Đề thi thử tn thpt 2021 môn gdcd trường thpt nguyễn hiền-quảng nam bám sát đề minh họa lần 2 có đáp án

Đề thi thử tn thpt 2021 môn gdcd trường thpt nguyễn hiền-quảng nam bám sát đề minh họa lần 2 có đáp án

4.4/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Đề thi thử tn thpt 2021 môn gdcd trường thpt nguyễn hiền-quảng nam bám sát đề minh họa lần 2 có đáp án

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

SỞ GDĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT TIỂU LA - THÁI PHIÊN NGUYỄN HIỀN - HÙNG VƯƠNG

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - LẦN 2 NĂM HỌC: 2020 - 2021

Mã đề: 701

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã đề: 701

Mã đề: 701

Họ tên thí sinh: ……………………………………….Số báo danh: ………….

Câu 81. Các nhân tố cơ bản của thị trường là

A. sức mua, hàng hoá, tiền tệ, giá cả. B. hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.

C. tiền tệ, giá cả, người mua, người bán. D. hàng hoá, giá cả, địa điểm mua, bán.

Câu 82. Hành vi nào dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

A. Đe dọa đốt nhà người khác. B. Tự ý mở điện thoại của bạn.

C. Tự ý vào nhà người khác. D. Đe dọa đánh người nào đó.

Câu 83. Nội dung nào dưới đây nói về quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hóa?

A. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết riêng của mình.

B. Mỗi dân tộc có nghĩa vụ cải biến mọi phong tục, tập quán của dân tộc mình.

C. Các dân tộc có quyền duy trì mọi phong tục, tập quán của dân tộc mình.

D. Mỗi dân tộc chỉ được sử dụng tiếng nói, chữ viết riêng của mình.

Câu 84. Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo thực hiện bằng

A. quyền lực nhà nước. B. tiềm lực tài chính quốc gia.

C. sức mạnh chuyên chính. D. tính tự giác của nhân dân.

Câu 85. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?

A. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội. B. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.

C. Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí. D. Cổ phần hóa tài sản doanh nghiệp.

Câu 86. Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào ?

A. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

B. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa.

C. Vốn và thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa.

D. Chi phí tối thiểu cụ thể để sản xuất ra hàng hóa.

Câu 87. Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình đẳng trong quan hệ

A. tài sản. B. nhà ở. C. nhân thân. D. việc làm.

Câu 88. Đánh người là hành vi xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân.

B. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.

Câu 89. Theo qui định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết, chủ thể nào dưới đây được kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân?

A. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. B. Đội ngũ phóng viên báo chí.

C. Lực lượng bưu chính viễn thông. D. Nhân viên chuyển phát nhanh.

Câu 90. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động có nghĩa là mọi người đều có quyền

A. lựa chọn việc làm mà không cần đáp ứng yêu cầu nào.

B. làm việc hoặc nghỉ việc trong cơ quan theo sở thích của mình.

C. tự do lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng của mình.

D. được nhận lương như nhau và các khoản phụ cấp như nhau.

Câu 91. Để giành giật khách hàng và lợi nhuận, một số người không từ những thủ đoạn phi pháp bất lương là thể hiện nội dung nào dưới đây?

A. Mục đích của cạnh tranh. B. Mặt hạn chế của cạnh tranh.

C. Nguyên nhân của cạnh tranh. D. Mặt tích cực của cạnh tranh.

Câu 92. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm thấp hơn tội phạm, xâm

phạm các

A. quy tắc kỉ luật lao động. B. nguyên tắc quản lí hành chính.

C. quy định quản lí xã hội. D. quy tắc quản lí của nhà nước.

Câu 93. Quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức. Đó là

A. tôn trọng pháp luật. B. phổ biến pháp luật.

C. thực hiện pháp luật. D. tổ chức pháp luật.

Câu 94. Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?

A. Sự phát triển sản xuất. B. Sản xuất của cải vật chất.

C. Đời sống tinh thần. D. Đời sống vật chất.

Câu 95. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới

A. các quy tắc quản lý nhà nước. B. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

C. quan hệ lao động, công vụ nhà nước. D. những quy tắc, kỉ luật lao động.

Câu 96. Theo quy định của pháp luật, bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều

A. được giảm nhẹ hình phạt. B. bị tước quyền con người.

C. bị xử lí nghiêm minh. D. được đền bù thiệt hại.

Câu 97. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Theo dõi nghi phạm. B. Điều tra vụ án.

C. Thu thập vật chứng. D. Cướp giật tài sản.

Câu 98. Nội dung nào sau đây không phải là kết quả của việc giải quyết tố cáo?

A. Xác định trách nhiệm của người có hành vi vi phạm .

B. Gởi đơn tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

C. Tiến hành xác minh, ra quyết định nội dung tố cáo.

D. Kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

Câu 99. Những học sinh đạt giải cao trong các kì thi chon học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học, điều này được thể hiện ở quyền nào dưới đây?

A. Quyền được ưu tiên. B. Quyền bình đẳng.

C. Quyền học tập. D. Quyền phát triển.

Câu 100. Công dân tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến cho dự án mở rộng khu dân cư của xã. Điều này cho thấy công dân đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây?

A. Đóng góp ý kiến nơi công cộng B. Được cung cấp thông tin nội bộ.

C. Quyền tự do ngôn luận. D. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

Câu 101. Trường hợp nào vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

A. Ca sĩ hát “nhép” trên sân khấu.

B. Viết bài đăng báo về một việc nào đó.

C. Mua bức tranh nghệ thuật.

D. Sử dụng sáng kiến của người khác.

Câu 102. Dịp bầu cử, bố bạn A bị tai nạn gãy chân không đi lại được . Tổ bầu cử địa phương đã mang hòm phiếu đến tận nhà A để bố bạn A bỏ phiếu .Hành vi này thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Phổ thông B. Bỏ phiếu kín. C. Bình đẳng. D. Trực tiếp.

Câu 103. Công là người dân tộc thiểu số được cộng điểm ưu tiên trong xét tuyển vào đại học. Điều này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. văn hóa, giáo dục. B. xã hội. C. kinh tế và tinh thần. D. chính trị.

Câu 104. Nghĩa vụ nào sau đây được xem là rất quan trọng của công dân khi đã thực hiện tốt các hoạt động kinh doanh của mình là gì?

A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật

B. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

C. Thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo.

D. Thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Câu 105. Nhân dân xã A biểu quyết công khai việc xây dựng nhà văn hóa với sự đóng góp của các hộ gia đình. Việc làm này là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Tự do ngôn luận. B. Công khai minh bạch.

C. Tự do bày tỏ ý kiến của mỗi cá nhân. D. Tham gia quản lý nhà nước và xã hội.

Câu 106. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì họ phải chịu trách hiệp pháp lí như thế nào?

A. Bằng nhau. B. Có thể khác nhau. C. Như nhau. D. Hoàn toàn giống nhau.

Câu 107. Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng cách

A. gửi đơn tố cáo cán bộ, công chức đến cơ quan có thẩm quyền.

B. phát biểu ở bất cứ nơi nào và bất cứ vấn đề gì mà mình thích.

C. phát biểu xây dựng trong các cuộc họp ở cơ quan, trường học.

D. phê phán cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước trên mạng Facebook.

Câu 108. Điều khỏan nào dưới đây không áp dụng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội?

A. Với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng chỉ áp dụng hình thức phạt tù chung thân

B. Không áp dụng hình phạt tử hình với người dưới 18 tuổi phạm tội

C. Không giam chung người dưới 18 tuổi phạm tội với phạm nhân đủ 18 tuổi trở lên.

D. Mức hình phạt tù có thời hạn cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù;

Câu 109. Để ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19, Nhà nước thực hiện cách li xã hội, lập các chốt kiểm soát sự đi lại của công dân, tiến hành đo thân nhiệt và tiến hành cách li khi cần thiết. Khi vừa lập chốt kiểm soát thì K đi nhậu cùng bạn bè về qua chốt. Nhân viên y tế H yêu cầu K vào chốt để đo thân nhiệt. K không những không chấp hành mà còn giật máy đo thân nhiệt của nhân viên y tế, bị nhân viên y tế giật lại máy, K đã lao vào đánh vào mặt nhân viên y tế làm H bị thương nặng, máy đo thân nhiệt bị hỏng. Sau đó K bỏ trốn khỏi địa phương. Hành vi của K phải chịu trách nhiệm pháp lí nào?

A. Dân sự và kỉ luật. B. Hành chính và kỉ luật. C. Hình sự và dân sự. D. Hình sự và hành chính.

Câu 110. Cho rằng ông A đi về từ vùng dịch mà không khai báo y tế và cách ly theo quy định. Ông H

trưởng thôn đến nhà ông A yêu cầu ông khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định. Sợ bố mình và cả nhà sẽ bị đem đi cách li, con ông A bắt giam ông H vào nhà kho 2 ngày. Con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân. B. Được bảo hộ về sức khỏe, tính mạng.

C. Bất khả xâm phạm về thân thể. D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

Câu 111. Ông T là một trong những người trong danh sách ứng cử viên bầu đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trong quá trình bẩu cử, ông T cố tình lén xem một số người hàng xóm có bầu cho mình hay không để thõa mãn tính tò mò. Hành vi của ông T đã vi phạm nguyên tắc nào trong bầu cử?

A. Phổ thông B. Bỏ phiếu kín C. Trực tiếp D. Bình dẳng

Câu 112. Anh K là một nông dân mới học hết lớp 9 nhưng rất đam mê nghiên cứu, học hỏi. Anh đã tự nghiên cứu và chế tạo thành công máy tách hạt ngô (bắp), có năng suất gấp 50 lần lao động thủ công. Anh K quyết định đem máy của mình đi đăng kí bản quyền. Theo em, sau khi đã đăng kí bản quyền, anh K có quyền gì đối với máy tách hạt ngô (bắp) của mình?

A. Quyền hoạt động khoa học. B. Quyền sở hữu công nghiệp.

C. Quyền sáng chế. D. Quyền tác giả.

Câu 113. Công trình xây dựng K không tuân thủ các quy định về an toàn lao động nên đã để xảy ra vụ thanh sắt rơi, làm một người phụ nữ đang đi đường tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra quận X, nơi xảy ra vụ tai nạn trên đã khởi tố hình sự đối với chủ đầu tư công trình K. Việc làm này của Cảnh sát quận X đã thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính giáo dục của pháp luật.

Câu 114. Gia đình ông A kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật ở gần nhà chị B. Nhiều lần chị B phát hiện gia đình ông A đã nhập nhiều loại thuốc nằm trong danh mực cấm sử dụng vì lí do độc hại. Để ngăn chặn hành vi của gia đình ông A, chị B nên chọn cách nào dưới đây cho phù hợp với quy định của pháp luật?

A. Viết đơn tố cáo gia đình ông A kinh doanh trái phép nhưng không ghi tên mình.

B. Nhờ người khác viết đơn tố cáo hộ và không ghi tên người tố cáo.

C. Viết đơn tố cáo hoặc trực tiếp tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền.

D. Viết bài đăng lên Facebook để mọi người biết được hành vi vi phạm của gia đình ông A.

Câu 115. Việc H’Hen Niê - một cô gái người dân tộc Ê đê đăng quang hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm 2018, đã có một bộ phận giới trẻ tỏ ra bất mãn và công kích vì H’Hen Niê là người dân tộc thiểu số. Điều này thể hiện

A. sự phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số. B. quyền dân chủ của công dân.

C. quyền tự do ngôn luận của công dân D. sự bình đẳng trong thị hiếu và hưởng thụ văn hóa

Câu 116. Bạn Q có năng khiếu âm nhạc, đã giành Giải thưởng Quốc gia về đàn Piano, nên bạn Q được tuyển thẳng vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Vậy bạn Q đã được hưởng quyền nào sau đây?

A. Học tập không hạn chế của công dân.

B. Được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

C. Được có điều kiện học tập trong môi trường âm nhạc.

D. Học tập theo sở thích của công dân.

Câu 117. Vì nhận của ông T năm mươi triệu đồng nên ông G là giám đốc công ty S đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị M và nhận con gái của ông T là chị X vào làm việc. Biết chuyện, chồng chị M là anh K đã đến để chửi bới và đập phá đồ đạc trong phòng làm việc của ông G. Khi đến giải quyết vụ việc, do anh P là trưởng công an phường đã nhận tiền của ông G nên anh đã lập biên bản ghi thêm lỗi đánh người gây thương tích mà anh K không vi phạm. Những ai dưới đây vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo?

A. Ông G và anh P. B. Ông G và anh K.

C. Ông G, ông T và anh P. D. Ông G, ông T và chị X.

Câu 118. Anh K đã mua một số thực phẩm không rõ nguồn gốc của chị H để chế biến đồ ăn bán cho khách hàng. Hàng xóm của anh K là chị M phát hiện ra sự việc đã báo cho cán bộ cơ quan chức năng là ông N. Do có nhận của anh K một số tiền, nên ông N đã chỉ đạo cho nhân viên dưới quyền là anh G lập biên bản xử phạt chị H, còn anh K không bị xử phạt. Biết chuyện, chị H đã tố cáo hành vi của ông N với cơ quan có

thẩm quyền khiến ông N bị tạm đình chỉ công tác để điều tra. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị H, anh K và ông N. B. Anh G, anh K và ông N.

C. Anh K, chị H, ông N và anh G. D. Anh K, anh G, ông N và chị M.

Câu 119. Đến hạn trả khoản nợ năm trăm triệu đồng theo nội dung hợp đồng ông K vay tiền của bà N, mặc dù đủ khả năng thanh toán nhưng do muốn chiếm đoạt số tiền đó nên ông K đã bỏ trốn. Trong lúc vội vã, xe mô tô do ông K điều khiển đã va chạm với chị V khiến chị bị ngã gãy chân. Biết chuyện, ông M chồng bà N đã phóng hỏa đốt cháy cửa hàng điện tử của gia đình ông K và bị anh S con trai ông K đe dọa trả thù. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm hình sự vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?

A. Ông K, ông M và anh S. B. Ông K, bà N và anh S.

C. Ông M và anh S. D. Ông K và ông M.

Câu 120. Nghi ngờ chị M ngoại tình với chồng mình, chị H đánh ghen bằng cách thuê K chặn đường đánh và bắt chị M đem nhốt vào nhà kho để xét hỏi. Tình cờ trở về nhà tại thời điểm đó, chồng chị H khuyên cạn vợ dừng lại và đưa bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình nhưng chị H vẫn tiếp tục xét hỏi. Biết được tin, anh N là em của chị M đã xông đến nhà đánh vợ chồng chị H, làm chị H bị gãy tay. Những ai trong trường hợp trên vi phạm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân?

A. Anh N, H và K B. K, chị H và chồng.

C. Chị H và chồng. D. Chị H và K.

ĐÁP ÁN

81

B

86

A

91

B

96

C

101

D

106

C

111

B

116

B

82

C

87

C

92

D

97

D

102

D

107

C

112

B

117

A

83

A

88

D

93

C

98

B

103

A

108

A

113

B

118

A

84

A

89

A

94

B

99

D

104

A

109

C

114

C

119

D

85

B

90

C

95

B

100

D

105

D

110

C

115

A

120

D