình.
 • Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

HĐ 2.3. Kẻ đường viền ô và khung bao quanh vùng dữ liệu (10’)

a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện được thao tác kẻ được viền ô và khung bao quanh vùng dữ liệu.

b) Nội dung: Học sinh đọc nội dung SGK và quan sát hướng dẫn của GV thực hiện thao tác kẻ viền ô và khung bao quanh vùng dữ liệu.

 • B1: Chọn vùng dữ liệu muốn kẻ đường viền.
 • B2: Mở hộp hội thoại Format Cells.
 • B3: Trong hộp thoại chọn trang Border.
 • B4: Thiết lập các thông số kẻ viền ô, kẻ khung:

+ Chọn kiểu đường kẻ.

+ Chọn màu cho đường kẻ.

+ Thiết lập các đường kẻ khung cụ thể:

None: không kẻ khung.

Outline: kẻ khung bên ngoài.

Inside: kẻ đường viền ô.

Nháy chuột vào từng đường viền ô để chỉ kẻ đường phía trên, dưới, trái, phải.

 • B5: Nháy OK để thực hiện lệnh.

c) Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động.
 • Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh đọc nội dung SGK, sau đó thực hành lại các thao tác trên máy tính trên bảng dữ liệu vừa nhập ở hoạt động trên. (GV có thể hướng dẫn các thao tác trên máy GV).
 • Báo cáo: HS trình bày kết quả phần thực hành của mình.
 • Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Ghi nhớ:

Người sử dụng có thể thực hiện các thao tác đa dạng trên trang tính của bảng tính: đổi tên, tạo mới, chèn, sao chép, di chuyển hoặc xoá một trang tính. Nên kẻ khung các vùng dữ liệu trước khi tiến hành in hoặc trình bày dữ liệu.

3. Hoạt động 3: In dữ liệu trong bảng tính. (10p)

a) Mục tiêu: Học sinh hiểu và thực hiện được lệnh in dữ liệu bảng tính.

b) Nội dung: HS quan sát Hình 10.5 (SGK – 53) và nêu các bước in một trang tính.

 • B1: Đánh dấu vùng dữ liệu muốn in.
 • B2: Thực hiện lệnh File/ Print.

Trong hộp thoạt Print, nhập các thông số trước khi in.

 • B3: Nháy vào biểu tương Print để in.

c) Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình của hoạt động.
 • Thực hiện nhiệm vụ: Học sinh đọc nội dung SGK, sau đó thực hành lại các thao tác trên máy tính trên bảng dữ liệu vừa nhập ở hoạt động trên. (GV có thể hướng dẫn các thao tác trên máy GV).
 • Báo cáo: HS trình bày kết quả phần thực hành của mình.
 • Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.
 1. Hoạt động 4 - Thực hành: Trình bày hoàn chỉnh dữ liệu dự án trường học xanh (25p)

a) Mục tiêu: Học sinh hoàn thiện được bài thực hành theo yêu cầu.

b) Nội dung:

 • Tạo trang tính mới để trình bày dữ liệu của dự án Trường học xanh.
 • Sử dụng các kiến thức đã biết để định dạng dữ liệu và trình bày trang tính.
 • Kẻ đường viền, kẻ khung.

c) Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình thực hành.
 • Thực hiện nhiệm vụ: GV hướng dẫn chi tiết cho HS nhập trang tính và hoàn thiện bảng tính theo yêu cầu.
 • HS thực hành cá nhân.
 • HS cùng bàn đánh giá chéo lẫn nhau.
 • Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

5. Hoạt động 5: Luyện tập (10’)

a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học về quản lí dữ liệu trong máy tính để trả lời câu hỏi.

b) Nội dung:

c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.

Câu 1:

 • Với phần mềm bảng tính người dùng cần chọn 1 trong 3 lựa chọn: In vùng đang được đánh dấu, in trang tính hiện thời, in toàn bộ bảng tính.
 • Với phần mềm soạn thảo văn bản vùng cần chọn in là các trang cần in.

Câu 2: Thực hành trên máy tính

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu yêu cầu.
 • Thực hiện nhiệm vụ: HS trả lời, thực hành cá nhân.
 • Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

6. Hoạt động 6: Vận dụng (10’)

a) Mục tiêu: Học sinh sử dụng các kiến thức đã học để thực hành tạo một trang tính theo yêu cầu.

b) Nội dung:

c) Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ: GV giới thiệu mục đích yêu cầu và tiến trình thực hành.
 • Thực hiện nhiệm vụ: GV hướng dẫn chi tiết cho HS nhập trang tính và hoàn thiện bảng tính theo yêu cầu.
 • HS thực hành cá nhân.
 • HS cùng bàn đánh giá chéo lẫn nhau.
 • Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá và chuẩn kiến thức.

Trường: Giáo viên:

Tổ:

BÀI 11. TẠO BÀI TRÌNH CHIẾU

Tin học Lớp 7

Thời gian thực hiện: 2 tiết

 1. MỤC TIÊU
 2. Kiến thức:
 • Nêu được một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu
 • Tạo được một số bài trình chiếu có tiêu đề, cấu trúc phân cấp
 1. Năng lực:

2.1. Năng lực chung

 • Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếp và giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm. Bước đàu biết cách xây dựng dự án ở mức đơn giản để giải quyết một số vấn đề.

2.2. Năng lực Tin học

 • Sử dụng đúng các thiết bị, phần mềm thông dụng, mạng máy tính để hoàn thành nhiệm vụ học tập của Chủ đề. (NLa)
 • Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. (NLe)
 1. Phẩm chất:
 • Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
 • Rèn luyện phẩm chất vượt qua những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình hoạc tập và lao động.
 1. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Giáo viên

 • Giáo án, một bài trình chiếu mẫu, phòng thực hành

Học sinh

 • Sách vở, đồ dùng học tập.
 • Các thông tin để chuẩn bị cho dự án của nhóm.
 1. Tiến trình dạy học
 2. Hoạt động 1: Khởi động (5’)

a) Mục tiêu: Dẫn dắt học sinh đến nội dung của bài mới.

b) Nội dung:

 • Xây dựng tình huống trong hoạt động khởi động rồi liên hệ đến nội dung chính của bài học.

c) Sản phẩm: Hs hiểu nội dung chính của bài học mới.

d) Tổ chức thực hiện

 • Chuyển giao nhiệm vụ: GV chiếu trên màn hình tình huống đã được quay video hoặc hs trực tiếp diễn tả lại tình huống để đưa ra nhiệm vụ cần giải quyết là sử dụng phần mềm trình chiếu để tạo báo cáo.
 • Thực hiện nhiệm vụ: Hs thảo luận và trả lời câu hỏi
 • Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.
 • Kết luận, nhận định: GV nhận xét kết quả của HS, từ đó GV đưa ra mục tiêu của bài học
 1. Hoạt động 2: Một số chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu (15’)

a) Mục tiêu:

 • Hs trình bày được những điều đã biết về phần mềm trình chiếu đã được học ở Tiểu học

b) Nội dung: HS nêu những hiểu biết về phần mềm trình chiếu mà hs đã làm quen ở Tiểu học. Đưa ra tình huống để hs hiểu tại sao nên sử dụng bài trình chiếu để báo cáo

c) Sản phẩm: Hiểu phần mềm trình chiếu là gì? Chức năng của phần mềm trình chiếu

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ:
  • Ở Tiểu học, chúng ta đã làm quen với phần mềm trình chiếu, yêu cầu hs trả lời những hiểu biết của mình về phần mềm trình chiếu?
  • Em hãy kể ra một số hoạt động sử dụng bài trình chiếu? Bài trình chiếu xuất hiện ở đâu? Tại sao khi trình bày lại chọn phần mềm trình chiếu? Vậy phần mềm trình chiếu có chức năng gì?
  • Em biết những phần mềm trình chiếu nào? GV có thể gợi mở giới thiệu một số phần mềm trình chiếu và phân tích một số điểm đặc trưng của từng phần mềm, ứng dụng
   • Microsoft Powerpoint
   • Canva: cài phần mềm ứng dụng hoặc sử dụng online qua trang web https://www.canva.com/
   • Google trang trình bày
   • …..
  • GV có thể gợi mở hoặc cung cấp thêm phần mềm trình chiếu có các công cụ giúp chèn và điều chỉnh khuôn hình đồ họa thuận tiện, đặc biệt ở các hiệu ứng động
 • Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thảo luận và trả lời câu hỏi của GV trên khổ giấy to. Hoặc có thể học sinh làm trực tiếp trên phần mềm trình chiếu để trình bày (Vì ở Tiểu học các con đã được làm quen với phần mềm trình chiếu)
 • Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả của nhóm. GV nhận xét chung và chốt kiến thức cho hs
 • Kết luận và nhận định:

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

 1. Hoạt động 3: Tiêu đề của bài trình chiếu (15’)

a) Mục tiêu: Hs hiểu được

 • Trang tiêu đề cho biết chủ đề của bài trình chiếu
 • Tiêu đề trang là thành phần nổi bật nội dung cần trình bày trong trang nội dung
 • Mẫu bố trí giúp người sử dụng trình bày thuận tiện.

b) Nội dung: GV đưa ra một số slide và yêu cầu hs chỉ ra trang tiêu đề, trang nội dung và cách bố trí nội dung trên trang chiếu

c) Sản phẩm: Nội dung của hs trình bày trả lời các câu hỏi của GV trong vở

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ: Yêu cầu hs đọc và tìm hiểu nội dung trong SGK và quan sát bài trình chiếu sau. GV đưa ra các câu hỏi gợi mở dẫn dắt học sinh đến nội dung cần tìm hiểu trong bài. Hs làm việc nhóm trả lời trên khổ giấy A4 hoặc sử dụng phần mềm trình chiếu để trình bày nội dung trả lời của nhóm

   • Em hãy nêu chủ đề của bài trình chiếu? Dựa vào đâu em xác định được chủ đề của bài trình chiếu.
   • Cách trình bày của trang chiếu đầu tiên có đặc điểm khác biệt so với cách trình bày của các trang chiếu khác hay không? Em hãy nêu sự khác biệt đó.
   • Nội dung chính của trang chiếu số 3 là gì? Cách xác định nội dung của trang chiếu? Để làm nổi bật nội dung của trang chiếu thì cần phải làm gì?
   • Để bố cục của nội dung trên trang chiếu phù hợp thì chúng ta cần phải làm thế nào?
 • Thực hiện nhiệm vụ: HS trao đổi và thảo luận theo nhóm để trả lời câu hỏi trên.
 • Báo cáo, thảo luận: HS trình bày sản phẩm. GV nhận xét chung và giới thiệu một số mẫu bố trí cho hs và nêu được lợi ích của mẫu bài trình chiếu để hs biết. Tuy nhiên, người sử dụng có thể điều chỉnh bố trí để phù hợp với nội dung trình bày.
 • Kết luận và nhận định: GV nhấn mạnh và chốt kiến thức cho hs.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

 1. Hoạt động 4. Cấu trúc phân cấp (10’)

a) Mục tiêu: Hs hiểu được

 • Cấu trúc phân cấp là gì?
 • Cách tổ chức của cấu trúc này.
 • Tác dụng của cấu trúc phân cấp

b) Nội dung:

 • Yêu cầu hs quan sát 2 cách trình bày trong SGK. Cách nào trình bày dễ hiểu hơn? Từ ví dụ hs sẽ thấy được cách tổ chức của cấu trúc phân cấp và tác dụng của nó. Gv có thể đưa ra một số ví dụ để hs tạo cấu trúc phân cấp.

c) Sản phẩm: Hs tạo được nội dung trang chiếu ở dạng cấu trúc phân cấp

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ: Chia hoạt động nhóm 2-3hs/nhóm
  • Hs quan sát hai cách trình bày dự án và trả lời câu hỏi

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

  • Ngoài cách trình bày trên, em còn cách trình bày nào đẹp hơn, hấp dẫn hơn k? GV gợi mở Hs có thể sử dụng sơ đồ tư duy hoặc sử dụng công cụ SmartArt để thể hiện cấu trúc này

Graphical user interface, application

Description automatically generated

  • GV có thế đưa ra một nội dung trang chiếu dạng văn bản thông thường và yêu cầu hs hãy tạo nội dung ở dạng cấu trúc phân cấp
  • Qua ví dụ, hs hãy chốt lại, cấu trúc phân cấp là gì? Cách tổ chức của cấu trúc phân cấp, tác dụng của cấu trúc phân cấp
 • Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện theo yêu cầu của GV, trả lời câu hỏi vào vở.
 • Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả
 • Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận

Graphical user interface, text, application, Word

Description automatically generated

 1. Hoạt động 5. Tạo bài trình chiếu có tiêu đề, cấu trúc phân cấp (20’)

a) Mục tiêu:

 • Hs sử dụng phần mềm trình chiếu tạo bài báo cáo có trang tiêu đề, tiêu đề của các trang nội dung
 • Hs biết sử dụng cấu trúc phân cấp trong bài.

b) Nội dung:

 • GV hướng dẫn HS thực hành theo đúng các bước đã mô tả trong SGK.

c) Sản phẩm: Bài trình chiếu Truonghocxanh.pptx

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ:
  • GV hướng dẫn chi tiết cho hs thực hiện lần lượt các yêu cầu mô tả trong SGK
 • Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính.
 • Báo cáo, thảo luận: HS trình bày bài trình chiếu sau khi hoàn thiện theo yêu cầu.
 • Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
 1. Hoạt động 6: Luyện tập (10’)

a) Mục tiêu:

 • Hs khẳng định được có thể sao chép công thức từ trang tính này sang trang tính khác và gộp các ô đều là hình chữ nhật

b) Nội dung:

 • Hs trả lời 2 câu hỏi trong SGK phần luyện tập

c) Sản phẩm: Nội dung trả lời của hs.

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ:
  • Hs thực hành để trả lời 2 câu hỏi trong SGK phần luyện tập.
 • Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành trên máy tính và trả lời vào vở
 • Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả.
 • Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và đưa ra kết luận
 1. Hoạt động 5: Vận dụng (15’)

a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức để giải quyết bài SGK phần vận dụng

b) Nội dung: GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi và thực hành theo yêu cầu của đề bài

c) Sản phẩm: Bài trình chiếu baitaotinhoc7.pptx

d) Tổ chức thực hiện:

 • Chuyển giao nhiệm vụ: GV nêu yêu cầu sgk
 • Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hành.
 • Báo cáo, thảo luận: HS trình bày kết quả sau khi hoàn thiện theo yêu cầu.
 • Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS và rút kinh nghiệm chung trong quá trình học sinh thực hành.

Trường: Giáo viên:

Tổ:

BÀI 12 – ĐỊNH DẠNG ĐỐI TƯỢNG TRÊN TRANG CHIẾU

Tin học Lớp 7

Thời gian thực hiện: 2 tiết

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức:

 • Sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang trang trình chiếu.
 • Đưa được hình ảnh minh hoạ vào bài trình chiếu.
 • Biết sử dụng các định dạng cho văn bản, ảnh minh hoạ một cách hợp lí.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung

 • Năng lực tự chủ và tự học: HS có khả năng tự đọc SGK, kết hợp với gợi ý và dẫn dắt của GV để trả lời các câu hỏi.
 • Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: sử dụng các công cụ trên phần mềm máy tính để giải quyết vấn đề.
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

2.2. Năng lực Tin học

NLc: Tư duy phân tích, thiết kế

 • Định dạng cho văn bản và hình ảnh hợp lý.

3. Về phẩm chất:

 • Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
 • Trung thực: Sẵn sàng chia sẻ sản phẩm của mình cho các bạn góp ý, đánh giá.
 • Trách nhiệm: Trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo kết quả hoạt động.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

 • GV: SGK, kế hoạch DH, phiếu học tập.
 • HS: Sách giáo khoa, bảng nhóm, tìm hiểu nội dung bài mới, học bài cũ.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Khởi động (5’)

a) Mục tiêu: HS biết được các nội dung chính sẽ học trong bài

b) Nội dung: GV cho hs đóng vai 3 bạn An, Minh, Khoa thể hiện nội dung trong hoạt động khởi động

c) Sản phẩm: Hs đóng vai thể hiện hoạt động

d) Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ:

+ GV chiếu tình huống SGK và mời 3 hs đóng vai

Text

Description automatically generated

- Thực hiện nhiệm vụ: Hs đóng vai và thể hiện tình huống

- Báo cáo, thảo luận: Hs nhận xét tình huống

- Kết luận, nhận định: GV nhận xét, sau đó dẫn dắt HS vào bài học mới.

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20’)

Hoạt động 2.1: Ảnh minh họa

a) Mục tiêu:

- Hs trình bày được suy nghĩ, nêu được các ưu điểm của việc sử dụng hình ảnh minh họa trong bài trình chiếu.

- Hs nêu được yêu cầu lựa chọn hình ảnh cho bài trình bày và lý do lựa chọn.

b) Nội dung: GV yêu cầu HS trao đổi nhóm để trả lời các câu hỏi.

c) Sản phẩm: Kết quả trả lời trong phiếu học tập 1.

d) Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ 1: GV giao nhiệm vụ HS hoạt động nhóm thảo luận thống nhất kết quả trên phiếu học tập 1.

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện.

- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức

Ghi nhớ:

+ Hình ảnh thường được dùng để minh hoạ cho nội dung bài trình chiếu, nhờ đó bài trình chiếu trở nên trực quan, ấn tượng và hấp dẫn hơn

+ Nên lựa chọn hình ảnh phù hợp với nội dung bài trình chiếu và có tính thẩm mĩ.

+ Kích thước hình ảnh và vị trí đặt trên trang chiếu cần hợp lí.

* Chuyển giao nhiệm vụ 2: GV yêu cầu hs trả lời nhanh câu hỏi

Text

Description automatically generated

- Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ và trả lời

- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức

Đáp án: a,b,d: đúng; c: sai.

Hoạt động 2.2: Định dạng văn bản.

a) Mục tiêu:

 • Hs biết được định dạng văn bản trên trang chiếu tương tự như trong phần mềm soạn thảo.
 • Hs thực hiện được một số lưu ý khi định dạng văn bản, trình bày nội dung trên trang chiếu: cỡ chữ, số lượng chữ, màu sắc, thông điệp chính, câu từ diễn đạt.

b) Nội dung: GV cho hs thảo luận nhóm về các câu hỏi, sau đó hướng dẫn và chốt lại kiến thức.

c) Sản phẩm: Kết quả trả lời trong phiếu học tập 2.

d) Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ 1: GV giao nhiệm vụ HS hoạt động nhóm thảo luận thống nhất kết quả trên phiếu học tập 2.

- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện.

- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trong nhóm trả lời, HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.

- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức.

Ghi nhớ:

+ Định dạng văn bản trong phần mềm trình chiếu tương tự như trong phần mềm soạn thảo.

+ Nên chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, màu chữ, nền,... thống nhất và phù hợp, để làm nổi bật thông điệp chính của trang.

+ Nội dung trình bày nên cô đọng. Mỗi trang chiếu chỉ nên tập trung vào một ý chính

* Chuyển giao nhiệm vụ 2: GV yêu cầu HS trả lời nhanh câu hỏi.

Table

Description automatically generated

- Thực hiện nhiệm vụ: Hs suy nghĩ và trả lời.

- Báo cáo, thảo luận: GV gọi HS trả lời, các HS khác nhận xét, bổ sung.

- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức.

Đáp án: 1 – d; 2 – a; 3 – b; 4 – c.

Hoạt động 2.3: Thực hành – Sao chép dữ liệu, chèn hình ảnh, định dạng cho văn bản và hình ảnh trên trang chiếu.

a) Mục tiêu: Hs thực hiện được các thao tác

 • Sao chép dữ liệu từ tệp văn bản sang tệp trình chiếu
 • Định dạng cho văn bản sao cho hợp lý.
 • Chèn và định dạng hình ảnh cho trang chiếu.

b) Nội dung: Gv cho Hs thực hành trên hòng máy theo các nội dung: sao chép, định dạng văn bản, chèn và định dạng hình ảnh.

c) Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh trên máy tính.

d) Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ 1: GV giao nhiệm vụ HS hoạt động nhóm mở phần mô tả dự án đã lưu trong tệp văn bản Truonghocxanh.docx để sao chép sang bài trình chiếu.

- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện mở tệp văn bản và sao chép.

- Báo cáo, thảo luận: GV quan sát và hướng dẫn các nhóm khi cần.

- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức.

Diagram

Description automatically generated with medium confidence

* Chuyển giao nhiệm vụ 2: GV giao nhiệm vụ HS hoạt động nhóm sử dụng các công cụ định dạng để định dạng văn bản cho trang chiếu:

+ Định dạng phông chữ, cỡ chữ, màu chữ

+ Thêm kí hiệu đầu dòng

+ Biên tập lại nội dung sao cho ngắn gọn, cô đọng.

VD:

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện định dạng trang chiếu theo các yêu cầu của GV

- Báo cáo, thảo luận: GV quan sát và hướng dẫn các nhóm khi cần.

- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức.

Graphical user interface, application, Word

Description automatically generated

* Chuyển giao nhiệm vụ 3: GV giao nhiệm vụ HS tìm hiểu cách sử dụng các mẫu định dạng có sẵn và áp dụng vào bài trình chiếu của nhóm sao cho hợp lý.

- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm Hs thực hiện thao tác chọn và áp dụng các mẫu định dạng có sẵn vào bài trình chiếu.

- Báo cáo, thảo luận: GV quan sát và hướng dẫn các nhóm khi cần.

- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức.

Graphical user interface, application, PowerPoint

Description automatically generated

* Chuyển giao nhiệm vụ 4: GV giao nhiệm vụ HS hoạt động nhóm chèn hình ảnh vào trang chiếu và định dạng hình ảnh sao cho hợp lý.

- Thực hiện nhiệm vụ: Các nhóm thực hiện chèn hình ảnh và định dạng cho hình ảnh

- Báo cáo, thảo luận: GV quan sát và hướng dẫn các nhóm khi cần.

- Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, chốt lại kiến thức.

+ Các bước chèn hình ảnh vào trang chiếu

Bước 1. Chọn trang, vị trí trong trang cần chèn hình ảnh.

Bước 2. Chọn Insert/Pictures để mở hộp thoại Insert Picture.

Bước 3. Chọn tệp ảnh, nháy chuột chọn nút Insert.

+ Các bước thay đổi lớp cho hình ảnh

Bước 1. Chọn hình ảnh.

Bước 2. Chọn Format/Arrange/Send Backward (nếu muốn đưa hình ảnh lên lại lớp trên thì chọn Bring Forward).

+ Cách thay đổi vị trí cho hình ảnh: Dùng chuột chọn hình ảnh, kéo thả đến vị trí mới

+ Cách thay đổi kích thước hình ảnh: Kích chuột vào hình ảnh, kéo thả các nút hình tròn ở các góc và cạnh của hình để thay đổi kích thước hình cho phù hợp.

+ Các bước thêm đường viền hình ảnh

Bước 1. Chọn hình ảnh.

Bước 2. Chọn Format/Picture Styles/Picture Border rồi chọn màu đường viền, kiểu đường viền

3. Hoạt động 3: Luyện tập (10’)

a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về sao chép và định dạng văn abrn hình ảnh để chỉnh sửa bài trình chiếu.

b) Nội dung: GV chiếu nội dung bài tập phần luyện tập, Hs suy nghĩ và làm bài theo nhóm.

c) Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh trên máy tính.

d) Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ:

+ GV chiếu nội dung bài luyện tập:

Text

Description automatically generated

+ Gv yêu cầu học sinh luyện tập theo nhóm để hoàn thiện bài trình chiếu.

- Thực hiện nhiệm vụ:

+ Hs lắng nghe và thực hành thep nhóm

+ Gv hướng dẫn, quan sát trong quá trình học sinh thực hành.

- Báo cáo, thảo luận: Hs thực hành trên máy tính.

- Kết luận, nhận định: Gv nhận xét bài học sinh, chỉ ra một số lưu ý, các lỗi HS hay mắc phải khi làm bài.

4. Hoạt động 4: Vận dụng (10’)

a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về định dạng, sao chép, chèn hình để thực hiện theo yêu cầu

b) Nội dung: GV chiếu nội dung bài tập phần luyện tập, Hs suy nghĩ và làm bài theo nhóm.

c) Sản phẩm: Bài thực hành của học sinh trên máy tính.

d) Tổ chức thực hiện:

* Chuyển giao nhiệm vụ:

+ GV chiếu nội dung bài luyện tập:

Text

Description automatically generated

+ Gv yêu cầu học sinh luyện tập theo nhóm để hoàn thiện bài trình chiếu.

- Thực hiện nhiệm vụ:

+ Hs lắng nghe và thực hành thep nhóm

+ Gv hướng dẫn, quan sát trong quá trình học sinh thực hành.

- Báo cáo, thảo luận: Hs thực hành trên máy tính.

- Kết luận, nhận định: Gv nhận xét bài học sinh, chỉ ra một số lưu ý, các lỗi HS hay mắc phải khi làm bài.

PHIẾU HỌC TẬP

Phiếu học tập số 1:

1. Theo em có nên sử dụng hình ảnh để minh hoạ cho bài trình chiếu không? Vì sao?

2. Em sẽ chọn hình ảnh gì để thêm vào bài trình chiếu báo cáo dự án?

Phiếu học tập số 2:

Câu 1: Sau khi tạo văn bản cho một bài trình chiếu, em thường định dạng văn bản như thế nào? Cần làm gì để nhấn mạnh nội dung trên một trang?

Câu 2. Có nên viết nhiều chữ, dùng nhiều màu trên một trang không? Vì sao

Trường: Giáo viên:

Tổ:

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

BÀI 13. THỰC HÀNH TỔNG HỢP. HOÀN THIỆN BÀI TRÌNH CHIẾU

Tin học Lớp 7

Thời gian thực hiện: 1 tiết

 1. MỤC TIÊU

1. Về kiến thức:

 • Biết đưa hiệu ứng động vào bài trình chiếu và sử dụng hiệu ứng một cách hợp lí.
 • Biết cách tổng hợp, sắp xếp các nội dung đã có thành một bài trình chiếu hoàn chỉnh.

2. Về năng lực:

2.1. Năng lực chung

 • Năng lực tự chủ, tự học: chủ động và tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; vận dụng được những kiến thức, kĩ năng đã học để hoàn thành nhiệm vụ.
 • Năng lực giao tiếp và hợp tác: hiểu được mục đích giao tiếp và giao tiếp hiệu quả trong hoạt động nhóm.
 • Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tổng hợp, sắp xếp được các sản phẩm đã có thành một sản phẩm số hoàn chỉnh.

2.2. Năng lực Tin học

 • Sử dụng đúng các thiết bị, phần mềm thông dụng, mạng máy tính để hoàn thành nhiệm vụ học tập của Chủ đề. (NLa)
 • Sử dụng môi trường mạng máy tính để tìm kiếm, thu thập, lưu trữ thông tin phù hợp bổ sung cho nội dung của bài trình chiếu. (NLd)
 • Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. (NLe)

2.3. Các năng lực khác

 • Năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ: thể hiện thông qua nội dung và hình thức của sản phẩm bài trình chiếu.

3. Về phẩm chất:

 • Nhân ái: tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân, sự khác biệt về văn hóa.
 • Chăm chỉ: cố gắng vươn lên hoàn thành nhiệm vụ học tập, có ý thức vận dụng kiến thức đã học để giải quyết nhiệm vụ học tập.
 • Trách nhiệm: có thói quen giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các nguyên tắc an toàn về điện khi sử dụng các thiết bị CNTT. Bảo vệ thông tin của bạn bè, thầy cô khi giao tiếp trong môi trường số.
 1. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 • GV: Giáo án, các đồ dùng dạy học cần thiết, phòng máy tính đã được cài phần mềm trình chiếu. Slide cho HS thực hành. Phiếu học tập.
 • HS: Đồ dùng học tập, bài trình chiếu là kết quả của các tiết thực hành trước, dữ liệu bổ sung (nếu cần) để hoàn thành bài trình chiếu báo cáo dự án.
 1. Tiến trình dạy học
 2. Hoạt động 1: Khởi động (8’)

a) Mục tiêu: HS nhận ra sự cần thiết của hiệu ứng động, phân biệt được hai loại hiệu ứng động.

b) Nội dung:

 • HS trả lời câu hỏi trong phiếu học tập sau khi quan sát những trang trình chiếu của GV.

c) Sản phẩm: Kết quả trả lời trong phiếu học tập.

d) Tổ chức thực hiện

 • Chuyển giao nhiệm vụ: HS được nhận phiếu học tập, được đọc trước khi quan sát nhưng tình huống của bài trình chiếu.
 • GV trình chiếu 2 trang chiếu có cùng nội dung. Một trang không có hiệu ứng động của các đối tượng, một trang có. Chẳng hạn, hiệu ứng box (out) của hình ảnh làm chữ màu trắng (trùng màu nền) được nổi lên, gây ấn tượng.