Trắc nghiệm sinh 7 bài 4: trùng roi có đáp án

Trắc nghiệm sinh 7 bài 4: trùng roi có đáp án

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sinh 7 bài 4: trùng roi có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN SINH HỌC 7 BÀI 4:

TRÙNG ROI

Câu 1: Phương thức sinh sản chủ yếu của trùng roi là

A. Mọc chồi B. Tạo bào tử. C. Phân đôi. D. Đẻ con.

Câu 2: Khi trùng roi xanh sinh sản thì bộ phận phân đôi trước là

A. Nhân tế bào B. Không bào co bóp C. Điểm mắt D. roi

Câu 3: Bào quan nào của trùng roi có vai trò bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu?

A. Màng cơ thể. B. Các hạt dự trữ. C. Nhân. D. Không bào co bóp.

Câu 4: Trùng roi nhận biết được ánh sáng là nhờ

A. Có điểm mắt B. Có hạt diệp lục

C. Có không bào co bóp D. Có lông, roi

Câu 5: Hình thức sinh sản chủ yếu của trùng roi xanh là

A. Đẻ con. B. Phân đôi. C. Tạo bào tử. D. Mọc chồi.

Câu 6: Trùng roi di chuyển như thế nào?

A. Vừa tiến vừa xoay. B. Đuôi đi trước.

C. Đầu đi trước. D. Đi ngang.

Câu 7: Nhờ hoạt động của điểm mắt mà trùng roi có tính

A. Hướng nước. B. Hướng hoá. C. Hướng đất. D. Hướng sáng.

Câu 8: Vai trò của điểm mắt ở trùng roi là

A. Bắt mồi. B. Điều khiển roi. C. Định hướng. D. Kéo dài roi.

Câu 9: Trùng roi thường tìm thấy ở đâu?

A. Trong cơ thể người. B. Trong nước.

C. Trong đất khô. D. Trong không khí.

Câu 10: Trùng roi khác thực vật ở những điểm nào?

A. Tự dưỡng B. Có khả năng di chuyển C. Có cấu tạo tế bào D. Có diệp lục

Câu 11: Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ

A. Sắc tố ở màng cơ thể B. Màu sắc của hạt diệp lục

C. Sự trong suốt của màng cơ thể D. Màu sắc của điểm mắt

Câu 12: Phương thức dinh dưỡng chủ yếu của trùng roi xanh là

A. Hoá tự dưỡng. B. Quang dị dưỡng. C. Quang tự dưỡng. D. Hoá dị dưỡng.

Câu 13: Sinh sản của trùng roi là

A. Vô tính B. Hữu tính C. Vừa vô tính vừa hữu tínhD. Không sinh sản

Câu 14: Hình thức sinh sản của tập đoàn trùng roi là

A. Vô tính B. Hữu tính

C. Vừa vô tính vừa hữu tính D. Không sinh sản

Câu 15: Vị trí của điểm mắt trùng roi là

A. Gần gốc roi B. Trong nhân

C. Trên các hạt diệp lục D. Trên các hạt dự trữ

ĐÁP ÁN

1

C

4

A

7

D

10

B

13

A

2

A

5

B

8

C

11

B

14

C

3

D

6

C

9

A

12

C

15

D

© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
  • Liên hệ
  • Privacy Policy
  • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532