Trắc nghiệm lý 6 bài 9 có đáp án: lực đàn hồi

Trắc nghiệm lý 6 bài 9 có đáp án: lực đàn hồi

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm lý 6 bài 9 có đáp án: lực đàn hồi

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ LỚP 6 BÀI 9:

LỰC ĐÀN HỒI

Câu 1: Biến dạng của vật nào dưới dây là biến dạng đàn hồi?

A. Cục đất sét B. Sợi dây đồng C. Sợi dây cao su D. Quả ổi chín.

Câu 2: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: Cánh cung là một vật có tính chất đàn hồi. Khi nó bị ..., nó sẽ tác dụng vào hai đầu dây cung hai lực đàn hồi. Hai lực này cùng tác dụng vào dây cung, chúng có cùng phương, ngược chiều và là hai lực cân bằng.

A. Trọng lượng B. Lực cân bằng

C. Biến dạng D. Vật có tính chất đàn hồi

Câu 3: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

A. Trọng lực của một quả nặng B. Lực hút của một nam châm tác dụng lên một miếng sắt

C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp D. Lực kết dính giữa một tờ giấy dán trên bảng với mặt bảng.

Câu 4: Nếu treo quả cân 1kg vào một cái “cân lò xo”của cân có độ dài 10cm. Nếu treo quả cân 0,5kg thì lò xo có độ dài 6cm. Hỏi nếu treo quả cân 200g thì lò xo sẽ có độ dài bao nhiêu?

A. 7,6cm B. 5cm C. 3,6cm D. 2,5cm

Câu 5: Treo thẳng đứng một lò xo, đầu dưới gắn với một quả cân 10g thì lò xo có độ dài là 11cm; nếu thay bằng quả cân 200g thì lò xo có độ dài là 11,5cm. Hỏi nếu treo quả cân 500g thì lò xo có độ dài bao nhieu?

A. 12cm B. 12,5cm C. 13cm D. 13,5cm

Câu 6: Vật nào dưới đây có tính chất đàn hồi:

A. Một cục đất sét B. Một hòn đá

C. Một đoạn dây đồng nhỏ D. Một quả bóng cao su

Câu 7: Điền vào chỗ trống trong câu sau:

Một người ngồi trên một chiếc xe đạp. Dưới tác dụng của ... của người, lò xo ở yên xe bị nén xuống. Nó đã bị biến dạng.

A. Lực đàn hồi B. Lực cân bằng C. Khối lượng D. Trọng lượng

Câu 8: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Quả nặng đứng yên. Nó chịu tác dụng đổng thời của hai lực là lực đàn hổi và………………………..

A. Trọng lực B. Lực đàn hồi C. Dãn ra D. Cân bằng lẫn nhau

Câu 9: Nếu treo một quả cân 100g vào một sợi dây cao su thì khi đã đứng yên quả cân chịu tác dụng

A. Chỉ của trọng lực có độ lớn 1N B. Chỉ của lực đàn hồi có độ lớn là 10N

C. Của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi có độ lớn 1N

D. Của trọng lực có độ lớn 1N và lực đàn hồi có độ lớn 10N.

Câu 10: Lực nào dưới đây là lực đàn hồi?

A. Trọng lực của một quả nặng. B. Lực hút của nam châm lên tấm sắt.

C. Lực đẩy của lò xo dưới yên xe đạp. D. Lực kết dính của tờ giấy dán trên bảng.

Câu 11: Vật nào dưới đây không có tính chất đàn hồi:

A. Một quả bóng cao su B. Một quả bóng bàn

C. Một hòn đá D. Một chiếc lưỡi cưa

ĐÁP ÁN

1

C

3

C

5

C

7

D

9

C

11

C

2

C

4

C

6

D

8

A

10

C