Bài tập trắc nghiệm gdcd 8 bài 12: quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình có đáp án

Bài tập trắc nghiệm gdcd 8 bài 12: quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình có đáp án

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bài tập trắc nghiệm gdcd 8 bài 12: quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GDCD 8 BÀI 12:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG GIA ĐÌNH

Câu 1:  Em hãy thử hình dung nếu không có tình yêu thương, sự chăm sóc dạy dỗ của ông bà cha mẹ thì em sẽ ra sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu em không làm tốt bổn phận và nghĩa vụ đối với cha mẹ, ông bà, anh chị, em?

A. Nếu không có tình yêu thương, chăm sóc dạy dỗ của cha mẹ thì cuộc đời em sẽ đầy khó khăn, vất vả và bất hạnh.

B.  Nếu không làm tốt bổn phận và nghĩa vụ đối với cha mẹ, ông bà, anh chị em là đứa con bất hiếu, sống không có đạo đức, gia đình bất hạnh, em sẽ bị xã hội lên án.

C.  A, B đúng

D.  A, B sai

Câu 2:  Các hành vi: Đánh chửi bố mẹ, vô lễ với ông bà vi phạm điều gì?

A. Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ.

B. Quyền và nghĩa vụ của con, cháu.

C. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.

D. Quyền và nghĩa vụ của trẻ em.

Câu 3:  Câu tục ngữ: Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần khuyên chúng ta điều gì?

A. Anh, em phải đoàn kết, yêu thương lẫn nhau.

B. Anh, em phải trung thực với nhau.

C. Anh, em phải lo cho nhau.

D. Anh, em phải có trách nhiệm với nhau.

Câu 4:  Quyền và nghĩa vụ của con, cháu

A. Cấm ngược đãi và có hành vi xúc phạm ông bà, cha mẹ.

B. Yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà

C. Chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà đặc biệt là những khi cha mẹ, ông bà đau ốm, bệnh tật

D.   Cả 3 đáp án trên đúng

Câu 5:  Đối với các hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ, ông bà chúng ta cần phải làm gì?

A. Lên án, phê phán, tố cáo. B. Nêu gương.

C. Học làm theo. D. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.

Câu 6:  Gia đình là tế bào của xã hội... cha mẹ có trách nhiệm nuôi dạy con thành những công dân tốt.... Nhà nước và xã hội không thừa nhận việc phân biệt đối xử giữa các con. Thuộc điều mấy của Hiến pháp 1992

A.  Điều 10 B.  Điều 15 C.  Điều 50 D.  Điều 64

Câu 7:  Chế độ hôn nhân của nước ta là?

A. Bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ.

B. Bình đẳng, một vợ một chồng.

C. Bình đẳng, tiến bộ, một vợ, một chồng.

D. Bình đẳng, tự nguyện, tiến bộ, một vợ, một chồng.

Câu 8:  Gia đình K lợi dụng mẹ già chiếm đoạt tài sản, chuyển nhượng sổ đỏ để lấy đất sau đó bán và đưa mẹ chồng vào trại dưỡng lão để không phải trông nom, chăm sóc. Việc làm đó nói lên điều gì?

A. Con cái bất hiếu với cha mẹ. B. Con cái yêu thương cha mẹ.

C. Con cái không tôn trọng cha mẹ. D. Con cái tôn trọng cha mẹ.

Câu 9: Theo Điều 34 thì: 

A.  Nhà nước và xã hội không thừa nhận sự phân biệt đối xử giữa các con, giữa con trai và con gái, con đẻ và con nuôi, con trong giá thú và con ngoài giá thú.

B.  Cha, mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu, trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con

C.  Cha mẹ không được phân biệt đối xử giữa các con, không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên

D.  B, C đúng

Câu 10:  Cha mẹ có nghĩa vụ nuôi dạy con thành công dân có ích cho xã hội thuộc điều mấy:

A.  Điều 2 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

B.  Điều 34  Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

C.  Điều 5 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

D.  Điều 35 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000

Câu 11:  Quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình được thể hiện rõ nhất tại đâu?

A. Luật Hôn nhân và Gia đình. B. Luật Trẻ em.

C. Luật lao động. D. Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Câu 12:  Các hành động thể hiện quyền và nghĩa vụ của ông bà là?

A. Dạy cháu điều hay lẽ phải.

B. Chăm sóc các cháu.

C. Dạy các cháu cách ứng xử, giao tiếp với người ngoài.

D. Cả A, B, C.

Câu 13:  Các hành động thể hiện quyền và nghĩa vụ của cha mẹ là?

A. Nuôi dạy con. B. Cho con đi học. C. Dạy con học bài. D. Cả A, B, C.

Câu 14:  Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình đề cập đến các mối quan hệ nào?

A. Cha mẹ và con cái B. Anh chị em.

C. Ông bà và con cháu. D. Cả A, B, C.

Câu 15:  Bố và mẹ bất đồng trong quan điểm nuôi dạy con theo cách dạy của Nhật Bản và Việt Nam, ép con phải học theo những thứ mà bố mẹ thích. Việc làm đó nói lên điều gì?

A. Bố mẹ không tôn trọng ý kiến của con. B. Bố mẹ không tôn trọng con.

C. Bố mẹ vi phạm pháp luật. D. Bố mẹ không có nhận thức đúng đắn.

ĐÁP ÁN

1

C

4

D

7

D

10

A

13

D

2

B

5

A

8

A

11

A

14

D

3

A

6

D

9

D

12

D

15

A