Trắc nghiệm sinh 6 bài 12: biến dạng của rễ có đáp án

Trắc nghiệm sinh 6 bài 12: biến dạng của rễ có đáp án

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sinh 6 bài 12: biến dạng của rễ có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 6 BÀI 12:

BIẾN DẠNG CỦA RỄ

Câu 1: Cây nào dưới đây không có rễ củ?

A. Khoai lang B. Củ đậu

C. Khoai tây D. Cà rốt

Câu 2: Cây nào dưới đây có loại rễ biến dạng tương tự như rễ biến dạng của cây cải củ?

A. Chuối B. Gừng C. Bưởi D. Sắn

Câu 3: Trong các cây dưới đây, có bao nhiêu cây không có rễ biến dạng?

1. Lúa 2. Sú 3. Vạn niên thanh 4. Dương xỉ 5. Su hào 6. Khoai lang

A. 4 B. 3 C. 5 D. 2

Câu 4: Rễ móc được tìm thấy ở loại cây nào dưới đây?

A. Trầu không B. Tất cả các phương án đưa ra

C. Vạn niên thanh D. Hồ tiêu

Câu 5: Loại củ nào dưới đây không phải là biến dạng của rễ?

A. Củ đậu B. Củ khoai lang C. Củ lạc D. Củ cà rốt

Câu 6: Đối với cây lấy rễ củ, người ta nên thu hoạch khi nào?

A. Sau khi cây ra hoa, tạo quả B. Sau khi cây ra hoa, trước khi cây tạo quả

C. Trước khi cây ra hoa, tạo quả D. Khi quả đã già

Câu 7: Loại rễ biến dạng nào có vai trò giúp cây bám vào giá thể để leo lên cao?

A. Giác mút B. Rễ củ

C. Rễ thở D. Rễ móc

Câu 8: Cây nào dưới đây không có rễ thở?

A. Bụt mọc B. Bần

C. Si D. Mắm

Câu 9: Nhóm nào dưới đây gồm những cây có rễ giác mút?

A. Tầm gửi, tơ hồng B. Mồng tơi, kinh giới C. Mía, dong ta D. Trầu không, mã đề

Câu 10: Trong các loại rễ biến dạng, loại nào có ý nghĩa đối với đời sống con người nhất?

A. Rễ củ B. Rễ móc C. Giác mút D. Rễ thở

------ĐÁP ÁN

1

C

3

B

5

C

7

D

9

A

2

D

4

B

6

C

8

C

10

A

© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
  • Liên hệ
  • Privacy Policy
  • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532