Ma trận đề kiểm tra môn văn 8 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Ma trận đề kiểm tra môn văn 8 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

4.3/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Ma trận đề kiểm tra môn văn 8 giữa học kỳ 2 sở gd&đt quảng nam 2020-2021

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2020-2021

Môn: Ngữ văn – Lớp 8 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(Kèm theo Công văn số 1749/SGDĐT-GDTrH ngày 13/10/2020 của Sở GDĐT Quảng Nam)

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA

- Thu thập thông tin, đánh giá mức độ đạt được của quá trình dạy học (từ tuần 19 đến tuần 26) so với yêu cầu đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục.

- Nắm bắt khả năng học tập, mức độ phân hóa về học lực của học sinh. Trên cơ sở đó, giáo viên có kế hoạch dạy học phù hợp với đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức: Tự luận.

- Cách thức: Kiểm tra trên lớp theo đề của trường.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN

Mức độ

Lĩnh vực

nội dung

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

Tổng số

I. Đọc hiểu Ngữ liệu: Đoạn trích/văn bản trong SGK Ngữ văn 8, tập Hai, độ dài tối đa 200 chữ.

-Tên văn bản, tác giả, thể thơ, phương thức biểu đạt;

- Các kiểu câu chia theo mục đích nói;

- Câu phủ định;

- Hành động nói.

- Chức năng của kiểu câu;

- Cách thực hiện hành động nói;

- Nội dung, nghệ thuật của đoạn trích/văn bản.

Trình bày quan điểm, suy nghĩ về một vấn đề đặt ra trong đoạn trích/văn bản.

- Số câu

- Số điểm

- Tỉ lệ

3

3.0

30 %

1

1.0

10%

1

1.0

10 %

5

5.0

50%

II. Làm văn

Viết bài văn thuyết minh

- Số câu

- Số điểm

- Tỉ lệ

1

5.0

50%

1

5.0

50%

Tổng số câu

Số điểm

Tỉ lệ

3

3.0

30%

1

1.0

10%

1

1.0

10%

1

5.0

50%

6

10.0

100%

* Lưu ý:

- Trong phần đọc hiểu, tổ ra đề có thể linh hoạt lựa chọn nội dung kiến thức để kiểm tra, phù hợp với kế hoạch giáo dục môn học của đơn vị và tuyệt đối tuân thủ số câu, số điểm, tỉ lệ % ở từng mức độ của ma trận.

- Ma trận, đề, HDC sẽ được lưu và gửi về Phòng GDĐT quản lý, phục vụ công tác kiểm tra.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC