Kế hoạch giáo dục ngữ văn 6 cánh diều rất hay

Kế hoạch giáo dục ngữ văn 6 cánh diều rất hay

4.1/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Kế hoạch giáo dục ngữ văn 6 cánh diều rất hay

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

TRƯỜNG THCS ….

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC NGỮ VĂN, KHỐI LỚP 6

(Năm học 2021 - 2022)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình:

Học kì I: 18 tuần (72 tiết)

Học kì II: 17 tuần (68 tiết)

Cả năm: 35 tuần (140 tiết)

HỌC KỲ I (Năm học 2021-2022)

STT

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

THỜI ĐIỂM

THIẾT BỊ DẠY HỌC

ĐỊA ĐIỂM DẠY HỌC

1

BÀI

MỞ ĐẦU

(NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC SÁCH NGỮ VĂN 6)

Nội dung chính của Sách giáo khoa

2

(Tiết 1,2)

Tuần 1

(1-4)

Máy tính, máy chiếu

Lớp học

I. Học đọc

II. Học viết

III. Học nói và nghe

2

Giới thiệu cấu trúc Sách giáo khoa

1

(Tiết 3)

Máy tính, máy chiếu

Lớp học

3

Hướng dẫn học sinh soạn bài, chuẩn bị bài học, ghi bài, tự đánh giá, hướng dẫn tự học

1

(Tiết 4)

Máy tính, máy chiếu

Lớp học

4

BÀI 1.

TRUYỆN (TRUYỀN THUYẾT VÀ CỔ TÍCH)

- Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Thánh Gióng

3

(Tiết 5,6,7)

Tuần 2,3,4

(5-16)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

5

+ Văn bản 2: Thạch sanh

3

(Tiết 8,9,10)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

6

- Thực hành tiếng Việt:

Từ đơn và từ phức

1

(Tiết 11)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

7

- Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản: Sự tích Hồ Gươm

1

(Tiết 12)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

8

- Viết: Viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích

3

(Tiết 13,14,15)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

9

- Nói và nghe: Kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích

1

(Tiết 16)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học

(học sinh tự học)

10

BÀI 2.

THƠ

(THƠ LỤC BÁT)

- Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: À ơi tay mẹ

(Bình Nguyên)

2

(Tiết 17,18)

Tuần 5,6,7

(17-28)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

11

+ Văn bản 2: Về thăm mẹ

(Đinh Nam Khương)

2

(Tiết 19,20)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

12

- Thực hành tiếng Việt:

Biện pháp tu từ ẩn dụ

2

(Tiết 21,22)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

13

- Thực hành đọc hiểu:

Ca dao Việt Nam

1

(Tiết 23)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

14

- Viết: Tập làm thơ lục bát

3

(Tiết 24,25,26)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

15

- Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân

2

(Tiết 27,28)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)

16

BÀI 3.

(HỒI KÝ VÀ DU KÝ)

- Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Trong lòng mẹ

(Nguyên Hồng)

3

(Tiết 29,30,31)

Tuần 8

(29-32)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

17

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Ôn tập giữa học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành Tiếng Việt, viết

1

(Tiết 32)

Tuần 9

(33-36)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

18

Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I

2

(Tiết 33,34)

Đề kiểm tra

Lớp học

19

BÀI 3.

(HỒI KÝ VÀ DU KÝ)

+ Văn bản 2: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi ( Văn Công Hùng)

3

(Tiết 35,36,37)

Tuần 10,11

(37-44)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

20

- Thực hành tiếng Việt: Từ mượn

1

(Tiết 38)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

21

- Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Thời thơ ấu của Honda

1

(Tiết 39)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

22

Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I

1

(Tiết 40)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

23

- Viết: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân

3

(Tiết 41,42,43)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

24

- Nói và nghe:

Kể về một kỉ niệm của bản thân

1

(Tiết 44)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học

( học sinh tự học)

25

BÀI 4.

VĂN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN VĂN HỌC)

- Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Nguyên Hồng - nhà văn của những người cùng khổ.

3

(Tiết 45,46,47)

Tuần 12,13,14

(45-56)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

26

+ Văn bản 2: Vẻ đẹp của một bài ca dao

2

(Tiết 48,49)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

27

- Thực hành tiếng Việt:

Thành ngữ, dấu chấm phẩy

2

(Tiết 50,51)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

28

- Thực hành đọc hiểu:

Văn bản 3: Thánh Gióng - tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.

1

(Tiết 52)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

29

- Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát

3

(Tiết 53,54,55)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

30

- Nói và nghe:

Trình bày ý kiến về một vấn đề.

1

(Tiết 56)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học

(học sinh tự học)

31

BÀI 5.

VĂN BẢN THÔNG TIN (THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO

TRẬT TỰ THỜI GIAN)

- Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Hồ Chí Minh và tuyên ngôn Độc lập

3

(Tiết 57,58,59)

Tuần 15,16

(57-64)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

32

+ Văn bản 2:

Diễn biến Chiến dich Điện Biên Phủ

2

(Tiết 60,61)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

33

- Thực hành tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ

2

(Tiết 62,63)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

34

- Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Giờ Trái Đất

1

(Tiết 64)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

35

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

HỌC KÌ I

Ôn tập học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết

1

(Tiết 65)

Tuần 17

(65-68)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

36

Kiểm tra, đánh giá học kỳ I

2

(Tiết 66,67)

Đề kiểm tra

Lớp học

37

BÀI 5.

VĂN BẢN THÔNG TIN (THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO

TRẬT TỰ THỜI GIAN)

- Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện

3

(Tiết 68,69,70)

Tuần 18

(69-72)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

38

- Nói và nghe: Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử.

1

(Tiết 71)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

39

Trả bài kiểm tra, đánh giá

học kỳ I

1

(Tiết 72)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học

(học sinh tự học)

HỌC KỲ II (Năm học 2021-2022)

STT

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

THỜI ĐIỂM

THIẾT BỊ DẠY HỌC

ĐỊA ĐIỂM DẠY HỌC

40

BÀI 6.

TRUYỆN (TRUYỆN ĐỒNG THOẠI, TRUYỆN CỦA PUS- KIN VÀ AN-ĐÉC-XEN)

- Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Bài học đường đời đầu tiên

(Tô Hoài)

3

(Tiết 73,74,75)

Tuần 19,20,21

(73-84)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

41

+Văn bản 2: Ông lão đánh cá và con cá vàng

(Pu - Skin)

3

(Tiết 76,77,78)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

42

- Thực hành tiếng Việt:

Mở rộng chủ ngữ

1

(Tiết 79)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

43

- Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Cô bé bán diêm (An-Đéc-Xen)

1

(Tiết 80)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

44

- Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

3

(Tiết 81,82,83)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

45

- Nói và nghe:

Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ

1

(Tiết 84)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học

(học sinh tự học)

46

BÀI 7.

THƠ

(THƠ CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ)

- Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Đêm nay Bác không ngủ

(Minh Huệ)

3

(Tiết 85,86,87)

Tuần 22,23,24

(85-96)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

47

+ Văn bản 2: Lượm (Tố Hữu)

2

(Tiết 88,89)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

48

- Thực hành tiếng Việt:

Biện pháp tu từ hoán dụ

2

(Tiết 90,91)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

49

- Thực hành đọc hiểu:

Gấu con có chân vòng kiềng (U-Xa-Chốp)

1

(Tiết 92)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

50

- Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.

3

(Tiết 93,94,95)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

51

- Nói và nghe:

Trình bày ý kiến về một vấn đề.

1

(Tiết 96)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học

(học sinh tự học)

52

BÀI 8.

VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN XÃ HỘI)

- Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?

3

(Tiết 97,98,

99)

Tuần 25,26

(97-104)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

53

+ Văn bản 2: Khan hiếm nước ngọt

2

(Tiết 100,101)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

54

- Thực hành tiếng Việt:

Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn

2

(Tiết 102,103)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

55

- Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3:

Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?

1

(Tiết 104)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

56

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

GIỮA HỌC KÌ II

Ôn tập giữa học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết...

1

(Tiết 105)

Tuần 27

(105-108)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

57

Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II

2

(Tiết 106,107)

Đề kiểm tra

Lớp học

58

BÀI 8.

VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

(NGHỊ LUẬN XÃ HỘI)

- Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.

3

(Tiết 108,109,

110)

Tuần 28

(109-112)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

59

- Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.

1

(Tiết 111)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

60

Trả bài kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II

1

(Tiết 112)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học

(học sinh tự học)

61

BÀI 9.

TRUYỆN

(TRUYỆN NGẮN)

- Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Bức tranh của em gái tôi

(Tạ Duy Anh)

3

(Tiết 113,114,

115)

Tuần 29,30,31

(113-124)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

62

+ Văn bản 2: Điều không tính trước

(Nguyễn Nhật Ánh)

3

(Tiết 116,117,

118)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

63

- Thực hành tiếng Việt: Trạng ngữ

1

(Tiết 119)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

64

- Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3: Chích bông ơi!

(Cao Duy Sơn)

1

(Tiết 120)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

65

- Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

3

(Tiết 121,122,

123)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

66

- Nói và nghe:

Thảo luận nhóm về một vấn đề

1

(Tiết 124)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học

(học sinh tự học)

67

BÀI 10.

VĂN BẢN THÔNG TIN

- Đọc hiểu văn bản:

+ Văn bản 1: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng

3

(Tiết 125,126,

127)

Tuần 32

(125-128)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

68

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA

HỌC KÌ II

Ôn tập học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết

1

(Tiết 128)

Tuần 33

(129-132)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

69

Kiểm tra, đánh giá học kỳ II

2

(Tiết 129,130)

Đề kiểm tra

Lớp học

70

BÀI 10.

VĂN BẢN THÔNG TIN

(THUẬT LẠI SỰ KIỆN THEO NGUYÊN NHÂN- KẾT QUẢ)

+ Văn bản 2: Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng ?

2

(Tiết 131,132)

Tuần 34,35

(133-140)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

71

- Thực hành tiếng Việt: Lựa chọn từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp

2

(Tiết 133,134)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

72

- Thực hành đọc hiểu:

+ Văn bản 3:

Những phát minh tình cờ và bất ngờ

1

(Tiết 135)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

73

- Viết:

Tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản

3

(Tiết 136,137,

138)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

74

- Nói và nghe:

Thảo luận nhóm về một vấn đề

1

(Tiết 139)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

75

Trả bài kiểm tra, đánh giá học kỳ II

1

(Tiết 140)

Máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập

Lớp học

Tự đánh giá, hướng dẫn tự học

(học sinh tự học)

*Lưu ý: Về phân bổ thời lượng trong các bài

- Tổng thời lượng cho Lớp 6 là 140 tiết/năm. Ngoài Bài Mở đầu 4 tiết, 8 tiết Ôn tập và tự đánh giá cuối học kì I và cuối học kì II; các bài còn lại (từ 1 đến 10) đều 12 tiết; có 8 tiết dự trữ.Trong mỗi bài 12 tiết, thường phân bổ như sau:

STT

Nội dung dạy học

Thời lượng (tiết)

1

Đọc hiểu văn bản

4 - 5

2

Thực hành tiếng Việt

1 - 2

3

Thực hành đọc hiểu

1 - 2

4

Viết

3

5

Nói và nghe

1 - 2

II. Nhiệm vụ khác:

* Đăng kí chỉ tiêu:

- GVDG cấp trường

- GVDG cấp huyện

* Chất lượng bộ môn đại trà:

* Học sinh giỏi các cấp:

* Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ: sinh hoạt tổ chuyên môn chuyên sâu (chuyên đề cấp tổ - cấp cụm - cấp trường - liên trường), sinh hoạt chuyên đề theo hướng nghiên cứu bài học;

* Bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu - kém…

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

… ngày tháng năm

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)