Bài tập cuối khóa mô đun 3 môn gdcd thcs

Bài tập cuối khóa mô đun 3 môn gdcd thcs

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bài tập cuối khóa mô đun 3 môn gdcd thcs

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHIỆM VỤ 5 MODUN 3

Yêu cầu: Xây dựng công cụ kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch đã lập môn GDCD/GD KT&PL.

1) Thiết kế được bộ công cụ đánh giá theo kế hoạch đã lập

CHỦ ĐỀ: GIỮ CHỮ TÍN (LỚP 7)

I. KHỞI ĐỘNG

* Học sinh xem Video và quan sát trả lời bộ câu hỏi (ViDeo đính kèm)

* Công cụ câu hỏi Hỏi - đáp

Các em hãy xem đoạn clip sau và trả lời câu hỏi

Câu 1: Bà cụ trong clip làm nghề gì?

Câu 2: Công việc của bà cụ có khó khăn, vất vả so với độ tuổi của cụ?

Câu 3: Việc mua hết rau của người khách giúp bà cụ điều gì?

Câu 4: Khi người khách không quay lại lấy rau, bà cụ đã làm gì?

Câu 5: Em có suy nghĩ gì về hành động của bà? Qua hành động đó, em thấy bà cụ là người như thế nào?

II. KHÁM PHÁ

1. Công cụ ghi chép sự kiện thường nhật

PHIẾU QUAN SÁT

Họ và tên: …………………………………………………

Thời gian sử dụng: Từ ngày …….…. Đến ngày …...……

Nội dung ghi chép

Ngày dự định ghi chép

1

2

8

9

20

1

2

Kết luận:

2. Công cụ bảng kiểm đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập

Bảng kiểm đánh giá học sinh tham gia thực hiện nhiệm vụ học tập

Họ và tên học sinh được đánh giá: ……………………… Lớp …….

Biểu hiện

Không

1. Tự giác, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ

2. Hoàn thành nhiệm vụ đúng thời gian.

3. Nội dung trình bày đủ ý, thể hiện được ý nghĩa của giữ chữ tín.

4. Hình thức trình bày đẹp.

5. Chưa chủ động, tập trung khi thực hiện nhiệm vụ.

6. Chưa hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu.

3. Công cụ câu hỏi Hỏi - Đáp

1. Em có nhận xét gì về cách xử sự của Nhạc Chính Tử trong trường hợp 1?

2. Em có nhận xét gì về cách xử sự của Bác Hồ trong trường hợp 2?

3. Có ý kiến cho rằng giữ chữ tín là giữ lời hứa. Em có đồng tình với ý kiến đó không? vì sao?

4. Cách cư xử của Nhạc Chính Tử và Bác Hồ có điểm chung là gì? Có cùng biểu hiện gì?

4. Công cụ phiếu tự đánh giá của cá nhân

Họ và tên người tự đánh giá: ……………………………….

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ

TT

Nội dung/Tiêu chí đánh giá

Hoàn thành tốt

(3)

Hoàn thành

(2)

Chưa

hoàn thành

(1)

1

Trả lời các câu hỏi tìm hiểu câu chuyện

2

Liệt kê những chi tiết trong câu chuyện thể hiện giữ chữ tín.

3

Chỉ ra các dấu hiệu đặc trưng của giữ chữ tín

4

Phân biệt được biểu hiện giữ chữ tín và trái với giữ chữ tín.

Kết quả đạt được:

…/….

III. LUYỆN TẬP/THỰC HÀNH

1. Công cụ phiếu tự đánh giá của cá nhân

Họ và tên người tự đánh giá: ……………………………….

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ NHIỆM VỤ

TT

Nội dung/Tiêu chí đánh giá

Hoàn thành tốt

(3)

Hoàn thành

(2)

Chưa

hoàn thành

(1)

1

Trả lời các câu hỏi tìm hiểu về biểu hiện giữ chữ tín và không giữ chữ tín

2

Phân biệt được hành vi thể hiện giữ chữ tín/ không giữ chữ tín.

Kết quả đạt được:

…/….

2. Bài tập

1.Em hãy cho biết trong những hành vi sau hành vi nào thể hiện giữ chữ tín, hành vi nào không giữ chữ tín? Hãy đánh dấu X vào ô trống thích hợp.

TT

HÀNH VI/VIỆC LÀM

GIỮ CHỮ TÍN

KHÔNG GIỮ CHŨ TÍN

1

Học sinh còn nhỏ không cần phải giữ lời hứa.

2

Khi đã hứa thì phải quyết tâm thực hiện lời hứa.

3

Tâm mượn của An cuốn truyện, nhưng quên trả.

4

Tuấn làm trực nhật theo phân công của lớp.

5

Minh cho rằng: “Chỉ cần giữ lời hứa với người lớn, còn với bạn bè, em nhỏ thì không cần phải giữ lời hứa”.

6

Bạn Hoa là người luôn thực hiện lời hứa với bạn bè, thầy cô, nhưng những gì hứa với ba mẹ bạn lại không thực hiện.

2. Tìm những hành vi/ việc làm giữ chữ tín.

(Chia lớp thành 4 nhóm, thi xem nhóm nào nhanh hơn)

TT

GIỮ CHỮ TÍN

TT

KHÔNG GIỮ CHỮ TÍN

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

3. Có người cho rằng: “Lời nói gió bay. Hứa rồi quên là chuyện thường tình không có gì phải bận tâm”

- Em có suy nghĩ gì về lời nói ấy?

- Em có lời khuyên gì cho người ấy?

4. Minh hứa với bố mẹ Quang và cô giáo sẽ giúp đỡ Quang học tập tiến bộ. Những bài tập thầy cô giao cho Minh đều làm hết rồi đưa cho Quang chép.

Theo em, Minh có phải là người giữ chữ tín không? Vì sao?

IV. VẬN DỤNG

1. Công cụ bảng kiểm đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập

1.1 BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ

Thực hiện được những việc làm thể hiện Giữ chữ tín

Họ và tên học sinh: ………………………. Lớp: ……

TT

Nội dung/tiêu chí

MỨC ĐỘ

Thực hiện rất tốt

Thực hiện

tốt

Thực hiện chưa thường xuyên

Chưa bao giờ thực hiện

1

Thực hiện được một số việc làm giữ chữ tín với những người thân và gia đình.

2

Chỉ thực hiện được một số việc làm giữ chữ tín với người thân gia đình và bạn bè.

3

Thực hiện được một số việc làm giữ chữ tín với người thân gia đình, bạn bè và mọi người trong xã hội.

1.2 BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ

Tìm hiểu và chia sẻ với bạn bè tấm gương Giữ chữ tín trong cuộc sống

Họ và tên học sinh (Nhóm/tổ) đánh giá: …………………………………Lớp: ……

Họ và tên học sinh (Nhóm/tổ) được đánh giá: ………………………..... Lớp: ……

TT

Tiêu chí

Mức đạt

1

Giới thiệu chủ đề gây hứng thú cho người đọc/người nghe

Không

Nhận xét ngắn gọn

2

Cấu trúc logic, dễ hiểu

3

Nội dung trình bày chính xác, đúng chủ đề, mang tính thực tiễn.

4

Hình ảnh dẫn chứng minh họa phù hợp

5

Thời lượng hợp lí, đúng qui định

6

Trình bày báo cáo rõ ràng, mạch lạc

7

Hình thức trình bày sáng tạo, thẩm mỹ

8

Có sử dụng tài liệu tham khảo

9

Bố cục báo cáo chặt chẽ.

10

Kết luận có liên hệ và nêu vấn đề nghiên cứu mở rộng.

2) Trình bày chi tiết 1 công cụ đánh giá

Thời gian: 120 phút

Sản phẩm: Trình bày khung kế hoạch trên lớp và gửi file lên LMS