Phân phối chương trình môn đạo đức lớp 3 cánh diều

Phân phối chương trình môn đạo đức lớp 3 cánh diều

4.7/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Phân phối chương trình môn đạo đức lớp 3 cánh diều

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

UBND HUYỆN

TRƯỜNG …………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Krông Năng, ngày 28 tháng 08 năm 2022

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO ĐỨC LỚP 3

BỘ SÁCH CÁNH DIỀU

Tuần

Thời lượng

TCT

Tên bài

Em yêu Tổ quốc Việt Nam

1

3

1

Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam

2

2

Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam

3

3

Bài 1: Em khám phá đất nước Việt Nam

4

3

4

Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

5

5

Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

6

6

Bài 2: Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Quan tâm hàng xóm láng giềng

7

3

7

Bài 3: Em Quan tâm hàng xóm láng giềng

8

8

Bài 3: Em Quan tâm hàng xóm láng giềng

9

9

Bài 3: Em Quan tâm hàng xóm láng giềng

10

1

10

Ôn tập GKI

Ham học hỏi

11

3

11

Bài 4: Em ham học hỏi

12

12

Bài 4: Em ham học hỏi

13

13

Bài 4: Em ham học hỏi

Giữ lời hứa

14

3

14

Bài 5: Em giữ lời hứa

15

15

Bài 5: Em giữ lời hứa

16

16

Bài 5: Em giữ lời hứa

Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ

17

1

17

Ôn tập và đánh giá cuối kì I

18

3

18

Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ

19

19

Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ

20

20

Bài 6: Em tích cực hoàn thành nhiệm vụ

Khám phá bản thân

21

2

21

Bài 7: Em khám phá bản thân

22

22

Bài 7: Em khám phá bản thân

23

3

23

Bài 8: Em hoàn thiện bản thân

24

24

Bài 8: Em hoàn thiện bản thân

25

25

Bài 8: Em hoàn thiện bản thân

Xử lí bất hòa với bạn bè

26

2

26

Bài 9: Em nhận biết những bất hòa với bạn bè

27

27

Bài 9: Em nhận biết những bất hòa với bạn bè

28

1

28

Ôn tập GHKII

29

2

29

Bài 10: Em xử lí bất hòa với bạn

30

30

Bài 10: Em xử lí bất hòa với bạn

Tuân thủ quy tắc ATGT

31

2

31

Bài 11: Em nhận biết quy tắc ATGT

32

32

Bài 11: Em nhận biết quy tắc ATGT

33

2

33

Bài 12: Em tuân thủ quy tắc ATGT

34

34

Bài 12: Em tuân thủ quy tắc ATGT

35

1

35

Ôn tập và đánh giá cuối năm