Đề thi học kỳ 1 toán 2 kntt trường th nguyễn viết xuân 2021-2022 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 toán 2 kntt trường th nguyễn viết xuân 2021-2022 có đáp án

4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề thi học kỳ 1 toán 2 kntt trường th nguyễn viết xuân 2021-2022 có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

PHÒNG GD&ĐT THÀNH PHỐ TAM KỲ

TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN

Họ và tên:........................................................

Lớp:..................................................................

Phòng:..................Ngày:............/............../

KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

Năm học: 2021-2022

Môn: Toán - Lớp 2

Chữ ký giám thị:

……………………………………………………………………………………

Điểm:

Nhận xét: ……………………………………………………...

………………………………………………………………......

Chữ ký giám khảo:

Thời gian làm bài: 40 phút (Không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Số ?

Câu 2.  Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số lớn nhất trong dãy số: 67; 68; 69 là số.

A. 68 B. 67 C. 69

Câu 3. Điền dấu (> , < , =) vào chỗ chấm.

50 … 5 + 36 45 + 24 … 24 + 45

Câu 4. Số?

Câu 5. Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm:

…………………………………………………………………………………………

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

  1. giờ còn được gọi là …………

A. 9 giờ sáng B. 4 giờ chiều C. 9 giờ tối.

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

46 + 27

................................

................................

................................

52 – 39

................................

................................

................................

Câu 8. Xem tờ lịch tháng 11 dưới đây rồi khoanh vào đáp án đúng:

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tháng 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

a) Đây là tờ lịch tháng mấy?

A. Tháng 4 B. Tháng 5 C. Tháng 6

b) Ngày 20 tháng 5 là vào thứ mấy?

A. Thứ bảy B. Thứ sáu C. Thứ năm

Câu 9. Hình bên có mấy hình tứ giác?

A. 2 hình tứ giác

B. 3 hình tứ giác

C. 4 hình tứ giác

Câu 10. Lớp 2A quyên góp ủng hộ các bạn vùng lũ được 25 quyển vở. Lớp 2B quyên góp được 38 quyển vở. Hỏi cả hai lớp quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Bài giải

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TOÁN CUỐI HỌC KÌ I

Câu 1: (1 điểm)

Câu 2: (1 điểm) C

Câu 3: (1 điểm) Điền dấu (> , < , =) vào chỗ chấm.

50 > 5 + 36 45 + 24 = 24 + 45

Câu 4: (1 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Vẽ đúng đoạn thẳng AB có độ dài 5 cm:

Câu 6: (1 điểm) C

Câu 7: (1 điểm)

46 52

+ -

27 39

73 13

Câu 8: (1 điểm)

a) B (0,5 điểm)

b) A(0,5 điểm)

Câu 9: (1 điểm) B

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải:

Cả hai lớp quyên góp được số quyển vở là:

25 + 38 = 63 (quyển vở)

Đáp số: 63 quyển vở

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ I - LỚP 2

NĂM HỌC 2021 - 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

 

 

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và phép tính

Số câu

1

2

2

1

1

5

Câu số

2

1,3

4,7

10

2

1,3,4,7,10

Số điểm

1

2

2

1

1

5

Hình học và đo lường

Số câu

1

2

1

3

1

Câu số

5

6,8

9

6,8,9

5

Số điểm

1

2

1

3

1

Tổng

 

Số câu

1

3

2

2

1

1

4

6

Câu số

2

1,3,5

6,8

4,7

9

10

2,6,8,9

1,3,4,5,7,10

Số điểm

1

3

2

2

1

1

4

6