Trắc nghiệm sử 8 bài 4: phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa mác có đáp án

Trắc nghiệm sử 8 bài 4: phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa mác có đáp án

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sử 8 bài 4: phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa mác có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 8 BÀI 4:

PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

Câu 1: Phong trào công nhân Li-ông (Pháp), đòi tăng lương giảm giờ làm diễn ra vào năm nào?

A. 1831 B. 1832 C. 1833 D. 1834

Câu 2: Tình cảnh giai cấp công nhân Anh được Ăng-ghen sáng tác năm nào?

A. 1819 B. 1820 C. 1821 D. 1822

Câu 3: Quốc Tế thứ nhất truyền bá học thuyết của

A. Mác B. Ănghen C. Lênin D. A, B đúng

Câu 4: Phong trào Hiến Chương ở Anh vào năm nào?

A. 1836 - 1847 B. 1836 - 1848 C. 1836 - 1849 D. 1837 - 1847

Câu 5: Vai trò của Mác là

A. Chuẩn bị tổ chức, văn kiện, lãnh đạo đại hội, lập Quốc tế thứ nhất.

B. Đứng đầu ban lãnh đạo

C. Đưa quốc tế I chống tư tưởng sai lệch thông qua nghị quyết đúng đắn.

D. A, B, C đúng

Câu 6: Hội Liên Hiệp Lao động Quốc tế – Quốc tế thứ nhất thành lập tại đâu?

A. Pháp B. Đức C. D. Anh

Câu 7: Cac-mac, Ăng-ghen chống lại giai cấp nào?

A. Vô sản B. Công nhân C. Nông dân D. Tư sản

Câu 8: Quốc tế thứ nhất hoạt động từ

A. 18/6 - 4/1872 B. 18/6 - 4/1873 C. 18/6 - 4/1871 D. 18/6 - 4/1870

Câu 9: Vai trò của Quốc Tế thứ nhất

A. Truyền bá học thuyết Mác.

B. Đấu tranh chống tư tưởng sai lệch

C. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển.

D. A, B, C đúng

Câu 10: Các- Mác sinh tại đâu?

A. Pháp B. Đức C. D. Bồ Đào Nha

ĐÁP ÁN

1

A

3

A

5

D

7

D

9

D

2

B

4

A

6

D

8

D

10

B

© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
  • Liên hệ
  • Privacy Policy
  • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532