Bài tập trắc nghiệm gdcd 8 bài 8: tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác có đáp án

Bài tập trắc nghiệm gdcd 8 bài 8: tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác có đáp án

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bài tập trắc nghiệm gdcd 8 bài 8: tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GDCD 8 BÀI 8:

TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC

Câu 1:  Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì?

A. Việt Nam học hỏi các nước về Khoa học và công nghệ.

B. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và kĩ thuật.

C. Việt Nam học hỏi các nước về khoa học.

D. Việt Nam học hỏi các nước về Kĩ thuật.

Câu 2:  Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện trong các lĩnh vực nào?

A. Kinh tế. B. Giáo dục. C. Văn hóa. D. Cả A, B, C.

Câu 3:  Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

A. Điều kiện. B. Tiền đề. C. Động lực. D. Đòn bẩy.

Câu 4:  Biểu hiện nào đúng với tôn trọng và học hỏi dân tộc khác:

A.  Chỉ dùng hàng ngoại

B.  Chê bai hàng nước ngoài

C.  Học hỏi kinh nghiệm, phong tục của các nước khác

D.  Chê hàng Việt Nam

Câu 5:  Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?

A. Giáo dục và đào tạo. B. Kinh tế - xã hội.

C. Quốc phòng - An ninh. D. Khoa học - Kĩ thuật.

Câu 6:  Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là để:

A.  Đưa đất nước hội nhập với quốc tế B.  Nước ta sẽ bị lạc hậu

C.  Học hỏi hết tất cả của nước ngoài D.  Làm nước ta bị mất nền văn hóa riêng

Câu 7:  Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là?

A. Tôn trọng các dân tộc khác. B. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

C. Học hỏi các dân tộc khác. D. Giúp đỡ các dân tộc khác.

Câu 8:  Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?

A. Học hỏi các mặt tích cực phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.

B. Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.

C. Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.

D. Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.

Câu 9:  Các hoạt động việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là?

A. Học cả tiếng Việt và tiếng Anh.

B. Học hỏi công nghệ hiện đại của Nhật Bản trong chế tạo đồ điện lạnh để ứng dụng ở Việt Nam.

C. Tìm hiểu các phong tục, tập quán của các nước trên thế giới.

D. Cả A, B, C.

Câu 10:  Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là

A.  Lấy cắp của người khác thành của mình

B.  Bắt chước người khác

C.  Học hỏi những điều tốt của người khác phát triển thành cái riêng của mình

D.  Chê bai người khác

Câu 11:  Ở các nước phương Tây, lứa tuổi thanh thiếu niên quan hệ tình dục trước hôn nhân khá cao. Ở nước ta hiện nay tình trạng phá thai và kết hôn ở độ tuổi ngày càng tăng nhanh. Thông tin đó nói lên điều gì?

A. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi các yếu tố không tích cực từ các nước phương Tây.

B. Một số thanh thiếu niên ở Việt Nam học hỏi các yếu tố tích cực từ các nước phương Tây.

C. Một số thanh niên ở Việt Nam sống vô cảm.

D. Một số thanh niên ở Việt Nam sống không có trách nhiệm.

Câu 12:  Em đồng ý hoặc không đồng ý với những việc làm nào dưới đây?

A.  Chỉ xem phim, truyện của nước ngoài; không xem phim, truyện của Việt Nam

B.  Tìm hiểu phong tục, tập quán của các nước trên thế giới

C.  Không xem nghệ thuật dân tộc của Việt Nam

D.  Không xem nghệ thuật dân tộc của các nước khác

Câu 13:  Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là:

A. Luôn nêu cao tinh thần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác trên thế giới

B.  Sẵn sàng chia sẽ và tiếp thu những tiến bộ về mọi mặt của các dân tộc trên thế giới

C.  Tôn trong, sẵn sàng làm bạn với tất cả các dân tộc khác trên trên cơ sở tôn trong độc lập dân tộc, chủ quyền và các quyền cơ bản của công dân.

D.  A, B, C

Câu 14:  Các hoạt động không tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

A. Chỉ dùng hàng nước ngoài không dùng hàng Việt Nam.

B. Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới.

C. Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.

D. Cả A, B, C.

Câu 15:  Ngày nay, thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: Nhạc Hàn Quốc, nhạc Anh, nhạc Trung… và bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ.Việc làm đó nói lên điều gì?

A. Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình. B. Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình.

C. Các bạn trẻ sống vô tâm. D. Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.

ĐÁP ÁN

1

A

4

C

7

B

10

C

13

D

2

D

5

A

8

A

11

A

14

D

3

A

6

A

9

D

12

B

15

A