Trắc nghiệm gdcd 10 bài 14: công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc có đáp án

Trắc nghiệm gdcd 10 bài 14: công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc có đáp án

4.2/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Trắc nghiệm gdcd 10 bài 14: công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM GDCD LỚP 10 BÀI 14:

CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC

Câu 1:  Người Việt Nam yêu nước luôn luôn hướng về cội nguồn, về ông bà, cha mẹ, tổ tiên và quê hương của mình là nội dung biểu hiện nào dưới đây?

A. Lòng tự hào dân tộc chính đáng. B. Cần cù, sáng tạo trong lao động.

C. Yêu thương đồng bào dân tộc giống nòi. D. Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước.

Câu 2:  Câuca dao: “Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương” đề cập đến biểu hiện nào dưới đây của lòng yêu nước?

A. Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước B. Lòng tự hào dân tộc chính đáng

C. Cần cù, sáng tạo trong lao động D. Yêu thương đồng bào dân tộc, giống nòi.

Câu 3:  Người Việt Nam tự hào về những danh nhân văn hoá, tự hào về non sông gấm vóc và những di sản văn hoá của quê hương là nội dung biểu hiện nào dưới đây?

A. Lòng tự hào dân tộc chính đáng. B. Cần cù, sáng tạo trong lao động.

C. Yêu thương đồng bào dân tộc, giống nòi D. Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước

Câu 4:  Chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, vì đất nước là trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với việc:

A. bảo vệ Tổ quốc. B. thực hiện nghĩa vụ học tập.

C. xây dựng Tổ quốc D. thực hiện quyền học tập.

Câu 5:  Trường THPT X phát động quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Việc làm đó thể hiện

A. lòng tự hào dân tộc. B. tình yêu đồng bào, giống nòi, dân tộc.

C. tình cảm gắn bó với quê hương. D. sự sẻ chia, thương hại.

Câu 6:  Tình cảm nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu nước?

A. Yêu thích ngoại ngữ. B. Yêu quê hương đất nước.

C. Yêu thích tham quan, du lịch. D. Yêu công việc đang làm.

Câu 7:  Công ty X xả thải gây ô nhiễm không khí trong thời gian dài. Là công dân sống ở thị trấn đó, em cần phải làm gì đối với hành vi trên?

A. Không quan tâm B. Báo cơ quan chức năng có thẩm quyền

C. Thờ ơ, mặc kệ D. Kêu gọi mọi người chống phá nhà máy.

Câu 8:  Tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc được gọi là:

A. Lòng nhân hậu B. Lòng vị tha C. Lòng yêu nước D. Lòng tự hào

Câu 9:  Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương là trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Bảo vệ tổ quốc B. Xây dựng tổ quốc

C. Bảo vệ quê hương D. Phát huy truyền thống dân tộc

Câu 10:  Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi học sinh - thanh niên cần có thái độ phê phán hành vi nào dưới đây?

A. Sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

B. Chăm chỉ, tự giác sáng tạo trong học tập và lao động.

C. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

D. Chỉ tập trung học, không nên quan tâm đến tình hình chính trị - xã hội của đất nước.

Câu 11:  Yêu nước là cội nguồn của hàng loạt các giá trị truyền thống khác của

A. dân tộc. B. đất nước. C. cá nhân. D. lịch sử.

Câu 12:  Trong giai đoạn hiện nay, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, chúng ta cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết.

A. toàn xã hội. B. trong nhân dân. C. toàn dân tộc. D. quốc tế

Câu 13:  Yêu nước là một truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của

A. mọi người sống trên đất nước Việt Nam. B. người lao động

C. mọi doanh nghiệp D. dân tộc Việt Nam.

Câu 14:  Trường hợp nào dưới đây không được đăng kí nghĩa vụ quân sự:

A. Học sinh, sinh viên đang đi học. B. Nam, nữ giới đã kết hôn

C. Công dân đã có việc làm ổn định. D. Người đang chịu hình phạt

Câu 15:  Đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá - đạo đức truyền thống của dân tộc là trách nhiệm của thanh niên, học sinh đối với việc

A. thực hiện quyền học tập. B. xây dựng Tổ quốc.

C. thực hiện nghĩa vụ xã hội. D. bảo vệ Tổ quôc.

Câu 16:  Tình yêu quê hương đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của Tổ quốc là biểu hiện của

A. Lòng yêu nước. B. Tình cảm dân tộc.

C. Truyền thống đạo đức. D. Sự hi sinh.

Câu 17:  Lòng yêu nước của mỗi con người chỉ có thể này nở và phát triển qua những.

A. Biến cố, thời điểm. B. Biến cố, thử thách. C. Thời kì nhất định. D. Biến cố, thời gian.

Câu 18:  Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam là trách nhiệm của

A. mọi công dân Việt Nam. B. công dân nam từ 18 tuổi trở lên.

C. Công dân nam từ 17 tuổi trở lên D. Công dân từ 20 tuổi trở lên

Câu 19:  Bảo vệ Tổ quốc không chỉ đơn thuần là ngăn ngừa, chỗng lại kẻ thù mà còn phải:

A. cảnh giác, đề phòng kẻ thù. B. tuyên truyền, lôi kéo nhân dân

C. chủ động tấn công kẻ thù. D. xây dựng đất nước vững mạnh.

Câu 20:  A rủ B đi cắt cáp quang ngầm gần nhà để lấy tiền chơi game. Nếu em là bạn của A và B, em sẽ làm gì?

A. Khuyên không nên vì đây là hành vi xâm phạm an ninh quốc gia.

B. Rủ thêm người để cắt được nhiều

C. Xin đi cùng để có tiền

D. Lập kế hoạch cùng thực hiện

Câu 21:  Lực lượng cảnh sát biển vẫn ngày đêm canh giữ biên đảo đât nước. Việc làm này là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Nêu cao cảnh giác. B. Giữ gìn biển đảo.

C. Canh gác nơi đảo xa. D. Bảo vệ Tổ quốc.

Câu 22:  Trách nhiệm bảo vệ môi trường của công dân được thể hiện thông qua việc làm nào dưới đây?

A. Vứt rác bừa bãi B. Bắt các động vật quý hiếm

C. Đốt bao nilon khi dọn vệ sinh D. Phân loại rác

Câu 23:  Đức tính nào dưới đây của dân tộc Việt nam thể hiện lòng yêu nước?

A. Đoàn kết với nhân dân các nước.

B. Đoàn kết, kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm.

C. Hòa nhập với mọi người trong cộng đồng.

D. Không phân biệt dân tọc Kinh với các dân tộc thiểu số.

Câu 24:  Đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi là thực hiệ trách nhiệm

A. Làm tốt nghĩa vụ quân sự. B. Bảo vệ Tổ quốc.

C. Giữ gìn quê hương. D. Công dân với Tổ quốc.

Câu 25:  Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của mỗi

A. thanh niên B. doanh nghiệp. C. công dân. D. cá nhân.

Câu 26:  Biểu hiện nào dưới đây không nói về lòng yêu nước?

A. Yêu nơi mình sinh ra, lớn lên. B. Yêu gia đình, người thân.

C. Tích cực lao động giúp đỡ gia đình. D. Yêu xóm làng, khu dân cư của mình.

Câu 27:  Là học sinh lớp 10, Huyền rất cham chỉ học hành nên năm nào cũng đạt Học sinh Giỏi. Huyền mơ ước sau này làm được nhiều việc có ích cho đất nước. Hành vi, việc làm của Huyền là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Học tập. B. Xây dựng Tổ quốc.

C. Bảo vệ Tổ quốc. D. Tự hào dân tộc.

Câu 28:  Học sinh lớp 10B, Trường Trung học phổ thông Q là một tập thể lớp học giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã hộc như xóa đói giảm nghèo, phòng chống các tệ nạn xã hội do nhà trường tổ chức. Việc làm của học sinh lớp 10B là thực hiện trách nhiệm nào của công dân học sinh?

A. Bảo vệ tổ quốc. B. Hoạt động xã hội.

C. Xây dựng Tổ quốc. D. Hoạt động tình nguyện.

Câu 29:  Biểu hiện nào dưới đây không phải là biểu hiện lòng yêu nước?

A. Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước

B. Tình cảm gắn bó với thiên nhiên.

C. Tình thương yêu đối với đồng bào, dân tộc, nòi giống

D. Cần cù, sáng tạo trong lao động.

Câu 30:  Theo Luật Nghĩa vụ quân sự nước ta, công dân nam đủ bao nhiêu tuổi thì được gọi nhập ngũ?

A. Đủ 17 tuổi. B. Đủ 18 tuổi. C. Đủ 19 tuổi D. Đủ 20 tuổi.

Câu 31:  Phê phán đấu tranh những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc là trách nhiệm của thanh niên học sinh đối với việc

A. bảo vệ Tổ quốc B. Xây dựng Tổ quốc

C. Bảo vệ quê hương D. Phát huy truyền thống dân tộc

Câu 32:  Lễ hội phản ánh truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” mà chỉ dân tộc Việt Nam mới có đó là:

A. Lễ giỗ tổ Hùng Vương B. Lễ hội Lồng Tồng

C. Lễ hội Oóc Om Bóc D. Lễ hội Gióng

Câu 33:  chăm chỉ, sáng tạo trong học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn, vì đất nước là biểu hiện trách nhiệm của học sinh đối với việc

A. Xây dựng Tổ quốc. B. Thực hiện nghĩa vụ học tập.

C. Bảo vệ Tổ quốc. D. Thực hiện quyền học tập.

Câu 34:  Khi phát hiện các trường hợp đe dọa, gây rối, vi phạm đến an ninh, quốc phòng và trật tự xã hội ở địa phương, công dân cần làm gì?

A. Vận động mọi người tham gia B. Không quan tâm

C. Tránh xa các địa điểm đó. D. Thông báo cho các cơ quan chức năng

Câu 35:  Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông bạn C lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Bạn C đã thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Xây dựng Quân đội. B. Xây dựng Tổ quốc.

C. Bảo vệ Tổ quốc. D. Bảo vệ hòa bình.

Câu 36:  em đồng ý với ý kiến nào dưới đây về lòng yêu nước?

A. Lòng yêu nước là điều lớn lao rất khó thực hiện.

B. Chỉ những người trong quân đội mới cần có lòng yêu nước.

C. Lòng yêu nước bắt nguồn từ những điều bình dị, gần gũi nhất.

D. Học sinh phổ thông còn nhỏ nên không cần có lòng yêu nước.

Câu 37:  Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam được hình thành và hun đúc trong cuộc đấu tranh liên tục, gian khổ và kiên cường

A. của dân tộc. B. dựng nước và giữ nước.

C. chống giặc ngoại xâm. D. bảo vệ Tổ quốc

Câu 38:  Bạn A là tình nguyện viên tích cực trong tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 hàng năm. Bạn A đã thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Xây dựng đất nước. B. Chăm lo cho xã hội.

C. Biệt ơn thế hệ đi trước. D. Bảo vệ tổ quốc.

Câu 39:  Cảnh giác trước mọi âm mưu, chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch là trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Xây dựng tổ quốc B. Bảo vệ tổ quốc

C. Bảo vệ quê hương D. Phát huy truyền thống dân tộc

Câu 40:  Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là người có

A. Tình cảm quê hương, đất nước. B. Tình cảm dân tộc.

C. Tấm lòng tốt đẹp. D. Lòng yêu nước.

Câu 41:  Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với khả năng là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của học sinh?

A. Bảo vệ quê hương B. Làm giàu cho quê hương.

C. Giữ gìn quê hương. D. Xây dựng Tổ quốc

Câu 42:  Câu nói: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta” là của:

A. Nguyễn Trãi. B. Lý Thường Kiệt. C. Hồ Chí Minh. D. Mạc Đĩnh Chi

Câu 43:  Học xong lớp 12, nhiều bạn của nam vào học ở các trường đại học, cao đẳng, còn Nam thì tình nguyện lên đường nhập ngũ. Việc làm của Nam là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân học sinh?

A. Xây dựng Tổ quốc. B. Bảo vệ Tổ quốc.

C. Bảo vệ hòa bình. D. Xây dựng Quân đội.

Câu 44:  Biểu hiện nào dưới đây là một trong những nội dung của lòng yêu nước?

A. Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước. B. Tình cảm gắn bó với thiên nhiên.

C. Yêu quý lao động. D. Yêu quý các di sản văn hóa.

Câu 45:  Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mỗi học sinh – thanh niên cần đấu tranh với hành vi nào dưới đây?

A. Tham gia biểu tình chống nhà nước

B. Góp phần ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc

C. Tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức.

D. Cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch

Câu 46:  Mặc dù đất nước hòa bình, nhưng các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm canh giữ biển đảo đất nước. Việc làm này là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Giữ gìn biển đảo. B. Canh gác nơi đảo xa.

C. Bảo vệ Tổ quốc. D. Nêu cao cảnh giác.

Câu 47:  Trong giờ thảo luận của lớp 10C, có một số bạn bè nêu câu hỏi. “Cần cù và sáng tạo trong lao động có phải là biểu hiện của lòng yêu nước hay không?”. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?

A. Không, vì đây là biểu hiện của đức tinh chăm chỉ.

B. Có, vì lao động cần cù và sáng tạo góp phần cho đất nước phát triển.

C. Có, vì đây là biểu hiện của tinh thần dân tộc.

D. Không, vì người lao động nào cũng cần phải cần cù sáng tạo.

Câu 48:  tham gia hoạt động bảo vệ an ninh ở địa phương là biểu hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Phát huy truyền thống dân tộc. B. Xây dựng tổ quốc.

C. Bảo vệ Tổ quốc. D. Bảo vệ quê hương.

Câu 49:  Học sinh lớp 10A Trường Trung học phổ thông H tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” các gia đình thương binh liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hung, là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

A. Bảo vệ Tổ quốc. B. Chăm lo cho xã hội.

C. Xây dựng đất nước. D. Với những người đi trước.

Câu 50:  Mặc dù học tập ở Ô-xtray-li-a, nhưng anh Hưng thường xuyên quan tâm đến tình hình đất nước và tích cực tham gia các hoạt động vì quê hương đất nước của lưu học sinh Việt Nam. Những hành vi, việc làm của anh Hưng nói lên biểu hiện nào dưới đây của người Việt Nam?

A. Truyền thống vì cộng đồng. B. Lòng yêu nước.

C. Lòng tự tôn dân tộc. D. Truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Câu 51:  Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm bình dị và gần gũi nhất đối với con người như

A. Yêu quý người nào ủng hộ mình. B. Yêu thích ca nhạc.

C. Yêu thích hoạt động ngoại khóa. D. Yêu quý bạn bè.

Câu 52:  Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình:

A. phục vụ lợi ích của Tổ quốc. B. phục vụ cho công việc.

C. phục vụ cho cuộc sống của gia đình D. phục vụ cho cuộc sống cá nhân.

Câu 53:  Tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi là thực hiện trách nhiệm

A. Bảo vệ tổ quốc B. Làm tốt nghĩa vụ quân sự

C. Giữ gìn quê hương D. Công dân với Tổ quốc

Câu 54:  Đối với hành vi biểu tình chống phá nhà nước núp dưới chiêu bài tôn giáo, công dân cần có thái độ như thê nào?

A. Ủng hộ.

B. Trực tiếp tham gia

C. Phê phán, đầu tranh

D. Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia

Câu 55:  T được địa phương cấp kinh phí cho đi du học. T đã hoàn thành khoá học với kết quả xuất sắc. Để góp phần xây dựng quê hương đất nước, theo em bạn T cần:

A. tìm mọi cách để ở lại nước ngoài.

B. về nước và yêu câu được làm việc với những điều kiện tốt nhất.

C. tìm đất nước nào phù hợp đề ở và làm việc.

D. trở về để phục vụ quê hương.

Câu 56: Yêu nước là một truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất

A. Của dân tộc Việt Nam.

B. Của mọi người sống trên đất nước Việt Nam.

C. Của người lao động.

D. Của mọi doanh nghiệp.

Câu 57:  Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình

A. Phục vụ cho công việc. B. Xây dựng trường lớp sạch đẹp.

C. Phục vụ lợi ích của Tổ quốc. D. Chăm lo cho cuộc sống của gai đình.

Câu 58:  Lòng yêu của dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung nào dưới đây?

A. Cần cù và sáng tạo trong lao động. B. Tình cảm gắn bó với quê hương đất nước.

C. Lòng tự hào dân tộc chính đáng. D. Đề cao dân tộc mình hơn dân tộc khác.

Câu 59:  Tại Thôn B đã tổ chức họp dân và thống nhất thành lập tổ thanh niên tự quản an ninh của thôn để tiến hành tuần tra đề phòng trộm cắn, là thanh niên trong thôn em chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Không tham gia vì sợ mệt mỏi.

B. Tham gia cho có để khỏi bị chê cười.

C. Đề nghị được nộp tiền để không phải tham gia.

D. Tự nguyện tham gia thực hiện.

Câu 60:  Câu ca dao: “Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tô mùng mười tháng ba” thể hiện

A. lòng tự hào dân tộc. B. tình yêu dân tộc, giống nòi.

C. sự sẻ chia, thương cảm. D. tình cảm gắn bó với quê hương.

Câu 61:  Mỗi người dân Việt Nam yêu nước đều thông cảm sâu sắc với nỗi đau của đồng bào, dân tộc là nội dung biểu hiện nào dưới đây?

A. Tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước

B. Lòng tự hào dân tộc chính đáng.

C. Tình thương yêu đối với đồng bào, dân tộc, giống nòi

D. Cần cù, sáng tạo trong lao động.

Câu 62:  “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là lời dạy của ai?

A. Hồ Chí Minh. B. Phạm Văn Đồng. C. Trường Chinh. D. Lê Duẩn.

-----------------------------------------------

ĐÁP ÁN

1

D

11

A

21

D

31

B

41

D

51

D

61

C

2

A

12

C

22

D

32

A

42

C

52

A

62

A

3

A

13

D

23

B

33

A

43

B

53

A

4

C

14

D

24

B

34

D

44

A

54

C

5

B

15

B

25

C

35

C

45

A

55

D

6

B

16

A

26

C

36

C

46

C

56

A

7

B

17

B

27

B

37

C

47

B

57

C

8

C

18

A

28

C

38

D

48

C

58

D

9

A

19

A

29

B

39

B

49

A

59

D

10

D

20

A

30

B

40

D

50

B

60

D

© 2022 Hoc357.edu.vn. All Rights Reserved.
  • Liên hệ
  • Privacy Policy
  • Địa chỉ: 561 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Gmail: tranthanhhung@hoc357.edu.vn | Phone: 0365798532