Bài tập trắc nghiệm gdcd 7 bài 11: tự tin có đáp án

Bài tập trắc nghiệm gdcd 7 bài 11: tự tin có đáp án

4.6/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bài tập trắc nghiệm gdcd 7 bài 11: tự tin có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GDCD 7 BÀI 11:

TỰ TIN

Câu 1: Biểu hiện của tự tin là?

A. Không dựa dẫm vào người khác. B. Không mặc cảm với hoàn cảnh, số phận.

C. Không mặc cảm với ngoại hình xấu. D. Cả A, B, C.

Câu 2: Đối lập với tự tin là?

A. Tự ti, mặc cảm. B. Tự trọng. C. Trung thực. D. Tiết kiệm.

Câu 3: Câu tục ngữ. Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân nói về điều gì?

A. Tự trọng. B. Trung thực. C. Tiết kiệm. D. Tự tin.

Câu 4: Tin tưởng vào khả năng của bản thân, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chăn, không hoang mang, dao động được gọi là?

A. Tự tin. B. Tự ti. C. Trung thực . D. Tiết kiệm.

Câu 5: Giờ kiểm tra môn toán V thấy N có đáp án khác mình nên đành xóa đáp án và chép câu trả lời của N. Việc làm đó thể hiện điều gì?

A. V là người không tự tin. B. V là người tiết kiệm.

C. V là người nói khoác. D. V là người trung thực.

Câu 6: Câu tục ngữ: "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo" khuyên chúng ta điều gì?

A. Đoàn kết. B. Trung thành. C. Tự tin. D. Tiết kiệm.

Câu 7: Dù gia đình G nghèo nhưng G luôn học tập chăm chỉ và đạt thành tích cao trong học tập. G nói rằng. Gia đình mình tuy nghèo nhưng mọi người rất thương yêu nhau và mình sẽ quyết tâm mai sau trở thành 1 bác sỹ giỏi để chữa bệnh cho người nghèo. Câu nói của G thể hiện điều gì?

A. G là người tự tin. B. G là người tự ti.

C. G là người khiêm tốn. D. G là người tiết kiệm.

Câu 8: Để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ chúng ta cần phải làm gì?

A. Giúp con người có thêm sức mạnh. B. Giúp con người có thêm nghị lực.

C. Giúp con người làm nên sự nghiệp lớn. D. Cả A, B, C.

Câu 9: Tự tin có ý nghĩa như thế nào?

A. Có thêm kinh nghiệm.

B. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.

C. Làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.

D. Cả A, B, C.

Câu 10: Biểu hiện của người không tự tin là?

A. Thấy ai khuyên làm gì cũng làm theo.

B. Không dám giơ tay phát biểu.

C. Làm việc gì cũng hỏi ý kiến của người khác và nghe theo lời khuyên của người khác.

D. Cả A, B, C.

ĐÁP ÁN

1

D

3

D

5

A

7

A

9

D

2

A

4

A

6

C

8

D

10

D