15 đề thi môn gdcd lớp 9 hk1 có đáp án

15 đề thi môn gdcd lớp 9 hk1 có đáp án

4.9/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa 15 đề thi môn gdcd lớp 9 hk1 có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

ĐỀ 1

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 10 ĐIỂM)

Câu 1: Người biết kiềm chế cảm xúc, luôn bình tĩnh, tự tin trọng mọi tình huống là biểu hiện

A. Chí công vô tư B. Đức tính tự chủ C. Kỉ luật D. Dân chủ

Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự chủ của công dân?

A. Thường xuyên dao động trước thử thách

B. Phụ thuộc hoàn toàn vào người khác

C. Luôn đặt lợi ích riêng lên hàng đầu

D. Biết tự điều chỉnh hành vi của mình

Câu 3: Người có phẩm chất chí công vô tư luôn công bằng, không thiên vị, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân

A. thường xuyên coi trọng tình cảm riêng tư

B. giải quyết công việc theo lẽ phải

C. đặt mọi quyền lợi của mình lên hàng đầu

D. đề cao tất cả nhu cầu cá nhân

Câu 4: Tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm là thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây?

A. Năng động B. Kỉ luật C. Tự chủ D. Dân chủ

Câu 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là

A. Biện pháp mở rộng địa giới lãnh thổ

B. Xu hướng chạy đua vũ trang giữa các quốc gia

C. Cách thức chiếm lĩnh địa vị thống trị

D. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa các nước

Câu 6: Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, có mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia được gọi là

A. Hòa bình B. Dân chủ C. Kỉ luật D. Tự chủ

Câu 7: Những quy định chung của một cộng đồng hoặc tổ chức xã hội yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc là nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Kỉ luật B. Chí công vô tư C. Tự chủ D. Dân chủ

Câu 8: Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung là nội dung khái niệm nào dưới đây

A. Hợp tác B. Tự chủ C. Kỉ luật D. Dân chủ

Câu 9: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ

A. lãnh thổ này sang lãnh thổ khác

B. đất nước này sang đất nước khác

C. địa phương này sang địa phương khác

D. thế hệ này sang thế hệ khác

Câu 10: Bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là công dân đã

A. đề cao tư tưởng mê tín dị đoan

B. góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc

C. Phổ cập tín ngưỡng vùng miền

D. sùng bái tập quán địa phương

Câu 11: Sau hoạt động trải nghiệm của lớp 9a1, bạn D được cô giáo phân công viết bài thu hoạch cùng các bạn B, K, A. Trong quá trình cùng làm việc, bạn K và A phát hiện bạn B làm thay toàn bộ phần việc của bạn D nên K báo với cô giáo. Xác nhận thông tin này là đúng sự thật, cô giáo đã phê bình cả nhóm trước trước lớp. Những học sinh nào dưới đây vận dụng không đúng nội dung hợp tác ?

A. Bạn K và D B. Bạn B, A và K C. Bạn B, K và D D. Bạn B và D

Câu 12: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả có tác dụng gì

A. Góp phần làm nên những kì tích vẻ vang

B. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội

C. Góp phần đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

D. Góp phần thực hiện những nhiệm vụ chung

Câu 13: Hợp tác giữa các nước trên thế giới không nhằm giải quyết vấn đề nào dưới đây

A. Đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo

B. Hạn chế sự bùng nổ dân số

C. Thu hẹp chủ quyền lãnh thổ

D. Khắc phục tình trạng đói nghèo

Câu 14: Mọi công dân cùng làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ góp phần

A. Thâu tóm mọi nguồn nhân lực

B. san bằng lợi ích cá nhân

C. nâng cao chất lượng cuộc sống

D. chia đều các nguồn thu nhập

Câu 15: Kế thữa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là

A. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

B. Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác

C. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống

D. Sẽ tạo cơ hội cho mọi người cùng phát triển

Câu 16: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây

A. Chí công vô tư là phải thể hiện ở lời nói

B. Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của con người

C. Học sinh còn nhỏ tuổi thì không thể rèn luyện đức tính chí công vô tư

D. Người chí công vô tư chỉ thiệt cho mình

Câu 17: Quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới tạo cơ hội và điều kiện để các nước

A. đồng loạt thử nghiệm vũ khí hạt nhân

B. cùng tích cự chạy đua vũ trang

C. tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau

D. can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

Câu 18: Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

A. Là góp phần xây dựng mối quan hệ tôn trọng, thân thiện giữa con người với con người

B. Là góp phần kế thừa và phát huy những làng nghề của dân tộc

C. Là tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao trong một thời gian nhất định

Câu 19: Hoạt động nào dưới đây nhằm bảo vệ hòa bình giữa các quốc gia?

A. Can thiệp vào nội bộ của các quốc gia

B. Tăng cường mở rộng diện tích lãnh thổ

C. Chiếm lĩnh vị thế bá chủ toàn cầu

D. Dùng đàm phán để giải quyết xung đột

Câu 20: Thế nào là người năng động, sáng tạo?

A. Là người luôn suy nghĩ và hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc, của nhân loại

B. Là người luôn say mê, tìm tòi, linh hoạt xử lí các tình huống xảy ra trong cuộc sống

C. Là người luôn biết xuất phát từ lợi ích chung và biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng

Câu 21: Thư viện cùng nhau hy vọng của trường THCS Phương Trung là biểu hiện của sự hợp tác giữa

A. Việt Nam- Hàn Quốc B. Việt Nam- Nhật

C. Việt Nam- Hoa Kì D. Việt Nam- Nga

Câu 22: Hàng năm chúng ta tỏ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11 là thể hiện

A. Chí công vô tư

B. Đức tính tự chủ

C. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

D. Dân chủ

Câu 23: Câu ca dao:

“ Non cao cũng có đường trèo

Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi”

Nói về người có đức tính nào?

A. Chí công vô tư B. Năng động, sáng tạo

C. Dân chủ D. Đức tính tự chủ

Câu 24: Câu tục ngữ: “ Thương người như thể thương thân” nói về truyền thống nào của dân tộc ta?

A. Yêu nước B. Tôn sư trọng đạo C. Lao động D. Nhân nghĩa

Câu 25: Câu ca dao:

“ Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

nói về truyền thống nào của dân tộc ta?

A. Yêu nước

B. Nhân nghĩa

C. Lao động

D. Đoàn kết

Câu 26: Câu ca dao:

“ Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”

Nói về người có phẩm chất đạo đức nào?

A. Kỉ luật B. Chí công vô tư C. Dân chủ D. Đức tính tự chủ

Câu 27: Câu thơ:

“ Quan sơn muôn dặm một nhà

Bốn phương vô sản đều là anh em”

Thể hiện:

A. Chí công vô tư B. Hữu nghị và hợp tác

C. Dân chủ D. Đức tính tự chủ

Câu 28: Câu ca dao:

“ Trống chùa ai vỗ thì thùng

Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng”

Nói về người có tính gì?

A. Chí công vô tư B. Dân chủ

C. Không chí công vô tư D. Kỉ luật

Câu 29: Câu tục ngữ:

“ Muốn tròn phải có khuôn

Muốn vuông phải có thước”

Nói về người có phẩm chất đạo đức nào?

A. Kỉ luật B. Chí công vô tư C. Dân chủ D. Đức tính tự chủ

Câu 30: Hợp tác phải dựa trên cơ sở nào để hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của người khác

A. Bình đẳng B. Tôn trọng C. Hỗ trợ D. Giúp đỡ

----------------------------------------------

ĐÁP ÁN

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

D

B

A

D

A

A

A

D

B

D

B

C

C

A

Câu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

B

C

C

D

B

A

C

B

D

D

D

B

C

A

A

ĐỀ 2

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (3đ)

Câu 1: (1. điểm) Em hãy hoàn thành bảng sau

Truyền thống

Câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn

1. Đoàn kết

2.

Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

3. Tôn sự trọng đạo

4. Gia đình

Câu 2: (1 điểm) ) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:

a. Thái độ và hành vi thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

A. Không thích tất cả các kiểu trang phục dân tộc

B. Lấn chiếm, làm hư hại các di tích lịch sử văn hóa

C. Tìm hiểu truyền thống đánh giặc ngoại xâm của dân tộc

D. Xem bói để biết trước sự việc sẽ xảy ra và tránh điều xấu.

b. Người năng động sáng tạo là người thế nào?

A. Luôn làm theo chỉ dẫn B. Luôn tìm ra cái mới

C. Luôn có ý tưởng độc đáo đem lại hiệu quả cao D. Luôn thay đổi kế hoạch

Câu 3: (1 điểm) Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh mỗi nội dung sau:

Những việc làm, biểu hiện thể hiện sự năng động, sáng tạo?

a. Khi làm việc luôn suy nghĩ tìm ra cách làm mới nhanh hơn, tốt hơn.

b. Khi thấy việc khó thì từ bỏ

c. Chủ động trong việc sắp xếp, tiến hành công việc

d. Tự làm theo ý mình không cần tính toán kĩ

II. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Đọc thong tin sau và trả lời câu hỏi bên dưới.

Chiều 2/11/2016, MC Phan Anh đã công khai số tiền anh và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Chỉ sau 1 tuần phát động trên Facebook cá nhân của mình, số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của anh lên tới là 24 tỷ đồng. (Theo VOV.VN)

a. Việc làm của MC Phan Anh và các nhà hảo tâm thể hiện truyền trống quý

báu nào của dân tộc Việt Nam? Em hãy nói những hiểu biết của mình về truyền thống đó?

b. Bản thân em có thể làm những việc gì để phát huy những truyền thống tốt đẹp

của dân tộc Việt Nam?

Câu 2. (2.5 điểm ) Đọc đoạn thông tin sau và trả lời các câu hỏi bên dưới

Là người dám nghĩ, dám làm, năm 2007, Phạm Văn Hát mạnh dạn vay 3 tỷ đồng đầu tư trang trại trồng rau sạch. Tuy nhiên sau 3 năm anh trở thành người tay trắng. Anh quyết định sang Israel để vừa lao động kiếm sống, vừa học hỏi kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp. Trong quá trình làm việc, anh có ý tưởng chế tạo máy móc tăng hiệu suất làm việc, được ông chủ tán thành. Anh đã chế tạo thành công máy rải phân bón. Ông chủ thưởng anh 10.000USD và đề nghị được mua bản quyền; đồng thời nâng lương cho anh từ 1.000USD lên 2.500USD (năm 2010).

Năm 2012, anh quyết định trở về quê nhà, anh đã chế tạo một chiếc máy rải hạt. Năm 2014, chiếc máy gieo hạt của anh lần đầu xuất hiện trên thị trường và lập tức được nhiều người tìm đến đặt mua. Anh gọi sản phẩm của mình là "Robot đặt hạt". Sau hai năm nghiên cứu, chế tạo (2012-2014), "Robot đặt hạt" với thương hiệu Phạm Văn Hát đã có mặt không chỉ ở thị trường trong nước, mà còn chiếm lĩnh nhiều thị trường các nước, như: Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan…

Sau 5 năm miệt mài lao động, đến nay, Phạm Văn Hát không những đã trả được hết khoản nợ 3 tỷ đồng, mà còn có điều kiện để mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm cho một số lao động. Với những đóng góp quan trọng trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, năm 2016, Phạm Văn Hát được Hội Nông dân Việt Nam tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”. Anh cũng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

a. Phạm Văn Hát đã gặt hái được những thành công gì trong công việc của mình? Những thành công đó có ý nghĩa như thế nào đối với anh và xã hội, đất nước?

b. Những thành công mà Phạm Văn Hát có được là do đâu?

c. Em có đánh giá như thế nào về Phạm Văn Hát?

Câu 3. (2 điểm)

a. Quan niệm của em về thành công là gì? Hãy kể về một người thành công mà em biết (người thân, thầy cô, bạn bè hoặc chính mình).

b. Có ý kiến cho rằng: giới trẻ hiện này nhiều em không có mục tiêu, hoài bão, lí tưởng. Em trình bày quan điểm cá nhân của mình về ý kiến đó?

c.

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: 1 điểm

Đáp án:

Truyền thống

Câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn

1. Đoàn kết

Lá lành đùm lá rách

2. Hiếu học

Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

3. Tôn sự trọng đạo

Không thầy đố mày làm nên

4. Gia đình

Chị ngã em nâng

Câu 2 + 3

Câu

2a

2b

3a

3b

3c

3d

Đáp án

C

C

Đ

Đ

Đ

Đ

Điểm

1 điểm

1 điểm

II. Tự luận: HS diễn đạt sao cho thể hiện được nội dung chính sau

Câu 1: (2,5 điểm)

Trả lời:

a. Việc làm của MC Phan Anh và các nhà hảo tâm thể hiện truyền thống: đoàn kết tương trợ, thương người như thể thương thân, Lá lành đùm là rách của dân tộc ta.

- Truyền thống đoàn kết tương trợ thể hiện trước đây và ngày này:

+ Trước đây: trong chiến tranh đoàn kết đánh giặc

+ Ngày này: trước thiên tai lũ lụt hàng năm có nhiều hoạt động thể hiện truyền thống: quỹ tấm lòng vàng, nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt…

a. Liên hệ bản thân em : cần tự hào, gìn giữ và phát huy truyền thống; lên án và ngăn chặn những hành vi tổn hại đến truyền thống.

Câu 2: (2, 5 điểm)

a. Anh Hát chế tạo thành công máy rải phân bón, anh đã chế tạo một chiếc máy rải hạt, máy gieo hạt. Ý nghĩa với nông nghiệp..

b. Thành công có được do năng động sáng tạo

c. Anh là thanh niên gương mẫu, có tinh thần yêu nước có ya thức xây dựng đất nước.

Câu 3: (2 điểm)

a. Thành công: đạt được mục tiêu. Kể về 1 người thành công: nói rõ đó là ai, có thành công gì

b. Trình bày quan điểm cá nhân.

ĐỀ 3

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

I. Trắc nghiệm (3đ)

Câu 1: (1. điểm) Em hãy hoàn thành bảng sau

Truyền thống

Câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn

1. Đoàn kết

2.

Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

3. Tôn sự trọng đạo

4. Gia đình

Câu 2: (1 điểm) ) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:

a. Thái độ và hành vi chưa biết kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

A. Tham gia các lễ hội truyền thống

B. Tuyên truyền giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống

C. Không thích tất cả các kiểu trang phục truyền thống

D. Thờ cúng tổ tiên

b. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là trong một thời gian nhất định:

A. Tạo ra nhiều sản phẩm B. Tạo ra ít sản phẩm nhưng có giá trị cao

C. Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao D. Tạo ra sản phẩm có giá trị

Câu 3: (1 điểm) Điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh mỗi nội dung sau:

a. Làm việc có chất lượng tạo ra được nhiều sản phẩm

b. Làm việc gì cũng có phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả

c. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, chỉ cần làm việc có kế hoạch

d. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, chỉ cần lòng say mê và sự hiểu biết.

II. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Đọc thong tin sau và trả lời câu hỏi bên dưới

Chiều 2/11/2016, MC Phan Anh đã công khai số tiền anh và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Chỉ sau 1 tuần phát động trên Facebook cá nhân của mình, số tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân của anh lên tới là 24 tỷ đồng. (Theo VOV.VN)

a. Việc làm của MC Phan Anh và các nhà hảo tâm thể hiện truyền trống quý báu nào của dân tộc Việt Nam? Em hãy nói những hiểu biết của mình về truyền thống đó?

b. Bản thân em có thể làm những việc gì để phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam?

Câu 2: (2,5 điểm) Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi phía dưới

Ba người đàn ông mệt mỏi và buồn chán về cuộc sống. Họ quyết định đến gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe. Vị bác sĩ sau khi khám xong liền hỏi:Các ông trước tiên nói xem các ông sống vì cái gì? Ông A nói: “Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống”. Ông B nói: “Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống”.Ông C nói: “Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống”. Bác sĩ lắc đầu nói: “Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng”.
Con người nếu mất đi lý tưởng thì sẽ không thể sống vui vẻ được.

a. Câu chuyện này nói về vấn đề gì?

b. Mục tiêu của em trong năm học lớp 9 là gì?

c. Nêu 2 điều quan trọng nhất mà em cần phát huy hoặc thay đổi để đạt được mục tiêu đó.

Câu 3. (2 điểm) a. Quan niệm của em về thành công là gì? Hãy kể về một người thành công mà em biết (người thân, thầy cô, bạn bè hoặc chính mình).

b. Có ý kiến cho rằng: giới trẻ hiện này nhiều em không có mục tiêu, hoài bão, lí tưởng. Em hãy trình bày quan điểm cá nhân của mình về ý kiến đó?

ĐÁP ÁN ĐỀ

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: 1 điểm

Đáp án:

Truyền thống

Câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn

1. Đoàn kết

Lá lành đùm lá rách

2. Hiếu học

Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học

3. Tôn sự trọng đạo

Không thầy đố mày làm nên

4. Gia đình

Chị ngã em nâng

Câu 2 + 3

Câu

2a

2b

3a

3b

3c

3d

Đáp án

C

C

S

Đ

S

S

Điểm

1 điểm

1 điểm

II. Tự luận: HS diễn đạt sao cho thể hiện được nội dung chính sau

Câu 1: (2,5 điểm)

Trả lời:

a. Việc làm của MC Phan Anh và các nhà hảo tâm thể hiện truyền thống: đoàn kết tương trợ, thương người như thể thương thân, Lá lành đùm là rách của dân tộc ta.

- Truyền thống đoàn kết tương trợ thể hiện trước đây và ngày này:

+ Trước đây: trong chiến tranh đoàn kết đánh giặc

+ Ngày này: trước thiên tai lũ lụt hàng năm có nhiều hoạt động thể hiện truyền thống: quỹ tấm lòng vàng, nhà tình nghĩa, ủng hộ đồng bào lũ lụt…

b. Liên hệ bản thân em : cần tự hào, gìn giữ và phát huy truyền thống; lên án và ngăn chặn những hành vi tổn hại đến truyền thống.

Câu 2: (2, 5 điểm)

Trả lời:

a. Lý tưởng sống: mục đích sống, ước mơ hoài bão

b. Nêu được cụ thể mục tiêu cá nhân năm học lớp 9: điểm số, trường cấp 3 hoặc các mục tiêu khác

c. Nêu được điểm cần phát huy hoặc khắc phục thay đổi: vd: sự chăm chỉ, kiên trì,.

Câu 3: (2 điểm)

a. Thành công: đạt được mục tiêu. Kể về 1 người thành công: nói rõ đó là ai, có thành công gì

b. Trình bày quan điểm cá nhân.

ĐỀ 4

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm).

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất. (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm).

Câu 1: Hòa bình là khát vọng của

A. người dân. B. Nhà nước.

C. toàn nhân loại. C. trẻ em.

Câu 2: Ý kiến nào sao đây thể hiện lòng yêu hòa bình?

A. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn

B. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết

C. Sống khép mình mới tránh được xung đột

D. Biết lắng nghe những ý kiến quan trọng

Câu 3: Những hoạt động gìn giữ cuộc sống bình yên, dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết xung đột mâu thuẫn giữa các quốc gia được gọi là hoạt động

A. bảo vệ đất nước. B. bảo vệ hòa bình

C. chính trị - xã hội. D. ngoại giao.

Câu 4: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là giữ gìn

A. bản sắc dân tộc Việt Nam. B. lối sống của cha ông.

C. mọi tập tục ngày xưa. D. những thói quen xưa cũ.

Câu 5: Biểu hiện nào sau đây thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

A. Bao vây, cấm vận nước khác . B. Chạy đua vũ trang

C. Ủng hộ, chia sẻ các dân tộc bị thiên tai. D. Tấn công nước khác.

Câu 6: Hành động nào sau đây phá hoại tình hữu nghị giữa các dân tộc?

A. Bình đẳng, cùng có lợi. B. Không can thiệp việc nội bộ

C. Dùng thương lượng để giải quyết xung đột. D. Dùng vũ lực và đe dọa vũ lực

Câu 7: Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện chính sách hòa bình hữu nghị với các dân tộc và quốc gia

A. đang phát triển. B. trong khối ASEAN.

C. trong khu vực và trên thế giới. D. theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Câu 8: Để giải quyết được những vấn đề toàn cầu thì hợp tác là một trong những yêu cầu

A. quan trọng và tất yếu. B. không bắt buộc.

C. không quan trọng. D. không có tinh cấp thiết

Câu 9: Ý kiến nào nói về việc kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Những tập quán tốt đẹp là truyền thống

B. Tất cả phong tục, tập quán đều là truyền thống tốt đẹp của dân tộc

C. Các làn điệu dân ca là di sản văn hóa chứ không phải truyền thống của dân tộc

D. Chúc tết ông bà, cha mẹ biểu hiện giữ gìn truyền thống dân tộc

Câu 10: Những truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần phải được

A. cải tạo thay thế và biến đổi. B. đưa vào các viện bảo tàng.

C. kế thừa, nâng niu và phát triển. D. bảo tồn nguyên vẹn.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm )

Câu 11: (2 điểm) Giải thích vì sao chúng ta cần bảo vệ hòa bình?

Câu 12: (2 điểm) Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Nêu ý ngĩa của việc làm đó?

Câu 13: (1 điểm) Có ý kiến cho rằng “Để thành công trong công việc, chúng ta nên hợp tác với người có năng lực như nhau”. Em có đồng ý với ý kiến đó không ? vì sao?

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 đ):

Học sinh làm đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm.

Câu

ĐA

1

C

2

B

3

B

4

A

5

C

6

D

7

C

8

A

9

B

10

C

II. TỰ LUẬN:

Câu 11:

( 2 điểm)

- Hòa bình là: Không có chiến tranh hay xung đột vũ trang.

Là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, giữa co người với con người.

- Hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại.

0,75 đ

Biểu hiện của yêu hòa bình:

- Giữ gìn cuộc sống bình yên.

- Dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mâu thuẫn. Không để xảy ra chiến tranh, xung đột.

0.5đ

- Toàn nhân loại cần ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình. Lòng yêu hòa bình thể hiện mọi nơi, mọi lúc, giữa con người với con người.

- Dân tộc ta đã và đang tham gia tích cực vì sự nghiệp bảo vệ hòa bình và công lý trên toàn thế giới.

0,75 đ

Câu 12:

(2 điểm)

* Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là:

- Tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định .

1 điểm.

Ý nghĩa:

- Là yêu cầu cần thiết của người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

- Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho cá nhân, gia đình và xã hội.

1 điểm.

Câu 13:

( 1 điểm)

- Không đồng ý.

0,5điểm.

Vì: Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì lợi ích chung.

0.5điểm.

ĐỀ 5

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Khoanh tròn đáp án mà em cho là đúng nhất, mỗi câu 0,25 điểm

Câu 1: Câu ca dao sau nói lên phẩm chất gì?

“ Trống chùa ai vỗ thùng thùng

Của công ai khéo vẫy vùng nên riêng”

A.Chí công vô tư B. Tự chủ C. Không tự chủ D. Không chí công vô tư

Câu 2: Câu tục ngữ sau nói lên đức tính gì?“ Ăn đói qua ngày, ăn vay nên nợ”

A. Kỉ luật B. Chí công vô tư C. Dân chủ D. Tự chủ

Câu 3: Việc làm nào sau đây thể hiện tính dân chủ?

A. Đi dự sinh nhật bạn. B. Bàn bạc ý kiến để xây dựng lớp.

C. Đi đường đúng quy định D. Chạy xe quá tốc độ

Câu 4: Hành vi nào sao đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư?

A. Là lớp trưởng, Quân thường bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình.

B. Trong đợt bình xét thi đua cuối năm, Lan cho rằng chỉ nên bầu những bạn có đủ tiêu chuẩn.

C. Là cán bộ lãnh đạo nhà máy, ông Lợi cho rằng chỉ nên đề bạt những người luôn ủng hộ mình.

D. Mai không muốn tham gia các hoạt động tập thể vì sợ ảnh hưởng đến học tập của mình.

Câu 5: Câu ca dao sau đây thể hiện đức tính gì?

Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân

A. Tự chủ B. Chí công vô tư

C. Đoàn kết D. Hiếu thảo.

Câu 6: Việc làm nào sau đây không thể hiện tính dân chủ?

A. Trường tổ chức cho hs học tập nội quy, học sinh được thảo luận và thống nhất thực hiện.

B. Nam đến trường dự sinh hoạt đoàn theo kế hoạch

C. Ông Bính-tổ trưởng tổ dân phố-quyết định mỗi gia đình nộp 5000 để làm quỹ.

D. Thầy chủ nhiệm giao cho Hùng điều khiển buổi sinh hoạt, các bạn tích cực đóng góp ý kiến.

Câu 7: Người luôn tích cực , chủ động, dám nghĩ, dám làm là người .

A. Năng động B. Nhanh nhẹn C. Chăm chỉ D. Cần cù

Câu 8. Đề giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc chúng ta cần phải làm gì ?

A. Cải tạo, thay thế C. Kế thừa, bảo vệ và phát triển

B. Bảo tồn D. Dựa vào các viện bảo tàng

Câu 9. Câu tục ngữ nào sau đây thể hiện làm việc có năng suất chất l­ượng hiệu quả ?

A. Ăn kĩ , làm dối . C. Mồm miệng đỡ chân tay.

B. Siêng làm thì có, siêng học thì hay. D. Làm đi không bằng làm lại.

Câu 10. Hành vi nào thể hiện sống có lí t­ưởng ?

A. Sống ỷ lại, thực dụng C. Sống vì ước mơ giàu có, nhiều tiền.

B. Sống có ý chí nghị lực. D. Sống vì ước mơ quyền lực .

Câu 11: Hành vi nào sau đây không thể hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày?

A. Dùng vũ lực giải quyết mâu thuẫn. B. Giao lưu với thanh thiếu niên quốc tế.

C. Học hỏi những điều hay của người khác D. Biết lắng nghe người khác

Câu 12: Tính đến tháng 12 năm 2002, Việt nam có quan hệ thương mại với :

A. 150 quốc gia B. 178 quốc gia

C. 198 quốc gia D. Hơn 200 quốc gia

Câu 13 : Điền cụm từ thích hợp vào chỗ (...) để hoàn chỉnh nội dung phẩm chất đạo đức sau:

- ...........................................................................là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả ................................ và ............................. trong một .................... nhất định.

Câu 14 : Nối những câu tục ngữ với những chủ đề đã học cho phù hợp :

Câu tục ngữ

Nối

Chủ đề

a. Tôn s­ư trọng đạo

a -

1. Tự chủ

b. Một sự nhịn là chín sự lành

b -

2. Làm việc cú năng suất, chất lượng, hiệu quả.

c. Cái khó ló cái khôn

c -

3. Lí t­ưởng

d… Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm lên

d -

4. Năng động sáng tạo

5. Kế thừa phát huy truyền thống dân tộc

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2đ) Trong giờ học bài : Bảo vệ hòa bình đã có 2 ý kiến khác nhau :

-Ý 1 : Tất cả các bên tham gia chiến tranh dù chính nghĩa hay phi nghĩa đều phải bị lên án

- Ý 2 : Cần ủng hộ chiến tranh chính nghĩa và chống lại chiến tranh phi nghĩa .

Em đống ý với ý kiến nào ? Tại sao ?

Câu 2: (1đ) Thế nào là năng động? Sáng tạo? HS cần phải rèn luyện đức tính đó ntn?

Câu 3: (2đ) Trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.

- Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

- Em hãy lấy một dẫn chứng cụ thể cho điều vừa giải thích ở trên?

HƯỚNG DẪN CHẤM

I. TRẮC NGHIỆM: (5đ)

Mỗi đáp án đúng: 0.25 điểm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

D

B

B

A

C

A

C

A

B

A

D


Trả lời câu 13: Điền theo thứ tự sau:

- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; nội dung; hình thức; thời gian

Trả lời câu 14: Nối: a-5; b-1; c-4; d-3

II. TỰ LUẬN: (5đ)

Câu 1( 2 điểm) : - Đồng ý với ý 2 .- Ko có ct phi nghĩa thì sẽ ko bao giờ xảy ra ct chính nghĩa.

- Vì chiến tranh chính nghĩa là cuộc chiến tranh vì mục đích giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, góp phần ngăn chặn chiến tranh , bảo vệ giá trị của con người và nền hòa bình thế giới . ( 1 điểm )

- Cần lên án chiến tranh phi nghĩa, ủng hộ chiến tranh chính nghĩa . ( 1 điểm )

Câu 2:

1 điểm

Năng động là tích cực, chủ động, dám nghĩ dám làm.

0,5đ

Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới hoặc tìm ra các cách giải quyết mới mà không bị gò bó, phụ thuộc vào những cái đã có.

- HS cần phải làm:

Tìm ra cách học tập tốt nhất cho mình và tích cực vận dụng những điều đã biết vào cuộc sống…

0,5đ

Câu 3: ( 2 điểm) - Không đồng ý với ý kiến trên.

- Vì: truyền thống dân tộc là cái gốc bền vững để phát triển; Là bản sắc riêng, không hòa tan; Là niềm tự hào,....

- Dẫn chứng cụ thể: những nghệ nhân đất Việt vừa giữ gìn được tinh hoa dân tộc, mang ra thế giới để quảng bá, tôn vinh nét dẹp Việt, vừa học hỏi để làm đẹp hơn, nhanh hơn sản phẩm của mình bằng máy móc tiên tiến (Gốm, Lụa)

ĐỀ 6

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em cho là đúng nhất)

Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ?

a. Luôn làm theo số đông.

b. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.

c. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.

d. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn thân để làm cho xong bài tập.

Câu 2 (0,5 điểm)

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em cho là đúng nhất)

Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện lòng yêu hòa bình?

a. Tôn trọng người khác không cùng tôn giáo với mình.

b. Sống khép mình để không mâu thuẫn với người khác.

c. Dùng thương lượng giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

d. Khoan dung với mọi người xung quanh.

Câu 3 (1 điểm)

Em hãy chọn hai trong những cụm từ:

- tương trợ nhau trong mọi công việc

- hỗ trợ lẫn nhau trong công việc

- lợi ích chung của mọi người

- lợi ích của những người khác

để điền vào đoạn sau sao cho đúng với nội dung bài đã học:

“Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ,…………………………….

……………………., lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến……………………………………………………..”.

Câu 4 (1 điểm)

Hãy nối một ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải sao cho đúng nhất:

Hành vi

Truyền thống đạo đức

a. Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

1. Hiếu thảo

b. Tìm hiểu về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

2. Cần cù lao động

c. Kính trọng người trên.

3. Yêu nước

d. Thăm hỏi, chăm sóc ông bà.

4. Biết ơn

đ. Làm việc một cách thường xuyên, liên tục.

e. Làm ra nhiều sản phẩm mới.

…. nối với…… …. nối với……

…. nối với…… …. nối với……

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Tính năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hiện nay?

Câu 2 (3 điểm)

Em hãy cho biết vì sao chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình? Nêu 4 việc mà em có thể làm để thể hiện lòng yêu hòa bình?

Câu 3 (2 điểm)

Tình huống: Tan học về, các bạn rủ Tiến vào quán chơi điện tử ăn tiền. Tiến không muốn nhưng các bạn cứ nài ép và chê bai Tiến là “quê” không biết ăn chơi sành điệu và “ki bo”, khiến bạn ấy lúng túng...

Câu hỏi:

a. Tiến cần làm gì để thể hiện tính tự chủ?

b. Cách ứng xử nào là phù hợp nhất đối với Tiến trong tình huống này?

ĐÁP ÁN

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Chọn câu d.

Câu 2 (0,5 điểm)

Chọn câu b.

Câu 3 (1 điểm)

Điền những cụm từ theo thứ tự như sau:

- hỗ trợ lẫn nhau trong công việc vào đoạn trống thứ nhất. (0,5 điểm)

- lợi ích của những người khác vào đoạn trống thứ hai. (0,5 điểm)

Câu 4 (1 điểm, mỗi kết nối đúng cho 0,25 điểm)

Yêu cầu kết nối như sau: Nối: a – 4; b – 3; d – 1; đ – 2.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Ý nghĩa của tính năng động, sáng tạo:

- Năng động, sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. (0,5 điểm)

- Giúp con người vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian đạt được mục đích đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp. (0,5 điểm)

- Nhờ năng động, sáng tạo mà con người làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước. (1 điểm)

Câu 2 (3 điểm)

Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhưng cần nêu được những ý cơ bản sau:

Chúng ta phải chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình vì:

- Hòa bình là cơ sở đem lại cuộc sống bình yên, ấm no, tự do, hạnh phúc, mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, đó chính là khát vọng của toàn nhân loại. (0,5 điểm)

- Chiến tranh gây đau thương chết chóc, đói nghèo, bệnh tật, không được học hành. Thành phố, làng mạc, nhà máy bị tàn phá và đó là thảm họa của loài người. (0,5 điểm)

- Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, xung đột và ngòi nổ chiến tranh vẫn đang âm ỉ ở nhiều nơi. Nước ta tuy đang hòa bình nhưng nhiều thế lực thù địch vẫn đang tìm cách phá hoại cuộc sống bình yên đó. (1 điểm)

- Ví dụ những việc sau: (1 điểm, mỗi ý đúng cho 0,25 điểm)

+ Tôn trọng và lắng nghe người khác.

+ Chung sống thân ái, khoan dung với các bạn và mọi người xung quanh.

+ Khi có mâu thuẫn với người khác thì chủ động gặp gỡ, trao đổi để kịp thời giải quyết mâu thuẫn.

+ Không phân biệt bạn bè (nam- nữ; dân tộc; giàu- nghèo).

+ Khuyên can, hòa giải khi thấy bạn của mình xích mích, cãi nhau......

Câu 3 (2 điểm)

Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhưng cần nêu được những ý cơ bản sau:

a.Tiến phải nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, sự tự tin. (0,5 điểm)

b.Cách ứng xử phù hợp nhất đối với Tiến trong tình huống này là:

- Khéo léo nhưng kiên quyết từ chối không đi chơi điện tử ăn tiền. (0,5 điểm)

- Giải thích cho các bạn hiểu:

+ Chơi điện tử ăn tiền không phải là biểu hiện của sống sành điệu mà là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức vì đây là biểu hiện của tệ nạn đánh bạc. Do đó không chơi điện tử ăn tiền không phải là “quê”. (0,5 điểm)

+ Tiến không chơi điện tử ăn tiền không phải là “ki bo” mà là không muốn lãng phí tiền của bố mẹ vào những trò chơi độc hại. (0,25 điểm)

+ Tiến nên chủ động rủ các bạn chơi một trò chơi lành mạnh khác. (0,25 điểm)

ĐỀ 7

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 2 (0,5 điểm)

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em cho là đúng nhất)

Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện lòng yêu hòa bình?

a. Tôn trọng người khác không cùng tôn giáo với mình.

b. Sống khép mình để không mâu thuẫn với người khác.

c. Dùng thương lượng giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

d. Khoan dung với mọi người xung quanh.

Câu 1 (0,5 điểm)

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em cho là đúng nhất)

Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ?

a. Luôn làm theo số đông.

b. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.

c. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.

d. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn thân để làm cho xong bài tập.

Câu 4 (1 điểm)

Hãy nối một ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải sao cho đúng nhất:

Hành vi

Truyền thống đạo đức

a. Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

1. Hiếu thảo

b. Tìm hiểu về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

2. Cần cù lao động

c. Kính trọng người trên.

3. Yêu nước

d. Thăm hỏi, chăm sóc ông bà.

4. Biết ơn

đ. Làm việc một cách thường xuyên, liên tục.

e. Làm ra nhiều sản phẩm mới.

…. nối với…… …. nối với……

…. nối với…… …. nối với……

Câu 3 (1 điểm)

Em hãy chọn hai trong những cụm từ:

- tương trợ nhau trong mọi công việc

- hỗ trợ lẫn nhau trong công việc

- lợi ích chung của mọi người

- lợi ích của những người khác

để điền vào đoạn sau sao cho đúng với nội dung bài đã học:

“Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ,…………………………….

……………………., lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến……………………………………………………..”.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 2 (3 điểm)

Em hãy cho biết vì sao chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình? Nêu 4 việc mà em có thể làm để thể hiện lòng yêu hòa bình?

Câu 1 (2 điểm)

Tính năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hiện nay?

Câu 3 (2 điểm)

Tình huống: Tan học về, các bạn rủ Tiến vào quán chơi điện tử ăn tiền. Tiến không muốn nhưng các bạn cứ nài ép và chê bai Tiến là “quê” không biết ăn chơi sành điệu và “ki bo”, khiến bạn ấy lúng túng...

Câu hỏi:

c. Tiến cần làm gì để thể hiện tính tự chủ?

d. Cách ứng xử nào là phù hợp nhất đối với Tiến trong tình huống này?

ĐÁP ÁN

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Chọn câu b.

Câu 2 (0,5 điểm)

Chọn câu d.

Câu 3 (1 điểm, mỗi kết nối đúng cho 0,25 điểm)

Yêu cầu kết nối như sau: Nối: a – 4; b – 3; d – 1; đ – 2.

Câu 4 (1 điểm)

Điền những cụm từ theo thứ tự như sau:

- hỗ trợ lẫn nhau trong công việc vào đoạn trống thứ nhất. (0,5 điểm)

- lợi ích của những người khác vào đoạn trống thứ hai. (0,5 điểm)

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (3 điểm)

Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhưng cần nêu được những ý cơ bản sau:

Chúng ta phải chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình vì:

- Hòa bình là cơ sở đem lại cuộc sống bình yên, ấm no, tự do, hạnh phúc, mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, đó chính là khát vọng của toàn nhân loại. (0,5 điểm)

- Chiến tranh gây đau thương chết chóc, đói nghèo, bệnh tật, không được học hành. Thành phố, làng mạc, nhà máy bị tàn phá và đó là thảm họa của loài người. (0,5 điểm)

- Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, xung đột và ngòi nổ chiến tranh vẫn đang âm ỉ ở nhiều nơi. Nước ta tuy đang hòa bình nhưng nhiều thế lực thù địch vẫn đang tìm cách phá hoại cuộc sống bình yên đó. (1 điểm)

- Ví dụ những việc sau: (1 điểm, mỗi ý đúng cho 0,25 điểm)

+ Tôn trọng và lắng nghe người khác.

+ Chung sống thân ái, khoan dung với các bạn và mọi người xung quanh.

+ Khi có mâu thuẫn với người khác thì chủ động gặp gỡ, trao đổi để kịp thời giải quyết mâu thuẫn.

+ Không phân biệt bạn bè (nam- nữ; dân tộc; giàu- nghèo).

+ Khuyên can, hòa giải khi thấy bạn của mình xích mích, cãi nhau......

Câu 2 (2 điểm)

Ý nghĩa của tính năng động, sáng tạo:

- Năng động, sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. (0,5 điểm)

- Giúp con người vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian đạt được mục đích đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp. (0,5 điểm)

- Nhờ năng động, sáng tạo mà con người làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước. (1 điểm)

Câu 3 (2 điểm)

Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhưng cần nêu được những ý cơ bản sau:

a.Tiến phải nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, sự tự tin. (0,5 điểm)

b.Cách ứng xử phù hợp nhất đối với Tiến trong tình huống này là:

- Khéo léo nhưng kiên quyết từ chối không đi chơi điện tử ăn tiền. (0,5 điểm)

- Giải thích cho các bạn hiểu:

+ Chơi điện tử ăn tiền không phải là biểu hiện của sống sành điệu mà là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức vì đây là biểu hiện của tệ nạn đánh bạc. Do đó không chơi điện tử ăn tiền không phải là “quê”. (0,5 điểm)

+ Tiến không chơi điện tử ăn tiền không phải là “ki bo” mà là không muốn lãng phí tiền của bố mẹ vào những trò chơi độc hại. (0,25 điểm)

+ Tiến nên chủ động rủ các bạn chơi một trò chơi lành mạnh khác. (0,25 điểm)

ĐỀ 8

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan.( 3 điểm) khoanh tròn câu trả lời đúng.( 1-4: 0,25đ)

Câu 1:. Em tán thành với ý kiến nào dưới đây nói về chí công vô tư:

A. Chỉ có những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư.

B. Người sống chí công vô tư chỉ thiệt cho mình.

C. Học sinh còn nhỏ không cần phải rèn luyện phẩm chất chí công vô tư.

D. Chí công vô tư thể hiện ở cả lời nói và việc làm.

Câu 2. Hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hàng ngày?

A. Biết lắng nghe ý kiến người khác.

B. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn cá nhân.

C. Bắt mọi người phải phục tùng ý kiến của mình.

D. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc, các màu da.

Câu 3. Việt Nam là thành viên của các tổ chức quốc tế nào?

A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), tổ chức y tế thế giới (WHO).

B. Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

C. Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF), tổ chức thương mại thế giới (WTO).

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 4. Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm nào?

A. 28.7.1994

C. 28.7.1996

B. 28.7.1995

D. 28.7.1997

Câu 5. (1 điểm) Điền vào dấu ba chấm. cụm từ tích hợp.

Hòa bình là tình trạng không có.................……………………….......là mối quan hệ ...............................................................và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, .................................................... là ................................. của toàn nhân loại.

Câu 6. ( 1 điểm) Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

A

B

a. Là lớp trưởng nhưng Quân không bỏ qua kiểm điểm cho bạn chơi thân với mình.

a -

1. Tự chủ

b. Anh Tân biết tự kiềm chế bản thân không theo lời rủ rê chích hút ma tuý

b -

2. Yêu hòa bình

c.Trong giờ sinh hoạt Nam hay xung phong phát biểu, góp ý kiến vào kế hoạch của lớp.

c -

3.Kế thừa và phát huy truyền thống tốt..

d. Bạn Hà luôn luôn tôn trọng bạn bè, lắng nghe và đối xử thân thiện với mọi người.

d -

4. Dân chủ và kỉ luật

5. Chí công vô tư

II. Tự luận. (7 điểm)

Câu 1. ( 2 điểm) Thế nào là chí công vô tư ? Hãy lấy một số ví dụ về việc làm thể hiện chí công vô tư ?.

Câu 2. ( 2 điểm) Thế nào là tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới? Chính sách của Đảng ta đối với hòa bình hữu nghị?

Câu 3. (3 điểm) Hợp tác có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi quốc gia ? Hợp tác dựa trên những nguyên tắc nào ? Hãy kể tên năm công trình thể hiện sự hợp tác giữa nước ta với các nước khác.

ĐÁP ÁN

I. Trắc nghiệm khách quan.( 3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

A

D

B

- chiến tranh, xung đột vũ trang

- hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng

- giữa con người với con người

- khát vọng

a – 5. b – 1.

c - 4. d - 2.

II. Tự luận. (7 điểm)

Câu 1. . ( 2 điểm)

* Khái niệm

Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đăt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

* Ví dụ: Không bao che cho bạn khi bạn mắc lỗi, xử lý công bằng mọi việc...

Câu 2. ( 2 điểm)

- Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

* Chính sách của Đảng ta về hòa bình:

- Chủ động tạo ra các mối quan hệ quốc tế thuận lợi.

- Đảm bảo thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước.

-> Tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, hợp tác của thế giới đối với Việt Nam.

Câu 3 (3 điểm)

* Ý nghĩa của hợp tác : Hợp tác để cùng nhau giải quyết vấn đề bức xúc của toàn cầu.

- Giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nước nghèo phát triển.

- Đạt được mục tiêu hòa bình cho toàn nhân loại.

* Nguyên tắc hợp tác: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- Không dùng vũ lực.

- Bình đẳng và cùng có lợi.

- Giải quyết bất đồng bằng thương lượng hòa bình.

- Phản đối hành động gây sức ép, áp đặt, can thiệp vào nội bộ nước khác.

* Ví dụ: + Cầu Mĩ Thuận.

+ Nhà máy thủy điện Hòa Bình.

+ Cầu Thăng Long.

+ Bệnh viện Việt Đức.

+ Bệnh viện Việt Pháp.

ĐỀ 9

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Ý kiến nào dưới đây là biểu hiện của tính tự chủ?

A. Luôn luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác.

B. Sống đơn độc, khép kín.

C. Biết tự kiềm chế những ham muốn của bản thân.

D. Không cần quan tâm đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp.

Câu 2. Hòa bình là gì?

A. Là luôn quan tâm đến vấn đề trong nước và trên thế giới.

B. Là những giá trị tinh thần được hình thành trong quá trình hình thành và phát triển của dân tộc.

C. Là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia, các dân tộc.

D. Là giải quyết công việc theo lẽ phải.

Câu 3. Việc làm nào sau đây không phải là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Thờ cúng tổ tiên.

C. Đi thăm các khu di tích lịch sử.

B. Tham gia các lễ hội truyền thống.

D. Hay đi xem bói.

Câu 4. Sử dụng các từ cho sẵn để hoàn chỉnh câu trả lời về ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia.

Căng thẳng, hợp tác, mâu thuẫn, chiến tranh, phát triển.

Quan hệ hữu nghị tạo cơ hội, điều kiện để các nước (a)...............(b)................ về mọi mặt; tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây (c)..........., (d)..............dẫn đến nguy cơ (e).....................

II. Phần tự luận (8 điểm):

Câu 5. Thế nào là năng động, sáng tạo? Vì sao học sinh phải rèn luyện tính năng động, sáng tạo? Để rèn luyện đức tính đó cần phải làm gì?

Câu 6.

a) Theo em, thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Điều đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

b) Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao?

Câu 7. Khi học xong bài: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bạn Hoa cho rằng: “Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình cứ mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm, ngoài truyền thống đánh giặc ra dân tộc ta có truyền thống gì đáng tự hào đâu vả lại trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.

Em có đồng ý với ý kiến của Hoa không? Vì sao? Ý kiến của em thế nào?

Câu 8. Vì sao sự hợp tác quốc tế là cần thiết? Nêu một số thành quả về sự hợp tác của địa phương hay của Việt Nam với các nước mà em biết?

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu

1

2

3

Đáp án

C

C

D

Thang điểm

0,5

0,5

0,5

Câu 4 (0,5 điểm). Yêu cầu học sinh điền vào chỗ trống theo thứ tự sau:

-(a): hợp tác; (b): phát triển; (c): mâu thuẫn; (d): căng thẳng; (e): chiến tranh.

Mỗi từ điền đúng 0,1 điểm

II. Phần tự luận:(8,0điểm)

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

5

Thế nào là năng động, sáng tạo? Vì sao học sinh phải rèn luyện tính năng động, sáng tạo? Để rèn luyện đức tính đó cần phải làm gì?

3,0

- Năng động là tích cực chủ động, dám nghĩ, dám làm.

- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có.

1,0

- Phải rèn luyện tính năng động, sáng tạo vì:
Năng động sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. Nó giúp con người có thể vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Nhờ năng động, sáng tạo mà con người làm nên những kỹ tích vẻ vang.

1,0

-  Học sinh cần phải rèn luyện tính năng động, sáng tạo vì đức tính này sẽ giúp các em tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, lao động... nhằm đạt kết quả cao trong mọi công việc.

0,5

-  Để trở thành người năng động sáng tạo, học sinh cần tìm ra cách học tập tốt nhất cho mình, có phương pháp; rèn luyện tính kiên trì, cần cù, chăm chỉ, vượt khó….

0,5

6

a, Theo em, thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Điều đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

b,Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao ?

3,0

a,

- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.

1,0

- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và xã hội.

0,5

b,   

-  Làm việc gì cũng cần phải có năng suất, chất lượng vì ngày nay, xã hội chúng ta không chỉ có nhu cầu về số lượng sản phẩm mà điều quan trọng là chất lượng của nó phải ngày càng được nâng cao (hình thức đẹp, độ bền cao, công dụng tốt...). Đó chính là hiệu quả của công việc.

0,5

- Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì chúng ta có thể gây nên những tác hại xấu cho con người, môi trường và xã hội.

- HS lấy được ví dụ..

1,0

7

Khi học bài: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Bạn Hoa cho rằng: “Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam, mình cứ mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm, ngoài truyền thống đánh giặc ra dân tộc ta có truyền thống gì đáng tự hào đâu vả lại trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa ”.

Em có đồng ý với ý kiến của Hoa không? Vì sao? Ý kiến của em thế nào?

2,0

HS có thể có các cách diễn đạt khác nhau nhưng cơ bản nêu được:

- Không đồng ý với ý kiến của Hoa. Đó là thái độ thiếu tôn trọng, phủ nhận, xa rời truyền thống dân tộc vì:

0,5

+ Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống lâu đời, tốt đẹp đáng tự hào. Ngoài truyền thống yêu nư­ớc chống giặc ngoại xâm còn có truyền thống : Đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu học, tôn s­ư trọng đạo, hiếu thảo, các truyền thống về văn hoá, về nghệ thuật….

0,5

+Truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc, và mỗi cá nhân. Trong quá trình giao l­ưu đó, dân tộc nào cũng cần tiếp thu tinh hoa của dân tộc khác mà vẫn giữ đ­ược bản sắc riêng của mình. Đó chính là yếu tố làm nên cái riêng của, cái bản sắc của dân tộc…

0,5

+ Hiện nay nư­ớc ta đang đổi mới, ở thời kì mở cửa và giao l­ưu rộng rãi với thế giới, nếu chúng ta không chú ý giữ gìn truyền thống, bản sắc dân tộc, chạy theo cái mới lạ, coi thư­ờng và xa rời những giá trị tốt đẹp bao đời nay, chúng ta sẽ có nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc. Mỗi quốc gia dân tộc dù phát triển đến trình độ nào cũng phái có bản sắc riêng, bản sắc đựơc tạo nên từ truyền thống văn hoá tốt đẹp.

+Chúng ta phải bảo vệ, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lên án, ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.

http://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/

0,5

8

Câu 6: Vì sao sự hợp tác quốc tế là cần thiết? Nêu một số thành quả về sự hợp tác của địa phương hay của Việt Nam với các nước mà em biết?

2,0

- Hiện nay trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề cấp thiết, bức xúc có tính toàn cầu đe dọa sự sống còn của toàn nhân loại như bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, khủng bố quốc tế, dịch bệnh hiểm nghèo, ... mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết được thì hợp tác là một vấn đề quan trọng và tất yếu.

1,0

-Nêu được ít nhất 3 thành quả của sự hợp tác. Ví dụ Cầu Vĩnh Thịnh là sự hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc; Hợp tác giữa Việt nam với Nhật Bản về vấn đề môi trường; Việt Nam với Lào về xóa đói giảm nghèo....

1,0

------------------------------------Hết--------------------------

ĐỀ 10

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em cho là đúng nhất)

Những biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ?

e. Luôn làm theo số đông.

f. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.

g. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.

h. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn thân để làm cho xong bài tập.

Câu 2 (0,5 điểm)

(Khoanh tròn chữ cái trước câu em cho là đúng nhất)

Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện lòng yêu hòa bình?

e. Tôn trọng người khác không cùng tôn giáo với mình.

f. Sống khép mình để không mâu thuẫn với người khác.

g. Dùng thương lượng giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

h. Khoan dung với mọi người xung quanh.

Câu 3 (1 điểm)

Em hãy chọn hai trong những cụm từ:

- tương trợ nhau trong mọi công việc

- hỗ trợ lẫn nhau trong công việc

- lợi ích chung của mọi người

- lợi ích của những người khác

để điền vào đoạn sau sao cho đúng với nội dung bài đã học:

“Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ,…………………………….

……………………., lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến……………………………………………………..”.

Câu 4 (1 điểm)

Hãy nối một ô ở cột bên trái với một ô ở cột bên phải sao cho đúng nhất:

Hành vi

Truyền thống đạo đức

a. Tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.

1. Hiếu thảo

b. Tìm hiểu về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

2. Cần cù lao động

c. Kính trọng người trên.

3. Yêu nước

d. Thăm hỏi, chăm sóc ông bà.

4. Biết ơn

đ. Làm việc một cách thường xuyên, liên tục.

e. Làm ra nhiều sản phẩm mới.

…. nối với…… …. nối với……

…. nối với…… …. nối với……

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1 điểm)

Tính năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống hiện nay?

Câu 2 (3 điểm)

Em hãy cho biết vì sao chúng ta cần phải bảo vệ hòa bình? Nêu 4 việc mà em có thể làm để thể hiện lòng yêu hòa bình?

Câu 3 (3 điểm)

Tình huống: Tan học về, các bạn rủ Tiến vào quán chơi điện tử ăn tiền. Tiến không muốn nhưng các bạn cứ nài ép và chê bai Tiến là “quê” không biết ăn chơi sành điệu và “ki bo”, khiến bạn ấy lúng túng...

Câu hỏi:

e. Tiến cần làm gì để thể hiện tính tự chủ?

f. Cách ứng xử nào là phù hợp nhất đối với Tiến trong tình huống này?

----------Hết---------

ĐÁP ÁN

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm)

Chọn câu d.

Câu 2 (0,5 điểm)

Chọn câu b.

Câu 3 (1 điểm)

Điền những cụm từ theo thứ tự như sau:

- hỗ trợ lẫn nhau trong công việc vào đoạn trống thứ nhất. (0,5 điểm)

- lợi ích của những người khác vào đoạn trống thứ hai. (0,5 điểm)

Câu 4 (1 điểm, mỗi kết nối đúng cho 0,25 điểm)

Yêu cầu kết nối như sau: Nối: a – 4; b – 3; d – 1; đ – 2.

PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (1 điểm)

Ý nghĩa của tính năng động, sáng tạo:

- Năng động, sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. (0,25 điểm)

- Giúp con người vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian đạt được mục đích đề ra một cách nhanh chóng và tốt đẹp. (0,25 điểm)

- Nhờ năng động, sáng tạo mà con người làm nên những kì tích vẻ vang, mang lại niềm vinh dự cho bản thân, gia đình và đất nước. (0,5 điểm)

Câu 2 (3 điểm)

Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhưng cần nêu được những ý cơ bản sau:

Chúng ta phải chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình vì:

- Hòa bình là cơ sở đem lại cuộc sống bình yên, ấm no, tự do, hạnh phúc, mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, đó chính là khát vọng của toàn nhân loại. (0,5 điểm)

- Chiến tranh gây đau thương chết chóc, đói nghèo, bệnh tật, không được học hành. Thành phố, làng mạc, nhà máy bị tàn phá và đó là thảm họa của loài người. (0,5 điểm)

- Hiện nay, nhiều nơi trên thế giới vẫn đang xảy ra chiến tranh, xung đột và ngòi nổ chiến tranh vẫn đang âm ỉ ở nhiều nơi. Nước ta tuy đang hòa bình nhưng nhiều thế lực thù địch vẫn đang tìm cách phá hoại cuộc sống bình yên đó. (1 điểm)

- Ví dụ những việc sau: (1 điểm, mỗi ý đúng cho 0,25 điểm)

+ Tôn trọng và lắng nghe người khác.

+ Chung sống thân ái, khoan dung với các bạn và mọi người xung quanh.

+ Khi có mâu thuẫn với người khác thì chủ động gặp gỡ, trao đổi để kịp thời giải quyết mâu thuẫn.

+ Không phân biệt bạn bè (nam- nữ; dân tộc; giàu- nghèo).

+ Khuyên can, hòa giải khi thấy bạn của mình xích mích, cãi nhau......

Câu 3 (3 điểm)

Học sinh có thể có những cách diễn đạt khác nhưng cần nêu được những ý cơ bản sau:

a.Tiến phải nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, sự tự tin. (0,5 điểm)

b.Cách ứng xử phù hợp nhất đối với Tiến trong tình huống này là:

- Khéo léo nhưng kiên quyết từ chối không đi chơi điện tử ăn tiền. (0,5 điểm)

- Giải thích cho các bạn hiểu:

+ Chơi điện tử ăn tiền không phải là biểu hiện của sống sành điệu mà là vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức vì đây là biểu hiện của tệ nạn đánh bạc. Do đó không chơi điện tử ăn tiền không phải là “quê”. (1 điểm)

+ Tiến không chơi điện tử ăn tiền không phải là “ki bo” mà là không muốn lãng phí tiền của bố mẹ vào những trò chơi độc hại. (0,5 điểm)

+ Tiến nên chủ động rủ các bạn chơi một trò chơi lành mạnh khác. (0,5 điểm)

ĐỀ 11

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

Câu 1: (3,0 điểm).

Thế nào là năng động, sáng tạo ? Vì sao học sinh phải rèn luyện tính năng động, sáng tạo ? Để rèn luyện đức tính đó cần phải làm gì?

Câu 2: (2,5 điểm).

a. Theo em, thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? Điều đó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống.

b. Vì sao làm việc gì cũng đòi hỏi phải có năng suất, chất lượng, hiệu quả ? Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao ?

Câu 3: (2,0điểm).

Vì sao sự hợp tác quốc tế là cần thiết ? Nêu một số thành quả về sự hợp tác của địa phương hay của Việt Nam với các nước mà em biết ?

Câu 4: (2,5 điểm).

Khi học xong bài: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bạn Hoa cho rằng: “ Nói đến truyền thống của dân tộc Việt nam, mình cứ mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm, ngoài truyền thống đánh giặc ra dân tộc ta có truyền thống gì đáng tự hào đâu vả lại trong thời đại mở cửa và hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa”.

Em có đồng ý với ý kiến của Hoa không / Vì sao ? Ý kiến của em thế nào ?

ƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I

Môn: Giáo dục công dân – Lớp 9

Câu

Nội dung

Điểm

1

3.0đ

- Năng động là tích cực chủ động, dám nghĩ, dám làm.

- Sáng tạo là say mê nghiên cứu, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cái mới, cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ thuộc vào những cái đã có.

0.5

0.5

- Phải rèn luyện tính năng động, sáng tạo vì: Năng động sáng tạo là phẩm chất rất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. Nó giúp con người có thể vượt qua những ràng buộc của hoàn cảnh, rút ngắn thời gian để đạt được mục đích một cách nhanh chóng và tốt đẹp. Nhờ năng động, sáng tạo mà con người làm nên những kỹ tích vẻ vang.

1,0

- Học sinh cần phải rèn luyện tính năng động, sáng tạo vì đức tính này sẽ giúp các em tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt xử lí các tình huống trong học tập, lao động... nhằm đạt kết quả cao trong mọi công việc.

0,5

- Để trở thành người năng động sáng tạo, học sinh cần tìm ra cách học tập tốt nhất cho mình, có phương pháp; rèn luyện tính kiên trì, cần cù, chăm chỉ, vượt khó….

0,5

2

2.5đ

a, - Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về cả nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.

0,5

- Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là yêu cầu đối với người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của cá nhân, gia đình và xã hội.

0,5

b, -  Làm việc gì cũng cần phải có năng suất, chất lượng vì ngày nay, xã hội chúng ta không chỉ có nhu cầu về số lượng sản phẩm mà điều quan trọng là chất lượng của nó phải ngày càng được nâng cao (hình thức đẹp, độ bền cao, công dụng tốt...). Đó chính là hiệu quả của công việc.

0,5

- Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì chúng ta có thể gây nên những tác hại xấu cho con người, môi trường và xã hội.

- HS lấy được ví dụ..

1,0

3

2.0đ

- Hiện nay trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề cấp thiết, bức xúc có tính toàn cầu đe dọa sự sống còn của toàn nhân loại như bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, khủng bố quốc tế, dịch bệnh hiểm nghèo,... mà không một quốc gia riêng lẻ nào có thể tự giải quyết được thì hợp tác là một vấn đề quan trọng và tất yếu.

1,0

- Nêu được ít nhất 3 thành quả của sự hợp tác. Ví dụ Cầu Vĩnh Thịnh là sự hợp tác giữa Việt Nam với Hàn Quốc; Hợp tác giữa Việt nam với Nhật Bản về vấn đề môi trường; Việt Nam với Lào về xóa đói giảm nghèo...

1,0

4

2.5đ

HS có thể có các cách diễn đạt khác nhau nhưng cơ bản nêu được:

- Không đồng ý với ý kiến của Hoa. Đó là thái độ thiếu tôn trọng, phủ nhận, xa rời truyền thống dân tộc vì:

0,5

+ Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống lâu đời, tốt đẹp đáng tự hào. Ngoài truyền thống yêu nư­ớc chống giặc ngoại xâm còn có truyền thống: Đoàn kết, nhân nghĩa, cần cù lao động, hiếu học, tôn s­ư trọng đạo, hiếu thảo, các truyền thống về văn hoá, về nghệ thuật…

0,5

+ Truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là vô cùng quý giá, góp phần tích cực vào quá trình phát triển của dân tộc, và mỗi cá nhân. Trong quá trình giao l­ưu đó, dân tộc nào cũng cần tiếp thu tinh hoa của dân tộc khác mà vẫn giữ đ­ược bản sắc riêng của mình. Đó chính là yếu tố làm nên cái riêng của, cái bản sắc của dân tộc…

0,5

+ Hiện nay nư­ớc ta đang đổi mới, ở thời kì mở cửa và giao l­ưu rộng rãi với thế giới, nếu chúng ta không chú ý giữ gìn truyền thống, bản sắc dân tộc, chạy theo cái mới lạ, coi thường và xa rời những giá trị tốt đẹp bao đời nay, chúng ta sẽ có nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc. Mỗi quốc gia dân tộc dù phát triển đến trình độ nào cũng phái có bản sắc riêng, bản sắc đựơc tạo nên từ truyền thống văn hoá tốt đẹp.

+ Chúng ta phải bảo vệ, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, lên án, ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến truyền thống dân tộc.

0,5

0,5

ĐỀ 12

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1. Hành vi nào thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Trong thời đại hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng.

B. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn phát triển.

C. Chê những người ăn mặc theo phong cách dân tộc là lạc hậu, quê mùa.

D. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Câu 2. Hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu hòa bình trong cuộc sống hàng ngày?

A. Biết lắng nghe ý kiến người khác.

B. Dựng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn.

C. Bắt mọi người phải phục tựng ý kiến của mình.

D. Phân biệt đối sử giữa các dân tộc, các màu da.

Câu 3. Việt Nam là thành viên của các tổ chức quốc tế nào?

A. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), tổ chức y tế thế giới (WHO).

B. Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP).

C. Quỹ nhi đồng liên hợp quốc (UNICEF), tổ chức thương mại thế giới (WTO).

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 4. Việt Nam gia nhập hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vào năm nào?

A. 28.7.1994

C. 28.7.1996

B. 28.7.1995

D. 28.7.1997

Câu 5. ( 1 điểm) Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

A

B

a. Là lớp trưởng nhưng Quân không bỏ qua kiểm điểm cho những bạn chơi thân với mình.

a -

1. Tự chủ

b. Anh Tân biết tự kiềm chế bản thân không theo lời rủ rê chích hút ma tuý của một số người nghiện.

b -

2. Yêu hòa bình

c. Trong các giờ sinh hoạt lớp Nam thường xung phong phát biểu, góp ý kiến vào kế hoạch hoạt động của lớp.

c -

3. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

d. Bạn Hà luôn luôn tôn trọng bạn, lắng nghe và đối xử thân thiện với mọi người.

d -

4. Dân chủ và kỉ luật

5. Chí công vô tư

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Hợp tác có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi nước ? Hợp tác dựa trên những nguyên tắc nào ?

Câu 2. ( 1 điểm) Chính sách của Đảng ta đối với hòa bình hữu nghị? Hãy kể tên năm nước mà nước ta có quan hệ hữu nghị?

Câu 3. ( 2 điểm) Truyền thống là gì? Hãy kể tên năm truyền thống về văn hoá, năm truyền thống về nghệ thuật của dân tộc Việt Nam

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:

I.Trắc nghiệm khách quan.( 5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

A

D

B

a – 5. b – 1.

c - 4. d - 2.

II. Tự luận. (5 điểm)

Câu 1. (2 điểm)

*Ý nghĩa của hợp tác : Hợp tác để cùng nhau giải quyết vấn đề bức xúc của toàn cầu.

- Giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nước nghèo phát triển.

- Đạt được mục tiêu hòa bình cho toàn nhân loại.

* Nguyên tắc hợp tác: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- Không dùng vũ lực.

- Bình đẳng và cùng có lợi.

- Giải quyết bất đồng bằng thương lượng hòa bình.

- Phản đối hành động gây sức ép, áp đặt, can thiệp vào nội bộ nước khác.

Câu 2. ( 1 điểm)

* Chính sách của Đảng ta về hòa bình:

- Chủ động tạo ra các mối quan hệ quốc tế thuận lợi.

- Đảm bảo thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước.

-> Tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ, hợp tác của thế giới đối với Việt Nam.

* Ví dụ: + Việt Nam – Trung Quốc. + Việt Nam – Lào.

+ Việt Nam – Thái Lan. + Việt Nam – Pháp.

+ Việt Nam – Nga.

Câu 3. ( 2 điểm)

- Truyền thống là những giá trị tinh thần (những đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống và cách ứng xử tốt đẹp). Hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của một cộng đồng, dân tộc được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

* Ví dụ truyền thống về văn hóa: +Thờ cúng tổ tiên. + Gói bánh chưng ngày tết.

+ Tôn sư trọng đạo + Biết ơn.

+ Hiếu thảo.

* Ví dụ truyền thống về nghệ thuật: + Ca trù. + Quan họ Bắc Ninh.

+ Cải lương. + Cồng chiêng Tây Nguyên.

+ Nhã nhạc cung đình Huế.

ĐỀ 13

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu 1. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện chí công vô tư?

A. Không vì tình cảm riêng hoặc vì danh lợi mà đối xử thiên lệch.

B. Ba phải ai nói thế nào cũng cho là đúng.

C. Lợi dụng chức quyền để thu lợi cá nhân.

D. Bỏ qua cho những việc làm sai trái để được lợi.

Câu 2. Đối tượng nào sau đây cần phải rèn luyện để có được phẩm chất chí công vô tư?

A. Học sinh, sinh viên.

B. Các nhà lãnh đạo, quản lí.

C. Tất cả mọi người.

D. Người lao động.

Câu 3. Cho biết biểu hiện nào sau đây là tự chủ?

A. Bị người khác rủ rê, lôi kéo.

B. Không có lập trường rõ ràng trước các sự việc.

C. Nóng nảy, vội vàng trong hành động.

D. Có thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp.

Câu 4. Biểu hiện nào dưới đây là thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật?

A. Chăm chú nghe thầy, cô giảng và phát biểu ý kiến xây dựng bài.

B. Nói tự do khi thầy cô đang giảng bài.

C. Tranh nhau phát biểu ý kiến trong các buổi sinh hoạt.

D. Lớp trưởng tự đề ra kế hoạch thu tiền của các bạn trong lớp để gây quỹ.

Câu 5. Trường hợp nào sau đây cần phê phán?

A. Góp ý để hoàn thiện nội quy, quy định của tập thể.

B. Tôn trọng nội quy của lớp, của trường.

C. Không phê phán sai lầm của người khác trước tập thể.

D. Lợi dụng dân chủ để xuyên tạc, bôi nhọ người khác.

Câu 6. Ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hòa bình?

A. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết.

B. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn.

C. Sống khép mình mới tránh được xung đột.

D. Biết lắng nghe những ý kiến quan trọng.

Câu 7. Việc làm nào sau đây góp phần bảo vệ hòa bình cho nhân loại?

A. Tăng cường chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt.

B. Tăng cường sự giao lưu, hợp tác giữa các quốc gia.

C. Xâm lấn lãnh thổ của quốc gia, dân tộc khác.

D. Kích động để chia rẽ các giữa các dân tộc, tôn giáo.

Câu 8. Việc làm nào sau đây thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới?

A. Phụ thuộc lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới.

B. Thiếu lịch sự tế nhị với người nước ngoài.

C. Kì thị tôn giáo phân biệt chủng tộc.

D. Tổ chức giao lưu với học sinh nước ngoài.

Câu 9. Nhà nước ta luôn khẳng định: Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của:

A. Các nước trong khu vực.

B. Tất cả các nước trong cộng đồng quốc tế.

C. Một số nước bạn bè trên thế giới.

D. Các nuớc xã hội chủ nghĩa.

Câu 10. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc và được:

A. xếp hạng là di tíc lịch sử

B. thế giới công nhận là di sản văn hóa

C. trưng bày trong các bảo tàng

D. truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác

Câu 11. Những hành vi nào thể hiện tính năng động, sáng tạo?

A. Trong các môn học Ngữ văn, N thường đem bài tập Toán ra làm.

B. Do khó khăn, anh An cho rằng làm bất cứ việc gì để tăng thu nhập.

C. Trong học tập, bao giờ An cũng chỉ làm theo những lời thầy cô nói.

D. Khi cô giáo giảng bài, có điều gì không hiểu Thắng thường hỏi ngay.

Câu 12. Việc làm nào sau đây thể hiện có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

A. Là làm ra được nhiều sản phẩm trong thời gian nhất định.

B. Sản phẩm được làm ra trong thời gian ngắn.

C. Sản phẩm tốt, có chất lượng cả về nội dung và hình thức.

D. Sản phẩm làm ra có giá trị trong thời gian không xác định.

Câu 13. Hành vi nào sau đây trái với chí công vô tư?

A. Giải quyết công việc dựa trên lợi ích cá nhân.

B. Đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân.

C. Kiên quyết phản đối những hành vi đi ngược với lợi ích tập thể.

D. Luôn luôn hi sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích tập thể.

Câu 14. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự chủ?

A. Luôn hành động theo ý mình.

B. Sống đơn độc, khép kín.

C. Luôn bị người khác lôi kéo.

D. Biết tự quyết định công việc.

Câu 15. Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật, chúng ta cần làm tốt yêu cầu nào sau đây?

A. Vi phạm nội quy của trường, lớp.

B. Thực hiện tốt Điều lệ của Đội, Đoàn.

C. Không tham gia các hoạt động của tập thể.

D. Bao che cho bạn khi bạn mắc khuyết điểm.

Câu 16. Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện lòng yêu hòa bình?

A. Tôn trọng người khác tôn giáo với mình.

B. Dùng thương lựợng để giải quyết mâu thuẫn cá nhân

C. Sống khép mình để không mâu thuẫn với người khác.

D. Khoan dung với mọi người xung quanh.

Câu 17. Con vật nào sau đây là biểu tượng của hòa bình?

A. Bồ câu.

B. Hải âu.

C. Bồ nông.

D. Đại bàng.

Câu 18. Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là?

A. Quan hệ không bình đẳng giữa nước này với nước khác.

B. Quan hệ không thường xuyên giữa nước này với nước khác.

C. Quan hệ giữa các nước láng giềng chỉ vì lợi ích kinh tế.

D. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa nước này với nước khác.

Câu 19. Quan hệ hữu nghị sẽ tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc trên thế giới:

A. phụ thuộc lẫn nhau.

B. tập hợp đồng minh.

C. cùng nhau hợp tác và phát triển.

D. tạo thành những phe phái đối đầu nhau.

Câu 20. Hợp tác cùng phát triển là?

A. Tranh thủ sự giúp đỡ của người khác để đạt được mục đích của mình.

B. Cùng chung sức làm việc, hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích tốt đẹp.

C. Tụ họp thành nhóm để chống lại người khác không ủng hộ mình.

D. Lôi kéo, liên kết với nhau để làm những việc mờ ám.

Câu 21. Việc làm nào dưới đây không phải là sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Tham gia các lễ hội truyền thống.

B. Xem bói để biết trước các sự việc sẽ xảy ra.

C. Thờ cúng tổ tiên.

D. Đi thăm các đền chùa, các di tích.

Câu 22. Sự năng động, sáng tạo mang lại cho chúng ta lợi ích nào?

A. Giúp ta trở nên nổi tiếng.

B. Không làm việc mà vẫn có kết quả tốt.

C. Dám làm mội việc để đạt được mục đích của mình.

D. Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, lao động.

Câu 23. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ mang lại cho người lao động và xã hội lợi ích nào?

A. Không tạo ra cho cộng đồng nhiều sản phẩm có chất lượng tốt.

B. Kìm hãm sự phát triển kinh tế, xã hội.

C. Có thu nhập để nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình.

D. Tiêu diệt được các đối thủ cạnh tranh trên thương trường.

Câu 24. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cần phải tránh những điều nào sau đây?

A. Buông lỏng kỉ luật lao động.

B. Lao động tự giác, sáng tạo.

C. Làm việc năng động, sáng tạo.

D. Rèn luyện để nâng cao tay nghề.

Câu 25. Câu nói của Bác Hồ :“ Phải để việc công, việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà ” là nói về nội dung nào sau đây?

A. Pháp luật và kỉ luật

B. Tôn trọng người khác.

C. Tôn trọng lẽ phải.

D. Chí công vô tư.

Câu 26. Chủ trương nào sau đây thể hiện tính dân chủ?

A. Miễn giảm học phí cho những học sinh khó khăn.

B. Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra.

C. Giảm thiểu tai nạn giao thông.

D. Xóa nhà tạm cho người nghèo.

Câu 27. Trường của Nga tổ chức viết thư giao lưu với các bạn học sinh nước ngoài, nhưng Thanh không tham gia. Các bạn trong tổ hỏi vì sao Thanh không tham gia thì Thanh nói nhiệm vụ chính của học sinh là học tập, việc viết thư là không cần thiết, làm mất thời gian, ảnh hưởng tới học tập.

Em có tán thành với ý kiến đó của Thanh không?

A. Em không tán thành vì việc làm đó thể hiện tình hữu nghị giữa các dân tộc với nhau.

B. Thanh nói như vậy là đúng, nhiệm vụ chính của học sinh bây giờ là học tập.

C. Làm gì là việc của Thanh không ai có quyền đưa ra ý kiến.

D. Thông báo với giáo viên chủ nhiệm đưa ra hình thức kỉ luật Thanh.

Câu 28. Trong giờ học môn Giáo dục công dân Minh thường mang bài môn Toán ra để làm bài tập vì nghĩ rằng môn này quan trọng hơn. Nam thấy vậy cũng làm theo vì cho rằng đó là cách làm việc có năng suất.

Em có tán thành với ý kiến đó không?

A. Có. Vì hai bạn làm như vậy là tiết kiệm thời gian.

B. Không, hai bạn làm như vậy là sai.

C. Hai bạn đang học một cách có năng suất.

D. Học như thế nào là quyền của Minh và Nam.

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm): Học xong bài “Hợp tác cúng phát triển”, bạn A và B tranh luận với nhau. A cho rằng trong học tập và công việc, nếu hợp tác với những người giỏi hơn thì chúng ta mới có thể phát triển được. Bạn B cho rằng, chỉ nên hợp tác với những người có cùng trình độ như mình. Theo bạn B, nếu hợp tác với những người giỏi hơn hoặc kém hơn sẽ không có sự hợp tác bình đẳng.

Em đồng ý với ý kiến nào? Tại sao?

Câu 2. (2,0 điểm):

Tình huống:

An thường tâm sự với các bạn: “Nói đến truyền thống dân thống dân tộc của Việt Nam, mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta còn truyền thống đáng tự hào nào đâu?”

a/ Em có đồng ý với An không? Vì sao?

b/ Em sẽ nói gì với An?

ĐÁP ÁN

I. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

A

C

D

A

D

A

B

Câu

8

9

10

11

12

13

14

Đáp án

D

B

D

D

C

A

D

Câu

15

16

17

18

19

20

21

Đáp án

B

C

A

D

C

B

B

Câu

22

23

24

25

26

27

28

Đáp án

D

C

A

D

B

A

B

II. TỰ LUẬN (3,0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

1

(1,0 điểm)

Các ý kiến trên đều phiến diện và không đầy đủ. Trong học tập và công việc, chúng ta cần phải có sự hợp tác với tất cả mọi người vì bất kì người nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Có như thế, chúng ta mới học hỏi được cái hay lẫn nhau để cùng phát triển,

1,0

2

(2,0 điểm)

a/ Em không đồng ý với ý kiến của An

Bởi vì, dân tộc Việt Nam có truyền thống lâu đời. Với mấy nghìn năm văn hiến, chúng ta có thể tự hào về bề dày lịch sử của truyền thống dân tộc chứ không chỉ có truyền thống đánh giặc ngoại xâm (như ý của An)

b/ Em sẽ nói: Chúng ta có nhiều truyền thống đáng tự hào. Chúng ta không chỉ có truyền thống đánh giặc mà chúng ta còn có truyền thống cần cù, chịu khó trong lao động, truyền thống “Lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn”, “lấy chí nhân để thay cường bạo”, truyền thống đoàn kết để chống giặc và bảo vệ Tổ quốc, truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, truyền thống hiếu thảo, thủy chung, .... Những truyền thống đó thật đáng tự hào. Vì thế chúng ta phải bảo vệ và giữ gìn phát huy những truyền thống đó.

1,0

1,0

ĐỀ 14

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

I/ Trắc nghiệm khách quan: (3điểm - mỗi câu được 0,25 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đứng trước những câu trả lời đúng

Câu 1: Câu ca dao sau thể hiện đức tính gì?

“Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”

A. Chí công vô tư B. Dân chủ

C. Kỉ luật. D. Tự chủ.

Câu 2: Biểu hiện nào trái với chí công vô tư?

A. Giải quyết công việc vì tình . B. Mọi việc cần giải quyết thấu tình đạt lí.

C. Công bằng cứ theo phép công mà làm. D. Mọi hành động đều vì dân, vì nước.

Câu 3: Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của :

A. Những nước có nền kinh tế B. Những cường quốc về quân sự

C. Toàn nhân loại. D. Những tổ chức quân sự trên thế giới.

Câu 4: Kỉ luật và dân chủ có mối quan hệ chặt chẽ vì:

A. Kỉ luật tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.
B. Dân chủ tạo điều kiện cho mọi cá nhân được tham gia cống hiến và giám sát.
C. Kỉ luật và dân chủ giúp cá nhân, xã hội ổn định phát triển ổn đinh, bền vững.

D. Đây là qui định có tính pháp lí.

Câu 5: Hành động nào sau đây thể hiện lòng yêu hòa bình :
A. Dùng vũ lực để giải quyết các mâu thuẫn.
B. Phân biệt đối xử giữa các dân tộc.
C. Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác.

D. Đấu tranh chống khủng bố.

Câu 6: Cho biết xu thế chung của thế giới ngày nay là:

 1. Đối đầu xung đột.

B. Chiến tranh lạnh

C. Hòa bình ổn định, hợp tác cùng phát triển.

D. Hạn chế quan hệ với các nước để tránh xảy ra xung đột.

Câu 7: Chọn cụm từ thích hợp sau điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh khái niệm

“hợp tác”:

A. Giúp đỡ, hợp tác B. Giúp đỡ, hỗ trợ

C. Bình đẳng, hợp tác D. Đoàn kêt, giúp đỡ.

Hợp tác là cùng chung sức làm việc…………………,…………………… lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

Câu 8: Biểu hiện của người năng động sáng tạo:

A. Bài khó không làm nữa.

B. Gặp khó khăn chủ động, tìm cách để làm việc, học tập đạt hiệu quả.

C. Luôn khao khát được tìm hiểu cái mới, dám nghĩ dám làm.

D. Bất chấp mọi thứ nhằm thực hiện được điều mình đề ra.

Câu 9: Cầu Mỹ Thuận là công trình hợp tác giữa Việt Nam với nước nào trên thế giới?

A. Ô-xtrây-li-a ( Úc) B. Mỹ

C. Pháp D. Nhật

Câu 10: Câu nào sau đây nói về lối sống biết ơn ?

A. Thương người như thể thương thân . B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

C. Uống nước nhớ nguồn . D. Tôn sư trọng đạo .

Câu 11: “Hiệp hội các nước Đông Nam Á” có tên viết tắt là?

A. ASEAN B. WHO.

C. FAO D. UNESCO.

Câu 12: Việc làm nào sau đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên:
A. Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
B. Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân.
C. Có kế hoạch những không nỗ lực thực hiện.
D. Học tập tốt, làm việc tốt vì mục đích cống hiến thật nhiều cho đất nước.

II.Tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (2đ)

Thế nào là dân chủ? Nêu ví dụ?

Câu 2: (2đ).

Em hãy nêu ít nhất 4 truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nêu những hoạt động của nhà trường nhằm tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp trong học sinh.

Câu 3: Tình huống: (3đ)

Cuối năm học, Dũng bàn: Muốn ôn thi cho đỡ vất vả, cần chia ra mỗi người làm một đáp án một môn, rồi mang đến trao đổi với nhau. Làm như vậy, khi cô giáo kiểm tra, ai cũng có đáp án. Nghe vậy nhiều bạn khen đó là cách làm hay, vừa năng suất, chất lượng mà lại nhàn thân. Em có tán thành với ý kiến đó không? Vì sao?

ĐÁP ÁN BÀI THI HỌC KỲ I

MÔN: GDCD Lớp 9

*****

I. Trắc nghiệm: (3 điểm ) Học sinh làm đúng mỗi câu đạt 0,25 điểm

CÂU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ĐÁP ÁN

D

A

C

A,B

C,D

C

B

B,C

A

B,C

A

D

Phần II. Tự luận (7đ)

Câu 1: (1đ)

- Dân chủ: là mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội, mọi người phải được biết, được cùng tham gia bàn bạc, góp phần thực hiện, giám sát những công việc chung của tập thể và xã hội có liên quan đến mọi người, đến cộng đồng và đất nước. (1 đ)

- Ví dụ: Yêu cầu HS nêu được 1 ví dụ đúng. (1 đ)

Câu 2: (2đ)

- 4 truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Tôn sư trọng đạo, hiếu học, hiếu thảo, đoàn kết. (1 đ)

- HS nêu được những hoạt động của nhà trường nhằm tăng cường giáo dục truyền thống tốt đẹp trong học sinh: tổ chức cho HS biểu diễn văn nghệ, tổ chức trò chơi dân gian, tổ chức đền ơn đáp nghĩa. (1đ)

Câu 3: (3 đ)

Học sinh diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau, nhưng cần nêu được ý cơ bản sau:

 1. Không tán thành cách làm đó của Dũng. ( 0,5 điểm )
 2. Giải thích: (2 điểm)

- Việc làm của Dũng tưởng như tiết kiệm được thời gian, làm việc có năng suất nhưng thực ra không có năng suất. ( 0,5 điểm )

Vì:

- Mỗi người chỉ làm một đáp án nên đây không phải là việc làm có năng suất (0,5 điểm )

- Đây là một việc làm xấu vì nó biểu hiện sự đối phó, dối trá với cô giáo. ( 0,5 điểm )

- Mục đích của việc cô giáo yêu cầu mỗi bạn tự làm đáp án từng môn nhằm để người học tự nghiên cứu, tự học trong khi làm đáp án , qua đó người làm đáp án sẽ thuộc và hiểu rõ bài học hơn. ( 1 điểm )

ĐỀ 15

ĐỀ THI HỌC KỲ I

Môn GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9

Thời gian: 45 phút

A. Trắc nghiệm (3 điểm):

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng.

Câu 1: Hành vi nào sau đây thể hiện phẩm chất chí công vô tư?

 1. Là lớp trưởng, Quân thường bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình.
 2. Trong đợt bình xét thi đua cuối năm , Lan cho rằng chỉ nên bầu những bạn có đủ tiêu chuẩn đã đề ra.
 3. Để chấn chỉnh nền nếp kỉ luật trong xí nghiệp, theo ông Đỉnh cần xử lí nghiêm những trường hợp vi phạm của cán bộ cấp dưới.
 4. Là cán bộ lãnh đạo nhà máy, ông lợi cho rằng chỉ nên đề bạt những người luôn ủng hộ và bảo về ông trong mọi việc.

Câu 2: Việc làm nào sau đây không thể hiện tính dân chủ?

 1. Nhà trường tổ chức cho học sinh học tập nội qui; học sinh được thảo luận và thống nhất thực hiện nội qui.
 2. Nam đến trường dự sinh hoạt chi đoàn theo kế hoạch.
 3. Thầy chủ nhiệm giao cho Nam điều khiển buổi sinh hoạt lớp cuối tuần, mọi người đã tích cực phát biểu ý kiến.
 4. Trong một trận đấu bóng, các cầu thủ không tuân theo quyết định của trọng tài.

Câu 3: Hành vi nào sau đây thể hiện tính năng động sáng tạo?

 1. Mạnh dạng suy nghĩ tìm cách làm bài tập hay nhất,hợp lý nhất.
 2. Không suy nghĩ khi cô giáo hỏi.
 3. Không tham gia ý kiến khi thảo luận nhóm.
 4. Trước một việc gì nên tự hỏi: để làm gì? Có khó khăn gì? Khắc phục như thế nào?

Câu 4: Trong những việc làm dưới đây, việc làm nào biểu hiện lý tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên?

 1. Vượt khó để học tập để tiến bộ không ngừng.
 2. Bị cám đỗ bởi những nhu cầu tầm thường.
 3. Luôn sáng tạo trong lao động và trong học tập.
 4. Không có kế hoạch phấn đấu của bản thân.

Câu 5: Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu nói của Bác Hồ: Hạnh phúc, mục đích, ích quốc, quyền lợi.

” Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho .................... của dân tộc và ................... của nhân dân” và ” Bất kì bao giờ, bất kì ở đâu tôi chỉ theo đuổi một ....................... là làm ........................, lợi dân.”

B. Tự luận ( 7 điểm )

Câu 1: Hãy nêu ý nghĩa của việc làm có năng suất chất lượng hiệu quả. Cho ví dụ.

Câu 2: Em có suy nghĩ gì về thực trạng giao thông của nước ta hiện nay? Hãy nêu một số giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

Câu 3: Nhà hàng xóm của bạn B chăn nuôi heo nhiều nên mùi hôi thối bay vào nhà bạn B. Bạn B bảo mẹ qua chửi nhưng mẹ bạn B sợ mất lòng nên không nói gì.

 1. Em có đồng tình với cách hành xử của bạn B và mẹ của bạn B không?
 2. Nếu không đồng tình thì cách hành xử của em với sự việc ấy như thế nào?

----------Hết--------

DUYỆT ĐỀ NGƯỜI RA ĐỀ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC TRÀ MY

ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG

MÔN: GDCD 9

Năm học:2016-2017

I. Trắc nghiệm:

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

A-D

A-C

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 5: (1 đ) Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu nói của Bác Hồ: Hạnh phúc, mục đích, ích quốc, quyền lợi.

” Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của dân tộc và Hạnh phúc. của nhân dân” và ” Bất kì bao giờ, bất kì ở đâu tôi chỉ theo đuổi một mục đích là làm ích quốc lợi dân.”

II. Tự Luận:

Câu 1: ( 2đ ) Hãy nêu ý nghĩa của việc làm có năng suất chất lượng hiệu quả. Cho ví dụ.

  • Ý nghĩa: (1đ)
 • Nâng cao chất lượng cuộc sống.
 • Thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa
  • Ví dụ: (1đ)

Câu 2: ( 3 đ )Em có suy nghĩ gì về thực trạng giao thông của nước ta hiện nay? Hãy nêu một số giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông.

  • Thực trạng giao thông của nước ta rất phức tạp, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng. (2đ)
  • Nêu một số giải pháp (1 đ)

Câu 3: ( 2 đ )Nhà hàng xóm của bạn B chăn nuôi heo nhiều nên mùi hôi thối bay vào nhà bạn B. Bạn B bảo mẹ qua chửi nhưng mẹ bạn B sợ mất lòng nên không nói gì.

 1. Em có đồng tình với cách hành xử của bạn B và mẹ của bạn B không?

Không đồng tình (1đ)

 1. Nếu không đồng tình thì cách hành xử của em với sự việc ấy như thế nào?
 • Sang nhà hàng xóm nói cho họ hiểu cần phải giữ gìn vệ sinh chung. (0,5đ)
 • Nếu nhà hàng xóm không khắc phục thì cần nhờ chính quyền can thiệp. (0,5đ)