Trắc nghiệm sử 8 bài 21: chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 có đáp án

Trắc nghiệm sử 8 bài 21: chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 có đáp án

4.8/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm sử 8 bài 21: chiến tranh thế giới thứ hai 1939-1945 có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 8 BÀI 21:

CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1939-1945)

Câu 1: Giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ hai ưu thế thuộc về phe nào?

A. Ưu thế thuộc về phe Anh, Pháp, Mĩ. B. Ưu thế thuộc về phía Liên xô.

C. Ưu thế thuộc về phe xít Đức, I-ta-li-a, Nhật. D. Cả hai bên ở thế cầm cự.

Câu 2: Hạm đội của nước nào bị thiệt hại nặng nề nhất ở trận Trân Châu Cảng?

A. Hạm đội Nhật. B. Hạm đội Pháp, C. Hạm đội Anh. D. Hạm đội Mĩ.

Câu 3: Tháng 1-1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?

A. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên toàn thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

B. Trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mĩ.

C. Chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở châu Âu.

D. Liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống Liên Xô.

Câu 4: Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự xuất hiện hai khối đối địch nhau. B. Chính sách thỏa hiệp của Anh, Mĩ đối với phát xít.

C. Tất cả câu trên đều đúng. D. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc với Liên xô.

Câu 5: Tháng 4 - 1940, Đức Quốc xã chuyển hướng tấn công từ phía đông sang phía tây bằng việc xâm chiếm đầu tiên các nước nào?

A. Tất cả các nước trên. B. Đan Mạch và Na Uy.

C. Anh và Pháp. D. Hà Lan và Bỉ.

Câu 6: Ở châu Á năm 1940 Nhật Bản đã chiếm được vùng nào?

A. Đông Nam Á. B. Tây Á. C. Ba nước Đông Dương, D. Trung Á.

Câu 7: Khi Đức đánh Ba Lan, nước nào tuyên chiến với Đức?

A. Anh, Pháp và Mĩ tuyên chiến với Đức.

B. Liên Xô, Anh, Pháp và Mĩ tuyên chiến với Đức.
D Anh, Pháp, Ba Lan, Mĩ tuyên chiến với Đức.

C. Anh và Pháp tuyên chiến với Đức.

Câu 8: Trong tiến trình Chiến tranh thế giới thứ hai, chiến thắng nào của quân Đồng minh tạo nên bước ngoặt làm xoay chuyển tình thế chiến tranh?

A. Chiến thắng Liên quân Anh, Mĩ đổ bộ vào Bắc Pháp (6-6-1944).

B. Chiến thắng của Hồng quân Liên xô trong chiến dịch công phá Béc- lin (9-5-1945)

C. Chiến thắng Xta-lin-grát (2-2-1943).

D. Mĩ ném bom nguyên tử vào Nhật Bản (ngày 6 và 9-8-1945 )

Câu 9: Trận Trân Châu Cảng (12 - 1941) mở đầu cuộc chiến tranh Thái Bình Dương giữa các nước nào?

A. Nhật Bản với Mĩ. B. Nhật Bản với Pháp,

C. Nhật Bản với Anh. D. Nhật Bản với Mĩ - Anh - Pháp.

Câu 10: Vì sao hai khối tư bản mâu thuẫn nhau?

A. Vì sự mâu thuẫn giữa đế quốc “ già” và đế quốc “ trẻ”.

B. Vì sự phát triển không đều của các nước đế quốc.

C. Vì sự thù địch nhau sau chiến tranh thế giới thứ nhất.

D. Vì sự mâu thuẫn về thị trường và thuộc địa.

Câu 11: Khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, Nhật tiến hành việc đánh chiếm khu vực nào?

A. Tây Thái Bình Dương, B. Đông Nam Á. C. Tây Nam Á. D. Bắc Á.

Câu 12: Từ ngày 6-6-1944, quân đội Đức Quốc xã phải chiến đấu cùng một lúc trên hai mặt trận, đó là:

A. Phía tây chống Liên Xô, phía đông chống Anh - Mĩ.

B. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh - Pháp

C. Phía đông chống các nước Đông Âu và Tây chống các nước Anh - Pháp - Mĩ.

D. Phía đông chống Liên Xô, phía tây chống Anh - Mĩ.

Câu 13: Tháng 9-1940 quân đội I-ta-li-a tấn công nước nào?

A. An-giê-ri. B. Ai cập. C. Tuy-ni-di. D. Nam Phi.

Câu 14: Tại sao trong thời gian đầu quân Đức tiến sâu được vào lãnh thổ Liên Xô?

A. Không tuyên bố Đức tấn công bất ngờ. B. Đức chiếm ưu thế về quân sự.

C. Đức được sự hậu thuẫn của I-ta-li-a. D. A -B đúng.

Câu 15: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào ngày tháng năm nào?

A. Ngày 3 tháng 9 năm 1939 B. Ngày 4 tháng 9 năm 1939

C. Ngày 1 tháng 9 năm 1939. D. Ngày 2 tháng 9 năm 1939

Câu 16: Trận phản công tại Xta-lin-grát (Liên Xô) diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ ngày 11-9 – 1942 đến ngày 02 - 02 - 1943

B. Từ ngày 20 - 9 - 1942 đến ngày 20 - 02 – 1943

C. Từ ngày 11 - 6 - 1941 đến ngày 19-01 - 1942

D. Từ ngày 19 -11 - 1942 đến ngày 02 - 02- 1943

Câu 17: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ với sự kiện nào?

A. Phát xít Đức tấn công Ba lan (1- 9 -1939)

B. Phát xít Đức tấn công Liên xô (22-6-1941)

C. Phát xít Đức tấn công Tiệp Khắc (3-1939)

D. Anh, Pháp tuyên chiến với Đức (2-9-1939)

Câu 18: Chiến dịch nào của Liên Xô đã đánh tan đạo quân trung tâm mạnh nhất của Đức?

A. Chiến dịch giải phóng Xta-lin-grát.
B. Chiến dịch giải phóng Bê-lô-rút-xi-a.
C. Chiến dịch giải phóng Lát-vi-a.
D. Chiến dịch giải phóng Mat-xcơ-va.

Câu 19: Nhật bản tấn công hạm đội Mĩ ở Trân Châu cảng vào thời gian nào?

A. Ngày 22 tháng 6 năm 1941. B. Ngày 7 tháng 12 năm 1941.

C. Ngày 1 tháng 9 năm 1939. D. Ngày 1 tháng 1 năm 1943.

Câu 20: Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 làm cho mâu thuẫn giữa các nước đế quốc càng sâu sắc và hình thành hai khối đối lập nhau đó là:

A. Anh, Pháp, Hung và Đức, I-ta-li-a, Nhật.

B. Anh, Mĩ, Hung và Đức, Nhật, Pháp.

C. Anh, Pháp, Mĩ và Đức, I-ta-li-a, Nhật,

D. Anh, Pháp, Nhật và Đức, I-ta-li-a, Áo.

ĐÁP ÁN

1

D

5

B

9

A

13

B

17

A

2

D

6

A

10

D

14

D

18

B

3

A

7

C

11

B

15

C

19

B

4

C

8

B

12

D

16

D

20

C