Bộ đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 gdcd có đáp án và lời giải chi tiết

Bộ đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 gdcd có đáp án và lời giải chi tiết

4.5/5

Tác giả: Thầy Tùng

Đăng ngày: 22 Aug 2022

Lưu về Facebook:
Hình minh họa Bộ đề thi thử tốt nghiệp thpt 2022 gdcd có đáp án và lời giải chi tiết

Công thức toán học không thể tải, để xem trọn bộ tài liệu hoặc in ra làm bài tập, hãy tải file word về máy bạn nhé

Đề 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Thuvienhoclieu.Com

MÔN THÀNH PHẦN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian: 50 phút

Câu 81: Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là

A. tính giáo dục và tính quyền lực. B. tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. tính phổ biến trong xã hội. D. tính bắt buộc theo thời điểm.

Câu 82: Một trong các nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc là, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

A.đều có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước.

B. đều có đại biểu bằng nhau trong các cơ quan nhà nước.

C. đều có đại biểu trong tất cả các cơ quan nhà nước ở địa phương.

D. đều có người giữ vị trí lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước.

Câu 83: Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến các quan hệ

A. lao động, công vụ nhà nước. B. nội quy, điều lệ trường học.

C. tự chuyển quyền nhân thân. D. giữa nhà trường và học sinh.

Câu 84: Quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong

A. chủ trương chính sách. B. Hiến pháp và pháp luật.

C. các văn bản quy phạm. D. các thông tư, nghị quyết.

Câu 85: Để được đề nghị sửa đổi về tiền lương của hợp đồng lao động, người lao động cần căn cứ theo nguyên tắc nào dưới đây trong giao kết hợp đồng lao động ?

A. Tự do thể hiện ngôn luận. B. Tự do, công bằng, dân chủ.

C. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. D. Tự do thực hiện hợp đồng.

Câu 86: Bình đẳng giữa cha mẹ và con có nghĩa là

A. cha mẹ không phân biệt đối xử giữa các con.

B. cha mẹ có quyền yêu thương con gái hơn con trai.

C. cha mẹ cần tạo điều kiện tốt hơn cho con trai.

D. cha mẹ yêu thương, chăm sóc con đẻ hơn con nuôi

Câu 87: Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài là nội dung bình đẳng trong lĩnh vực

A. kinh doanh. B. lao động. C. chính trị. D. hành chính.

Câu 88: Bắt người trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật ?

A. Khi có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát.

B. Khi có nghi ngờ người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm.

C. Khi có nghi ngờ người đó vừa mới thực hiện tội phạm.

D. Khi công can cần thu thập chứng cứ từ người đó.

Câu 89: Hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm ?

A. Phê bình bạn trong cuộc họp lớp. B. Tung tin nói xấu về người khác.

C. Chê bai bạn trước mặt người khác. D. Trêu chọc làm bạn bực mình.

Câu 90: Công dân được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước thông qua quyền nào dưới đây?

A. Quyền khiếu nại của công dân. B. Quyền bầu cử, ứng cử.

C. Quyền tố cáo của công dân. D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 91: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A. Bình đẳng. B. Phổ thông. C. Bỏ phiếu kín. D. Trực tiếp.

Câu 92: Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ?

A. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng.

B. Giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm.

C. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học.

D. Tham gia hoạt động từ thiện do phụ nữ tổ chức.

Câu 93: Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là

A. mục đích của quyền tố cáo. B. nguyên tắc của tố cáo.

C. trách nhiệm của người tố cáo. D. quyền và nghĩa vụ của người tố cáo.

Câu 94: Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là nội dung quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền được phát triển.

C. Quyền tác giả. D. Quyền tự do cá nhân.

Câu 95: Nội dung cơ bản của quyền học tập của công dân là mọi công dân

A. được học các trường đại học. B. đều bình đẳng về cơ hội học tập.

C. đều phải đóng học phí. D. là dân tộc thiểu số được ưu tiên.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây ?

A. Nộp thuế đầy đủ cho nhà nước. B. Công khai thu nhập trên báo.

C. Bảo vệ tài nguyên môi trường . D. Tuân thủ các quy định về an toàn.

Câu 97: Đối với xã hội, sản xuất vật chất đóng vai trò là

A. Đòn bẩy và là động lực cho sự phát triển.

B. Động lực, tiêu chí phát triển kinh tế xã hội.

C. Thước đo, chỉ số của sự phát triển xã hội.

D. Cơ sở tồn tại và quyết đinh các hoạt động khác.

Câu 98: Để bán được hàng hóa, nhà sản xuất nên

A. Chú ý đến số lượng hơn chất lượng sản phẩm hàng hóa.

B. Nâng cao chất lượng, đa dạng công dụng của hàng hóa.

C. Chỉ chú trọng đến hình thức, mẫu mã của sản phẩm.

D. Tìm mọi cách để giảm giá sản phẩm của mình xuống.

Câu 99: Nội dung nào sau đây không phải là tác động của quy luật giá trị?

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.

B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

C. Phân hóa giàu – nghèo trong xã hội.

D. Thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 100: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu giảm, cung có xu hướng

A. Tăng. B. Giảm. C. Giữ nguyên. D. Bằng cầu.

Câu 101: Một trong những đặc trưng cơ bản của Pháp luật thể hiện ở:

A. Tính hiện đại. B. Tính cơ bản.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính truyền thống.

Câu 102: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây ?

A. Che dấu phạm nhân. B. Lạng lách đánh võng.

C. Đề nghị li hôn. D. Thay đổi giới tính.

Câu 103: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí phải chịu trách nhiệm hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây ?

A. Từ chối nhận tài sản thừa kế.

B. Lây truyền HIV cho người khác.

C. Lấn chiếm công trình giao thông.

D. Xây dựng nhà ở khi chưa được cấp phép.

Câu 104: Bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật là mọi công dân đều được

A. miễn, giảm mọi loại thuế. B. công khai danh tính người tố cáo.

C. ủy quyền bỏ phiếu bầu cử. D. chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Câu 105: Một trong những nội dung thể hiện quyền bình đẳng trong lao động

A. tự do khai thác thông tin cá nhân.

B. trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

C. tăng cường liên kết với nước ngoài.

D. tự do khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Câu 106: Việc khám xét chỗ theo qui định của pháp luật, chỉ được tiến hành khi có căn cứ chỗ ở đó có

A. người phạm tội đang lẫn trốn. B. các tổ chức phi chính phủ.

C. tập trung thông tấn báo chí. D. lực lượng tìm kiếm và cứu nạn.

Câu 107: Đã mấy lần thấy M nói chuyện qua điện thoại, L tìm cách đến gần để nghe. Hành vi này của L xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền được đảm bảo bí mật về chuyện riêng.

B. Quyền được đảm bảo bí mật danh tính cá nhân.

C. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về điện thoại.

D. Quyền được pháp luật bảo đảm về bí mật đời tư.

Câu 108: Việc nào sau đây thuộc quyền bầu cử và ứng cử của công dân?

A. Góp ý kiến cho dự thảo quy hoạch sử dụng đất của xã, phường.

B. Được tự ứng cử vào cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.

C. Thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu dân ý.

D. Kiến nghị với ủy ban nhân dân xã về bảo vệ môi trường ở địa phương.

Câu 109: Công dân được quyền tố cáo khi phát hiện

A. Quyết định kỉ luật của công ty quá nặng với bản thân mình.

B. Hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước.

C. Bị thu thuế áp mức cao hơn so với thực tế kinh doanh của công tỵ.

D. Quyết định xử phạt hành chính xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình.

Câu 110: Pháp luật nước ta khuyến khích tự do sáng tạo, phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật có lợi cho đất nước là nhằm thúc đẩy quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền được phát triển.

C. Quyền tinh thần. D. Quyền văn hóa.

Câu 111: Anh A lợi dụng đêm tối và sự mất cảnh giác của nhà hàng xóm đã đột nhập vào lấy cắp một số vật dụng có giá trị của nhà hàng xóm. Hành vi của anh A là không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

Câu 112: Đến hạn trả nợ theo hợp đồng mà chị V vẫn chưa trả tiền vay cho mình, nên chị H cùng chồng là anh K đến đập phá và lấy đi một số đồ đạc có giá trị nhằm siết nợ. Chị V ngăn cản thì bị đánh bị thương nặng phải đi cấp cứu. Biết chuyện, chồng chị V là anh T đã yêu cầu chị H phải chịu trách nhiệm trong thời gian vợ mình nằm viện nhưng bị chị H từ chối. Trong tình huống này, vợ chồng chị H đã vi phạm pháp luật nào sau đây ?

A. Hình sự và hành chính. B. Kỷ luật và dân sự.

C. Hình sự và dân sự. D. Hành chính và kỷ luật.

Câu 113: Bị ông T giám đốc trừ lương do thường xuyên đi muộn, bà G đã tung tin ông T có quan hệ bất chính với cô V thư kí trên trang cá nhân, làm uy tín của ông giảm suốt nghiêm trọng. Hành vi của bà G phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây ?

A. Hình sự và hành chính. B. Kỷ luật và dân sự.

C. Hình sự và dân sự. D. Hình sự và kỷ luật.

Câu 114: Khi đang chờ Tòa án giải quyết việc li hôn, chị K đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng có được bỏ về nhà ngoại. Biết được chuyện này, chồng chị K là anh A đã chặn đường chửi bới và đánh chị thâm cả mặt mày. Chị K và anh A đã vi phạm quyền bình đẳng nào sau đây?

A. Huyết thống và dòng tộc. B. Chiếm hữu và định đoạ .

C. Hôn nhân và gia đình. D. Tài chính và công vụ.

Câu 115: Anh M và chi K cùng kí hợp đồng với công ty X, bố trí vào làm ở phòng kinh doanh với công việc và mức lương như nhau. Sau đó do có cảm tình riêng với anh M nên giám đốc ép chị K làm thêm một phần công việc của anh M. Giám đốc đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Nâng cao trình đô lao động. B. Cơ hội tiếp cận việc làm.

C. Giao kết hợp đồng lao động. D. Xác lập quy trình quản lý

Câu 116: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên D đã trả chậm tiền thuê nhà của bà T 1 tuần. Bà T bực mình đuổi D ra khỏi phòng trọ, nhưng do D không biết đi đâu nên cứ ở lì trong phòng. Tức thì bà T khóa trái cửa lại nhốt không cho D ra khỏi phòng. Bà T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyết bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. Không vi phạm quyền gì cà vì đây là nhà của bà T.

C. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

D. Quyền đảm bảo về danh dự , phân phẩm của công dân.

Câu 117: Chị K và chị L cùng kinh doanh shop quần áo gần nhau, thấy chị K hay đon đả mời khách và bán được nhiều hàng hơn mình, chị L nghĩ chị K đang cố tình giành giật khách hàng với mình đã đi nói xấu chị K nhập hàng kém chất lượng về bán, Chị K biết được đã rất bức xúc về việc này .Tình cờ phát hiện chị L đang nói xấu mình với khách chị đã bảo chồng mình là anh H đến bắt và nhốt chị L lại yêu cầu chấm dứt hành vi nói xấu mình. .Những ai sau đây không tuân thủ pháp luật ?

A. Chị K và chị L B. Chị L

C. Chồng chị K D. Vợ chồng chị K, chị L.

Câu 118: Bà M giám đốc một doanh nghiệp chỉ đạo anh B là nhân viên dưới quyền phân phối thuốc tân dược giả đến nhiều đại lí và thu lợi hàng trăm triệu đồng. Phát hiện anh B không được bà M chia đủ số tiền lãi như đã thỏa thuận trước đó, vợ anh là chị C đã tố cáo sự việc trên cho ông V là lãnh đạo cơ quan chức năng . Sau khi cho bà M biết chị C là người tố cáo bà, ông V đã hủy đơn của chị C. Thấy anh B liên tục bị bà M gây khó khăn trong công việc, chị C đã tư vấn các đại lý mua thuốc tân dược giả ở trên yêu cầu bà M phải bồi thường . Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm hình sự và dân sự ?

A. Bà M và anh B. B. Bà M, anh B và chị C.

C. Bà M và chị C. D. Bà M, anh B và ông V.

Câu 119: Anh K và anh G cùng đến cơ quan chức năng của tỉnh M để kê khai thành lập doanh nghiệp nhưng cả hai đều chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nên chưa được cấp phép. Được cán bộ cơ quan cấp phép H gợi ý, anh G đã "bồi dưỡng" cho H 20 triệu đồng nên được cấp phép ngay. Một cán bộ khác tên A cũng hứa giúp K nếu anh chi ra 20 triệu nhưng anh K không đồng ý. Những chủ thể nào dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Anh K và anh G. B. Anh G và H.

C. Anh K, G, H và A. D. Anh G, H và A

Câu 120: Ông A là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động X, sau khi nhận tiền đặt cọc tám trăm triệu đồng của anh T và anh C đã cùng vợ là bà H trốn về quê sinh sống. Khi phát hiện chỗ ở của ông A, anh T và anh C thuê anh Y bắt giam và đánh bà H bị thương phải đi cấp cứu. Những ai dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ông A, anh T, anh Y. B. Ông A, bà H.

C. Ông A, anh T, anh C. D. Anh Y, anh T, anh C.

------------------------HẾT----------------------

- Thí sinh không được sử tài liệu.

- Cán bội coi thi không giải thích gì thêm.

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG QUÁT

81.B

82.A

83.A

84.B

85.C

86.A

87.A

88.A

89.B

90.D

91.B

92.A

93.A

94.A

95.B

96.B

97.D

98.B

99.D

100.B

101.C

102.B

103.B

104.D

105.B

106.A

107.C

108.B

109.B

110.A

111.B

112.C

113.A

114.C

115.C

116.A

117.D

118.A

119.B

120.B

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

CÂU

ĐÁP ÁN

HƯỚNG DẪN GIẢI

81

B

Một trong những đặc điểm để phân biệt pháp luật với quy phạm đạo đức là tính quyền lực, bắt buộc chung.

82

A

Một trong các nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc là, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước.

83

A

- Vi phạm kỷ luật là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ lao động, quan hệ công vụ nhà nước

84

B

- Quyền và nghĩa vụ công dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.. (sgk GDCD 12 trang 27)

85

C

- Thông qua quy định của pháp luật, hợp đồng lao động được giao kết trên cơ sở các nguyên tắc sau đây:

  • Nguyên tắc tự do, tự nguyện
  • Nguyên tắc bình đẳng
  • Nguyên tắc không trái với pháp luật và thỏa ước lao động tập thể (sgk GDCD 12 trang 36)

86

A

- Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung bình đẳng giữa cha mẹ và con cái là:

+ Cha mẹ không phân biệt đối xử giữa các con…

(sgk GDCD 12 trang 34)

87

A

- Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều được bình đẳng trong việc khuyến khích phát triển lâu dài là nội dung bình đẳng trong lĩnh vực kinh doanh. (sgk GDCD 12 trang 38)

88

A

- Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. (sgk GDCD 12 trang 55)

89

B

-  Xâm phạm danh dự, nhân phẩm người khác là hành vi bịa đặt, tung tin nói xấu về người khác.

. (sgk GDCD 12 trang 57)

90

D

- Công dân góp ý kiến, được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là cách thể hiện quyền tự do ngôn luận. (sgk GDCD 12 trang 60)

91

B

- Mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử nội dung của nguyên tắc quyền bầu cử phổ thông.

(sgk GDCD 12 trang 70)

92

A

- Một trong những nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là công dân được phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng.

93

A

- Mục đích của quyền tố cáo là phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân. (sgk GDCD 12 trang 75)

94

A

- Công dân có quyền sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học là một trong nội dung quyền sáng tạo. (sgk GDCD 12 trang 85)

95

B

- Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.

96

B

- Dùng phương pháp loại trừ: A, B, C là nghĩa vụ người kinh doanh phải thực hiện. Vậy D là người kinh doanh không phải thực hiện nghĩa vụ (sgk GDCD 12 trang 102)

97

D

- Sản xuất của cải vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội, đồng thời quyết định mọi hoạt động của xã hội. Nếu không sản xuất của cải vật chất sẽ không có gì để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người, đồng thời các hoạt động xã hội ngưng trệ, xã hội không thể tồn tại.(sgk GDCD 11 trang 5)

98

B

- Để bán được trên thị trường, người sản xuất luôn tìm cách làm cho hàng hóa của mình có chất lượng cao và có nhiều công dụng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

99

D

- Tác động của quy luật giá trị là: điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa, kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên, phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất.

100

B

- Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu giảm sản xuất sẽ bị thu hẹp khiến cung có xu hướng giảm.

101

C

Một trong những đặc trưng cơ bản của Pháp luật thể hiện ở Tính quyền lực, bắt buộc chung.

102

B

- Lạng lách đánh võng là hành vi có thể gây nguy hiểm đến mình và người khác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Hành vi này theo qui định của pháp luật sẽ bị phạt hành chính.

103

B

- Luật Hình sự quy định truy tố trách nhiệm hình sự đối với hành vi cố ý lây truyền HIV cho người khác.

104

D

- Công dân được bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật trong đó công dân có chăm sóc sức khỏe ban đầu.

105

B

- Một trong những nguyên tắc trong giao kết hợp đồng lao động là:

+ Trực tiếp giao kết giữa người lao động và người sử dụng lao động

106

A

- Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở do luật định" - điều 22 Hiến pháp 2013 đã hiến định về quyền bất khả xâm phạm của công dân. Vậy việc khám xét chỗ theo qui định của pháp luật được tiến hành khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền..

107

C

- Thư tín, điện tín, điện thoại được đảm bảo an toàn và bí mật.

Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong trường hợp cần thiết mới được được kiểm soát thư, điện thoại, điện tín của người khác.(sgk GDCD 12 trang 59)

108

B

- Dùng phương pháp loại trừ: A, D, C là thuộc quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội. Vậy B thuộc quyền bầu cử và ứng cử của công dân (sgk GDCD 12 trang 73)

109

B

- Công dân được quyền tố cáo khi phát hiện thấy hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước

=> Chọn đáp án B

110

A

-  Quyền sáng tạo của công dân là quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất: quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của đời sống xã hội.

=> Chọn đáp án A

111

B

 - Tuân thủ pháp luật là việc cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm.        

+ Anh A lợi dụng đêm tối hàng xóm đã đột nhập vào lấy cắp một số vật dụng có giá trị. Đây là hành vi không tuân thủ pháp luật.

112

C

- Khi làm tình huống chú ý đọc câu hỏi trước, tìm từ “chìa khóa” gạch chân từ khóa. Đọc đề đến đâu, gạch chân, ghi đáp án (bên cạnh) đến đó. Khi đọc đề không suy diễn, mà phải dựa vào câu chữ để xác định đáp án.

- Thứ nhất: Trong tình huống vợ chồng chị H đánh V bị thương nặng phải đi cấp cứu là vi phạm hình sự.

- Thứ hai: Trong tình huống vợ chồng chị H đã đập phá đồ đạc có giá trị là vi phạm dân sự.

113

D

- Thứ nhất: Trong tình huống này bà G thường xuyên đi muộn vi phạm kỷ luật.

- Thứ 2: bà G đã tung tin làm uy tín của ông T giảm suốt nghiêm trọng là hành vi vi phạm hình sự

114

C

- Theo Luật hôn nhân, gia đình có qui định như sau:

Vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ thể hiện trong quan hệ tài sản và nhân thân.

+ Nhưng đây chị K đã rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng có được bỏ về nhà ngoại là vi phạm trong quan hệ tài sản

+ Anh A đã chặn đường chửi bới và đánh chị thâm cả mặt mày là vi phạm trong quan hệ nhân thân. Vậy chị K và anh A đều vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình.

115

C

+ Với tình huống này vận dụng nội dung bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. Theo qui định của pháp luật thì giám đốc đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động, cụ thể là trong giao kết hợp đồng lao động. (sgk GDCD 12 trang 36)

116

A

+ Với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, tình huống này bà T khóa trái cửa lại nhốt không cho D ra khỏi phòng là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

117

D

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung các loại vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lí các loại vi pham pháp luật và nhiệm hành chính gồm:

+ Thứ nhất là: L đã bịa chuyện nói xấu chị K.

+ Thứ hai: Chị K đã bảo chồng mình là anh H đến bắt và nhốt chị L

Đây là những hành vi cấm làm, vậy vợ chồng chị K, chị L.

không tuân thủ pháp luật

118

A

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung các loại vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lí thì người chịu trách nhiệm pháp lí hình sự và dân sự gồm:

+ Bà M giám đốc một doanh nghiệp chỉ đạo anh B là nhân viên dưới quyền phân phối thuốc tân dược giả đến nhiều đại lí và thu lợi hàng trăm triệu đồng. Đây là hành vi vừa vi phạm hình sự vừa vi phạm dân sự

119

B

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh thì người vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh là:

+ H gợi ý, anh G đã "bồi dưỡng" cho H 20 triệu đồng và được cấp phép ngay

Vậy Anh G và H.vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh

120

B

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể cùa công dân thì chỉ có anh T và anh C thuê anh Y bắt giam và đánh bà H là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

Còn ông A, bà H thì không vi phạm quyền này

------------------------HẾT----------------------

Đề 2

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Thuvienhoclieu.Com

MÔN THÀNH PHẦN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian: 50 phút

Câu 81: Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Thu hồi giấy phép kinh doanh. B. Xóa bỏ các loại cạnh tranh.

C. Ủy quyền giao nhận hàng hóa. D. Thay đổi nội dung di chúc.

Câu 82: Việc xét xử các vụ án kinh tế trọng điểm trong năm qua của nước ta hiện nay không phụ thuộc vào người đó là ai, giữ chức vụ gì, là thể hiện công dân bình đẳng về?

A. Nghĩa vụ pháp lý. B. Quyền tự do tôn giáo.

C. Quyền dân tộc. D. Trách nhiệm pháp lý.

Câu 83: Biểu hiện nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A. Nuôi dưỡng bảo vệ quyền của các con.

B. Thương yêu con ruột hơn con nuôi.

C. Tôn trọng ý kiến của con.

D. Chăm lo giáo dục và tạo điều kiện cho con phát triển

Câu 84: Trong việc điều chỉnh hành vi con người, pháp luật khác đạo đức ở điểm nào dưới đây?

A. Tự giác. B. Tự nguyện. C. Bắt buộc. D. Xã hội lên án.

Câu 85: Là người kinh doanh, ông A luôn thực hiên đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Vậy, ông A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Tuân thủ pháp luật. B. Thi hành pháp luật

C. Áp dụng pháp luật. D. Sử dụng pháp luật.

Câu 86: Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hội là nội dung

A. bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

B. trách nhiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân.

C. quan hệ về quyền và nghĩa vụ của công dân.

D. năng lực thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

Câu 87: Sau khi tốt nghiệp nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, anh V đã viết rất nhiều bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Anh V đã thực hiện quyền gì dưới đây?

A. Quyền tự do. B. Quyền được phát triển

C. Quyền dân chủ. D. Quyền sáng tạo.

Câu 88: Hành vi trái pháp luật mang tính có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là

A. xâm phạm pháp luật. B. tuân thủ pháp luật.

C. vi phạm pháp luật. D. trái pháp luật.

Câu 89: Nhân viên S phát hiện giám đốc cơ quan Z có hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công nên đã đưa thông tin này lên mạng xã hội. Nhân viên S vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Kiến nghị . B. Tố cáo. C. Đàm phán. D. Khiếu nại.

Câu 90: Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt

A. hành vi trái pháp luật. B. kê khai tài sản thế chấp.

C. chuyển quyền nhân thân. D. mọi quan hệ dân sự.

Câu 91: Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình đẳng

A. trong quan hệ tài sản. B. trong quan hệ nhân thân.

C. trong quan hệ việc làm. D. trong quan hệ nhà ở

Câu 92: Cá nhân tự do đưa ra những cài tiến kĩ thuật đề nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền nào sau đây của công dân?

A. Thẩm ưa. B. Sáng tạo. C. Phán quyết. D. Phản biện.

Câu 93: Chị M bị sa thải việc vì trong cuộc họp cơ quan chị đã thẳng thắn phê bình giám đốc làm sai nguyên tắc. Chị M phải làm gì để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của mình?

A. Khiếu nại đến UBND thành phố .

B. Làm đơn tố cáo đến tổng giám đốc công ty.

C. Làm đơn tố cáo đến Tòa án nhân dân.

D. Khiếu nại đến giám đốc cơ quan nơi chị làm việc.

Câu 94: Việc khám xét chỗ ở của một người chỉ được tiến hành khi có căn cứ và quyết định của

A. cơ quan nhà nước có thẩm quyền B. các tổ chức phi chính phủ

C. đội ngũ thông tấn báo chí. D. lực lượng tìm kiếm và cứu nạn.

Câu 95: Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều tham gia bầu cử trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm, thể hiện nguyên tắc bầu cử

A. phổ thông. B. bỏ phiếu kín. C. bình đẳng. D. trực tiếp

Câu 96: Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước

A. bảo bọc. B. bảo hộ. C. bảo đảm. D. bảo vệ

Câu 97: Bố bạn An là người kinh doanh có thu nhập cao, hằng năm ông đều chủ động nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, bố bạn An đã

A. thi hành pháp luật. B. tuân thủ pháp luật.

C. sử dụng pháp luật. D. áp dụng pháp luật

Câu 98: Bên bán hàng không giao hàng đầy đủ theo đúng thời hạn như đã thỏa thuận với bên mua hàng. Khi đó bên bán hàng đã vi phạm pháp luật

A. kỷ luật. B. dân sự. C. hình sự. D. hành chính.

Câu 99: Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trực tiếp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận đã thực hiện hình thức

A. thi hành pháp luật. B. tuân thủ pháp luật.

C. sử dụng pháp luật. D. áp dụng pháp luật.

Câu 100: Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện rõ công dân bình đẳng về

A. trách nhiệm kinh tế. B. trách nhiệm pháp luật.

C. trách nhiệm pháp lý. D. trách nhiệm xã hội.

Câu 101: Bất cứ ai cũng có quyền bắt trong trường hợp

A. người phạm tội nghiêm trọng. B. người mới phạm tội lần đầu.

C. người phạm tội quả tang. D. bị cáo gây khó khăn cho việc điều tra.

Câu 102: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. độc lập lựa chọn ứng cử viên.

B. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

C. tự ý bò phiếu thay người khác.

D. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu.

Câu 103: Trên thị trường sự tác động của nhân tố nào khiến cho giá cả hàng hóa trở nên cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị?

A. Cung - cầu. B. Người mua, người bán.

C. Cạnh tranh và phân phối sản phẩm. D. Độc quyền.

Câu 104: Tự ý vào nhà người khác để tìm kiếm, đối tượng trộm cắp đã vi phạm quyền nào dưới đây ?

A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. Bảo mật nơi cư trú hợp pháp

C. Được bảo hộ về tài sản riêng. D. Khai báo tạm trú, tạm vắng.

Câu 105: K ra ngoài nhưng quên không mang theo điện thoại. T là nhân viên cùng phòng thấy vậy đã tự ý đọc tin nhắn của K và mạo danh K để làm quen với các bạn gái M. T đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được bảo hộ về tài sản riêng.

B. Được bảo hộ về nơi làm việc

C. Được bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

D. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 106: Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa đó gọi là

A. thời gian lao động xã hội cần thiết. B. thời gian lao động cá biệt.

C. thời gian lao động cá nhân. D. giá trị hàng hóa.

Câu 107: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường có chức năng cơ bản nào sau đây ?

A. Bảo mật thông tin . B. Phương tiện cất trữ .

C. Kích thích tiêu dùng . D. Xóa bỏ cạnh tranh .

Câu 108: Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

A. sản xuất kinh tế B. thỏa mãn nhu cầu.

C. sản xuất của cải vật chất. D. quá trình sản xuất.

Câu 109: Có nhiều quy định của pháp luật rất gần gũi với với cuộc sống đời thường, nhất là trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường…Quy định này nói về bản chất nào của pháp luật?

A. Bản chất giai cấp. B. Bản chất xã hội.

C. Bản chất giai cấp và xã hội. D. Bản chất giai cấp cầm quyền.

Câu 110: Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc đã thể hiện quá trình thực hiện quyền gì của Nhà nước ta?

A. Quyền học tập. B. Quyền phát triển.

C. Quyền sáng tạo. D. Quyền tham gia.

Câu 111: Quyền nào dưới đây thể hiện quyền sáng tạo của công dân?

A. Học tập suốt đời.

B. Được cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe.

C. Tự do nghiên cứu khoa học.

D. Khuyến khích để phát triển tài năng.

Câu 112: Cháu X con anh A sang nhà anh D chơi, do cháu X đùa giỡn nên ngã chảy máu miệng, nghe con khóc anh A tưởng anh D đánh con mình chảy máu miệng liền nhào đến đánh anh D bầm mặt mà không hỏi lí do. Vậy Anh A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền bảo vệ lợi ích chính đáng cho công dân.

B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Quyền thông tin về chăm sóc sức khỏe.

D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

Câu 113: Hiện nay, một số doanh nghiệp không tuyển nhân viên là nữ, vì cho rằng lao động nữ được hưởng chế độ thai sản. Các doanh nghiệp này đã vi phạm nội dung nào dưới đây?

A. Bình đẳng trong tuyển chọn người lao động.

B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.

C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

D. Bình đẳng trong sử dụng lao động

Câu 114: Hai cơ sở chế biến thực phẩm của ông T và ông Q cùng xả chất thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường. Vì đã nhận tiền của ông T từ trước nên khi đoàn cán bộ chức năng đến kiểm tra, ông P trưởng đoàn chỉ lập biên bản xử phạt và đình chỉ hoạt động cơ sở chế biến của ông Q. Bức xúc ông Q thuê anh G là lao động tự do tung tin bịa đặt cơ sở của ông T thường xuyên sử dụng hóa chất độc hại khiến lượng khách hàng của ông T giảm sút. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Ông Q, anh G B. Ông P và anh G.

C. Ông T, ông Q và anh G. D. Ông T, ông Q .

Câu 115: Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu, chi quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa”. Người dân xã S đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo cơ chế nào dưới đây?

A. Dân giám sát và kiểm tra. B. Dân bàn và quyết định,

C. Dân thảo luận và góp ý kiến. D. Dân hiểu và đồng tình.

Câu 116: Do không hài lòng với mức bồi thường đất đai sau giải tỏa, ông B nhiều lần yêu cầu được gặp lãnh đạo xã Y. Cho rằng ông B cố tình gây rối, bảo vệ ủy ban nhân dân xã đã mắng chửi và đuổi ông B về nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã đánh ông B gãy tay, đẩy xe máy của ông xuống hồ. Bảo vệ ủy ban nhân dân xã Y không vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự. B. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.

C. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng D. Bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 117: Nghi ngờ cháu B lấy trộm đồ chơi tại siêu thị X, nơi mình làm quản lí, nên ông A đã chi đạo nhân viên bảo vệ là anh M bắt giữ cháu. Sau một ngày tim kiếm, bố cháu B là ông D phát hiện con bị bỏ đói tại nhà kho của siêu thị X nên đã đến tìm gặp và hành hung làm cho anh M bị đa chấn thương. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ông A và ông D. B. Ông A và anh M.

C. Anh M và ông D D. Ông A, anh M và ông D.

Câu 118: Giám đốc một công ty là anh Y sử dụng 200 triệu đồng cùa cơ quan để cá độ bóng đá. Sợ trợ lí cùa mình là chị V phát hiện, anh Y kí quyết định điều chuyển chị V sang bộ phận sàn xuất hóa chất độc hại mặc dù chị không đồng ý. Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung nào sau đây?

A. Bảo lưu loại hình doanh nghiệp. B. Bảo vệ lợi ích khách hàng.

C. Giao kết hợp đồng lao động. D. Sử dụng dịch vụ bảo hiểm.

Câu 119: Biết cán bộ chức năng là anh A nhận 100 triệu đồng tiền hối lộ cùa anh B, đối tượng chuyên khai thác gỗ lậu, ông Q đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng nhưng bị anh C vô tình để lộ thông tin khiên anh A biết ông Q là người tô cáo mình. Sau khi bị ông P, giám đốc cơ quan, kí quyết định buộc thôi việc, anh A rủ anh B đánh ông Q làm cho ông Q bị đa chấn thương. Những ai sau đây đồng thời phải chịu trách nhiệm dân sự và hình sự?

A. Anh B và anh C. B. Anh A, anh B và anh C.

C. Ông P, anh C và anh B. D. Anh A và anh B.

Câu 120: Cán bộ sở X là chị K. bị tòa án tuyên phạt tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Chị K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đày?

A. Hành chính và kì luật. B. Hình sự và hành chính.

C. Hành chính và dân sự. D. Hình sự và kỉ luật.

-----------------HẾT-------------

ĐÁP ÁN

81A

86A

91B

96C

101C

106D

111C

116D

82D

87D

92B

97A

102A

107C

112D

117B

83B

88C

93D

98B

103A

108C

113C

118C

84C

89B

94A

99D

104A

109B

114D

119D

85B

90A

95A

100C

105D

110B

115A

120D

GIẢI CHI TIẾT

Câu

Đáp án

Giải chi tiết

81

A

Người có thẩm quyền đã áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi: Thu hồi giấy phép kinh doanh.

82

D

Việc xét xử các vụ án kinh tế trọng điểm trong năm qua của nước ta hiện nay không phụ thuộc vào người đó là ai, giữ chức vụ gì, là thể hiện công dân bình đẳng về: Trách nhiệm pháp lý.

83

B

Biểu hiện nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con

Thương yêu con ruột hơn con nuôi.

84

C

Trong việc điều chỉnh hành vi con người, pháp luật khác đạo đức ở tính bắt buộc

85

B

Là người kinh doanh, ông A luôn thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Vậy, ông A đã thực hiện pháp luật theo hình thức: Thi hành pháp luật

86

A

Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu nghèo, thành phần và địa vị xã hội là nội dung bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân.

87

D

Sau khi tốt nghiệp nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, anh V đã viết rất nhiều bài hát ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Anh V đã thực hiện: Quyền sáng tạo.

88

C

Hành vi trái pháp luật mang tính có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là vi phạm pháp luật.

89

B

Nhân viên S vận dụng sai quyền: Tố cáo.

90

A

Trách nhiệm pháp lí được áp dụng nhằm buộc các chủ thể vi phạm pháp luật phải chấm dứt hành vi trái pháp luật.

91

B

Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc lựa chọn nơi cư trú là bình đẳng trong quan hệ nhân thân.

92

B

Cá nhân tự do đưa ra những cài tiến kĩ thuật đề nâng cao năng suất lao động là đã thực hiện quyền sáng tạo.

93

D

Chị M phải Khiếu nại đến giám đốc cơ quan nơi chị làm việc để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của mình

94

A

Việc khám xét chỗ ở của một người chỉ được tiến hành khi có căn cứ và quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

95

A

Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều tham gia bầu cử trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm, thể hiện nguyên tắc bầu cử phổ thông.

96

C

Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm.

97

A

Bố bạn An là người kinh doanh có thu nhập cao, hằng năm ông đều chủ động nộp thuế thu nhập cá nhân. Trong trường hợp này, bố bạn An đã thi hành pháp luật ( cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì pháp luật quy định phải làm)

98

B

Bên bán hàng không giao hàng đầy đủ theo đúng thời hạn như đã thỏa thuận với bên mua hàng. Khi đó bên bán hàng đã vi phạm pháp luật dân sự.

99

D

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận trực tiếp giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong trường hợp này, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận đã thực hiện hình thức áp dụng pháp luật.

100

C

Bất kỳ công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện rõ công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.

101

C

Bất cứ ai cũng có quyền bắt trong trường hợp người phạm tội quả tang.

102

A

Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi độc lập lựa chọn ứng cử viên.

103

A

Trên thị trường sự tác động của Cung - cầu khiến cho giá cả hàng hóa trở nên cao hơn hoặc thấp hơn so với giá trị

104

A

Tự ý vào nhà người khác để tìm kiếm, đối tượng trộm cắp đã vi phạm quyền Bất khả xâm phạm về chỗ ở

105

D

T đã vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

106

D

Lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa đó gọi là giá trị hàng hóa.

107

C

Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường có chức năng cơ bản Kích thích tiêu dùng .

108

C

Sự tác động của con người vào tự nhiên biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là sản xuất của cải vật chất.

109

B

Có nhiều quy định của pháp luật rất gần gũi với với cuộc sống đời thường, nhất là trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường…Quy định này nói về bản chất Bản chất xã hội.

110

B

Việc thu hút các nhà khoa học, công nghệ giỏi ở nước ngoài về Việt Nam làm việc đã thể hiện quá trình thực hiện quyền phát triển.

111

C

Tự do nghiên cứu khoa học quyền sáng tạo của công dân

112

D

Vậy Anh A đã vi phạm quyền: Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

113

C

Các doanh nghiệp này đã vi phạm nội dung: Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

114

D

Hai cơ sở chế biến thực phẩm của ông T và ông Q cùng xả chất thải chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường -> Không tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường -> vi phạm nghĩa vụ trong kinh doanh.

115

A

Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu, chi quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa”. Người dân xã S đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội theo cơ chế Dân giám sát và kiểm tra.

116

D

Bảo vệ ủy ban nhân dân xã đã mắng chửi và đuổi ông B về nên giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Bảo vệ đã đánh ông B gãy tay, đẩy xe máy của ông xuống hồ -> Bảo vệ vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân. Hủy hoại tài sản của người khác.

117

B

Ông D vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

Ông A và anh M vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

118

C

Anh Y đã vi phạm quyền bình đẳng trong lao động ở nội dung Giao kết hợp đồng lao động.

119

D

Anh C vi phạm kỷ luật vì để lộ thông tin

Anh A và B vừa có trách nhiệm dân sự và hình sự.

120

D

Chị K là cán bộ sở vi phạm là kỉ luật nhưng còn gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ vi phạm hình sự .

Đề 3

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Thuvienhoclieu.Com

MÔN THÀNH PHẦN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian: 50 phút

Câu 81: Vì sao Nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật?

A. Để quản lí một cách phù hợp nhất. B. Để quản lí dân chủ và hiệu quả nhất.

C. Để đất nước ngày càng tự do. D. Để đất nước ngày càng giàu mạnh.

Câu 82: Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ thể hiện mối quan hệ nào dưới đây?

A. Pháp luật với đạo đức. B. Pháp luật với cộng đồng.

C. Pháp luật với xã hội. D. Pháp luật với gia đình.

Câu 83: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản, đó là quan hệ

A. sở hữu, hợp đồng. B. hành chính, mệnh lệnh.

C. sản xuất, kinh doanh. D. an toàn xã hội.

Câu 84: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân đều

A. được làm những điều mình thích. B. phải thực hiện những việc nên làm.

C. có quyền và nghĩa vụ giống nhau. D. được hưởng quyền và làm nghĩa vụ.

Câu 85: Nội dung nào dưới đây không thể hiện bình đẳng trong lao động ?

A. Bình đẳng trong công việc nội trợ của gia đình.

B. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động.

C. Bình đẳng trong giao kết hợp đông lao động.

D. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

Câu 86: Theo quy định của pháp luật, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc cùng

A. lựa chọn công việc trong kinh doanh. B. tạo điều kiện cho nhau phát triển.

C. định đoạt tài sản chung của tập thể . D. bảo lưu mọi nguồn thu nhập chính.

Câu 87: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ

A. xóa bỏ các rào cản kinh tế. B. phát lương và thưởng cho công nhân.

C. phân chia của cải trong xã hội . D. kinh doanh đúng ngành nghề đăng kí.

Câu 88: Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh

A. thay đổi danh tính người tố cáo. B. bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

C. xóa bỏ dấu vết hiện trường vụ án . D. mở rộng diện tích lãnh thổ quốc gia .

Câu 89: Không ai được tự ý bắt và giam, giữ người là nói đến quyền nào dưới đây của công dân ?

A. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Quyền đảm bảo an toàn trong đời sống.

C. Quyền tự do thân thể của cá nhân.

D. Quyền được đảm bảo tính mạng.

Câu 90: Học sinh phát biểu ý kiến trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền nào?

A. Quyền tự do ngôn luận. B. Quyền khiếu nại của công dân.

C. Quyền tố cáo của công dân. D. Quyền tự chủ của công dân.

Câu 91: Người nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử ?

A. Người đang phải chấp hành hình phạt tù.

B. Người đang bị tình nghi vi phạm pháp luật.

C. Người đang ốm nằm điều trị ở nhà.

D. Người đang đi công tác xa nhà.

Câu 92: Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách

A. bỏ qua những ý kiến thắc mắc ý kiến, kiến nghị của công dân.

B. trì hoãn việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.

C. thiếu minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của công dân.

D. công khai, minh bạch trong tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của công dân
Câu 93: Công dân có quyền tố cáo trong trường hợp nào dưới đây ?

A. Thấy có nhóm người khai thác gỗ trái phép.

B. Bị cơ quan quản lý thị trường xử phạt quá mức.

C. Không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan thuế.

D. Phản đối hành vi thiếu dân chủ trong cuộc họp của lãnh đạo.

Câu 94: Những người có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và phát triển, cống hiến tài năng cho Tổ quốc là thể hiện quyền nào dưới đây?

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền dân chủ.

C. Quyền học tập. D. Quyền được phát triển.

Câu 95: Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm

A. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục.

B. bảo đảm công bằng trong giáo dục.

C. đào tạo chuyên gia kỹ thuật cho đất nước.

D. bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Câu 96: Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là

A. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. B. giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

C. đảm bảo tăng trưởng kinh tế. D. phòng, chống buôn bán ma túy.

Câu 97: Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhắm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A. tư liệu lao động. B. cách thức lao động.

C. đối tượng lao động. D. hoạt động lao động.

Câu 98: Hàng hóa chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa, ở hai dạng là vật thể và phi vật thể. Vì vậy, hàng hóa là một phạm trù mang tính

A. Xã hội. B. Lịch sử. C. Vĩnh viễn. D. Bất biến.

Câu 99: Trong quá trình sản xuất, người A có thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết khi đó, người A sẽ

A. có lợi nhuận. B. hòa vốn.

C. lợi nhuận cao. D. thua lỗ.

Câu 100: Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định

A. giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ. B. nhu cầu của thị trường.

C. khả năng sản xuất của thị trường. D. giá cả và nhu cầu xác định.

Câu 101: Khi cả nước cùng chung tay chống dịch Covid-19, nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát mạnh mẽ trên cả nước. Thì đây là một trong những việc làm, thể hiện công dân thi hành pháp luật

A. khai báo lịch trình di chuyển . B. quyên góp lương thực, thực phẩm.

C. tham gia hoạt động tình nguyện. D. bỏ mọi hoạt động vui chơi giải chí .

Câu 102: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý vi phạm pháp luật hành chính khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây ?

A. Che dấu tội phạm truy nã trong nhà. B. Xây dựng nhà trái phép trên đất ruộng.

C. Đơn phương nộp đơn đề nghị li hôn. D. Thay đổi giấy khai sinh cho trẻ em.

Câu 103: Nội dung của quyền bình đẳng giữa các dân tộc về giáo dục được hiểu là các dân tộc đều được

A. Nhà nước chú trọng phát triển giáo dục.

B. Nhà nước chú trọng phát triển giáo dục.

C. bình đẳng hưởng một nền giáo dục chung.

D. thực hiện cùng một nền giáo dục.

Câu 104: Bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật là mọi công dân đều được

A. miễn, giảm mọi loại thuế. B. nộp thuế thu nhập cá nhân.

C. ủy quyền bỏ phiếu bầu cử. D. đủ 18 tuổi được quyền bầu cử.

Câu 105: Quyền bình đẳng trong lao động của công dân không thể hiện ở nội dung nào sau đây ?

A. Tìm kiếm việc làm theo quy định . B. Trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

C. Thực hiện thỏa ước lao động tập thể . D. Tự do liên doanh với nước ngoài.

Câu 106: Việc khám xét chỗ theo qui định của pháp luật, chỉ được tiến hành khi có căn cứ chỗ ở đó có

A. tài liệu liên quan đến vụ án. B. các tổ chức phi chính phủ

C. tập trung thông tấn báo chí. D. lực lượng tìm kiếm và cứu nạn.

Câu 107: Hiểu như thế nào là đúng về quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?

A. Thư tín không được tự tiện bị bóc mở.

B. Thư tín được đảm bảo an toàn và bí mật.

C. Thư tín không bị thất lạc, làm hư hỏng.

D. Thư tín được bảo đảm bí mật tuyệt đối.

Câu 108: Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường đó là

A. dân chủ trực tiếp và công bằng. B. tự ứng cử và bình đẳng cử đại diện.

C. tự ứng cử và trực tiếp đại diện. D. tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.

Câu 109: Trường hợp nào sau đây được sử dụng quyền tố cáo?

A. Chị B nhận được giấy báo của công ty cho nghỉ việc sau khi sinh con.

B. Anh K tình cờ phát hiện một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép.

C. Chị P nhận được giấy thông báo mức đền bù đất đai không thỏa đáng.

D. Nhà ông T phải nộp tiền điện cao gấp 5 lần những tháng trước.

Câu 110: Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?

A. Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền học vượt lớp.

B. Những học sinh, sinh viên nghèo được miễn giảm học phí.

C. Những học sinh xuất sắc có thể được học ở các trường chuyên.

D. Những người đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học.

Câu 111: Mặc dù bị bạn xấu dụ dỗ, lôi kéo nhiều lần nhưng học sinh N vẫn cương quyết không tham gia cổ vũ đua xe. Học sinh N đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật.

C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

Câu 112: Phát hiện anh C đã tung tin đồn thất thiệt về chị T trên mạng xã hội. Chị T rất bực mình đã tâm sự chuyện này qua điện thoại với bạn thân là B. Thương bạn, chị B đã đi xe máy thật nhanh đến nhà chị T để tìm cách giải quyết giúp bạn mà quên không đội mũ bảo hiểm. Chị B đã giúp bạn trả thù bằng cách tung tin cả nhà anh C nhiễm HIV khiến gia đình anh C bị kì thị, còn anh C bị trầm cảm. Chị B đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Dân sự và hình sự. B. Hình sự và hành chính.

C. Hành chính và kỉ luật. D. Kỉ luật và dân sự.

Câu 113: Trên đường chở bạn gái đi chơi bằng xe mô tô, do phóng nhanh vượt ẩu anh K đã va chạm vào xe của anh B, đang đi ngược đường một chiều khiến anh B bị thương nhẹ, nhưng xe thì bị hư hỏng nặng. Thấy người đi đường dừng lại dùng điện thoại di động quay video, anh K và bạn gái vội vả bỏ đi. Anh K và bạn gái phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?

A. Dân sự và hành chính. B. Hình sự và hành chính.

C. Hành chính và kỉ luật. D. Kỉ luật và dân sự.

Câu 114: Anh Q đi làm xa nhà nên đã yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình. Hàng tháng anh gửi tiền sinh hoạt phí cho vợ, còn những việc lớn trong gia đình anh là người quyết định. Trong trường hợp trên, anh Q đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A. Công việc gia đình. B. Chia sẻ việc nhà.

C. Tài sản và nhân thân. D. Chăm sóc gia đình.

Câu 115: Nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc X đã ra quyết định điều chuyển chị từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ. Giám đốc X đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong lao động?

A. Giao kết hợp đồng lao động. B. Thay đổi cơ cấu tuyển dụng,

C. Xác lập quy trình quản lí. D. Áp dụng chế độ ưu tiên.

Câu 116: Cho rằng trong quá trình xây nhà, ông A đã lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức xông vào nhà ông A chửi mắng, và bị con ông A bắt nhốt trong nhà kho hai ngày. Con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về danh tính.

B. Bất khả xâm phạm về thân thể.

C. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân.

D. Được pháp luật bảo vệ bí mật đờì tư.

Câu 117: Do nghi ngờ chị N quan hệ bất chính với chồng mình, nên chị V cùng em gái là chị D đã đưa tin đồn thất thiệt về chị N lên mạng xã hội khiến uy tín của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chồng chị N nổi cơn ghen liền mắng chửi vợ thậm tệ, đồng thời đã xông vào nhà chị V mắng chửi nên bị chồng chị V đánh gãy chân. Những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật?

A. Vợ chồng chị V, vợ chồng chị N và chị D.

B. Vợ chồng chị N và chị D.

C. Vợ chồng chị V và chị D.

D. Vợ chồng chị V, chồng chị N và chị D

Câu 118: Thấy chị H có hoàn cảnh khó khăn, anh T thường xuyên giúp đỡ. Biết chuyện, chị A đã nói xấu chị H và anh T trên trang cá nhân của mình. Anh T đến nhà chị A để nói chuyện, thì bị chị A tiếp tục xúc phạm nên anh đã nhờ anh K đánh chị A bị bầm tím. Sau đó, anh T nhờ bà S đưa chị A đến bệnh viện. Hành vi của những ai dưới đây vi phạm pháp luật?

A. Anh T và chị H. B. Anh T, anh K và chị A.

C. Anh T và anh K. D. Anh T, bà S và chị A.

Câu 119: Chị P thuê ông M là chủ một công ty in, làm bằng đại học giả rồi dùng bằng kinh doanh thuốc tân dược. Đồng thời, chị P tiếp cận với ông T là lãnh đạo cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ mình và loại hồ sơ củạ chị K cũng đang xin đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi nhận của chị P năm mươi triệu đồng, ông T đã loại hồ sơ hợp lệ của chị K và cấp giấy phép kinh doanh cho chị P. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị P, Ông M và ông T. B. Chị P, ông M và chị K.

C. Chị P, Ông M, ông T và chị K. D. Chị P, chị K và ông T.

Câu 120: Do va chạm giao thông trên đường đi làm nên H đã bị M đuổi đánh. Tình cờ biết được nơi ở của M, H rủ T mua vũ khí để trả thù M. Nhưng vì có việc bận nên T không đến địa điểm đã hẹn. Một mình H vẫn đến nhà đánh M gây thương tích nặng. Trong trường hợp trên, những ai vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

A. T và M. B. H, T và M. C. H và M. D. H và T.

------------------------HẾT----------------------

- Thí sinh không được sử tài liệu

- Cán bội coi thi không giải thích gì thêm

BẢNG ĐÁP ÁN

81.B

82.A

83.A

84.D

85.A

86.B

87.D

88.B

89.A

90.A

91.A

92.D

93.A

94.D

95.D

96.A

97.C

98.B

99.D

100.A

101.A

102.B

103.C

104.D

105.D

106.A

107.B

108.D

109.B

110.B

111.B

112.B

113.A

114.C

115.C

116.B

117.D

118.B

119.A

120.C

GIẢI CHI TIẾT

CÂU

ĐÁP ÁN

HƯỚNG DẪN GIẢI

81

B

Nhà nước phải quản lí xã hội bằng pháp luật để quản lí dân chủ và hiệu quả nhất.

82

A

Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ thể hiện mối quan hệ: Pháp luật với đạo đức

83

A

- Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quan hệ tài sản và nhân thân tức là liên quan đến sở hữu, hợp đồng.

84

D

- Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ nghĩa là bình đẳng được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. (sgk GDCD 12 trang 28)

85

A

- Nội dung bình đẳng trong lao động gồm:

+ Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động.

+ Bình đẳng trong giao kết hợp đông lao động.

+ Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

(sgk GDCD 12 trang 36)

=> Chọn đáp A

86

B

- Theo quy định của pháp luật, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong quan hệ nhân thân như tạo điều kiện cho nhau phát triển (sgk GDCD 12 trang 33)

87

D

- Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ

kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng kí (sgk GDCD 12 trang 38)

88

B

- Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp (sgk GDCD 12 trang 55)

89

A

-  Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. (sgk GDCD 12 trang 56)

90

A

- Việc học sinh phát biểu ý kiến nhằm xây dựng trường học, trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền tự do ngôn luận. (sgk GDCD 12 trang 60)

91

A

- Trong nội dung quyền bầu cử có qui định chặt chẽ những trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử như người đang phải chấp hành hình phạt tù.

(sgk GDCD 12 trang 70)

92

D

- Dùng phương pháp loại trừ: Đáp án A,B,C là các hoạt dộng không thể hiện quyền dân chủ còn Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách công khai, minh bạch trong tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của công dân thể hiện quyền dân chủ.

(sgk GDCD 12 trang 73)

93

A

- Mục đích của quyền tố cáo nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân. Việc thấy có nhóm người khai thác gỗ trái phép là việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước thì cần tố cáo để ngăn chặn ngay (sgk GDCD 12 trang 75)

94

D

- Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa; được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.(sgk GDCD 12 trang 87)

95

D

- Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

96

A

- Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(sgk GDCD 12 trang 98)

=> Chọn đáp án A

97

C

- Đối tượng lao động là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhắm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.(sgk GDCD 11 trang 7)

98

B

- Hàng hóa là phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa, ở dạng vật thể hoặc phi vật thể.

99

D

- Trong sản xuất: người sản xuất phải đảm bảo thời gian lao động cá biệt để sản xuất từng hàng hóa phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết có nghĩa là thời gian lao động cá biệt phải bằng hoặc nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết thì mới có lãi. Nên khi người A có thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết, khi đó người A sẽ thu lỗ

100

A

- Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ

101

A

- Thi hành pháp luật là hình thức các chủ thể thực hiện đày đủ các nghĩa vụ của mình, chủ động làm những gì pháp luật qui định phải làm. Việc đi cách li khi nhiễm Covid-19 mang tính bắt buộc.

102

B

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất phải “sử dụng đất đúng mục đích.”

- Trong trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích. Về nguyên tắc các loại đất nông nghiệp thì sẽ không được xây dựng nhà ở, công trình kiên cố. Nếu cố tình xây dựng sẽ bị xử lí theo qui định của pháp luật

103

C

Nội dung của quyền bình đẳng giữa các dân tộc về giáo dục được hiểu là các dân tộc đều được bình đẳng hưởng một nền giáo dục chung.

104

D

- Công dân được bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật trong đó có quyền bầu cử khi công dân đủ 18 tuổi.

105

D

- Quyền bình đẳng trong lao động của công dân thể hiện ở nội dung:

+ Tìm kiếm việc làm theo quy định.

+ Giao kết hợp đồng lao động.

+ Không trái với thỏa ước lao động tập thể.

106

A

- Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở do luật định" - điều 22 Hiến pháp 2013 đã hiến định về quyền bất khả xâm phạm của công dân. Vậy việc khám xét chỗ theo qui định của pháp luật được tiến hành khi có căn cứ chỗ ở đó có tài liệu liên quan đến vụ án là không vi phạm pháp luật

107

B

- Thư tín, điện tín, điện thoại được đảm bảo an toàn và bí mật.

Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong trường hợp cần thiết mới được được kiểm soát thư, điện thoại, điện tín của người khác.(sgk GDCD 12 trang 59

108

D

- Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường đó là tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. (sgk GDCD 12 trang 71)

=> Chọn đáp án D

109

B

- Mục đích của quyền tố cáo nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân. Việc một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép là việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước thì cần tố cáo để ngăn chặn ngay

=> Chọn đáp án B

110

B

- Dùng phương pháp loại trừ: A, D, C là đáp án về nội dung quyền quyền phát triển của công dân, suy ra B không đúng.

=> Chọn đáp án B

111

B

- Tuân thủ pháp luật là việc cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm làm. N không tham gia cổ vũ đua xe tức là học sinh N đã thực hiện pháp luật theo hình thức tuân thủ pháp luật.

=> Chọn đáp án B

112

B

- Khi làm tình huống chú ý đọc câu hỏi trước, tìm từ “chìa khóa” gạch chân từ khóa. Đọc đề đến đâu, gạch chân, ghi đáp án (bên cạnh) đến đó. Khi đọc đề không suy diễn, mà phải dựa vào câu chữ để xác định đáp án.

- Thứ nhất: Trong tình huống, B đã đi xe máy quên không đội mũ bảo hiểm vi phạm hành chính.

- Thứ hai: Chị B đã giúp bạn trả thù bằng cách tung tin cả nhà anh C nhiễm HIV là vi phạm hình sự

=> Chọn đáp án B

113

A

- Thứ nhất: Trong tình huống này anh K và bạn gái vi phạm hành chính vì có hành vi xâm phạm đến các quan quản lý hành chính cụ thể là đi xe máy ngược chiều.

- Thứ 2 là anh K và bạn gái đã va vào anh B, làm B bị thương nhẹ nhưng xe thì bị hư hỏng nặng nên phải bồi thường tiền làm hư xe… là vi phạm dân sự

=> Chọn đáp án A

114

C

- Theo Luật hôn nhân, gia đình có qui định như sau:

+ Vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ thể hiện trong quan hệ tài sản và nhân thân.

=> Chọn đáp án C

115

C

+ Với tình huống này vận dụng nội dung bình đẳng trong lao động cụ thể là bình đẳng giao kết hợp đồng lao động. Theo qui định của pháp luật người sử dụng lao động không được sa thải kỉ luật hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì những lí do không chính đáng như nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc công ty tự điều M chuyển sang bộ phận khác từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ là sai.

=> Chọn đáp án C

116

C

+ Với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, tình huống con ông A bắt nhốt bà C trong nhà kho hai ngày là vi phạm quyền được bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

=> Chọn đáp án C

117

D

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung các loại vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lí các loại vi pham pháp luật và nhiệm hành chính gồm:

+ Thứ nhất là chị V cùng em gái là chị D đã đưa tin đồn thất thiệt về chị N lên mạng xã hội chửi xâm phạm đến quyền đảm bảo về nhân phẩm và danh dự

+ Thứ hai chồng chị N nổi cơn ghen liền mắng chửi vợ thậm tệ, đồng thời đã xông vào nhà chị V mắng chửi xâm phạm đến quyền đảm bảo về nhân phẩm và danh dự

+ Thứ ba chồng chị V đánh gãy chân chồng chị N xâm phạm đến quyền đảm bảo về tính mạng, sức khỏe

Đây là những hành vi cấm làm, vậy vợ chồng chị V, chồng chị N và chị D không tuân thủ pháp luật

118

B

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung các loại vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lí thì người chịu trách nhiệm pháp lí gồm:

+ Thứ nhất là chị A đã nói xấu chị H và anh T trên trang cá nhân chửi xâm phạm đến quyền đảm bảo về nhân phẩm và danh dự

+ Thứ hai là: anh T đã nhờ anh K đánh chị A bầm tím N xâm phạm đến quyền đảm bảo về tính mạng, sức khỏe

=> Chọn đáp án B

119

A

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh thì người vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh là:

+ Chị P thuê ông M là chủ một công ty in, làm bằng đại học giả rồi dùng bằng kinh doanh thuốc tân dược

+ Ông T nhận của chị P năm mươi triệu đồng, ông T đã loại hồ sơ hợp lệ của chị K và cấp giấy phép kinh doanh cho chị P

=> Chọn đáp án A

120

C

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân thì người vi phạm gồm

+ M đuổi đánh H

+ H đến nhà đánh M gây thương tích nặng

=> Chọn đáp án C

------------------------HẾT----------------------

Đề 4

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Thuvienhoclieu.Com

MÔN THÀNH PHẦN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian: 50 phút

Câu 81: Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là nội dung của khái niệm

A. tư liệu lao động. B. sức lao động.

C. đối tượng lao động. D. lao động.

Câu 82: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, muốn thu được nhiều lợi nhuận, các chủ thể kinh tế cần vận dụng tác động của quy luật giá trị để

A. bảo mật mức thuế thu nhập. B. tăng lao động cá biệt.

C. triệt tiêu nguồn vốn viện trợ. D. tăng năng suất lao động.

Câu 83: Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính phổ cập.

C. Tính rộng rãi. D. Tính nhân văn.

Câu 84: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là thực hiện pháp luật theo hình thức

A. tuân thủ pháp luật. B. áp dụng pháp luật. C. sử dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật.

Câu 85: Người có hành vi cố ý gây tổn hại nặng cho sức khỏe của người khác là vi phạm

A. hành chính. B. hình sự. C. dân sự. D. kỉ luật.

Câu 86: Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm nào dưới đây?

A. Hình sự. B. Kỉ luật. C. Dân sự. D. Hành chính.

Câu 87: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A. Hỗ trợ công tác khai báo y tế. B. Lựa chọn loại hình bảo hiểm phù hợp.

C. Từ chối đăng nhập tài khoản D. Kinh doanh đúng mặt hàng đăng ký.

Câu 88: Một trong những nội dung bình đẳng trong quan hệ vợ chồng là

A. quan hệ tình cảm. B. quan hệ phụ thuộc.

C. quan hệ nhân thân. D. quan hệ đạo đức.

Câu 89: Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua

A. tìm kiếm, lựa chọn việc làm. B. sử dụng lao động.

C. thực hiện nghĩa vụ lao độngD. kí hợp đồng lao động.

Câu 90: Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều bình đẳng trong việc

A. xóa bỏ các rào cản cạnh tranh kinh tế.

B. sở hữu tài nguyên thiên nhiên thiên nhiên.

C. phân chia đều mọi của cải trong xã hội

D. nâng cao khả năng cạnh tranh lành mạnh.

Câu 91: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên trong lĩnh vực giáo dục thể hiện ở chỗ, các dân tộc khác nhau đều bình đẳng về

A. phát triển chính trị. B. phát triển văn hóa.

C. đời sống xã hội. D. cơ hội học tập.

Câu 92: Đối với những người nào dưới đây thì ai cũng có quyền bắt người và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất?

A. Người đang phạm tội quả tang. B. Người đang gây rối trật tự công cộng.

C. Người đang bị nghi là phạm tội. D. Người đang chuẩn bị vi phạm pháp.

Câu 93: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được thực hiện bằng hình thức nào sau đây?

A. Khi cảm thấy nghi ngờ. B. Theo quy định của pháp luật.

C. Dựa trên số đông dư luận. D. Qua rất nhiều khâu khác nhau.

Câu 94: Công dân có hành vi bịa đặt điều xấu để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. danh dự, nhân phẩm. B. quy trình bảo trợ.

C. sở hữu tài sản cá nhân. D. hình thức tín ngưỡng.

Câu 95: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Dân chủ. B. Phổ thông. C. Công khai. D. Minh bạch.

Câu 96: Việc Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp là thực hiện dân chủ trong phạm vi

A. cơ sở. B. địa phương. C. cả nước. D. vùng miền.

Câu 97: Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực

A. văn hóa. B. kinh tế. C. chính trị. D. xã hội.

Câu 98: Một trong nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. miễn phí các loại đóng góp. B. học thường xuyên, học suốt đời.

C. cấp học bổng toàn phần. D. hưởng mọi chế độ ưu đãi.

Câu 99: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền được phát triển của công dân?

A. Khuyến khích phát triển tài năng. B. Hưởng đời sống vật chất đầy đủ.

C. Nâng cao đời sống tinh thần. D. Thanh lí hợp đồng dài hạn.

Câu 100: Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về

A. phát triển kinh tế. B. bảo lưu nguồn vốn.

C. điều phối nhân lực. D. cứu trợ xã hội.

Câu 101: Bác A trồng rau đem ra chợ bán, bác lấy tiền đó mua sách vở cho con học. Trong trường hợp này, chức năng nào dưới đây của tiền tệ đã được thực hiện?

A. Thước đo giá trị. B. Phương tiện thanh toán.

C. Phương tiện cất trữ. D. Phương tiện lưu thông.

Câu 102: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, mặt hạn chế của cạnh tranh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế chú trọng

A. hủy hoại tài nguyên thiên nhiên. B. khai thác cạn kiệt tài nguyên.

C. dùng thủ đoạn để đầu cơ tích trữ. D. tăng năng suất lao động.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Từ chối cung cấp thông tin cá nhân. B. Chế tạo trái phép vũ khí quân dụng.

C. Tổ chức hoạt động kinh doanh xăng giả. D. Tự ý, chia sẻ bí mật cá nhân người khác.

Câu 104: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. xâm phạm tài sản của người khác. B. tài trợ hoạt động khủng bố.

C. từ chối bồi thường do vi phạm. D. buôn bán hàng dưới lòng đường.

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được

A. phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. B. đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.

C. bảo tồn trang phục dân tộc. D. tổ chức lễ hội truyền thống.

Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi

A. bảo trợ người già neo đơn. B. truy tìm đối tượng phản động.

C. giam giữa người trái pháp luật. D. giám hộ trẻ em khuyết tật.

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có

A. hoạt động bán hàng đa cấp. B. hoạt động tư vấn bảo hiểm.

C. đối tượng truy nã lẩn trốn. D. đối tượng tố cáo nặc danh.

Câu 108: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. B. độc lập lựa chọn ứng cử viên.

C. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu. D. đồng loạt sao chép phiếu bầu.

Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở trong trường hợp nào sau đây?

A. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến B. Đề cao quan điểm cá nhân

C. Sử dụng dịch vụ công cộng D. Sửa đổi hương ước làng xã.

Câu 110: Việc Nhà nước thực hiện phun thuốc chống các ổ dịch ở vùng dịch đó là thể hiện việc Nhà nước quan tâm đến

A. chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. B. vệ sinh môi trường.

C. phát huy quyền của con người. D. phát triển đất nước.

Câu 111: Bà A kinh doanh đã hơn 6 tháng, chây ì không nộp thuế nọp thuế. Bị cơ quan chức năng xử phạt, điều này phản ánh đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính bắt buộc thực hiện.

Câu 112: Thấy điện thoại của mình “không cánh mà bay”, mà ngày hôm nay chỉ có A đến nhà chơi, vì vậy B đã nghi ngờ A lấy trộm, nên đã tự ý xông vào nhà A để lục soát tìm đồ. Hành vi của B đã không thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Thi hành pháp luật. B. Sử dụng pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 113: Anh A và chị B yêu nhau, nhưng ông Q là cha của anh A lại nhất quyết không đồng ý vì lí do chị B là người dân tộc thiểu số. Trong trường hợp này ông Q đã thực hiện chưa đúng nội dung quyền bình đẳng giữa các

A. thành phần. B. tôn giáo. C. dân tộc. D. giai cấp.

Câu 114: Anh H say rượu đã đánh anh A trọng thương và bị kết án 1 năm tù giam. Khi ra tù, anh H có đến công ty X xin việc. Tuy nhiên, giám đốc Q sau khi xem hồ sơ đã từ chối anh với lí do anh H từng đi tù. Bực tức vì bị từ chối, tối đó anh H rủ anh D xông vào nhà giám đốc Q đánh anh Q trọng thương. Anh H và D đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể.

B. Được bảo đảm về tính mạng, sức khỏe.

C. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư.

D. Bất khả xâm phạm về danh tính.

Câu 115: Nhân dân thôn A họp bàn và quyết định các tiêu chí cơ bản để bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thôn. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn A thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. xã hội. B. cơ sở. C. văn hóa. D. cả nước.

Câu 116: Nhận thấy học sinh A có năng khiếu nổi trội về điền kinh, ban giám hiệu trường THPT X đã đã tạo điều kiện để A được tham gia hội khỏe phù đổng của tỉnh để có cơ hội được học hỏi giao lưu và khẳng định bản thân mình. Trong trường hợp này, trường THPT X đã thực hiện tốt nội dung nào dưới đây của quyền được phát triển của công dân ?

A. Bồi dưỡng để phát triển tài năng. B. Tham vấn tâm lý học đường.

C. Hình thành kỹ năng nghề nghiệp. D. Khơi gợi kỹ năng mềm.

Câu 117: Bà S cùng chồng là ông M tự ý bày hoa tràn ra hè phố để bán đồng thời giao cho chị T pha chế phẩm màu nhuộm hoa trong nhà. Thấy chị P bị dị ứng toàn thân khi giúp mình pha chế phẩm màu, chị T đã đưa chị P đi bệnh viện. Sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra và kết luận toàn bộ số phẩm màu mà bà S dùng để nhuộm hoa đều do bà N tự pha chế và cung cấp khi chưa có giấy phép sản xuất. Những ai dưới đây không vi phạm pháp luật hành chính?

A. Bà S, ông M và chị T. B. Bà S và chị T.

C. Chị P và chị T. D. Bà S, chị T và bà N.

Câu 118: Cùng làm việc ở phòng hành chính, nhưng chị A thường xuyên đi muộn. Dù vậy, đến cuối năm chị A vẫn được lĩnh thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn chị M thì không. Tức giận, chị M kể chuyện này cho anh K biết, để lấy lại công bằng cho chị M, anh K đã dựng chuyện giữa chị A và giám đốc Q có quan hệ tình cảm với nhau và báo cho vợ giám đốc biết. Quá tức giận vợ giám đốc đã yêu cầu chồng mình đuổi việc chị A. Sợ vợ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của mình nên giám đốc đã ngay lập tức sa thải chị A. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Giám đốc Q và anh K. B. Vợ chồng giám đốc Q và chị A.

C. Giám đốc Q và chị A. D. Vợ chồng giám đốc Q, chị M và K.

Câu 119: Do nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với T, bà M cùng con rể tên Q chặn đường khi cô đang đi dự sinh nhật bạn, để hỏi cho rõ sự việc. Sợ mọi người biết chuyện, cô T đã xin lỗi để bà M bỏ qua và hứa chấm dứt thì bị anh Q nhổ nước bọt vào mặt, thấy vậy anh K bạn trai đi cùng đã xông vào đánh anh Q gãy tay. Chứng kiến toàn bộ sự việc, anh P đã quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội khiến uy tín của cô T bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ai đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của cô T?

A. Anh K và bà M. B. Anh Q và bà M. C. Anh Q và anh K. D. Anh Q và anh P.

Câu 120: Ông B giám đốc sở X kí quyết định điều chuyển chị A nhân viên đến công tác ở một đơn vị xa nhà dù chị đang nuôi con nhỏ vì nghi ngờ chị A biết việc mình sử dụng bằng đại học giả. Trên đường đi làm, chị A điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ nên bị anh C là cảnh sát giao thông yêu cầu đưa cho anh một triệu đồng. Bị chị A từ chối, anh C lập biên bản xử phạt thêm lỗi mà chị không vi phạm. Bức xúc, chị A thuê anh D viết bài nói xấu anh C và ông B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị tố cáo vừa bị khiếu nại?

A. Ông B, anh C và anh D. B. Chị A và anh D.

C. Ông B và anh C. D. Ông B, anh C và chị A.

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

B

D

A

D

B

C

D

C

A

D

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

D

A

B

A

B

C

C

B

D

A

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

D

D

D

D

B

C

C

B

D

A

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

B

D

C

B

B

A

D

C

D

A

GIẢI CHI TIẾT

CÂU

ĐÁP ÁN

HƯỚNG DẪN GIẢI

81

B

- Toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là nội dung của khái niệm sức lao động.

82

D

- Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, muốn thu được nhiều lợi nhuận, các chủ thể kinh tế cần vận dụng tác động của quy luật giá trị để tăng năng suất lao động.

83

A

- Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng tính quy phạm phổ biến.

84

D

- Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là thực hiện pháp luật theo hình thức thi hành pháp luật.

85

B

- Người có hành vi cố ý gây tổn hại nặng cho sức khỏe của người khác là vi phạm hình sự.

86

C

- Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm dân sự.

87

D

- Kinh doanh đúng mặt hàng đăng ký thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội

88

C

- Một trong những nội dung bình đẳng trong quan hệ vợ chồng là quan hệ nhân thân.

89

A

- Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được thể hiện thông qua

tìm kiếm, lựa chọn việc làm.

90

D

- Mọi loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau đều bình đẳng trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh lành mạnh.

91

D

- Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên trong lĩnh vực giáo dục thể hiện ở chỗ, các dân tộc khác nhau đều bình đẳng về cơ hội học tập.

92

A

- Đối với người đang phạm tội quả tang thì ai cũng có quyền bắt người và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

93

B

- Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

94

A

- Công dân có hành vi bịa đặt điều xấu để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

95

B

- Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện theo nguyên tắc phổ thông.

96

C

- Việc Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp là thực hiện dân chủ trong phạm vi cả nước.

97

C

- Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị.

98

B

- Một trong nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

học thường xuyên, học suốt đời.

99

D

- Thanh lí hợp đồng dài hạn không thể hiện quyền được phát triển

100

A

- Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế.

101

D

- Bác A trồng rau đem ra chợ bán, bác lấy tiền đó mua sách vở cho con học. Trong trường hợp này, chức năng phương tiện lưu thông của tiền tệ đã được thực hiện.

102

D

-  Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, mặt hạn chế của cạnh tranh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế chú trọng tăng năng suất lao động.

103

D

- Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi tự ý, chia sẻ bí mật cá nhân người khác phải chịu trách nhiệm hành chính.

104

D

- Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi buôn bán hàng dưới lòng đường phải chịu trách nhiệm hành chính.

105

B

- Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp.

106

C

- Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi giam giữa người trái pháp luật.

107

C

- Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có đối tượng truy nã lẩn trốn.

108

B

- Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi độc lập lựa chọn ứng cử viên.

109

D

- Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở trong trường sửa đổi hương ước làng xã.

110

A

 -  Việc Nhà nước thực hiện phun thuốc chống các ổ dịch ở vùng dịch đó là thể hiện việc Nhà nước quan tâm đến chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

111

B

 - Bà A kinh doanh đã hơn 6 tháng, chây ì không nộp thuế nọp thuế. Bị cơ quan chức năng xử phạt, điều này phản ánh đặc trưng tính quyền lực, bắt buộc chung.

112

D

- Thấy điện thoại của mình “không cánh mà bay”, mà ngày hôm nay chỉ có A đến nhà chơi, vì vậy B đã nghi ngờ A lấy trộm, nên đã tự ý xông vào nhà A để lục soát tìm đồ. Hành vi của B đã không thực hiện pháp luật theo hình thức tuân thủ pháp luật.

113

C

- Anh A và chị B yêu nhau, nhưng ông Q là cha của anh A lại nhất quyết không đồng ý vì lí do chị B là người dân tộc thiểu số. Trong trường hợp này ông Q đã thực hiện chưa đúng nội dung quyền bình đẳng giữa các

dân tộc.

114

B

- Anh H say rượu đã đánh anh A trọng thương và bị kết án 1 năm tù giam. Khi ra tù, anh H có đến công ty X xin việc. Tuy nhiên, giám đốc Q sau khi xem hồ sơ đã từ chối anh với lí do anh H từng đi tù. Bực tức vì bị từ chối, tối đó anh H rủ anh D xông vào nhà giám đốc Q đánh anh Q trọng thương. Anh H và D đã vi phạm quyền được bảo đảm về tính mạng, sức khỏe.

115

B

- Nhân dân thôn A họp bàn và quyết định các tiêu chí cơ bản để bình xét gia đình văn hóa, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn thôn. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn A thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở.

116

A

- Nhận thấy học sinh A có năng khiếu nổi trội về điền kinh, ban giám hiệu trường THPT X đã đã tạo điều kiện để A được tham gia hội khỏe phù đổng của tỉnh để có cơ hội được học hỏi giao lưu và khẳng định bản thân mình. Trong trường hợp này, trường THPT X đã thực hiện tốt nội dung bồi dưỡng để phát triển tài năng của quyền được phát triển của công dân

117

D

- Khi làm tình huống chú ý đọc câu hỏi trước, tìm từ “chìa khóa” gạch chân từ khóa. Đọc đề đến đâu, gạch chân, ghi đáp án (bên cạnh) đến đó. Khi đọc đề không suy diễn, mà phải dựa vào câu chữ để xác định đáp án.

- Với tình huống này vận dụng nội dung bài 2, GDCD12 thì người không vi phạm pháp luật hành chính là chị P và chị T vì họ chỉ là người làm thuê, không biết gì

118

C

- Tương tự như cách làm tình huống trên, với tình huống này vận dụng nội dung bài 4, GDCD12 thì người vi phạm quyền bình đẳng trong lao động thì người vi phạm gồm giám đốc Q và chị A vì:

+ Chị A thường xuyên đi muộn. Dù vậy, đến cuối năm chị A vẫn được lĩnh thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Sợ vợ làm lớn chuyện ảnh hưởng đến sự danh tiếng của mình nên giám đốc đã ngay lập tức sa thải chị A.

119

D

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, GDCD12 quyền bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân thì người vi phạm gồm anh Q và anh P vì:

+ Cô T đã xin lỗi để bà M bỏ qua và hứa chấm dứt thì bị anh Q nhổ nước bọt vào mặt

+ Chứng kiến toàn bộ sự việc, anh P đã quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội khiến uy tín của cô T bị ảnh hưởng nghiêm trọng

120

A

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 7, GDCD12. Hành vi của ông B và anh C có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo vì :

+ Ông B giám đốc sở X kí quyết định điều chuyển chị A nhân viên đến công tác ở một đơn vị xa nhà dù chị đang nuôi con nhỏ. Đồng thời sử dụng bằng đại học giả.

+ Chị A điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ nên bị anh C là cảnh sát giao thông yêu cầu đưa cho anh một triệu đồng. Bị chị A từ chối, anh C lập biên bản xử phạt thêm lỗi mà chị không vi phạm.

------------------------HẾT-------------

Đề 5

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Thuvienhoclieu.Com

MÔN THÀNH PHẦN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian: 50 phút

Câu 81: Đối với quá trình sản xuất, tất cả các loại đối tượng lao động, dù trực tiếp hay gián tiếp đều

A. có nguồn gốc từ tự nhiên. B. có sự tác động của con người.

C. do con người sáng tạo ra. D. có những công dụng nhất định.

Câu 82: Muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải

A. vay vốn ưu đãi của ngân hang Nhà nước.

B. hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm.

C. sản xuất một loại hàng hóa bán ra thị trường.

D. nâng cao uy tín cá nhân trên thị trường.

Câu 83: Người bị xử phạt hành chính do không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là biểu hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 84: Ở hình thức thực hiện pháp luật nào thì chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện?

A. Tuân thủ pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C.Thi hành pháp luật.D. Áp dụng pháp luật.

Câu 85: Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện là vi phạm

A. hành chính. B. kỷ luật. C. dân sự. D. hình sự.

Câu 86: Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là

A. chủ thể đại diện phải ẩn danh. B. người ủy quyền được bảo mật.

C. người vi phạm phải có lỗi. D. người vi phạm phải đồng ý.

Câu 87: Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm

A. xã hội. B. pháp lí. C. cá nhân. D. đạo đức.

Câu 88: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc

A. tôn trọng danh dự của nhau. B. áp đặt quan điểm cá nhân.

C. định đoạt tài sản công cộng. D. cung cấp thông tin dịch tễ.

Câu 89: Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc ký kết hợp đồng lao động?

A. Tự nguyện. B. Gián tiếp.

C. Dân chủ. D. Ủy quyền.

Câu 90: Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền

A. khai thác mọi tài nguyên. B. kinh doanh không cần đăng kí.

C. tự chủ đăng kí kinh doanh. D. kinh doanh trước rồi đăng kí sau.

Câu 91: Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

A. truyền thông. B. dân vận. C. giáo dục. D. văn hóa.

Câu 92: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó có

A. tội phạm lẩn trốn. B. tranh chấp tài sản.

C. người lạ tạm trú. D. hoạt động tôn giáo.

Câu 93: Một trong những hình thức thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân là

A. phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan.

B. tố cáo người có hành vi vi phạm pháp luật.

C. tự do nói chuyện trong giờ học.

D. nói những điều mà mình thích.

Câu 94: Tự tiện vào nhà của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

A. chỗ ở của công dân. B. tự do cá nhân. C. nơi làm việc. D. bí mật đời tư.

Câu 95: Cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Bỏ phiếu kín. B. Phổ thông. C. Trực tiếp. D. Bình đẳng.

Câu 96: Đối với người khiếu nại thì mục đích của khiếu nại là nhằm

A. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp. B. khôi phục lợi ích của Nhà nước.

C. bảo vệ các tầng lớp công nhân. D. tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 97: Việc chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến của người dân về chủ trương xây dựng công trình phúc lợi công cộng là bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi

A. lãnh thổ. B. cả nước. C. toàn quốc. D. cơ sở.

Câu 98: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân được

A. học không hạn chế. B. đào tạo mọi ngành nghề.

C. miễn học phí toàn phần. D. ưu tiên chọn trường học.

Câu 99: Công dân được sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật là thuộc quyền nào dưới đây?

A. Quyền tác giả. B. Quyền sở hữu trí tuệ.

C. Quyền học tập. D. Quyền nghiên cứu khoa học.

Câu 100: Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về

A. bảo lưu nguồn vốn. B. cứu trợ xã hội.

C. điều phối nhân lực. D. phát triển kinh tế.

Câu 101: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây?

A. Giá trị sử dụng. B. Giá trị trao đổi.

C. Giá trị thương hiệu. D. Giá trị, giá trị sử dụng.

Câu 102: Người sản xuất, kinh doanh giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những

A. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa. B. tính chất của cạnh tranh.

C. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. D. nguyên nhân của sự giàu nghèo.

Câu 103: Người có thẩm quyền áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Nỗ lực giải cứu con tin. B. Tham gia công tác bầu cử.

C. Điều chuyển nhân viên. D. Tiếp nhận đơn thư tố cáo.

Câu 104: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi nào sau đây?

A. Tham gia giải cứu con tin. B. Từ chối quyền thừa kế của gia đình.

C. Công khai danh tính tội phạm. D. Điều khiển xe gây tai nạn chết người.

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?

A. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội. B. Ứng cử hội đồng nhân dân xã.

C. Hỗ trợ người dân bị thiên tai. D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.

Câu 106: Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi tự mình

A. công khai bí mật quốc gia. B. trình bày ý kiến trong cuộc họp.

C. bộc lộ mọi tin tức nội bộ. D. chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng.

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu điện phải

A. kiểm soát nội dung thư tín. B. tiêu hủy thư thất lạc.

C. chuyển thư đúng người nhận. D. niêm yết tài liệu mật.

Câu 108: Tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

A. bỏ phiếu qua đường bưu điện. B. tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu.

C. độc lập lựa chọn ứng cử viên. D. thực hiện nghĩa vụ bầu cử.

Câu 109: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội có nghĩa là quyền của công dân được tham gia thảo luận vào các

A. sự kiện mang tính đột biến. B. tổ chức phi chính phủ.

C. kế hoạch phát triển cá nhân. D. công việc chung của thôn.

Câu 110: Quyền được tự do sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học, thuộc quyền nào dưới đây?

A. Quyền sáng tạo. B. Quyền phát triển. C. Quyền học tập. D. Quyền tự do.

Câu 111: Gần dịp tết A và B chung tiền mua nguyên liệu và thuốc nổ về làm pháo để bán lấy lãi. Sau đó A và B bị công an bắt quả tang và bị xử phạt theo qui định cuả pháp luật. Việc xử phạt trên đã thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A.  Tính quyền lực, bắt buộc chung. B.  Tính quy phạm phổ biến.

C.  Tính xác định chặt chẽ về nội dung. D.  Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

Câu 112: Sau khi viết bài phản ánh hiện tượng sốt đất ảo tại khu dân cư của thị trấn lên mạng xã hội để mọi người cảnh giác không bị lừa, chị A thường xuyên bị ông B là chủ một sàn giao dịch bất động sản trong vùng, nhắn tin dọa giết và cho người đến uy hiếp cả nhà khiến chị hoảng loạn tinh thần phải nằm viện điều trị dài ngày. Ông B đã vi phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Hình sự. B. Hành chính. C. Kỉ luật. D. Dân sự.

Câu 113: Xã X là một xã miền núi có đồng bào thuộc các dân tộc khác nhau. Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện ưu đãi để các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã X kinh doanh tốt, nhờ đó mà kinh tế phát triển. Đây là biểu hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực

A. chủ trương. B. kinh tế. C. xã hội. D. chính sách.

Câu 114: Anh T cần tiền để kinh doanh nên đã vay của Đ 30 triệu đồng và hẹn sẽ trả sau 6 tháng. Việc vay nợ có giấy biên nhận, có chữ kí đầy đủ. Đến ngày hẹn phải trả tiền, Đ đến đòi nợ nhưng T chưa có nên đã khất, hoãn nợ, hẹn sau một tháng sẽ trả. Một tháng sau, Đ lại đến đòi nợ, T mới có 10 triệu, hẹn cho thêm một tuần sẽ trả đầy đủ. Đ không đồng ý và đã cùng mấy người nữa bắt trói T lại, giải về trụ sở công an xã. Việc làm của Đ đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây?

A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.

D. Quyền được pháp luật bảo bộ về nhân phẩm và danh dự của công dân.

Câu 115: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh A đang bị tạm giam để điều tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anh A bỏ phiếu. Anh A đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Công khai. B. Ủy quyền. C. Đại diện. D. Trực tiếp.

Câu 116: Lãnh đạo thành phố A đã huy động thêm bồ đội công an để hỗ trợ người dân phường Z trực thuộc thành phố, các nhu yếu phẩm cần thiết khi phường này đang bị cách ly vì dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố A đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

A. Có mức sống đầy đủ về vật chất. B. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.

C. Ứng phó với dịch bệnh kéo dài. D. Chủ động xử lí công tác truyền thông.

Câu 117: Chủ một nhà hàng là anh K không làm đủ cỗ cưới theo hợp đồng cho bà T. Bà T yêu cầu anh K phải bồi thường gấp đôi như đã thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng anh K không chịu và chỉ bồi thường cho bà T đúng số tiền bằng số cỗ chưa làm. Bà T không đồng ý nên đã gọi con trai của mình là anh Q đến thương lượng với anh K. Không thương lượng được, anh Q đã đập phá cửa hàng của anh K. Thấy vậy, vợ anh K là chị L đã lớn tiếng xúc phạm và đuổi 2 mẹ con bà T ra khỏi cửa hàng. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật dân sự?

A. Anh K và anh Q. B. Chị L, anh Q và anh K.

C. Anh K và bà T. D. Bà T, anh Q và chị L.

Câu 118: Hai cửa hàng đồ chơi trẻ em của anh H và chị G cùng bày bán nhiều mặt hàng bị cấm nhưng khi bị kiểm tra, ông S là người đứng đầu cơ quan chức năng chỉ ký quyết định xử phạt cửa hàng của anh H, còn bỏ qua cửa hàng của chị G do trước đó ông S đã được em của G là anh Y đặt vấn đề giúp đỡ. Theo qui định của pháp luật, những ai dưới đây vi phạm nội dung bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị G, anh Y và H. B. Anh H, Y và ông S.

C. Anh H và chị G và ông S. D. Anh Y, ông S và chị G.

Câu 119: Khi xe chở khách du lịch chuẩn bị dừng ở điểm thăm quan thì du khách A thông báo mình bị mất điện thoại. Lập tức, anh T hướng dẫn viên yêu cầu lái xe K và phụ xe M đóng cửa xe để anh cùng chị Y phiên dịch viên lần lượt khám hành lí cá nhân của tất cả hành khách trên xe. Vì bị say xe, du khách B lớn tiếng yêu cầu mở cửa cho mình xuống trước nhưng bị anh K và anh M sỉ nhục ngăn cản. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm?

A. Anh K, anh B, anh M và chị Y. B. Anh T, anh B và anh M.

C. Anh K, anh B và anh M. D. Anh K, anh M, anh T và chị Y.

Câu 120: Nghi ngờ con gái mình bị anh A trấn lột tiền, anh B nhờ anh C bí mật theo dõi anh A. Vô tình phát hiện cháu H con gái anh A đi một mình trên đường, anh C đã đe dọa sẽ bắt giữ khiến cháu bé hoảng loạn rồi ngất xỉu. Bức xúc, vợ anh A thuê anh K xông vào nhà đập phá đồ đạc và đánh anh C gãy tay. Hành vi của những ai dưới đây cần bị tố cáo?

A. Anh C, anh K, vợ anh A và anh B. B. Anh C, vợ anh A và anh K.

C. Anh C, anh K và anh B. D. Anh C, anh K và vợ chồng anh A.

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

A

B

A

B

C

C

B

A

A

C

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

C

A

A

A

C

A

B

A

A

D

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

D

C

C

D

C

D

C

A

D

A

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

A

A

B

B

D

A

A

C

D

B

GIẢI CHI TIẾT

CÂU

ĐÁP ÁN

HƯỚNG DẪN GIẢI

81

A

- Đối với quá trình sản xuất, tất cả các loại đối tượng lao động, dù trực tiếp hay gián tiếp đều có nguồn gốc từ tự nhiên.

82

B

- Muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải hợp lí hóa sản xuất, thực hành tiết kiệm.

83

A

- Người bị xử phạt hành chính do không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông là biểu hiện đặc trưng tính quyền lực, bắt buộc chung.

84

B

- Ở hình thức sử dụng pháp luật thì chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện.

85

C

- Hành vi xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện là vi phạm dân sự.

86

C

- Một trong những dấu hiệu cơ bản xác định hành vi vi phạm pháp luật là người vi phạm phải có lỗi.

87

B

- Bình đẳng trước pháp luật có nghĩa là mọi công dân không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí.

88

A

- Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc tôn trọng danh dự của nhau.

89

A

- Tự nguyện là một nguyên tắc trong ký kết hợp đồng lao động.

90

C

- Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng kí kinh doanh.

91

C

- Nhà nước đầu tư tài chính để xây dựng hệ thống trường lớp ở vùng sâu, vùng xa là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục.

92

A

- Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ khẳng định ở đó có tội phạm lẩn trốn.

93

A

- Một trong những hình thức thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân là phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan.

94

A

- Tự tiện vào nhà của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

95

C

- Cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

96

A

- Đối với người khiếu nại thì mục đích của khiếu nại là nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp.

97

B

- Việc chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến của người dân về chủ trương xây dựng công trình phúc lợi công cộng là bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi cả nước.

98

A

- Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân được học không hạn chế.

99

A

- Công dân được sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật là thuộc quyền tác giả.

100

D

- Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế.

101

D

- Hàng hóa có những thuộc tính là giá trị, giá trị sử dụng.

102

C

-  Người sản xuất, kinh doanh giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.

103

C

- Người có thẩm quyền áp dụng pháp luật khi thực hiện hành vi điều chuyển nhân viên.

104

D

- Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hình sự khi thực hiện hành vi điều khiển xe gây tai nạn chết người.

105

C

- Hỗ trợ người dân bị thiên tai không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị.

106

D

- Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi tự mình trình bày ý kiến trong cuộc họp.

107

C

- Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu điện phải chuyển thư đúng người nhận.

108

A

- Tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi bỏ phiếu qua đường bưu điện.

109

D

- Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội có nghĩa là quyền của công dân được tham gia thảo luận vào các công việc chung của thôn.

110

A

 -  Quyền được tự do sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học, thuộc quyền sáng tạo.

111

A

 - Gần dịp tết A và B chung tiền mua nguyên liệu và thuốc nổ về làm pháo để bán lấy lãi. Sau đó A và B bị công an bắt quả tang và bị xử phạt theo qui định cuả pháp luật. Việc xử phạt trên đã thể hiện đặc trưng tính quyền lực, bắt buộc chung.

112

A

- Sau khi viết bài phản ánh hiện tượng sốt đất ảo tại khu dân cư của thị trấn lên mạng xã hội để mọi người cảnh giác không bị lừa, chị A thường xuyên bị ông B là chủ một sàn giao dịch bất động sản trong vùng, nhắn tin dọa giết và cho người đến uy hiếp cả nhà khiến chị hoảng loạn tinh thần phải nằm viện điều trị dài ngày. Ông B đã vi phạm pháp luật hình sự.

113

B

- Xã X là một xã miền núi có đồng bào thuộc các dân tộc khác nhau. Nhà nước đã quan tâm, tạo điều kiện ưu đãi để các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã X kinh doanh tốt, nhờ đó mà kinh tế phát triển. Đây là biểu hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực kinh tế.

114

B

- Anh T cần tiền để kinh doanh nên đã vay của Đ 30 triệu đồng và hẹn sẽ trả sau 6 tháng. Việc vay nợ có giấy biên nhận, có chữ kí đầy đủ. Đến ngày hẹn phải trả tiền, Đ đến đòi nợ nhưng T chưa có nên đã khất, hoãn nợ, hẹn sau một tháng sẽ trả. Một tháng sau, Đ lại đến đòi nợ, T mới có 10 triệu, hẹn cho thêm một tuần sẽ trả đầy đủ. Đ không đồng ý và đã cùng mấy người nữa bắt trói T lại, giải về trụ sở công an xã. Việc làm của Đ đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

115

D

- Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh A đang bị tạm giam để điều tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anh A bỏ phiếu. Anh A đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

116

A

- Lãnh đạo thành phố A đã huy động thêm bồ đội công an để hỗ trợ người dân phường Z trực thuộc thành phố, các nhu yếu phẩm cần thiết khi phường này đang bị cách ly vì dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố A đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung có mức sống đầy đủ về vật chất.

117

A

- Với tình huống này vận dụng nội dung bài 2, GDCD12 thì người phải chịu trách nhiệm dân sự gồm anh K và anh Q vì:

+ anh K không làm đủ cỗ cưới theo hợp đồng cho bà T

+ anh Q đã đập phá cửa hàng của anh K.

118

C

- Tương tự như cách làm tình huống trên, với tình huống này vận dụng nội dung bài 4, GDCD12 thì người vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh thì người vi phạm gồm anh H và chị G và ông S vì:

+ Hai cửa hàng đồ chơi trẻ em của anh H và chị G cùng bày bán nhiều mặt hàng bị cấm

+ ông S là người đứng đầu cơ quan chức năng chỉ ký quyết định xử phạt cửa hàng của anh H, còn bỏ qua cửa hàng của chị G do trước đó ông S đã được em của G là anh Y đặt vấn đề giúp đỡ.

119

D

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, GDCD12 quyền bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân thì người vi phạm gồm anh K, anh M, anh T và chị Y vì:

+ , anh T hướng dẫn viên yêu cầu lái xe K và phụ xe M đóng cửa xe để anh cùng chị Y phiên dịch viên lần lượt khám hành lí cá nhân của tất cả hành khách trên xe.

+ Vì bị say xe, du khách B lớn tiếng yêu cầu mở cửa thì bị anh K và anh M sỉ nhục ngăn cản.

120

B

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 7, GDCD12. Hành vi của anh C, vợ anh A và anh K có thể bị tố cáo vì :

+ Anh C đã đe dọa sẽ bắt giữ khiến cháu bé hoảng loạn rồi ngất xỉu.

+ Bức xúc, vợ anh A thuê anh K xông vào nhà đập phá đồ đạc và đánh anh C gãy tay.

------------------------HẾT-------------

Đề 6

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Thuvienhoclieu.Com

MÔN THÀNH PHẦN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian: 50 phút

Câu 81. Công ty X đã bố trí nhiều lao động nữ vào làm các công việc nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại. Trong trường hợp này, công ty X đã vi phạm

A. quyền lao động của công dân.

B. quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

C. giao kết hợp đồng lao động.

D. quyền tự do lựa chọn việc làm.

Câu 82. Luật Giao thông đường bộ quy định tất cả người tham gia giao thông phải chấp hành chỉ dẫn của đèn tín hiệu giao thông, là biểu hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính phổ biến. B. Tính quy phạm phổ biến.

C. Tính xã hội. D. Tính cộng đồng.

Câu 83. Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. C. Thi hình pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật.

Câu 84. Trong các hình thức dưới đây, hình thức nào là sử dụng pháp luật?

A. Công dân làm những việc mà pháp luật cho phép làm.

B. Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật.

C. Công dân không làm những việc mà pháp luật cấm.

D. Công dân làm những việc mà pháp luật quy định phải làm.

Câu 85. Anh A và chị C cùng tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ đa khoa ở trường Đại học Y. Khi ra trường, anh A xin vào một bệnh viện chuyên ngành tim mạch để làm việc. Chị C mở một nhà thuốc tư nhân nên đã thuê bằng dược sĩ của chị K để hành nghề. Trong trường hợp này, ai không vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị C và chị K. B. Chị K. C. Chị C. D. Anh A.

Câu 86. Một trong các nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc là, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam

A. đều có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước.

B. đều có đại biểu bằng nhau trong các cơ quan nhà nước.

C. đều có đại biểu trong tất cả các cơ quan nhà nước ở địa phương.

D. đều có người giữ vị trí lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước.

Câu 87. K mới 14 tuổi đi xe máy vào đường ngược chiều, bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và ra quyết định xử phạt hành chính đối với Khải. Cụ thể K bị

A. kỷ luật. B. cảnh cáo. C. tịch thu phương tiện. D. phạt tiền.

Câu 88. Vào dịp cuối năm A rủ B đi vận chuyển thuê pháo nổ cho chủ hàng. B đã không đồng ý với A vì biết rằng đó là hành vi vi phạm pháp luật. Việc làm của B là hình thức thực hiện pháp luật nào sau đây?

A. Áp dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Sử dụng pháp luật.

Câu 89. Anh Đ xây nhà trên phần đất nhà mình nhưng làm ảnh hưởng dẫn đến vách tường nhà chị H bị nứt nghiêm trọng. Nhận định nào dưới đây là đúng trong trường hợp này?

A. Anh Đ thực hiện đúng pháp luật do xây nhà trên đất của mình.

B. Anh Đ phải chịu trách nhiệm hành chính vì đã xâm phạm đến tài sản của chị H.

C. Anh Đ xâm phạm quan hệ tài sản nên phải chịu trách nhiệm dân sự.

D. Anh Đ phải chịu trách nhiệm hình sự và phải bồi thường cho chị H.

Câu 90. K 16 tuổi, bị Công an bắt khi đang vận chuyển trái phép ma túy. Cơ quan Công an kết luận K đã vi phạm pháp luật về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. K có phải chịu trách nhiệm pháp lí không? Vì sao?

A. Không, vì K chỉ vận chuyển hộ người khác. B. Có, vì K đã đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lí.

C. Không, vì K đang tuổi vị thành niên. D. Có, vì K phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Câu 91. Khi công dân vi phạm pháp luật với mức độ và tính chất vi phạm như nhau thì phải

A. chịu trách nhiệm pháp lí như nhau. B. chịu trách nhiệm dân sự như nhau.

C. chịu trách nhiệm dân sự khác nhau. D. chịu trách nhiệm pháp lí khác nhau.

Câu 92. Trên đường phố, mọi phương tiện tham gia giao thông đều phải chấp hành Luật Giao thông đường bộ dù đó là phương tiện của lãnh đạo cấp cao hay của người dân. Điều này thể hiện

A. công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. B. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

C. quyền dân chủ của công dân. D. quyền tự do của công dân.

Câu 93. Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là

A. vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về tài sản riêng.

B. vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

C. người vợ chịu trách nhiệm về việc nuôi dạy con cái.

D. người chồng chịu trách nhiệm về việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Câu 94. Những hành vi vi phạm pháp luật xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều được xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội là thể hiện

A. trách nhiệm đảm bảo quyền bình đẳng của cá nhân, tổ chức trước pháp luật.

B. trách nhiệm bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

C. nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trong xã hội.

D. nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

Câu 95. Ông A là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh B, ông đã lợi dụng chức vụ để tham nhũng công quỹ. Tòa án nhân dân tỉnh B đã xét xử ông A đúng theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện

A. công dân bình đẳng về quyền và trách nhiệm pháp lí.

B. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

C. công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

D. công dân bình đẳng về mọi mặt trước pháp luật.

Câu 96. Nhà nước đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường ở đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện, pháp luật bắt nguồn từ đâu ?

A. Từ cuộc sống ở đô thị.

B. Từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

C. Từ thực tiễn đời sống xã hội.

D. Từ yêu cầu bảo vệ môi trường.

Câu 97. Việc cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã thể hiện quyền bình đẳng về

A. điều kiện chăm sóc về thể chất. B. điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa.

C. điều kiện học tập không hạn chế. D. điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa.

Câu 98. Công dân góp ý vào dự thảo Luật Biểu tình. Đây là thể hiện quyền:

A. bảo đảm bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. B. bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C. tự do ngôn luận. D. bất khả xâm phạm về thân thể.

Câu 99. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân là loại quyền gắn với

A. tự do của công dân. B. nghĩa vụ của công dân.

C. lợi ích của công dân. D. nhu cầu của công dân.

Câu 100. Ý kiến nào sau đây là sai khi nói về quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Chỉ những người có thẩm quyền và được pháp luật cho phép mới được quyền bắt người.

B. Khi cần thiết công an có quyền bắt người.

C. Trong trường hợp cần thiết có thể bắt và giam giữ người nhưng phải theo đúng quy định của pháp luật.

D. Tự tiện bắt và giam giữ người là hành vi trái pháp luật.

Câu 101. A và B yêu nhau nhưng gia đình B phản đối kịch liệt. Bố mẹ B đã bắt và giam cô lại đến khi nào đồng ý là không yêu và không có quan hệ gì với A nữa mới thả cô ra. Hành vi giam B của bố mẹ B đã xâm phạm quyền nào của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

B. Quyền tự do ngôn luận.

C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.

D. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.

Câu 102. Công ty H buôn bán thuốc bổ gan giả, cho vào thuốc quá liều lượng chất cấm trong dược liệu theo quy định của Bộ Y tế. Hành vi công ty H xâm phạm tới quyền

A. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

B. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.

C. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

D. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

Câu 103. Nghi ngờ anh A có dấu hiệu vi phạm pháp luật Hình sự, nên anh H đã âm thầm lấy điện thoại, kiểm tra email của anh A. Trưởng Công an thành phố T đã có lệnh yêu cầu kiểm tra email, điện thoại anh A để phục vụ điều tra, đồng chí công an M đã có giấy triệu tập và kiểm tra anh A. Ai trong đây đã xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về an toàn thư tín, điện tín?

A. Trưởng công an thành phố T. B. Anh H.

C. Công an M. D. Công an M và anh H.

Câu 104. Một trong các nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân

A. thảo luận vào các công việc chung của đất nước.

B. phê phán cơ quan nhà nước trên Facebook.

C. giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

D. xây dựng văn bản pháp luật về chính trị, kinh tế

Câu 105. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của

A. công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. B. công dân từ đủ 20 tuổi trở lên.

C. cán bộ, công chức nhà nước. D. mọi công dân.

Câu 106. Điểm khác biệt rõ nhất giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo là

A. phạm vi áp dụng quyền khiếu nại, tố cáo. B. mục đích của quyền.

C. đối tượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo. D. đối tượng sử dụng quyền.

Câu 107. Nhân dân xã L biểu quyết công khai quyết định việc xây dựng nhà văn hóa xã với sự đóng góp của các hộ gia đình. Việc làm này là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền từ do bày tỏ ý kiến, nguyện vọng. B. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

C. Quyền công khai, minh bạch. D. Quyền tự do ngôn luận.

Câu 108. Khi cho rằng quyết định kỉ luật chị D với hình thức buộc thôi việc là sai, chị D làm đơn khiếu nại quyết định này. Chị D cần gửi đơn khiếu nại đến

A. Giám đốc công ty. B. Cơ quan cấp trên của công ty.

C. Cơ quan công an. D. Tổ chức Đảng của công ty.

Câu 109. Việc phổ cập giáo dục tiểu học là biểu hiện quyền

A. tự do của công dân. B. phát triển của công dân.

C. học tập của công dân. D. sáng tạo của công dân.

Câu 110. Công dân không thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây ?

A. Lựa chọn trường mĩ thuật. B. Nghiên cứu khoa học, công nghệ.

C. Đưa ra phát minh, sáng chế. D. Hợp lí hóa dây truyền sản xuất.

Câu 111. An đỗ đại học nhưng bố An không cho đi học vì cho rằng con gái không cần phải học nhiều. Như vậy, bố An đã vi phạm nội dung nào trong quyền học tập của công dân?

A. Có thể học bằng nhiều hình thức. B. Có quyền học bất cứ ngành nghề nào.

C. Có quyền học từ thấp đến cao. D. Quyền học tập không hạn chế của công dân.

Câu 112. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, A thi đỗ và học Đại học B. Trong thời gian này, A học thêm văn bằng 2 tại Đại học X. Như vậy, A đã thực hiện nội dung nào trong quyền học tập của công dân?

A. Học không hạn chế. B. Học bất cứ nghề nào. C. Học bất cứ ngành nào. D. Học suốt đời.

Câu 113. Công dân nam dưới bao nhiêu tuổi trở xuống không phải đăng kí nghĩa vụ quân sự?

A. Dưới 19 tuổi. B. Dưới 20 tuổi. C. Dưới 18 tuổi. D. Dưới 17 tuổi.

Câu 114. Trong nền kinh tế hàng hóa khái niệm cầu được gọi tắt cho cụm từ nào?

A. Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa B. Nhu cầu của người tiêu dùng.

C. Nhu cầu có khả năng thanh toán. D. Nhu cầu của mọi người.

Câu 115. Đối tượng lao động và tư liệu lao động kết hợp lại thành

A. phương thức sản xuất. B. quá trình sản xuất. C. lực lượng sản xuất. D. tư liệu sản xuất.

Câu 116. Anh Đại muốn bán xe ô tô, anh không bàn với vợ vì cho rằng xe anh mua, còn vợ thì ở nhà nội trợ không biết gì về xe và giá cả, theo em anh Đại đã vi phạm nội dung

A. Bình đẳng trong quan hệ nhân thân B. Bình đẳng trong kinh doanh.

C. Bình đẳng trong lao động. D. Bình đẳng trong quan hệ tài sản

Câu 117. Theo yêu cầu của quy luật giá trị, nguyên tắc ngang giá có nghĩa là hàng hóa A và hàng hóa B ngang nhau về?

A. sức cạnh tranh trên thị trường.

B. giá cả.

C. giá trị trao đổi.

D. thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa A và hàng hóa B.

Câu 118. Để giành được các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, tất yếu các nhà sản xuất phải

A. hạ giá thành sản phẩm xuống. B. cạnh tranh với nhau.

C. thu hẹp quy mô sản xuất. D. tăng quy mô sản xuất.

Câu 119: Bức xúc về việc anh H tự ý rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để cá độ bóng đá, chị M vợ anh bỏ đi khỏi nhà. Thương cháu nội mới hai tuổi thường xuyên khóc đêm vì nhớ mẹ, bà S mẹ anh H gọi điện xúc phạm thông gia, đồng thời ép con trai bỏ vợ. Khi chi M nhận quyết định li hôn, ông G bố chị đến nhà bà S gây rối nên bị chị Y con gái bà đuổi về. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Anh H, chị M và ông G. B. Chi M, bà S, ông G và chị Y.

C. Anh H, chị M và bà S. D. Anh H, chị M, bà S và ông G.

Câu 120: Do có mâu thuẫn từ việc thanh toán tiền thuê nhà giữa Công ty TNHH của ông K và bà Y là chủ nhà, bà Y đã gọi hai con trai là M và N đến hành hung ông K, làm ông bị trấn thưong. ông K vội vàng gọi tổ bảo vệ của công ty đến và khống chế hành vi của các con bà Y, tiếp tục dùng vũ lực ép M và N đến nhà kho của công ty gần đó và giam họ sụốt gần 8 tiếng đồng hồ, cho đến khi có lực lượng chức năng đến giải quyết mới thả ra. Vậy ai là người đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Bà Y, M, N. B. M, N và bảo vệ.

C. Ông K và bảo vệ. D. Ông K, bà Y, M, N và bảo vệ.

----------------Hết--------------

ĐÁP ÁN ĐỀ

81. B

82. B

83. A

84. A

85. D

86. A

87. B

88. C

89. C

90. B

91. A

92. A

93. B

94. D

95. B

96. C

97. C

98. C

99. A

100. B

101. A

102. A

103. B

104. A

105. D

106. B

107. B

108. A

109. C

110. A

111. D

112. A

113. D

114. C

115. D

116. C

117. D

118. B

119. C

120. C

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu

Đáp án

Hướng dẫn giải

Ghi chú

81

B

Đáp án B

Công ty X đã bố trí nhiều lao động nữ vào làm các công việc nặng nhọc, nguy hiểm và độc hại. Trong trường hợp này, công ty X đã vi phạm quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

GDCD 12-Bài 4 trang 36

82

B

Chọn đáp án B

Tính quy phạm phổ biến của pháp luật là những quy tắc xử sự chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Điều này thể hiện giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật. Như vây, Luật Giao thông đường bộ quy định tất cả người tham gia giao thông phải chấp hành chỉ dẫn của đèn tín hiệu giao thông, là biểu hiện tính quy phạm phổ biến của pháp luật.

GDCD 12-Bài 1 trang 5

83

A

Đáp án A

Sử dụng pháp luật là cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm

GDCD 12-Bài 2 trang 17

84

A

đáp án A

Theo SGK Giáo dục công dân 12, sử dụng pháp luật là các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép làm.

GDCD 12-Bài 2 trang 17

85

D

Trong trường hợp này, người không vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh là anh A

GDCD 12-Bài 4 trang 38

86

A

Một trong các nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc là, các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống cơ quan nhà nước.

GDCD 12-Bài 5 trang 46

87

B

đáp án B

Theo Điều 21 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ: phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện vi phạm quy định trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

GDCD 12-Bài 2 trang 23,24

88

C

đáp án C

Tuân thủ pháp luật là việc các cá nhân tổ chức không làm những việc mà pháp luật cấm. Việc làm của B là thực hiện hình thức tuân thủ pháp luật.

GDCD 12-Bài 2 trang 17

89

C

đáp án C

Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản (quan hệ sở hữu, quan hệ hợp đồng...) và quan hệ nhân thân. Theo Điều 272, 273 Bộ Luật Dân sự quy định trách nhiệm của người xây dựng công trình làm ảnh hưởng đến công trình của người khác.

GDCD 12-Bài 2 trang 22

90

B

đáp án B

người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. K đã 16 tuổi nên K đã đủ tuổi chịu trách nhiệm pháp lí với mọi tội phạm, dù đó là tội phạm ở mức độ nào.

GDCD 12-Bài 2 trang 22

91

A

đáp án A

Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau, không phân biệt đối xử.

GDCD 12-Bài 3 trang 28

92

A

đáp án A

Quyền và nghĩa vụ của công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, thành phần và địa vị xã hội. Như vậy, mọi phương tiện tham gia giao thông đều phải chấp hành Luật Giao thông đường bộ dù đó là phương tiện của lãnh đạo cấp cao hay của người dân. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

GDCD 12-Bài 3 trang 28

93

B

đáp án B

Bình đẳng giữa vợ và chồng là vợ, chồng bình đẳng với nhau, có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt trong gia đình.

GDCD 12-Bài 4 trang 33

94

D

đáp án D

Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật. Nhà nước là cơ quan đảm bảo việc thực hiện pháp luật, sử dụng pháp luật để đảm bảo những quyền lợi hợp pháp cho công dân, vì vậy đáp án chính xác nhất là: nhà nước đảm bảo quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.

GDCD 12-Bài 3 trang 28

95

B

đáp án B

Công dân dù ở địa vị nào, làm bất cứ nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật. Điều này thể hiện công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí.

GDCD 12-Bài 3 trang 28

96

C

Nhà nước đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường ở đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Điều này thể hiện, pháp luật bắt nguồn :Từ thực tiễn đời sống xã hội.

GDCD 12-Bài 1 trang 8

97

C

Chọn đáp án C

Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, thành phần, địa vị xã hội. Học sinh là người dân tộc thiểu số điều kiện học tập kém hơn học sinh ở khu vực khác nên cần được cộng điểm ưu tiên để đảm bảo quyền bình đẳng giữa các vùng miền. Điều này thể hiện quyền bình đẳng về điều kiện học tập không hạn chế.

GDCD 12-Bài 5 trang 47

98

C

đáp án C

Công dân có quyền tự do ngôn luận nghĩa là: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Vậy, việc công dân góp ý vào dự thảo Luật Biểu tình là thể hiện quyền tự do ngôn luận

GDCD 12-Bài 6 trang 60

99

A

Chọn đáp án A

Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân là loại quyền gắn với tự do cá nhân của công dân, được ghi nhận tại Điều 71 Hiến pháp năm 1992 và được quy định thành một nguyên tắc trong Bộ luật Tố tụng Hình sự nước ta.

GDCD 12-Bài 6 trang 56

100

B

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là, không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Vậy khi cần thiết công an có quyền bắt người là ý kiến sai.

GDCD 12-Bài 6 trang 55

101

A

Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là, không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Như vậy, việc làm của bố mẹ B đã xâm phạm quyền này.

GDCD 12-Bài 6 trang 55

102

A

Công dân có quyền được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, không ai được xâm phạm về tính mạng và sức khỏe của người khác. Trong trường hợp này, công ty H không đánh người, cũng không giết người. Tuy nhiên, hành vi làm giả thuốc bổ gan, cho vào quá liều lượng chất cấm theo quy định của Y tế. Điều này, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, hành vi này của công ty H là đã vi phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.

GDCD 12-Bài 6 trang 56

103

B

Không ai được tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác. Quyền được đảm bảo an toàn thư tín, điện tín là quyền cơ bản của mọi công dân, không ai được phép xâm phạm. Chỉ những trường hợp cần thiết theo quy định của pháp luật mới có quyền kiểm soát thư. Trong trường hợp này, anh M đã có giấy triệu tập và kiểm tra anh A, Trưởng Công an thành phố T đã có lệnh yêu cầu kiểm tra, anh H không phải người có thẩm quyền pháp lý cũng không được sự đồng ý của anh A. Vì vậy, trong tình huống này, anh H đã vi phạm quyền được pháp luật đảm bảo về an toàn thư tín, điện tín.

GDCD 12-Bài 6 trang 60

104

A

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và trong từng địa phương; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội.

GDCD 12-Bài 7 trang 73

105

D

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và trong từng địa phương.

GDCD 12-Bài 7 trang 73

106

B

Mục đích của quyền khiếu nại là nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị xâm hại. Mục đích của tố cáo là nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân. Như vậy, điểm khác biệt rõ nhất giữa quyền khiếu nại và quyền tố cáo là mục đích của quyền.

GDCD 12-Bài 7 trang 75

107

B

Chọn đáp án B

Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi cả nước và trong từng địa phương; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Như vậy, trong trường hợp này, công dân đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội.

GDCD 12-Bài 7 trang 75

108

A

Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại là cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại theo quy định của Luật Khiếu nại, đó là: người đứng đầu cơ quan hành chính có quyết định, hành vi hành chính bị khiếu nại (có thể là quyết định, hành vi hành chính của người đứng đầu hoặc của cán bộ, công chức do người đó quản lí). Như vậy, trong trường hợp này, chị D nên khiếu nại đến Giám đốc công ti.

GDCD 12-Bài 7 trang 75

109

C

Việc phổ cấp giáo dục tiểu học tức là tạo điều kiện cho mọi công dân học tập từ thấp đến cao. Điều này là biểu hiện quyền học tập của công dân.

GDCD 12-Bài 8 trang 84

110

A

Công dân không thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp: Lựa chọn trường mĩ thuật.

GDCD 12-Bài 8 trang 85

111

D

Chọn đáp án D

Học tập là một trong những quyền cơ bản của con người, của công dân, theo đó, Mọi công dân có quyền học không hạn chế; có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp; có quyền học thường xuyên, học suốt đời. Như vậy, bố An đã vi phạm nội dung mọi công dân đều có quyền học không hạn chế trong quyền học tập của công dân.

GDCD 12-Bài 8 trang 84

112

A

Mọi công dân có quyền học không hạn chế, Từ Tiểu học, đến Trung học, Đại học và Sau Đại học. Việc A sau khi tốt nghiệp trung học đã học lên Đại học là thực hiện quyền học không hạn chế.

GDCD 12-Bài 8 trang 84

113

D

Theo Khoản 1 Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về đối tượng đăng kí nghĩa vụ quân sự là "Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên". Như vậy, công dân nam dưới 17 tuổi trở xuống không phải đăng kí nghĩa vụ quân sự.

114

C

Sản xuất của cải vật chất có vai trò:

- Quyết định mọi hoạt động của xã hội.

- Là cơ sở tồn tại xã hội.

Cho nên đáp án đúng là A- vai trò của sản xuất của cải vật chất

GDCD 11-Bài 1 trang 5

115

D

Theo SGK GDCD trang 8 thì tư liệu sản xuất là sự kết hợp giữa đối tượng lao động và tư liệu lao động. Vậy đáp án đúng là tư liệu sản xuất.

GDCD 11-Bài 1 trang 8

116

C

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại việc trao đổi hàng hóa, dịch vụ sẽ diễn ra một cách linh hoạt thông qua các hình thức môi giới, trung gian, quảng cáo, tiếp thị…Vậy đáp án đúng là một cách linh hoạt.

GDCD 11-Bài 2 trang 24

117

D

Theo yêu cầu của quy luật giá trị, nguyên tắc ngang giá có nghĩa là hàng hóa A và hàng hóa B ngang nhau về thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất hàng hóa A và hàng hóa B.

GDCD 11-Bài 2 trang 15

118

B

Để giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, tất yếu giữa họ có sự cạnh tranh với nhau.

GDCD 11-Bài 4 trang 37

119

C

- Vận dụng nội dung quyền bình đẳng trong trong hôn nhân và gia đình thì người vi phạm quyền bình đẳng trong trong hôn nhân và gia đình là:

+ anh H tự ý rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để cá độ bóng đá

+ chị M vợ anh bỏ đi khỏi nhà đi và không có trách nhiệm đến việc chăm sóc con nhỏ

+ Bà S ép con trai bỏ vợ.

Vậy anh H, chị M và bà S. vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh

GDCD 12-Bài 4 trang 38

120

C

- Vận dụng nội dung quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân thì :

+ ông K vội vàng gọi tổ bảo vệ của công ty đến và khống chế hành vi của các con bà Y, tiếp tục dùng vũ lực ép M và N đến nhà kho của công ty gần đó và giam họ sụốt gần 8 tiếng đồng hồ. Vậy ông K và bảo vệ có hành vi bắt, giam , giữ người trái pháp luật. Đây là những hành vi vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

GDCD 12-Bài 6 trang 55

Đề 7

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Thuvienhoclieu.Com

MÔN THÀNH PHẦN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian: 50 phút

Câu 81: Công ty sản xuất nước nước mắm Y đang kinh doanh có hiệu quả thì bị báo X đăng tin không đúng sự thật rằng nước mắm của công ty Y có chứa chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trên cơ sở quy định của pháp luật, công ty Y đã đề nghị báo X cải chính thông tin sai lệch này. Sự việc này cho thấy, pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân ?

A. Pháp luật bảo vệ mọi quyền lợi của công dân.

B. Pháp luật luôn đứng về phía người sản xuất kinh doanh.

C. Pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

D. Pháp luật bảo vệ mọi nhu cầu của công dân.

Câu 82: Công dân góp ý khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thực hiện quyền nào?

A. Tham gia quản lí Nhà nước và xã hội. B. Quyền chính trị của công dân.

C. Tự do ngôn luận. D. Tham gia vào đời sống chính trị, xã hội.

Câu 83: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. học vượt cấp B. học suốt đời C. miễn học phí D. cấp học bổng

Câu 84: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không xuất phát từ

A. sự tồn tại nhiều chủ sở hữu. B. nền kinh tế tự nhiên.

C. lợi ích kinh tế đối lập. D. điều kiện sản xuất khác nhau.

Câu 85: Nội dung nào sau đây thuộc nhóm quyền tự do cơ bản của công dân

A. Quyền khiếu nại, tố cáo B. Quyền tự do ngôn luận

C. Quyền được phát triển D. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.

Câu 86: Mọi công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp là thể hiện bình đẳng về

A. Quyền B. bổn phận C. Nghĩa vụ D. Trách nhiệm

Câu 87: Anh L không chấp nhận lệnh gọi nghĩa vụ quân sự nên Chủ tịch UBND xã xử phạt hành chính đối với anh. Việc làm của chủ tịch UNND xã là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?

A. thi hành pháp luật. B. sử dụng pháp luật. C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật.

Câu 88: Một trong những dấu hiệu để xác nhận hành vi vi phạm pháp luật

A. phải có năng lực trách nhiệm pháp lý B. cần bảo mật lý lịch cá nhân

C. phải cố ý thực hiện hành vi trái pháp luật D. cần chủ động đăng ký nhân khẩu

Câu 89: Người có quyền tố cáo là

A. Mọi cá nhân, tổ chức. B. Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước.

C. Chỉ có công dân. D. Chỉ có những người cùng cơ quan, đơn vị.

Câu 90: Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật mọi doanh nghiệp đều có quyền:

A. miễn giảm thuế B. tự chủ đăng ký kinh doanh

C. kinh doanh không cần đăng ký D. tự chủ tiến hành kinh doanh

Câu 91: Việc nhà nước thực hiện phun thuốc sát khuẩn chống các ổ dịch Covid 19 đó là thể hiện nhà nước quan tâm đến

A. chăm sóc sức khỏe cho nhân dân B. phát huy quyền của con người

C. vệ sinh môi trường D. phát triển đất nước

Câu 92: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó

A. đang lên kế hoạch thực hiện tội phạm

B. đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng

C. đang có ý định phạm tội

D. đang họp bàn thực hiện tội phạm

Câu 93: Anh M đi làm xa nhà nên đã yêu cầu vợ mình phải nghỉ việc để chăm sóc gia đình. Trong trường hợp trên anh M đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?

A. tài sản B. nhân thân C. thân nhân D. công việc

Câu 94: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và

A. duy trì kinh tế tự cấp. B. tăng năng suất lao động.

C. san bằng mọi lợi nhuận. D. nâng cao tỉ lệ lạm phát.

Câu 95: Nhân dân thôn X họp bàn và quyết định mức góp tiền của từng hộ dân về xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, việc này cũng được lãnh đạo xã chấp thuận và ủng hộ kinh phí. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn X thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi

A. xã hội B. cả nước C. cơ sở D. trung ương

Câu 96: Hợp đồng lao động không được ký kết

A. vì lợi ích của người lao động B. gián tiếp với người lao động

C. trực tiếp với người lao động D. tự nguyện và bình đẳng.

Câu 97: Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?

A. bình đẳng B. trực tiếp C. bỏ phiếu kín D. phổ thông

Câu 98: Trạm trưởng trạm y tế phường X là chị V bí mật mở phòng khám tư nhân và thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt. Chị V đã vi phạm pháp luật nào sau đây?

A. Dân sự và kỉ luật B. Hình sự và kỉ luật

C. Hành chính và kỉ luật D. Hình sự và dân sự

Câu 99: Chị P thuê ông M là chủ một công ty in làm bằng đạí học giả rồi dùng bằng kinh doanh thuốc tân dược. Đồng thời, chị P tiếp cận với ông T là lãnh đạo cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ mình và loại hồ sơ củạ chị K cũng đang xin đăng kí kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi nhận của chị P năm mươi triệu đồng, ông T đã loại hồ sơ hợp lệ của chị K và cấp giấy phép kinh doanh cho chị P. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Chị P, Ông M và ông T. B. Chị P, ông M và chị K

C. Chị P, Ông M, ông T và chị K. D. Chị p, chị K và ông T

Câu 100: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. sử dụng nguồn ngân sách quốc gia B. giám sát quy hoạch đô thị

C. hợp lý hóa sản xuất D. lựa chọn việc làm phù hợp với khả năng.

Câu 101: Do không đồng tình với kết quả thi hoa hậu, nhà báo X đã đăng lên facebook cá nhân quan điểm của mình không đồng tình với kết quả thi hoa hậu. Hơn nữa ông còn dùng những lời lẽ thô tục để nói về hoa hậu H. Nhà báo X đã xâm phạm đến quyền gì của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về quan hệ riêng tư B. quyền tự do ngôn luận

C. được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm D. được bảo hộ về đời sống tình cảm

Câu 102: Ở nước ta bao giờ cũng có người dân tộc thiểu số đại diện cho quyền lợi của các dân tộc ít người tham gia làm đại biểu Quốc hội. Điều này thể hiện

A. Bình đẳng giữa các vùng miền.

B. Bình đẳng giữa nhân dân miền núi và miền xuôi.

C. Bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị.

D. Bình đẳng giữa các thành phần dân cư.

Câu 103: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu, các chủ thể kinh tế thường

A. thu hẹp quy mô sản xuất. B. đồng loạt tăng giá sản phẩm.

C. mở rộng quy mô sản xuất. D. đồng loạt tuyển dụng công nhân.

Câu 104: Chủ một cửa hàng kinh doanh là chị U cung cấp cho cơ quan công an về hành vi nhận hối lộ của ông S là cán bộ chức năng nên bị ông S dọa thu hồi giấy phép kinh doanh. Chỉ U đã sử dụng quyền nào dưới đây

A. tố cáo B. truy tố C. Khiếu kiện D. khiếu nại

Câu 105: Chủ một cơ sở sản xuất tư nhân là anh K bị toà án tuyên phạt tù và yêu cầu bồi thường thiệt hại về tội tang trữ pháo gây cháy nổ làm một người tử vong. Anh K đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào

A. Kỉ luật và dân sự B. Hình sự và kỉ luật

C. Hành chính và dân sự D. Hình sự và dân sự

Câu 106: Anh K lái xe đi ngược đường một chiều làm ùn tắc giao thông. Anh K đã không thực hiện hình thực hiện hình thức pháp luật nào?

A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật.

Câu 107: Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì công dân sử dụng quyền

A. tố cáo B. phản biện C. khiếu nại D. phán quyết

Câu 108: Theo quy định của pháp luật mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ

A. tuyển dụng chuyên gia cao cấp B. tham gia xây dựng nhà tình thương

C. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký D. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên

Câu 109: Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật dân sự

A. Người mua hàng không trả tiền đúng thời hạn cho người bán

B. Nhân viên công ty thường xuyên đi làm muộn

C. Học sinh A 18 tuổi không đội nón bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô

D. Tham ô tài sản nhà nước

Câu 110: Khi đo đất để cấp sổ đỏ cho nhà ông T, cán bộ địa chính xã tên H vì tư lợi đã đo lấn chiếm qua nhà ông M 10 mét đất. Gia đình ông M đã gửi đơn lên ông Q Chủ tịch UBND xã. Do trước đó đã nhận 50 triệu từ phía gia đình ông T nên ông Q đã chỉ đạo cán bộ địa chính sửa lại hồ sơ gốc nhầm cấp sổ đỏ cho gia đình ông T. Trong trường hợp này những ai có thể vi phạm hình sự và kỉ luật

A. Ông T và ông H B. Ông T và ông H, ông Q

C. Ông T và ông Q D. Ông Q và H

Câu 111: Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và

A.tổ chức thực hiện pháp luật.

B.xây dựng chủ trương, chính sách.

C.xây dựng kế hoạch phát triển đất nước.

D.tổ chức thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Câu 112: Ông D là Giám đốc công ty môi giới xuất khẩu lao động S, sau khi nhận tiền đặt cọc tám trăm triệu đồng của anh T và anh C đã cùng vợ là bà H trốn về quê sinh sống. Khi phát hiện chỗ ở của ông D, anh T và anh C thuê anh Y bắt giam và đánh bà H đi cấp cứu. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A. Ông D, bà H. B. Anh Y, anh T, anh C

C. Ông D, anh T, anh Y. D. Ông D, anh T, anh C

Câu 113: Ông H là giám đốc công ty tư nhân có hành vi trốn thuế, đồng thời ông còn thuê anh X vận chuyển và chôn lấp trái phép chất thải nguy hại. Biết được việc đó, anh S đã bàn với T, O và V đi tố cáo ông H. Nhưng vì mục đích riêng T không chỉ tố cáo ông H mà còn đe dọa tính mạng con anh S nhằm gây áp lực để anh S từ bỏ ý định tố cáo. Những ai dưới đây không tuân thủ pháp luật.

A. Ông H, anh V và T B. Chỉ mình anh T

C. Chỉ mình anh H D. Ông H, anh X và anh T

Câu 114: Quyền được tự do sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học, thuộc quyền nào dưới đây?

A. quyền phát triển B. quyền sáng tạo C. quyền tồn tại D. quyền học tập

Câu 115: Việc khám xét chỗ ở của một người không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo

A. yêu cầu của Tòa án nhân dân B. yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân

C. trình tự, thủ tục do pháp luật quy định D. chỉ đạo của cơ quan điều tra

Câu 116: Cảnh sát giao thông xử phạt nguời tham gia giao thông đường bộ vi phạm trật tự an toàn giao thông, bất kể người đó là ai. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây ?

A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

B. Bình đẳng trước pháp luật.

C. Bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lý.

D. Bình đẳng khi tham gia giao thông.

Câu 117: M và H được tuyển dụng vào công ty X với thời điểm ngang nhau. Nhưng chị L là kế toán công ty xếp M hưởng mức lương cao hơn do tốt nghiệp trước H một năm. H đã gửi đơn khiếu nại đến giám đốc nhưng giám đốc cho rằng đó là chức năng của phòng nhân sự. Trong trường hợp này những ai sử dụng pháp luật.

A. Anh H B. Chị L và M C. Chị L D. Giám đốc và chị L

Câu 118: Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi chúng để tạo ra các sản phẩm

A. bảo mật các nguồn thu nhập. B. đo lường tỉ lệ lạm phát.

C. cân đối ngân sách quốc gia. D. phù hợp với nhu cầu của mình.

Câu 119: N và H trèo vào nhà ông K ăn trộm. Ông K và vợ là bà S bắt được H, còn N chạy thoát. Hai con của ông bà là M và T tức giận đã xông vào đánh H bị thương. Hai vợ chồng ông đã nhốt H vào nhà kho. Ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?

A.  N và H B.  Ông K và bà S

C.  M và T D.  Ông K, bà S, M và T.

Câu 120: Anh M chồng chị X ép buộc vợ mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình dù chị không muốn. Gho rằng chị X dựa dẫm chồng, bà B mẹ chồng chị khó chịu nên thường xuyên bịa đặt nói xấu con dâu. Thấy con gái phải nhập viện điều trị dài ngày vì quá căng thẳng, bà C mẹ ruột chị X đã bôi nhọ danh dự bà B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Anh M, bà B và bà C. B. Anh M và bà B.

C. Anh M và bà C. D. Vợ chồng chị X và bà B.

---------------------------------------------

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN

81-C

82-A

83-B

84-D

85-B

86-A

87-D

88-A

89-C

90-B

91-A

92-B

93-B

94-B

95-C

96-B

97-D

98-C

99-A

100-C

101-C

102-C

103-A

104-A

105-D

106-C

107-C

108-C

109-A

110-D

111-A

112-B

113-D

114-B

115-C

116-C

117-A

118-D

119-B

120-B

GIẢI CHI TIẾT

Câu

Đáp án

Hướng dẫn giải

Ghi chú

81

C

Công ty sản xuất nước nước mắm Y đang kinh doanh có hiệu quả thì bị báo X đăng tin không đúng sự thật rằng nước mắm của công ty Y có chứa chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trên cơ sở quy định của pháp luật, công ty Y đã đề nghị báo X cải chính thông tin sai lệch này. Sự việc này cho thấy, pháp luật có vai trò : Pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bài 1-GDCD 12

82

A

Công dân góp ý khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thực hiện quyền: Tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.

Bài 7-GDCD 12

83

B

Đáp án B

Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được học suốt đời.

Bài 8-GDCD 12

84

B

Đáp án B

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không xuất phát từ nền kinh tế tự nhiên

Bài 4-GDCD 11

85

B

Đáp án B

Nội dung nào sau đây thuộc nhóm quyền tự do cơ bản của công dân: Quyền tự do ngôn luận

Bài 6-GDCD 12

86

A

Đáp án A

Mọi công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều được ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp là thể hiện bình đẳng về Quyền

Bài 3-GDCD 12

87

D

Đáp án D

Việc làm của chủ tịch UNND xã là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật: áp dụng pháp luật.

Bài 2-GDCD 12 trang 18

88

A

Đáp án A

Các dấu hiệu vi phạm pháp luật

Thứ nhất, là hành vi trái pháp luật

+ Hành vi đó có thể là hành động – làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật hoặc không hành động – không làm những việc phải làm theo quy định của pháp luật

+ Hành vi đó xâm phạm, gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

­ Thứ hai, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.

Năng lực trách nhiệm pháp lí được hiểu là khả năng của người đã đạt một độ tuổi nhất định theo quy định pháp luật, có thể nhận thức, điều khiển và chịu trách nhiệm về việc thực hiện hành vi của mình.

­ Thứ ba, người vi phạm pháp luật phải có lỗi.

Lỗi thể hiện thái độ của người biết hành vi của mình là sai, trái pháp luật , có thể gây hậu quả không tốt nhưng vẫn cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sự việc xảy ra.

Bài 2-GDCD 12

89

C

Đáp án C

Người có quyền tố cáo là chỉ có công dân.

Bài 7-GDCD 12

90

B

Đáp án B

Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện theo quy định pháp luật mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh

Bài 4-GDCD 12 trang 38

91

A

Đáp án A

Việc nhà nước thực hiện phun thuốc sát khuẩn chống các ổ dịch Covid 19 đó là thể hiện nhà nước quan tâm đến chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Bài 8-GDCD 12

92

B

Đáp án B

Theo quy định của pháp luật, chỉ được bắt người trong 3 trường hợp sau đây, nhưng phải theo đúng trình tự và thủ tục mà pháp luật quy định:

- Trường hợp 1: Việc bắt người chỉ được tiến hành khi có quyết định của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án. (bắt bị can, bị cáo để tạm giam khi có căn cứ chứng tỏ họ sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội).

- Trường hợp 2: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp (cũng cần phải có phê chuẩn của Viện kiểm sát sau khi tiến hành bắt).

- Trường hợp 3:

+ Bắt người đang bị truy nã (người đang có lệnh truy nã của Cơ quan điều tra, Tòa án, Viện kiểm sát - những cơ quan nhà nước có thẩm quyền): ai cũng có quyền bắt và giải ngay đến Cơ quan công an, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

+ Bắt người đang phạm tội quả tang: ai cũng có quyền bắt mà không cần phải có lệnh hay quyết định của cơ quan nhà nước.

Bài 6-GDCD 12 trang 55

93

B

Đáp án B

Trong trường hợp trên anh M đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân

Bài 4-GDCD 12 trang 33

94

B

Đáp án B

Tác động của quy luật giá trị

Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động tăng lên

Phân hoá giàu - nghèo giữa những người sản xuất hàng hoá.

Bài 4-GDCD 11

95

C

Đáp án C

Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn X thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở

Bài 7-GDCD 12 trang 73

96

B

Đáp án B

Hợp đồng lao động không được ký kết gián tiếp với người lao động

Bài 4-GDCD 12 trang 36

97

D

Đáp án D

Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử phổ thông

Bài 7-GDCD 12 trang 70

98

C

Đáp án C

Trạm trưởng trạm y tế phường X là chị V là chịu sự quản lý của nhà nước vi phạm kỉ luật

Thường xuyên sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc điều trị cho bệnh nhân nên bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính

Bài 2-GDCD 12 trang 23

99

A

Đáp án A

Chị P sử dụng bằng giả vi phạm bình đẳng trong kinh doanh

Ông M in bằng giả vi phạm pháp luật

Ông T là lãnh đạo nhưng có hành vi tham ô, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh.

Bài 4-GDCD 12 trang 38

100

C

Đáp án C

Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp: hợp lý hóa sản xuất

Bài 7-GDCD 12

101

C

Đáp án C

Nhà báo X đã xâm phạm đến quyền được bảo hộ về danh dự và nhân phẩm

Bài 6-GDCD 12 trang 57

102

C

Ở nước ta bao giờ cũng có người dân tộc thiểu số đại diện cho quyền lợi của các dân tộc ít người tham gia làm đại biểu Quốc hội. Điều này thể hiện bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị.

Bài 5-GDCD 12 trang 46

103

A

Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cung lớn hơn cầu, các chủ thể kinh tế thường thu hẹp quy mô sản xuất.

Vì cung lớn hơn cầu giá cả sẽ giảm

Bài 5-GDCD 11

104

A

Đáp án A

Chị U đã phát hiện sai trái của ông S, Chị U thực hiện quyền tố cáo.

Bài 7-GDCD 12 trang 75

105

D

Đáp án D

Anh K gây cháy nổ làm người tử vong vi phạm hình sự

Bồi thường thiệt hại vi phạm dân sự

Bài 2-GDCD 12 trang 22

106

C

Đáp án C

Anh K đã không thực hiện hình thực hiện hình thức pháp luật : Tuân thủ pháp luật (cá nhân, tổ chức không làm những gì pháp luật cấm)

Bài 2-GDCD 12 trang 18

107

C

Đáp án C

Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì công dân sử dụng quyền khiếu nại.

Bài 7-GDCD 12 trang 75

108

C

Đáp án C

Theo quy định của pháp luật mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký

Bài 9-GDCD 12 trang 98

109

A

Hành vi nào dưới đây vi phạm pháp luật dân sự

A. Người mua hàng không trả tiền đúng thời hạn cho người bán. Vi phạm dân sự

B. Nhân viên công ty thường xuyên đi làm muộn

Vi phạm kỷ luật

C. Học sinh A 18 tuổi không đội nón bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô- Vi phạm hành chính

D. Tham ô tài sản nhà nước- Vi phạm hình sự

Bài 2-GDCD 12 trang 22

110

D

Đáp án D

Vi phạm hình sự và kỉ luật là H và ông Q. ( Ông Q là chủ tịch xã nhận hối lộ, chỉ đạo cấp dưới sai. Anh H là cán bộ địa chính không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ)

Bài 2-GDCD 12 trang 23

111

A

Đáp án B

Nhà nước quản lí xã hội bằng pháp luật có nghĩa là Nhà nước ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật.

Bài 1-GDCD 12 trang 11

112

B

Đáp án B

Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân là Anh Y, anh T, anh C vi giam người trái pháp luật.

Bài 6-GDCD 12 trang 55

113

D

Đáp án D

Ông H, anh X và anh T không tuân thủ pháp luật, làm những việc pháp luật cấm ( ông H trốn thuế, anh X vận chuyển trái phép, anh T đe dọa tính mạng người khác).

Bài 2-GDCD 12 trang 18

114

B

Đáp án B

Quyền được tự do sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học, thuộc quyền sáng tạo

Bài 4-GDCD 12 trang 38

115

C

Đáp án C

Việc khám xét chỗ ở của một người không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định

Bài 6-GDCD 12 trang 58

116

C

Cảnh sát giao thông xử phạt nguời tham gia giao thông đường bộ vi phạm trật tự an toàn giao thông, bất kể người đó là ai. Điều này thể hiện quyền bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lý.

Bài 3-GDCD 12 trang 28

117

A

Đáp án A

Anh H là người sử dụng pháp luật vì anh thực hiện quyền khiếu nại với giám đốc

Bài 2-GDCD 12 trang 17

118

D

Đáp án D

Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi chúng để tạo ra các sản phẩm

phù hợp với nhu cầu của mình.

Bài 1-GDCD 11

119

B

Đáp án B

M và T vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe

Hai vợ chồng bà H vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân

Bài 6-GDCD 12 trang 55

120

B

Đáp án B

Người vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là: Anh M và bà B

Anh M: chồng chị X ép buộc vợ mình phải nghỉ việc ở nhà để chăm sóc gia đình dù chị không muốn

Bà B mẹ chồng chị khó chịu nên thường xuyên bịa đặt nói xấu con dâu.

Bà C vi phạm quyền pháp luật bảo hộ danh dự và nhân phẩm .

Bài 4-GDCD 12 trang 33

Đề 8

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Thuvienhoclieu.Com

MÔN THÀNH PHẦN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian: 50 phút

Câu 81: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm

A. lao động. B. sức lao động.

C. vận động. D. sản xuất vật chất.

Câu 82: Một trong những tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là

A. bảo mật tỉ lệ lạm phát kinh tế. B. kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

C. khuyến khích sản xuất tự cung, tự cấp. D. chiếm lĩnh ngân sách quốc gia.

Câu 83: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành được bắt nguồn và thực hiện trong

A. giới hạn phạm vi gia tộc. B. thói quen văn hóa làng xã.

C. xây dựng kế hoạch dân vận. D. thực tiễn đời sống xã hội.

Câu 84: Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ làm những gì mà pháp luật

A. cấm không phải làm. B. quy định phải làm.

C. khuyến khích làm. D. cho phép làm.

Câu 85: Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là loại vi phạm

A. hành chính. B. dân sự. C. hình sự. D. kỉ luật.

Câu 86: Nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là trách nhiệm

A. pháp lí. B. đạo đức. C. xã hội. D. tập thể.

Câu 87: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A. Đăng ký tư vấn nghề nghiệp. B. Từ chối di sản thừa kế.

C. Chấp hành quy định về phòng dịch. D. Bảo trợ người vô gia cư.

Câu 88: Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, thể hiện ở các quyền

A. sử dụng, đem cho hay bán. B. bán, cho vay hoặc cho thuê.

C. chiếm hữu, sử dụng, định đoạt. D. sở hữu, sử dụng, định đoạt.

Câu 89: Theo qui định của pháp luật, lao động nữ được tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng làm mẹ là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa

A. nhà đầu tư và đội ngũ nhân công. B. lực lượng lao động và bên đại diện.

C. người sử dụng lao động và đối tác. D. lao động nam và lao động nữ.

Câu 90: Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền

A. tăng thu nhập. B. miễn giảm thuế.

C. tự do liên doanh. D. không cần đăng kí.

Câu 91: Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền bầu cử và ứng cử, quyền này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. kinh tế. B. chính trị. C. văn hóa. D. xã hội.

Câu 92: Khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay để tránh việc người đó trốn là bắt người trong trường hợp

A. khẩn cấp. B. không khẩn cấp.

C. quả tang. D. truy nã.

Câu 93: Làm chết người là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. nhân phẩm của công dân. B. tính mạng và sức khỏe của công dân.

C. tinh thần của công dân. D. danh dự và phẩm giá của công dân.

Câu 94: Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là

A. ngăn chặn đấu tranh phê bình. B. lan truyền bí mật quốc gia.

C. kiến nghị với đại biểu Quốc hội. D. cản trở phản biện xã hội.

Câu 95: Cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Bỏ phiếu kín. B. Phổ thông. C. Trực tiếp. D. Bình đẳng.

Câu 96: Đối với người khiếu nại thì mục đích của khiếu nại là nhằm

A. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp. B. khôi phục lợi ích của Nhà nước.

C. bảo vệ Nhà nước và pháp luật D. tố cáo hành vi vi phạm pháp luật.

Câu 97: Việc chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến của người dân về chủ trương xây dựng công trình phúc lợi công cộng là bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi

A. lãnh thổ. B. cơ sở. C. toàn quốc. D. cả nước.

Câu 98: Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân được

A. bình đẳng về cơ hội học tập. B. đào tạo mọi ngành nghề.

C. miễn học phí toàn phần. D. ưu tiên chọn trường học.

Câu 99: Công dân được sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật là thuộc quyền nào dưới đây?

A. Quyền nghiên cứu khoa học. B. Quyền sở hữu trí tuệ.

C. Quyền học tập. D. Quyền tác giả.

Câu 100: Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về

A. bảo lưu nguồn vốn. B. phát triển kinh tế.

C. điều phối nhân lực. D. cứu trợ xã hội.

Câu 101: Bên cạnh chức năng thừa nhận và chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng, thị trường còn có chức năng

A. mua – bán. B. kiểm tra. C. thông tin. D. thực hiện.

Câu 102: Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh là một trong những

A. nguyên nhân của sự giàu nghèo. B. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.

C. nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa. D. tính chất của cạnh tranh.

Câu 103: Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh tùy theo khả năng và sở thích của mình là thực hiện pháp luật theo hình thức nào?

A. Tuân thủ pháp luật. B. Phổ biến pháp luật.

C. Áp dụng pháp luật D. Sử dụng pháp luật.

Câu 104: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp nào dưới đây công dân đã thi hành pháp luật?

A. Chủ động khai báo y tế phòng dịch. B. Tăng cường đầu cơ tích trữ.

C. Tham gia hoạt động thiện nguyện. D. Hoàn thiện sản phẩm đấu giá.

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị?

A. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội. B. Ứng cử hội đồng nhân dân xã.

C. Hỗ trợ tái định cư khu vực sạt lở. D. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.

Câu 106: Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi

A. tuyên truyền tư tưởng dị đoan. B. bày tỏ quan điểm trong cuộc họp.

C. chia sẻ bí mật quốc gia. D. lan truyền thông tin sai sự thật

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân chỉ được tiến hành khi

A. bất đồng quan điểm. B. nảy sinh mâu thuẫn.

C. pháp luật cho phép. D. nội bộ lục đục.

Câu 108: Theo quy định của pháp luật, quyền bầu cử không được áp dụng với người đang

A. là đối tượng cần tố cáo. B. bị tạm giam để điều tra.

C. tham gia công tác biệt phái. D. đang lãnh án tù chung thân.

Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được

A. thông báo tuyển dụng nhân sự. B. kế hoạch giao kết hợp đồng lao động.

C. phiếu thăm dò ý kiến cá nhân. D. quyết định buộc thôi việc không rõ lí do.

Câu 110: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân dều được

A. cung cấp thông tin. B. hưởng phụ cấp độc hại.

C. định đoạt tài sản công. D. chiếm hữu tài nguyên.

Câu 111: Khi phát hiện con gái mình có dấu hiệu bị xâm hại bởi một đối tượng gần nhà, chị D đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an thành phố. Trong trường hợp này, pháp luật thể hiện vai trò nào dưới đây?

A. Phương tiện bảo vệ quyền và tài sản của công dân.

B. Phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

C. Phương tiện để nhà nước phát huy quyền lực của mình.

D. Phương tiện để nhà nước quản lí văn hóa và xã hội.

Câu 112: Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. tuân thủ pháp luật. B. sử dụng pháp luật. C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật.

Câu 113: Sau khi tốt nghiệp đại học, anh L một thanh niên người dân tộc thiểu số đã được sự bảo lãnh của ngân hàng chính sách xã hội để vay vốn cho dự án phát triển du lịch cộng đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép, anh T cán bộ cơ quan chức năng đã loại hồ sơ của L với lý do anh là thanh niên người dân tộc thiểu số chưa có nhiều kinh nghiệm, việc phát triển du lịch cộng đồng sẽ kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Anh L đã bị vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực

A. chính trị. B.lao động. C. kinh tế. D. kinh doanh.

Câu 114: Biết người yêu mình là anh A nghiện ma túy, chị B cùng gia đình đã chủ động cự tuyệt và kiên quyết ngăn cản không cho anh A đến nhà. Sau nhiều lần tìm gặp đều bị người yêu từ chối, muốn níu kéo tình cảm, anh A đột nhập vào phòng riêng của chị B để lại lá thư có nội dung đe dọa sẽ tự sát nếu không cưới được chị làm vợ. Anh A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Đảm bảo an toàn tính mạng.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Đảm bảo bí mật thư tín, điện tín.

Câu 115: Nhân viên A phát hiện giám đốc cơ quan Z có hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công nên đã đưa thông tin này lên mạng xã hội. Nhân viên A vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân?

A. Khiếu nại. B. Tố cáo. C. Đàm phán. D. Kiến nghị.

Câu 116: Trường Trung học phổ thông X trang bị hệ thống máy tính có kết nối mạng internet trong phòng đọc phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để học sinh thực hiện nội dung nào dưới đây của quyền được phát triển?

A. Quản trị truyền thông. B. Tích cực đàm phán.

C. Được cung cấp thông tin. D. Đối thoại trực tuyến.

Câu 117: Các anh A, B, C, D cùng được cấp phép kinh doanh thuốc tân dược. Sau khi bị thu hồi giấy phép kinh doanh do nhiều lần trì hoãn nộp thuế, anh A đã nhờ và được anh B đồng ý bán giúp mười hộp thuốc kháng sinh dù biết thuốc đó quá hạn sử dụng. Vốn có mâu thuẫn với anh B, anh C thông tin sự việc trên cho anh D đồng thời làm đơn tố cáo anh B. Ngay lập tức, anh D đã đe dọa tống tiền buộc anh B phải đưa cho mình 5 triệu đồng. Những ai sau đây vi phạm pháp luật hành chính?

A. Các anh A, B, C. B. Các anh A, B.

C. Các anh A, B, D. D. Các anh B, D.

Câu 118: Anh K và anh G cùng đến cơ quan chức năng của tỉnh M để làm tờ khai hải quan, xuất khẩu hàng hóa, nhưng cả hai đều chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định nên chưa được cấp phép. Được cán bộ có thẩm quyền H gợi ý, anh G đã đưa cho anh H 20 triệu đồng nên được cấp phép ngay. Một cán bộ khác tên L cũng hứa giúp K nếu anh chịu bỏ ra 20 triệu nhưng anh K không đồng ý. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A. Anh K, G, H và L. B. Anh G, và L.

C. Anh G và H. D. Anh K và anh G.

Câu 119: Ông B là chủ tịch, bà P phó chủ tịch, anh G, anh H và chị C là nhân viên, anh K là bảo vệ cùng làm việc tại phường X. Trong một cuộc họp, ông B ngắt lời không cho anh H phát biểu khi anh lên tiếng phê bình chị C. Do anh H phản đối việc bị ngắt lời nên bà P đã yêu cầu anh K buộc anh H phải rời cuộc họp. Vốn có mâu thuẫn từ trước với ông B, anh G đã viết bài chia sẻ sự việc lên mạng xã hội làm cho uy tín của ông B bị ảnh hưởng. Những ai sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?

A. Bà P, anh K và anh G. B. Ông B và bà P.

C. Ông B, anh H và anh G. D. Anh H và anh G.

Câu 120: Trong cuộc họp tiếp xúc cử tri nơi cư trú, để lấy ý kiến về các nhân sự bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, anh D lên tiếng phản đối một số nhân sự tham gia ứng cử, do ông A Chủ tịch mặt trận đưa ra. Nhưng chị K là thư kí cuộc họp không ghi ý kiến của anh D vào biên bản. Khi bà M phát hiện và phê phán việc này, ông A đã ngắt lời, đuổi bà M ra khỏi cuộc họp. Sau đó, chị G là con gái bà M đã viết bài nói xấu ông A trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân?

A. Ông A và chị K. B. Ông A, chị K, chị G và bà M.

C. Ông A và chị G. D. Ông A, chị K và chị G.

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

A

B

D

B

D

A

C

C

D

C

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

B

A

B

C

C

A

B

A

D

B

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

C

B

D

A

C

B

C

D

D

A

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

B

B

C

C

B

C

B

C

B

A

GIẢI CHI TIẾT

CÂU

ĐÁP ÁN

HƯỚNG DẪN GIẢI

81

A

- Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm lao động.

82

B

- Một trong những tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển.

83

D

- Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành được bắt nguồn và thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội.

84

B

- Thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động thực hiện nghĩa vụ làm những gì mà pháp luật quy định phải làm.

85

D

- Hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là loại vi phạm kỉ luật.

86

A

- Nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là trách nhiệm pháp lí.

87

C

- Chấp hành quy định về phòng dịch thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội.

88

C

- Vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, thể hiện ở các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt.

89

D

- Theo qui định của pháp luật, lao động nữ được tạo điều kiện để thực hiện tốt chức năng làm mẹ là thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa

lao động nam và lao động nữ.

90

C

- Trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do liên doanh.

91

B

- Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền bầu cử và ứng cử, quyền này thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về chính trị.

92

A

- Khi thấy ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay để tránh việc người đó trốn là bắt người trong trường hợp khẩn cấp.

93

B

- Làm chết người là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

tính mạng và sức khỏe của công dân.

94

C

- Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

95

C

- Cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

96

A

- Đối với người khiếu nại thì mục đích của khiếu nại là nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp.

97

B

- Việc chính quyền xã tổ chức lấy ý kiến của người dân về chủ trương xây dựng công trình phúc lợi công cộng là bảo đảm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân ở phạm vi cơ sở.

98

A

- Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân được bình đẳng về cơ hội học tập.

99

D

- Công dân được sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật là thuộc quyền tác giả.

100

B

- Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế.

101

C

- Bên cạnh chức năng thừa nhận và chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng, thị trường còn có chức năng thông tin.

102

B

-  Do sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh là một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.

103

D

- Mọi công dân đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh tùy theo khả năng và sở thích của mình là thực hiện pháp luật theo hình thức sử dụng pháp luật.

104

A

- Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp chủ động khai báo y tế phòng dịch là công dân thi hành pháp luật

105

C

- Hỗ trợ tái định cư khu vực sạt lở là nội dung không thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực chính trị

106

B

- Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi bày tỏ quan điểm trong cuộc họp.

107

C

- Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của công dân chỉ được tiến hành khi pháp luật cho phép.

108

D

- Theo quy định của pháp luật, quyền bầu cử không được áp dụng với người đang đang lãnh án tù chung thân.

109

D

- Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được quyết định buộc thôi việc không rõ lí do.

110

A

 -  Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân dều được cung cấp thông tin.

111

B

 - Khi phát hiện con gái mình có dấu hiệu bị xâm hại bởi một đối tượng gần nhà, chị D đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan công an thành phố. Trong trường hợp này, pháp luật thể hiện vai trò là phương tiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

112

B

- Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi vào cuối tuần. Cô giáo H đã thực hiện pháp luật theo hình thức sử dụng pháp luật.

113

C

- Sau khi tốt nghiệp đại học, anh L một thanh niên người dân tộc thiểu số đã được sự bảo lãnh của ngân hàng chính sách xã hội để vay vốn cho dự án phát triển du lịch cộng đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép, anh T cán bộ cơ quan chức năng đã loại hồ sơ của L với lý do anh là thanh niên người dân tộc thiểu số chưa có nhiều kinh nghiệm, việc phát triển du lịch cộng đồng sẽ kéo theo nhiều tệ nạn xã hội. Anh L đã bị vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực kinh tế.

114

C

- Biết người yêu mình là anh A nghiện ma túy, chị B cùng gia đình đã chủ động cự tuyệt và kiên quyết ngăn cản không cho anh A đến nhà. Sau nhiều lần tìm gặp đều bị người yêu từ chối, muốn níu kéo tình cảm, anh A đột nhập vào phòng riêng của chị B để lại lá thư có nội dung đe dọa sẽ tự sát nếu không cưới được chị làm vợ. Anh A đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

115

B

- Nhân viên A phát hiện giám đốc cơ quan Z có hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công nên đã đưa thông tin này lên mạng xã hội. Nhân viên A vận dụng sai quyền tố cáo của công dân.

116

C

- Trường Trung học phổ thông X trang bị hệ thống máy tính có kết nối mạng internet trong phòng đọc phục vụ nhu cầu học tập của học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để học sinh thực hiện nội dung quyền được cung cấp thông tin của quyền được phát triển.

117

B

- Khi làm tình huống chú ý đọc câu hỏi trước, tìm từ “chìa khóa” gạch chân từ khóa. Đọc đề đến đâu, gạch chân, ghi đáp án (bên cạnh) đến đó. Khi đọc đề không suy diễn, mà phải dựa vào câu chữ để xác định đáp án.

- Với tình huống này vận dụng nội dung bài 2, GDCD12 thì người vi phạm pháp luật hành chính gồm anh A, B vì:

+ anh A đã nhờ và được anh B đồng ý bán giúp mười hộp thuốc kháng sinh dù biết thuốc đó quá hạn sử dụng

118

C

- Tương tự như cách làm tình huống trên, với tình huống này vận dụng nội dung bài 4, GDCD12 thì người vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh thì người vi phạm gồm anh G và H vì:

+ Anh G cùng đến cơ quan chức năng của tỉnh M để làm tờ khai hải quan, xuất khẩu hàng hóa, nhưng chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định, anh G đã đưa cho anh H 20 triệu đồng nên được cấp phép ngay.

119

B

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, GDCD12 quyền tự do ngôn luận của công dân thì người vi phạm gồm ông B và bà P vì:

+ Trong một cuộc họp, ông B ngắt lời không cho anh H phát biểu khi anh lên tiếng phê bình chị C

+ Do anh H phản đối việc bị ngắt lời nên bà P đã yêu cầu anh K buộc anh H phải rời cuộc họp

120

A

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 7, GDCD12. Hành vi của ông A và chị K vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân vì :

+ Anh D lên tiếng phản đối một số nhân sự tham gia ứng cử, do ông A Chủ tịch mặt trận đưa ra. Nhưng chị K là thư kí cuộc họp không ghi ý kiến của anh D vào biên bản.

+ Khi bà M phát hiện và phê phán việc này, ông A đã ngắt lời, đuổi bà M ra khỏi cuộc họp.

------------------------HẾT-------------

Đề 9

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Thuvienhoclieu.Com

MÔN THÀNH PHẦN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian: 50 phút

Câu 81: Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A. tư liệu lao động. B. cách thức lao động.

C. đối tượng lao động. D. hoạt động lao động.

Câu 82: Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng loại hàng hóa phải phù hợp với

A. tất cả các hình thức cạnh tranh. B. khả năng thu hút thông qua quảng cáo.

C. năng lực điều chỉnh của nhà đầu tư. D. thời gian lao động xã hội cần thiết.

Câu 83: Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ

A. quyền và lợi ích hợp pháp của mình. B. lợi ích kinh tế của mình.

C. quyền và nghĩa vụ của mình. D. các quyền của mình.

Câu 84: Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức là

A. áp dụng pháp luật. B. điều chỉnh pháp luật.

C. bổ sung pháp luật. D. sửa đổi pháp luật.

Câu 85: Vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội

A. mang tính phản diện. B. được pháp luật bảo vệ.

C. theo chiều hướng tiêu cực. D. đang được hình thành.

Câu 86: Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là

A. xâm phạm pháp luật. B. trái pháp luật.

C. vi phạm pháp luật. D. tuân thủ pháp luật.

Câu 87: Nội dung nào sau đây thể hiện quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?

A. Kê khai nộp thuế thu nhập cao. B. Tư vấn hỗ trợ pháp lý.

C. Khởi kiện giao dịch dân sự. D. Hỗ trợ người già neo đơn.

Câu 88: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc

A. định đoạt tài sản công cộng. B. bài trừ quyền tự do tín ngưỡng

C. càng sử dụng bạo lực. D. lựa chọn nơi cư trú.

Câu 89: Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là bình đẳng trong

A. lựa chọn ngành nghề. B. tìm kiếm việc làm.

C. quyền làm việc. D. lựa chọn việc làm.

Câu 90: Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ

A. xóa bỏ các rào cản kinh tế. B. phát lương và thưởng cho công nhân.

C. phân chia của cải trong xã hội . D. kinh doanh đúng ngành nghề đăng kí.

Câu 91: Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực

A. chính trị. B.lao động. C. kinh tế. D. kinh doanh.

Câu 92: Công dân có hành vi bịa đặt để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về

A. tự do thân thể. B. tính mạng sức khỏe.

C. danh dự, nhân phẩm. D. năng lực thể chât.

Câu 93: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi

A. bảo trợ trẻ em khuyết tật. B. truy tìm tù nhân vượt ngục.

C. thực hiện giãn cách xã hội. D. từ chối thả con tin.

Câu 94: Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là

A. ngăn chặn đấu tranh phê bình B. lan truyền bí mật quốc gia.

C. kiến nghị với đại biểu Quốc hội. D. cản trở phản biện xã hội.

Câu 95: Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, các tổ chức hoặc công dân là mục đích của

A. tố cáo. B. đền bù thiệt hại. C. khiếu nại. D. chấp hành án.

Câu 96: Theo quy định của pháp luật, một trong những nguyên tắc thực hiện quyền bầu cử của công dân là

A. bỏ phiếu kín. B. bằng hình thức đại diện

C. được ủy quyền. D. thông qua trung gian.

Câu 97: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân là quyền dân chủ quan trọng trong đời sống của công dân, thể hiện mối quan hệ giữa

A. quyền lợi và nghĩa vụ. B. tội phạm và Nhà nước.

C. công dân và xã hội. D. Nhà nước và công dân.

Câu 98: Theo quy định của pháp luật một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được

A. thử nghiệm giáo dục quốc tế. B. ưu tiên trong tuyển sinh.

C. học bất cứ ngành, nghề nào. D. bảo mật chương trình học.

Câu 99: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được

A. thanh toán phụ cấp thâm niên. B. hưởng sự chăm sóc y tế.

C. phân bổ ngân sách quốc gia. D. phê duyệt vay vốn ưu đãi.

Câu 100: Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về

A. điều phối nhân lực. B. phát triển kinh tế. C. bảo lưu nguồn vốn. D. cứu trợ xã hội

Câu 101: Chị A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng

A. phương tiện thanh toán. B. phương tiện giao dịch.

C. thước đo giá trị. D. phương tiện lưu thông.

Câu 102: Nội dung nào dưới đây thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?

A. Tiếp cận bán hàng trực tuyến. B. Giảm thiểu chi phí sản xuất.

C. Tăng quy mô quảng cáo . D. Bán hàng giả gây rối thị trường.

Câu 103: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành hoạt động nào dưới đây là biểu hiện của hình thức áp dụng pháp luật?

A. Tòa kết án tên tội phạm. B. Đăng kí kết hôn theo luật định.

C. Thực hiện khai báo y tế. D. Sử dụng cổng thông tin quốc gia.

Câu 104: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý, phải chịu trách nhiệm hành chính thực hiện hành vi

A. xâm phạm tài sản của người khác. B. tài trợ hoạt động khủng bố.

C. từ chối bồi thường do vi phạm. D. tự ý ra khỏi khu cách ly y tế.

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được

A. phát triển kinh tế cộng đồng. B. tham gia bầu cử và ứng cử.

C. bảo tồn trang phục dân tộc. D. tổ chức lễ hội truyền thống.

Câu 106: Theo quy định của pháp luật, công dân vi phậm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi

A. truy tìm đối tượng phản động. B. bảo trợ người già neo đơn.

C. giam, giữ con tin trái phép. D. giám hộ trẻ em khuyết tật.

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín của khách hàng thì

A. thay đổi phương tiện vận chuyển. B. chủ động định vị nơi giao nhận.

C. bảo quản bưu phẩm đường dài. D. loại bỏ các thư gửi nhầm địa chỉ.

Câu 108: Công dân báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi ném chất thải vào nhà người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình là thực hiện quyền

A. truy tố. B. tố cáo. C. bãi nại. D. khiếu nại

Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?

A. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật. B. Đăng kí hiến máu nhân đạo.

C. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. D. Khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Câu 110: Pháp luật nước ta khuyến khích công dân tự do sáng tạo, phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật nhằm thúc đẩy quyền nào dưới đây của công dân?

A. Quyền tự do ngôn luận. B. Quyền phát triển.

C. Quyền học tập. D. Quyền sáng tạo.

Câu 111: Căn cứ vào các quy định của pháp luật, sau thời gian nghỉ lễ đi du lịch cùng gia đình. Học sinh A khi quay trở lại trường học tập, đã chủ động khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm cũng như được hướng dẫn về phòng chống dịch. Việc làm này của học sinh A thể hiện đặc trưng cơ bản nào dưới đây của pháp luật?

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.

Câu 112: Đoàn thanh tra của cục thuế tỉnh X lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty Y vì đã có hành vi lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán. Đoàn thanh tra đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây?

A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật.

C. Tuân thủ pháp luật. D. Xây dựng đường lối.

Câu 113: Trường Đại học X quy định sinh viên là người dân tộc thiểu số không được giao tiếp với nhau bằng tiếng dân tộc của mình. Trường hợp này, Trường Đại học X đã vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc về

A. tự do ngôn luận. B. tự do giao tiếp.

C. văn hóa, giáo dục. D. giáo dục, chính trị.

Câu 114: Do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, anh K phải trì hoãn thời gian trả nợ số tiền 100 triệu đồng đã vay của chị P. Phát hiện chị P đưa chuyện này lên mạng xã hội, anh K đón đường đánh chị gãy chân. Anh K đã vi phạm quyền nào sau đây của công dân?

A. Được bảo đảm bí mật đời tư cá nhân. B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.

C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. D. Bất khả xâm phạm về danh tính.

Câu 115: Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện nên nhân viên S thuộc tổ bầu cử lưu động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Trực tiếp. B. Thụ động. C. Công khai. D. Ủy quyền.

Câu 116: Anh L được chị Q cho xem luận văn thạc sỹ mà cô N nhờ chị chỉnh sửa cho hoàn chỉnh để chuẩn bị bảo vệ. Theo câu chuyện vui có tính gợi ý của chị Q, anh L đã sao chép toàn bộ luận văn của cô N mà không ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả chính thức rồi mang bán cho học viên D. Sau đó học viên D tự thay đổi tên đề tài và ghi tên mình là tác giả rồi đưa lên mạng. Anh L và học viên D đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Học tập. B. Hợp tác. C. Phát triển. D. Sáng tạo.

Câu 117: Anh H đang ngồi uống rượu cùng anh Q và anh P tại quán. Bà G, mẹ anh H gọi về để lấy xe máy đưa bà ra bến xe. Anh H xin phép ra về. Trên đường về, anh H va chạm với xe đạp điện của chị M đang đi ngược đường một chiều, khiến chị ngã gãy tay. Anh Q, bạn anh H cùng lúc lái ô tô đi đến, thấy mọi người đang tranh cãi đúng sai. Anh Q định đứng ra dàn xếp giúp anh H để anh về trước. Ông K bán hàng nước trên vỉa hè gần đó chạy đến giúp đỡ chị M và cố tình đẩy đổ xe máy của anh H không cho anh về và yêu cầu anh đưa chị M đến bệnh viện. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm hành chính?

A. Anh H, P và chị M. B. Anh P, chị M, anh Q và bà G.

C. Anh H, ông K và chị M. D. Ông K, anh H, Q và chị M.

Câu 118: Ông K là giám đốc công ty, chị Q là trưởng phòng còn chị H và chị T cùng là nhân viên. Do biết ông K và chị H ngoại tình với nhau nên chị T đã gây áp lực yêu cầu ông K phải bổ nhiệm mình vào vị trí trưởng phòng thay cho chị Q và được ông K đồng ý. Biết chuyện, chị Q thuê người chặn đường đánh chị T bị thương phải nằm viện điều trị, sau đó đem hết mọi chuyện kể cho bà N là vợ ông K nghe. Vì vậy, bà N đề nghị chồng đuổi việc chị H và chị T nên ông K đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với hai người. Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong lao động?

A. Ông K, chị T và chị Q. B. Ông K và chị T. C. Ông K, chị T và bà N. D. Ông K, chị H và chị T.

Câu 119: Chị Y mượn máy tính của anh K để gửi tài liệu, do có việc gấp nên quên xóa mật khẩu đăng nhập trên gmail. Khi chị H mở máy tính của chồng là anh K lên để làm việc thì vô tình đăng nhập vào gmail của chị Y. Trong gmail này, chị H phát hiện có nhiều mẫu thiết kế thời trang nên kêu anh K sao chép lại. Sau đó, anh K nhờ chị X làm môi giới để bán mẫu thiết kế cho công ty thời trang Z nên được công ty Z đã trả một khoản tiền lớn vì mẫu đẹp. Những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín?

A. Anh K, chị H và chị X. B. Anh K và chị H.

C. Anh K và chị X. D. Anh K, chị X và công ty Z.cv

Câu 120: Hạt trưởng kiểm lâm X tên là A, sau khi nhận 10 triệu đồng của anh K nên đã nhận anh vào làm bảo vệ. Anh K đã nhiều lần bắt gặp anh A nhận tiền của H để tiếp tay cho H và đồng bọn vào khai thác gỗ tại rừng nguyên sinh. Anh K kể chuyện này cho vợ nghe, còn đưa ra cả bằng chứng cho vợ xem. Hôm sau, vợ anh K đã gọi điện và tống tiền anh A. Những ai cần bị tố cáo?

A. Hạt trưởng A. B. H và đồng bọn.

C. Vợ K, A, H. D. Vợ chồng K, A, H và đồng bọn.

----------- HẾT ----------

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

C

D

A

A

B

C

C

D

A

D

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

A

C

D

C

A

A

D

C

B

B

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

D

D

A

D

B

C

D

B

B

D

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

C

B

C

C

A

D

D

B

B

D

GIẢI CHI TIẾT

CÂU

ĐÁP ÁN

HƯỚNG DẪN GIẢI

81

C

- Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là đối tượng lao động.

82

D

- Trong sản xuất, quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất phải đảm bảo sao cho thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra từng loại hàng hóa phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết.

83

A

- Pháp luật là phương tiện để công dân thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

84

A

- Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ra các quyết định làm phát sinh, chấm dứt hoặc thay đổi việc thực hiện quyền, nghĩa vụ cụ thể của cá nhân, tổ chức là áp dụng pháp luật.

85

B

- Vi phạm pháp luật là hành vi có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.

86

C

- Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là

vi phạm pháp luật.

87

A

- Kê khai nộp thuế thu nhập cao thể hiện quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội.

88

D

- Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc

lựa chọn nơi cư trú.

89

A

- Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là bình đẳng trong lựa chọn ngành nghề.

90

D

- Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đăng kí.

91

A

- Các dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước là thể hiện quyền bình đẳng trong lĩnh vực chính trị.

92

C

- Công dân có hành vi bịa đặt để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.

93

D

- Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi từ chối thả con tin.

94

C

- Một trong những hình thức để công dân thực hiện đúng quyền tự do ngôn luận là kiến nghị với đại biểu Quốc hội.

95

A

- Nhằm phát hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, các tổ chức hoặc công dân là mục đích của

tố cáo.

96

A

- Theo quy định của pháp luật, một trong những nguyên tắc thực hiện quyền bầu cử của công dân là bỏ phiếu kín.

97

D

- Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân là quyền dân chủ quan trọng trong đời sống của công dân, thể hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và công dân.

98

C

- Theo quy định của pháp luật một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được học bất cứ ngành, nghề nào.

99

B

- Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được hưởng sự chăm sóc y tế.

100

B

- Công dân có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của pháp luật về phát triển kinh tế.

101

D

- Chị A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng phương tiện lưu thông.

102

D

-  Bán hàng giả gây rối thị trường thể hiện mặt hạn chế của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.

103

A

- Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành hoạt động tòa kết án tên tội phạm là biểu hiện của hình thức áp dụng pháp luật

104

D

- Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện hành vi tự ý ra khỏi khu cách ly y tế phải chịu trách nhiệm hành chính.

105

B

- Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong trên lĩnh vực chính trị thể hiện ở việc các dân tộc trong cộng đồng dân tộc Việt Nam đều được tham gia bầu cử và ứng cử.

106

C

- Theo quy định của pháp luật, công dân vi phậm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi giam, giữ con tin trái phép.

107

D

- Theo quy định của pháp luật, người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín của khách hàng thì loại bỏ các thư gửi nhầm địa chỉ.

108

B

- Công dân báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi ném chất thải vào nhà người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình là thực hiện quyền tố cáo.

109

A

- Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội trong trường hợp đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.

110

D

 -  Pháp luật nước ta khuyến khích công dân tự do sáng tạo, phổ biến các tác phẩm văn học nghệ thuật nhằm thúc đẩy quyền sáng tạo.

111

C

 - Căn cứ vào các quy định của pháp luật, sau thời gian nghỉ lễ đi du lịch cùng gia đình. Học sinh A khi quay trở lại trường học tập, đã chủ động khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm cũng như được hướng dẫn về phòng chống dịch. Việc làm này của học sinh A thể hiện đặc trưng tính quyền lực, bắt buộc chung.

112

B

- Đoàn thanh tra của cục thuế tỉnh X lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty Y vì đã có hành vi lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán. Đoàn thanh tra đã thực hiện pháp luật theo hình thức áp dụng pháp luật.

113

C

- Trường Đại học X quy định sinh viên là người dân tộc thiểu số không được giao tiếp với nhau bằng tiếng dân tộc của mình. Trường hợp này, Trường Đại học X đã vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc về văn hóa, giáo dục.

114

C

- Do ảnh hưởng của dịch Covid- 19, anh K phải trì hoãn thời gian trả nợ số tiền 100 triệu đồng đã vay của chị P. Phát hiện chị P đưa chuyện này lên mạng xã hội, anh K đón đường đánh chị gãy chân. Anh K đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.của công dân

115

A

- Đúng ngày bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp thì ông A phải điều trị sau phẫu thuật tại bệnh viện nên nhân viên S thuộc tổ bầu cử lưu động đã tự ý bỏ phiếu thay ông. Nhân viên S đã vi phạm nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

116

D

- Anh L được chị Q cho xem luận văn thạc sỹ mà cô N nhờ chị chỉnh sửa cho hoàn chỉnh để chuẩn bị bảo vệ. Theo câu chuyện vui có tính gợi ý của chị Q, anh L đã sao chép toàn bộ luận văn của cô N mà không ghi rõ nguồn gốc và tên tác giả chính thức rồi mang bán cho học viên D. Sau đó học viên D tự thay đổi tên đề tài và ghi tên mình là tác giả rồi đưa lên mạng. Anh L và học viên D đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân.

117

D

- Khi làm tình huống chú ý đọc câu hỏi trước, tìm từ “chìa khóa” gạch chân từ khóa. Đọc đề đến đâu, gạch chân, ghi đáp án (bên cạnh) đến đó. Khi đọc đề không suy diễn, mà phải dựa vào câu chữ để xác định đáp án.

- Với tình huống này vận dụng nội dung bài 2, GDCD12 thì người phải chịu trách nhiệm hành chính gồm ông K, anh H, Q và chị M vì:

+ Anh H uống rượu rồi lái xe máy

+ chị M đi xe ngược đường một chiều

+ Ông K bán hàng nước trên vỉa hè

+ Anh Q, uống rượu sau đó lái ô tô.

118

B

- Tương tự như cách làm tình huống trên, với tình huống này vận dụng nội dung bài 4, GDCD12 thì người vi phạm quyền bình đẳng trong lao động thì người vi phạm gồm ông K và chị T vì:

+ Do biết ông K và chị H ngoại tình với nhau nên chị T đã gây áp lực yêu cầu ông K giám đốc công ty phải bổ nhiệm mình vào vị trí trưởng phòng thay cho chị Q và được ông K đồng ý

+ Bà N đề nghị chồng đuổi việc chị H và chị T nên ông K đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng với hai người

119

B

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, GDCD12 quyền được pháp luật bảo đảm an toàn, bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân thì người vi phạm gồm anh K và chị H vì:

+ Khi chị H mở máy tính của chồng là anh K lên để làm việc thì vô tình đăng nhập vào gmail của chị Y

+ Trong gmail này, chị H phát hiện có nhiều mẫu thiết kế thời trang nên kêu anh K sao chép lại

120

D

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 7, GDCD12. Hành vi của vợ chồng K, A, H và đồng bọn cần bị tố cáo vì :

+ Hạt trưởng kiểm lâm X tên là A, nhận hối lộ 10 triệu đồng của anh K nên đã nhận anh vào làm bảo vệ; đồng thời nhận tiền của H để tiếp tay cho H và đồng bọn vào khai thác gỗ tại rừng nguyên sinh.

+ Vợ anh K đã gọi điện và tống tiền anh A

-----------------HẾT-------------

Đề 10

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022

Thuvienhoclieu.Com

MÔN THÀNH PHẦN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian: 50 phút

Câu 81: Con người ngày càng tạo ra nhiều nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng, tác dụng theo ý muốn khiến cho đối tượng lao động ngày càng
A. hạn chế. B. thu hẹp. C. đa dạng. D. tăng lên.

Câu 82: Trong sản xuất kinh doanh, muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải

A. nâng cao uy tín cá nhân. B. cải tiến khoa học kĩ thuật.

C. đào tạo gián điệp kinh tế. D. được hỗ trợ vay vốn ưu đãi.

Câu 83: Nội dung của tất cả các loại văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với văn bản nào dưới đây?

    A. Pháp lệnh.                B. Lệnh.               C. Hiến pháp.             D. Luật.

Câu 84: Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là đã thực hiện pháp luật theo hình thức

A. tuân thủ pháp luật. B. áp dụng pháp luật.

C. sử dụng pháp luật. D. thi hành pháp luật.

Câu 85: Vi phạm dân sự là những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các

A. quan hệ kinh tế và quan hệ tình cảm. B. quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

C. quan hệ sở hữu và quan hệ gia đình. D. quan hệ tài sản và quan hệ gia đình.

Câu 86: Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ

A. hành vi vi phạm pháp luật của mình. B. nhu cầu tìm hiểu tôn giáo.

C. việc từ chối xây dựng quỹ bảo trợ. D. ý đồ trục lợi tài sản công.

Câu 87: Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị

A. thay đổi nơi cư trú. B. từ chối việc giảm án.

C. xử lí theo quy định. D. hủy bỏ quyền bầu cử

Câu 88: Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thể hiện ở việc, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc

A. từ chối sở hữu tài sản riêng. B. làm thay con mọi việc.

C. chăm sóc giáo dục các con. D. đại diện cho nhau trước pháp luật.

Câu 89: Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động khi tự do

A. tìm việc làm phù hợp. B. chọn thời điểm đóng thuế.

C. thay đổi quyền thừa kế. D. đáp ứng mọi nhu cầu.

Câu 90: Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng

A. trong kinh doanh. B. trong lao động.

C. trong đời sống xã hội. D. trong hợp tác.

Câu 91: Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây?

A. Bình đẳng giữa các dân tộc. B. Bình đẳng giữa các địa phương.

C. Bình đẳng giữa các thành phần dân cư. D. Bình đẳng giữa các tầng lớp xã hội.

Câu 92: Công an chỉ được bắt người trong trường hợp có quyết định của

A. Chủ tịch UBND. B. Thủ trưởng cơ quan.

C. Toà án nhân dân. D. Hội đồng nhân dân.

Câu 93: Quyền nào sau đây tạo điều kiện để công dân chủ động và tích cực tham gia vào công việc chung của Nhà nước và xã hội?

A. Học tập nghiên cứu. B. Kinh tế chính trị.

C. Sáng tạo phát triển. D. Tự do ngôn luận.

Câu 94: Công dân tự ý khám xét chỗ ở của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về

A. chỗ ở. B. danh tính. C. bí mật đời tư. D. thân thể.

Câu 95: Theo quy định của pháp luật, công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện bằng hình thức thực hiện quyền

A. kiểm tra, giám sát. B. khiếu nại, tố cáo. C. bầu cử, ứng cử. D. quản lí nhà nước.

Câu 96: Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ

A. gián tiếp. B. tập trung. C. trực tiếp. D. đại diện.

Câu 97: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân?

A. Công ty tư nhân có quyền khiếu nại.

B. Công ty tư nhân không có quyền khiếu nại.

C. Người tàn tật không có quyền khiếu nại.

D. Người không biết chữ không có quyền khiếu nại.

Câu 98: Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, đại học và sau đại học là biểu hiện của việc thực hiện quyền học tập ở nội dung nào dưới đây?

A. Quyền học không hạn chế. B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.

C. Quyền học tập thường xuyên. D. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.

Câu 99: Công dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền nào sau đây?

A. Tự phán quyết. B. Đối thoại. C. Kiểm tra. D. Được phát triển.

Câu 100: Các quy định pháp luật về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo là nội dung của pháp luật về lĩnh vực

A. chính trị. B. xã hội. C. kinh tế. D. văn hóa.

Câu 101: Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua

A. năng lực cải tiến kĩ thuật. B. quá trình trao đổi, mua bán.

C. hình thức sản xuất tự nhiên. D. kỹ năng vận hành máy móc.

Câu 102: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, mặt tiêu cực của cạnh tranh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế

A. tung tin bịa đặt về đối thủ. B. xả trực tiếp chất thải ra môi trường.

C. bỏ nhiều vốn để đầu tư sản xuất. D. đầu cơ tích trữ để nâng giá cao.

Câu 103: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi

A. sử dụng chứng minh nhân dân hết hạn. B. mua bán nội tạng người.

C. sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. D. đề nghị xiết chặt cách ly y tế.

Câu 104: Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp nào dưới đây công dân đã thi hành pháp luật?

A. Chủ động khai báo y tế phòng dịch. B. Tăng cường đầu cơ tích trữ.

C. Tham gia hoạt động thiện nguyện. D. Hoàn thiện sản phẩm đấu giá.

Câu 105: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục?

A. Xây dựng trường dân tộc nội trú. B. Từ chối đăng ký học cử tuyển .

C. Hỗ trợ kinh phí học tập hàng tháng. D. Khôi phục lễ hội truyền thống.

Câu 106: Hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền là xâm phạm quyền tự do cơ bản nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm.

Câu 107: Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có

A. đối tượng tố cáo nặc danh. B. quyết định điều chuyển nhân sự.

C. hồ sơ vay vốn ưu đãi. D. tài liệu liên quan đến vụ án.

Câu 108: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp nào sau đây?

A. Nhận tiền công khác với thỏa thuận. B. Phát hiện đối tượng lưu hành tiền giả.

C. Phải kê khai tài sản cá nhân. D. Bị buộc thôi việc không rõ lí do.

Câu 109: Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong trường hợp nào sau đây?

A. Chuẩn bị được đặc xá. B. Đang chấp hành hình phạt tù.

C. Bị tình nghi là tội phạm. D. Phải thi hành án chung thân.

Câu 110: Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp nào sau đây?

A. Giám sát quy hoạch đô thị. B. Hợp lý hóa sản xuất.

C. Sử dụng dịch vụ truyền thông. D. Kiểm tra sản phẩm.

Câu 111: Hiến pháp quy định “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”. Phù hợp với Hiến pháp, Luật Giáo dục khẳng định: “Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập”. Sự phù hợp của Luật giáo dục với Hiến pháp thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?

A. Xác định chặt chẽ về mặt hình thức. B. Quy phạm phổ biến.

C. Quyền lực và bắt buộc chung. D. Quy phạm pháp luật.

Câu 112: Sau khi về quê ăn cưới người họ hàng, trên đường trở về nhà do có men rượu nên không làm chủ được tốc độ xe ô tô của anh G đã đâm vào xe máy của chị D đi vào đường một chiều làm cho xe máy bị hỏng nặng. Do bức xúc, anh H chồng chị D đã rủ thêm Q tìm đánh anh G làm cho anh G bị chấn thương sọ não phải cấp cứu bệnh viện.Trong trường hợp này, anh H và anh Q phải chịu trách nhiệm nào sau đây?

A. Hình sự. B. Hành chính. C. Kỉ luật. D. Dân sự.

Câu 113: Trong cuộc họp của bản X, bà H phản ánh, hiện nay ở trong bản có một số hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn giữ một kiểu chăn nuôi truyền thống gây ô nhiễm môi trường, nên đề nghị trưởng bản có biện pháp tuyên truyền. Cho rằng bà H có ý miệt thị với các hộ đồng bào dân tộc. Ông T trưởng bản đã yêu cầu bà H im lặng và dời khỏi cuộc họp. Cùng dự cuộc họp, anh M và anh K đã hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong lấy mật để giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Ông T đã thực hiện chưa quyền bình đẳng giữa các dân tộc của nhà nước ta trên phương diện

A. kinh tế. B. chính trị. C. tôn giáo. D. văn hóa.

Câu 114: Biết người yêu mình là anh A tham gia đường dây cho vay nặng lãi, sợ bị liên lụy chị B đã chủ động cự tuyệt và kiên quyết ngăn cản không cho anh A vào phòng trọ của mình. Sau nhiều lần tìm gặp đều bị người yêu từ chối, muốn níu kéo tình cảm, anh A đột nhập vào nhà của bố mẹ chị B để lại lá thư có nội dung dọa sẽ giết nếu không cưới được chị làm vợ. Anh A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?

A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Đảm bảo an toàn tính mạng.

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. D. Đảm bảo bí mật thư tín, điện tín.

Câu 115: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh P đang bị tạm giam để điều tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anh P bỏ phiếu. Anh P đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?

A. Trực tiếp. B. Ủy quyền. C. Đại diện. D. Công khai.

Câu 116: Lãnh đạo thành phố X đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống cây ATM gạo để hỗ trợ người dân chịu tác động của dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?

A. Có mức sống đầy đủ về vật chất. B. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.

C. Ứng phó với dịch bệnh kéo dài. D. Chủ động xử lí công tác truyền thông.

Câu 117: Chủ một nhà hàng là anh K không làm đủ cỗ cưới theo hợp đồng cho bà T. Bà T yêu cầu anh K phải bồi thường gấp đôi như đã thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng anh K không chịu và chỉ bồi thường cho bà T đúng số tiền bằng số cỗ chưa làm. Bà T không đồng ý nên đã gọi con trai của mình là anh Q đến thương lượng với anh K. Không thương lượng được, anh Q đã đập phá cửa hàng của anh K. Thấy vậy, vợ anh K là chị L đã lớn tiếng xúc phạm và đuổi 2 mẹ con bà T ra khỏi cửa hàng. Những ai dưới đây đã vi phạm pháp luật dân sự?

A. Anh K và anh Q. B. Chị L, anh Q và anh K.

C. Bà T, anh Q và chị L. D. Anh K và bà T.

Câu 118: Vì con trai là anh S kết hôn đã nhiều năm mà chưa có con nên bà G mẹ anh đã thuyết phục con mình bí mật nhờ chị K vừa li hôn mang thai hộ. Phát hiện việc anh S sống chung như vợ chồng với chị K là do bà G sắp đặt, chị H vợ anh đã tự ý rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình rồi bỏ đi khỏi nhà. Thương con, bà T mẹ chị H sang nhà thông gia mắng chửi bà G. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?

A. Bà G, anh S, chị H và chị K. B. Bà G, chị K và anh S.

C. Bà G, anh S và chị H. D. Bà G, anh S, bà T và chị H.

Câu 119: Phát hiện chị H là hàng xóm, chứng kiến mình đánh nhân viên bảo vệ tòa nhà gãy chân, anh T đã thuê anh K bắt cóc con gái chị H để uy hiếp dọa chị phải giữ im lặng. Sau đó phát hiện con gái bị hoảng loạn tinh thần phải vào viện điều trị nên chồng chị H là anh B đã xông vào nhà anh T đập phá tài sản. Những ai sau đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?

A. Anh K và anh B. B. Anh T và chị H.

C. Anh T và anh K. D. Anh B và anh T.

Câu 120: Được chị M là kế toán viên cho biết việc chị N là kế toán trưởng đã lập hồ sơ khống rút hai trăm triệu đồng của cơ quan sở X, chị K đã đe dọa chị N, buộc chị phải chia cho mình một phần số tiền đó. Biết chuyện, ông G là Giám đốc sở X đã kí quyết định điều chuyển chị M xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí của chị M sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Nhân cơ hội đó, chị N đã cố ý trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị M. Những ai dưới đây có thể là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa bị tố cáo?

A. Chị N và ông G. B. Chị N, ông G và anh T.

C. Chị N và chị K. D. Chị M, ông G và anh T.

----------------HẾT-------------

ĐÁP ÁN THAM KHẢO

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

C

B

C

D

B

A

C

C

A

A

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

A

C

D

A

C

C

A

A

D

B

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

B

C

A

A

D

A

D

B

C

B

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

A

A

B

D

A

A

A

C

C

A

GIẢI CHI TIẾT

CÂU

ĐÁP ÁN

HƯỚNG DẪN GIẢI

81

C

- Con người ngày càng tạo ra nhiều nguyên vật liệu nhân tạo có tính năng, tác dụng theo ý muốn khiến cho đối tượng lao động ngày càng

đa dạng.

82

B

- Trong sản xuất kinh doanh, muốn cho giá trị cá biệt của hàng hóa thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa, đòi hỏi người sản xuất phải cải tiến khoa học kĩ thuật.

83

C

- Nội dung của tất cả các loại văn bản quy phạm pháp luật phải phù hợp với Hiến pháp. 

           

84

D

- Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm là đã thực hiện pháp luật theo hình thức thi hành pháp luật.

85

B

- Vi phạm dân sự là những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.

86

A

- Trách nhiệm pháp lí là nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

87

C

- Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí có nghĩa là bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định.

88

C

- Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình thể hiện ở việc, cha mẹ có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chăm sóc giáo dục các con.

89

A

- Theo quy định của pháp luật, công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động khi tự do tìm việc làm phù hợp.

90

A

- Mọi doanh nghiệp đều được hợp tác và cạnh tranh lành mạnh là biểu hiện của quyền bình đẳng trong kinh doanh.

91

A

- Các dân tộc đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, tạo điều kiện phát triển mà không bị phân biệt đối xử là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

92

C

- Công an chỉ được bắt người trong trường hợp có quyết định của

Toà án nhân dân.

93

D

- Quyền Tự do ngôn luận tạo điều kiện để công dân chủ động và tích cực tham gia vào công việc chung của Nhà nước và xã hội.

94

A

- Công dân tự ý khám xét chỗ ở của người khác là vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.

95

C

- Theo quy định của pháp luật, công dân thể hiện ý chí và nguyện vọng của mình thông qua các đại biểu đại diện bằng hình thức thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

96

C

- Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp.

97

A

- Công ty tư nhân có quyền khiếu nại phát biểu đúng khi nói về quyền khiếu nại, tố cáo của công dân.

98

A

- Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, đại học và sau đại học là biểu hiện của việc thực hiện quyền học tập ở nội dung quyền học không hạn chế.

99

D

- Công dân được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng là thực hiện quyền được phát triển.

100

B

- Các quy định pháp luật về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo là nội dung của pháp luật về lĩnh vực xã hội.

101

B

- Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua quá trình trao đổi, mua bán.

102

C

-  Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, mặt tiêu cực của cạnh tranh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế bỏ nhiều vốn để đầu tư sản xuất.

103

A

- Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí vi phạm pháp luật hành chính khi sử dụng chứng minh nhân dân hết hạn.

104

A

- Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp chủ động khai báo y tế phòng dịch là công dân đã thi hành pháp luật.

105

D

- Theo quy định của pháp luật, nội dung khôi phục lễ hội truyền thống không thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực giáo dục

106

A

- Hành vi bắt cóc trẻ em để tống tiền là xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.

107

D

- Theo quy định của pháp luật, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được khám xét chỗ ở của công dân khi có căn cứ khẳng định chỗ ở của người đó có tài liệu liên quan đến vụ án.

108

B

- Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền tố cáo trong trường hợp phát hiện đối tượng lưu hành tiền giả.

109

C

- Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trong trường hợp bị tình nghi là tội phạm.

110

B

 -  Công dân thực hiện quyền sáng tạo trong trường hợp, hợp lý hóa sản xuất.

111

A

 - Hiến pháp quy định “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”. Phù hợp với Hiến pháp, Luật Giáo dục khẳng định: “Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập”. Sự phù hợp của Luật giáo dục với Hiến pháp thể hiện đặc trưng tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.

112

A

- Do bức xúc, anh H chồng chị D đã rủ thêm Q tìm đánh anh G làm cho anh G bị chấn thương sọ não phải cấp cứu bệnh viện.Trong trường hợp này, anh H và anh Q phải chịu trách nhiệm hình sự.

113

B

- Trong cuộc họp của bản X, bà H phản ánh, hiện nay ở trong bản có một số hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn giữ một kiểu chăn nuôi truyền thống gây ô nhiễm môi trường, nên đề nghị trưởng bản có biện pháp tuyên truyền. Cho rằng bà H có ý miệt thị với các hộ đồng bào dân tộc. Ông T trưởng bản đã yêu cầu bà H im lặng và dời khỏi cuộc họp. Cùng dự cuộc họp, anh M và anh K đã hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong lấy mật để giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Ông T đã thực hiện chưa quyền bình đẳng giữa các dân tộc của nhà nước ta trên phương diện chính trị.

114

D

- Không đồng tình về việc một số công ty du lịch đưa ra chiêu khuyến mãi giá 0 đồng để vận động người già mua hàng với giá cao, bạn A đã viết bài bày tỏ toàn bộ quan điểm của mình rồi chia sẻ lên các trang mạng xã hội. Bạn A đã thực hiện quyền tự do ngôn luận.

115

A

- Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh P đang bị tạm giam để điều tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anh P bỏ phiếu. Anh P đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử trực tiếp.

116

A

- Lãnh đạo thành phố X đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống cây ATM gạo để hỗ trợ người dân chịu tác động của dịch bệnh. Lãnh đạo thành phố X đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung

có mức sống đầy đủ về vật chất.

117

A

- Khi làm tình huống chú ý đọc câu hỏi trước, tìm từ “chìa khóa” gạch chân từ khóa. Đọc đề đến đâu, gạch chân, ghi đáp án (bên cạnh) đến đó. Khi đọc đề không suy diễn, mà phải dựa vào câu chữ để xác định đáp án.

- Với tình huống này vận dụng nội dung bài 2, GDCD12 thì người phải chịu trách nhiệm dân sự gồm vì:

+ Chủ một nhà hàng là anh K không làm đủ cỗ cưới theo hợp đồng cho bà T, nhưng anh K không chịu bồi thường cho bà T đúng thỏa thuận

+ anh Q đã đập phá cửa hàng của anh K

118

C

- Tương tự như cách làm tình huống trên, với tình huống này vận dụng nội dung bài 4, GDCD12 thì người vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình thì người vi phạm gồm bà G, anh S và chị H vì:

+ G mẹ anh đã thuyết phục con mình bí mật nhờ chị K vừa li hôn mang thai hộ

+ Phát hiện việc anh S sống chung như vợ chồng với chị K là do bà G sắp đặt, chị H vợ anh đã tự ý rút toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình rồi bỏ đi khỏi nhà.

119

C

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, GDCD12 quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân thì người vi phạm gồm anh T và anh K vì:

+ anh T đánh nhân viên bảo vệ tòa nhà gãy chân

+ anh T đã thuê anh K bắt cóc con gái chị H để uy hiếp dẫn đến cháu bé bị hoảng loạn tinh thần phải vào viện điều trị

120

A

- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung bài 7, GDCD12. Hành vi của chị N và ông G có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo vì :

+ chị N là kế toán trưởng đã lập hồ sơ khống rút hai trăm triệu đồng của cơ quan sở X; chị N đã cố ý trì hoãn việc thanh toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị M.

+ ông G là Giám đốc sở X đã kí quyết định điều chuyển chị M không có lí do xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí của chị M sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng.

-------------------HẾT-------------