Đề thi giữa kỳ 2 tin 7 năm 2021-2022 có đáp án và ma trận

Đề thi giữa kỳ 2 tin 7 năm 2021-2022 có đáp án và ma trận

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề thi giữa kỳ 2 tin 7 năm 2021-2022 có đáp án và ma trận

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

Chữ ký GT

TRƯỜNG THCS

MÔN : .............................

Họ và tên:..................................................

Lớp: ...................

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2020 – 2021

Ngày:.............................

Thời gian: .....................

Chữ ký GK

Điểm bài kiểm tra (bằng số)

Điểm bài kiểm tra (bằng chữ)

ĐỀ:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6điểm)Khoanh vào câu đúng

Câu 1. Để tô màu nền cho các ô tính em nháy vào nút lệnh

A. B. C. D.

Câu 2.Tác dụng của nút lệnh Previous trên thanh công cụ Print Preview dùng để

A. xem trang kế tiếp B. điều chỉnh chế độ ngắt trang

C. xem trang trước D. điều chỉnh hướng giấy

Câu 3. Để thay đổi lề của trang in sử dụng lệnh sử dụng lệnh

A. File/Page Setup/chọn trang Magins B. File/Page Setup/chọn trang Sheet

C. File/Page Setup/chọn trang Page D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 4. Để định dạng kiểu chữ gạch chân sử dụng nút lệnh trên thanh công cụ định dạng

A. B. C. D. A và C đúng

Câu 5. Trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính?

A. MicroSoft Word B. MicroSoft Excel

C. MicroSoft Power Point D. MicroSoft Access

Câu 6: Lợi ích của việc xem trước khi in

A. kiểm tra lỗi chính tả trước khi in. B. cho phép kiểm tra trước những gì sẽ in ra.

C. kiểm tra được vị trí ngắt trang đang ở đâu. D. Tất cả các ý trên đều sai.

Câu 7: Để sắp xếp dữ liệu giảm dần ta chọn:

A. B. C. D.

Câu 8. Để lọc dữ liệu thực hiện lệnh

A. Data.Filter/Show All B. Data.Filter/Advanced Filter;

C. Data.Filter/AutoFilter; D. Data.Filter/AutoFillter.

Câu 9. Để thực hiện việc in văn bản sử dụng nút lệnh

A. B. C. D. B và C đúng

Câu 10: Theo em lọc dữ liệu dùng để làm gì?

A. Cho trang tính đẹp hơn. B. Để danh sách dữ liệu có thứ tự.

C. Để dễ tra cứu. D. Tất cả các ý trên.

CÂU 11 Trên trang tính, khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ sẽ được ……………..để giữ nguyên vị trí tương đối giữa các ô chứa công thức và ô địa chỉ trong công thức.

A. giữ nguyên. B. xóa mất.

C. thay thế bằng giá trị mới. D. điều chỉnh.

CÂU 12. Trên trang tính, khi di chuyển nội dung các ô có công thức chứa địa chỉ bằng các lệnh Cut và Paste, các địa chỉ trong công thức……………..; nghĩa là công thức được sao chép y nguyên.

A. không bị điều chỉnh. B. bị xóa mất.

C. được thay thế bằng giá trị mới. D. bị điều chỉnh.

I. PHẦN TỰ LUẬN: (4điểm)

Câu 13. (2điểm)Nêu các bước thay đổi hướng giấy in cho trang tính?

Câu 14. (2điểm) Cho bảng tính dưới đây

  1. Hãy nêu các bước để thực hiện sắp xếp cột điểm Toán theo thứ tự tăng dần?
  2. Nêu các bước để lọc ra bạn có Điểm TB bằng 7,3 ?

BÀI LÀM:

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

I.TN:

Câu

Đáp án

1

A

2

A

3

A

4

B

5

B

6

A

7

A

8

C

9

A

10

C

11

D

12

D

II.TỰ LUẬN:

Câu 1. (2điểm)Nêu các bước thay đổi hướng giấy in cho trang tính?

-Mở bảng chọn File Page Setupxuất hiện hộp thoại:

+Mở trang Page

+Chọn Portrait cho hướng giấy đứng

+ Chọn Landscape cho hướng giấy ngang.

Câu 2. (2điểm) Cho bảng tính dưới đây

  1. Hãy nêu các bước để thực hiện sắp xếp cột điểm Toán theo thứ tự tăng dần?(1 điểm)

Chọn một ô trong cột điểm Toán

Nháy chuột vào nút để sắp xếp theo thứ tự tăng dần

  1. Nêu các bước để lọc ra bạn có Điểm TB bằng 7,3 ?(1 điểm)

Chọn một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc

Mở bảng chọn DataFilter trong nhóm Sort&Filterxuất hiện các nút lọc ở cạnh tiêu đề các cột.

Nháy chuột vào nút lọc cạnh tiêu đề cột Điểm TB chọn tiêu chuẩn lọc là 7,3.

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II-MÔN TIN HỌC 7

Cấp độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Định dạng trang tính

Biêủ tượng tô màu nền,kiểu chữ .Phần mềm bảng tính

Thay đổi trên trang tính khi copy,cut,paste

Số câu :

Số điểm:

Tỉ lệ %

C(1,4,5)

1.5đ

15%

C(11,12)

10%

5Câu

2,5đ

25%

2. Trình bày và in trang tính

Biêủ tượng của nút lệnh in, lợi ích của việc xem trang tính trước khi in

Lệnh thay đổi lề trang in

Các bưowsc thay đổi hướng giâý trước khi in

Số câu :

Số điểm:

Tỉ lệ %

C(9,6,2)

1.5đ

15%

C3

0,5đ

5%

C13

5 Câu

4,0đ

40%

3. Sắp xếp và lọc dữ liệu

Biêủ tượng sắp xếp dữ liệu,lợi ích lọc dữ liệu

Lệnh để lọc dữ liệu

Các bước sắp xếp dữ liệu

.

Lọc theo tiêu chuẩn đề ra

Số câu :

Số điểm:

Tỉ lệ %

C(7,10)

10%

C8

0,5đ

5%

C14a

10%

C14b

10%

5 Câu

3,5đ

35%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

8Câu

40%

4Câu

20%

1 Câu

10%

1Câu

20%

1 Câu

1 đ

10%

15Câu

10 điểm

100%