Phân phối chương trình gdcd 6 sách kết nối tri thức

Phân phối chương trình gdcd 6 sách kết nối tri thức

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Phân phối chương trình gdcd 6 sách kết nối tri thức

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

PHÒNG GD&ĐT …..

TRƯỜNGTHCS …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày tháng 8 năm 2021

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD

Năm học 2021 - 2022

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN GDCD - LỚP 6

Cả năm: 35 tuần (35 tiết)

Học kì I: 18 tuần (18 tiết)

Học kì II: 17 tuần (17 tiết)

Bộ kết nối tri thức với cuộc sống

TT

Bài

Thời lượng

Tiết PPCT

Tên bài học

1

Bài 1

3 tiết

1

Tự hào truyền thống gia đình và dòng họ (tiết 1)

2

Tự hào truyền thống gia đình và dòng họ (tiết 2)

3

Tự hào truyền thống gia đình và dòng họ (tiết 3)

2

Bài 2

2 tiết

4

Yêu thương con người (tiết 1)

5

Yêu thương con người (tiết 2)

3

Bài 3

2 tiết

6

Siêng năng, kiên trì. (tiết 1)

7

Siêng năng, kiên trì. (tiết 2)

4

1 tiết

8

Kiểm tra giữa kỳ I

5

Bài 4

3 tiết

9

Tôn trọng sụ thật (tiết 1)

10

Tôn trọng sụ thật (tiết 2)

11

Tôn trọng sụ thật (tiết 3)

6

Bài 5

3 tiết

12

Tự lập (tiết 1)

13

Tự lập (tiết 2)

14

Tự lập (tiết 3)

7

Bài 6

3 tiết

15

Tự nhận thức bản thân (tiết 1)

16

Tự nhận thức bản thân (tiết 2)

17

Tự nhận thức bản thân (tiết 3)

8

1 tiết

18

Kiểm tra cuối kỳ I.

HỌC KỲ II

9

Bài 7

4 tiết

19

Ứng phó với tình huống nguy hiểm (tiết 1)

20

Ứng phó với tình huống nguy hiểm (tiết 2)

21

Ứng phó với tình huống nguy hiểm (tiết 3)

22

Ứng phó với tình huống nguy hiểm (tiết 4)

10

Bài 8

3 tiết

23

Tiết kiệm (tiết 1)

24

Tiết kiệm (tiết 2)

25

Tiết kiệm (tiết 3)

11

Bài 9

2 tiết

26

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiết 1)

27

Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (tiết 2)

12

1 tiết

28

Bài kiểm tra giữa kỳ II

13

Bài 10

2 tiết

29

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. (tiết 1)

30

Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

14

Bài 11

2 tiết

31

Quyền cơ bản của trẻ em (tiết 1)

32

Quyền cơ bản của trẻ em (tiết 2)

15

Bài 12

2 tiết

33

Thực hiện quyền trẻ em (tiết 1)

34

Thực hiện quyền trẻ em (tiết 2)

16

1 tiết

35

Bài kiểm tra cuối học kỳ 2

Người dạy