Cách chấm điểm và xếp hạnh kiểm học sinh

Cách chấm điểm và xếp hạnh kiểm học sinh

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Cách chấm điểm và xếp hạnh kiểm học sinh

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

CÁCH CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM

* Điểm TB một học sinh có trong 1 tuần là 70 điểm

CÁCH CỘNG ĐIỂM:

- Học sinh tích cực học tập, hang hái xây dựng bài Cộng 10 điểm.

- Học sinh đạt điểm khá trong tuần Cộng 5 điểm/ lần.

- Học sinh đạt điểm tốt trong tuần Cộng 10 điểm/ lần.

CÁCH TRỪ ĐIỂM:

- Vi phạm bị ghi vào sổ đầu bài:

+) Ví dụ: Bỏ giờ, vào muộn, mất trật tự, không chú ý, không mang đủ đồ dung học tập và sách vở, không thuộc bài, bị điểm dưới 5, trực nhật bẩn, trang phục không phù hợp…

+) Riêng với học sinh nghỉ học không phép, cho 0 điểm.

+) Học sinh sử dụng điện thoại: sẽ bị thu điện thoại và bị trừ điểm theo quy định.

+) Học sinh vô lễ với giáo viên: cho 0 điểm.

Các lỗi vi phạm do cán bộ lớp phát hiện ra:

+) Nếu lần đầu: Trừ 10 điểm.

+) Nếu phát hiện lần 2: Trừ 20 điểm

+) Nếu phát hiện lần 3: Trừ 30 điểm

Nếu tái phạm sẽ chịu hình thức phạt cao hơn: đứng trước cờ, mời phụ huynh lên họp, hạ hạnh kiểm cả tháng, cả học kì…

CÁCH XẾP LOẠI:

+) Học sinh đạt từ 0 đến 34 điểm Xếp loại hạnh kiểm KÉM.

+) Học sinh đạt từ 35 đến 49 điểm Xếp loại hạnh kiểm YẾU.

+) Học sinh đạt từ 50 đến 64 điểm Xếp loại hạnh kiểm TRUNG BÌNH.

+) Học sinh đạt từ 65 đến 79 điểm Xếp loại hạnh kiểm KHÁ.

+) Học sinh đạt từ 80 đến 100 điểm Xếp loại hạnh kiểm TỐT.

CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI HẠN KIỂM MỘT THÁNG:

+) Điểm hạnh kiểm 1 tháng = Điểm trung bình cộng của 4 tuần trong tháng.

CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI HẠN KIỂM MỘT HỌC KÌ:

+) Điểm hạnh kiểm 1 học kì = Điểm trung bình cộng của 5 tháng.

CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM CẢ NĂM:

+) Điểm hạnh kiểm cả năm = Điểm của (HK 2 x 2 + HK I ) : 3

Chú ý: GVCN yêu cầu cán bộ lớp cần thực hiện theo quy định.

Hàng tuần cán bộ lớp báo cáo GVCN,GVCN báo

BẢNG THEO DÕI CỦA BÍ THƯ TUẦN SỐ…

Họ và tên

Không thực hiện nề nếp

(đồng phục, mất trật tự)

Chưa hăng hái tham gia 

Hăng hái tham gia công tác đoàn

Ghi chú

BẢNG THEO DÕI CỦA LỚP PHÓ HỌC TẬP TUẦN SỐ…

Họ và tên

Không chuẩn bị đủ ĐDHT

Điểm dưới 5

Điểm khá giỏi 

Hăng hái xây dựng bài 

Ghi chú

BẢNG THEO DÕI CỦA LỚP PHÓ LAO ĐỘNG TUẦN SỐ…

Họ và tên

T2

T3

T4

T5

T6

T7

Tích cực, chăm chỉ

Không hoàn thành hoặc không đóng cửa tắt điện tắt quạt (ghi rõ)

BẢNG THEO DÕI CỦA LỚP TRƯỞNG TUẦN SỐ…

Họ và tên

Không chuẩn bị đủ ĐDHT

Điểm dưới 5

Điểm khá giỏi 

Hăng hái xây dựng bài 

Ghi chú

NỘI DUNG SINH HOẠT LỚP

Tuần ….. ( Từ …………..đến………….năm ……..)

Kính thưa thầy giáo chủ nhiệm lớp và các bạn !

Sau đây tôi xin sơ kết công tác thi đua tuần …….từ ngày …. đến ngày ……/…../201..

1.Về chấp hành thời gian, trang phục

*) Nghỉ học gồm các bạn: ………………….……………(kp)………………………(cp)

*) Đi muộn, vào muộn gồm các bạn: ……………………………………………………

*) Bỏ tiết gồm các bạn: …………………………………………………..........................

*) Không mặc đồng phục, không đeo thẻ, không sơ vin, không đi dép quai hậu: ……………………………………………………………………………………………

*) Bỏ tiết tập trung, sinh hoạt tập thể gồm các bạn: …………………………………….

2. Về học tập:

*) Không học bài: ……………………………………………………………………….

*) Bị điểm dưới 5: ……………………………………………………………………….

*) Mất trật tự bị thầy cô giáo nhắc nhở: ……………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………

*) Không ghi chép bài đầy đủ: ………………………………………………………….

*) Không làm bài tập đầy đủ ( ghi rõ môn) ……………………………………………… …………………………………………………………………….. …………………

……………………………………………… ………………………………………….

*) Không nghiêm túc trong giờ kiểm tra: ……………………………………………………………………………………………

*) Hăng hái phát biểu xây dựng bài: ……………………………………

*) Được điểm khá giỏi: …………………………………………………………………

*) Có những biểu hiện không tốt trong giờ ( mất trật tự, làm việc riêng, vô lễ, nói leo):

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3. Về tu dưỡng đạo đức:

*) Các bạn tu dưỡng đạo đức tốt: ………………………………………………………..

*) Các bạn có chuyển biến về tu dưỡng đạo đức: ……………………………………….

*) Các bạn chưa chuyển bến về tu dưỡng đạo đức: ……………………………………

4. Về lao động:

*) Các bạn không trực nhật: …………………………………………………………….

*) Các bạn trực nhật chưa tốt: ………………………………………………………….

*) Vắng mặt buổi lao động: …………………………………………………………

Đến muộn: ……………………………………………………………………………….

Chăm chỉ: ……………………………………………..

Chưa tự giác ………………………………………………..

5. Nhận xét chung trong tuần:

*) Điểm trung bình xếp loại các giờ học: ………………………………………………

*) Số giờ đạt điểm 10: ………tiết; điểm 9 có ……..tiết, điểm 8 có ………tiết.

BẢNG THEO DÕI VÀ TỔNG HỢP CỦA LỚP TRƯỞNG TUẦN SỐ…

Họ và tên

ĐIỂM HK

XẾP LOẠI HK

Đề nghị tuyên dương 

Phương hướng

hoạt động tuần sau

- Về học tập:

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

- Về đạo đức:

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

- Hoạt động khác:

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

…………………………………